Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) 2 grudnia 2015, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk Pozyskiwanie i realizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) 2 grudnia 2015, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk Pozyskiwanie i realizacja."— Zapis prezentacji:

1 XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) 2 grudnia 2015, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk Pozyskiwanie i realizacja projektów HORYZONT 2020 we współpracy z przemysłem I Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes Zarządu KRAB

2 Czym jest KRAB? Stowarzyszenie KRAB — Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE powstało w roku 2007 z inicjatywy grupy polskich naukowców prowadzących projekty badawcze finansowane w ramach programów ramowych EU. W chwili obecnej KRAB skupia około 60 członków pracujących na wyższych uczelniach, w instytutach PAN, w instytutach badawczych oraz w prywatnych firmach. Członkiem zwyczajnym KRAB może zostać każda osoba, która jako koordynator projektu EU kierowała pracami międzynarodowego konsorcjum naukowego. Członkami stowarzyszonymi są osoby mające doświadczenie w zarządzaniu takimi projektami na różnych poziomach (na przykład kierownik pakietu w projekcie lub wykonawca zadania).

3 Cele KRAB-a wymiana doświadczeń z pozyskiwania i realizacji projektów EU, promocja dobrych praktyk oraz profesjonalnego zarządzania projektami badawczymi, promocja polskiego uczestnictwa w programach ramowych UE, współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami związanymi z realizacją projektów UE, rekomendacja zmian prawnych ułatwiających realizację projektów, wsparcie managerskie dla polskich jednostek naukowych realizujących lub ubiegających się o projekty.

4 Wybrane projekty koordynowane przez członków KRAB-a strona WWW: www.cyberemotions.eu całkowita wartość projektu: 4 630 000 € czas trwania: 4 lata koordynator: Prof. Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska strona WWW: www.indect-project.eu całkowita wartość projektu: 15 300 000 € czas trwania: 4 lata koordynator: Prof. Andrzej Dziech, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie strona WWW: www.engine.pwr.wroc.pl całkowita wartość projektu: 4 730 000 € czas trwania: 3 lata 7 miesięcy koordynator: Prof. Przemysław Kazienko, Politechnika Wrocławska strona WWW: www.ighz.edu.pl/animbiogen całkowita wartość projektu: 780 000 € czas trwania: 3 lata koordynator: Prof. Jarosław Horbańczuk, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

5 Dlaczego zawiązaliśmy Stowarzyszenie? Polscy naukowcy prowadzą, niestety, za mało projektów europejskich, a nasz udział w pozyskiwanych grantach jest zbyt mały w stosunku do liczby polskich zespołów naukowych. Działania KRAB mają na celu zwiększenie szans polskich zespołów w europejskich konkursach. Trudności, jakie się ujawniają, mają różne, powiązane ze sobą przyczyny m. in.: mała liczba grup badawczych prowadzących badania na światowym poziomie, duże dysproporcje między wynagrodzeniami wykonawców projektów w Polsce i w Europie Zachodniej, mały wpływ projektów EU na indywidualną ocenę pracownika naukowego, brak stabilnych rozwiązań prawnych dla prowadzenia projektów, brak profesjonalnej kadry zarządzającej projektami i zaplecza administracyjnego, brak skutecznych mechanizmów współpracy nauki z przemysłem.

6 Nasze działania organizacja spotkań i sympozjów związanych z realizacją projektów UE w Polsce, przekazywanie do odpowiednich podmiotów w Polsce i UE opinii o problemach realizacji projektów, przekazywanie wiedzy o uzyskiwaniu i prowadzeniu projektów naukowych, współpraca w kształceniu przyszłych managerów badań w Polsce i tworzenia biur wspomagania badań.

7 Czego oczekujemy od MNiSW? Jak najszybsze ogłoszenie konkursu Premia na Horyzoncie Kontynuowanie starań w Komisji EU o zmianę zasad (lub interpretacji) finansowania kosztów osobowych w H2020 Kontynuowanie zwiększania roli projektów EU w ocenie parametrycznej jednostek naukowych

8 Czego oczekujemy od KRASP ? Kontynuowanie zwiększania roli udziału w Projektach EU w ocenie pracowników, awansach i wysokości wynagrodzenia Kontynuowanie rozbudowy Uczelnianych Punktów Kontaktowych jako komórek wspierających pracowników składających wnioski i prowadzących Projekty EU Zwiększenie promocji prowadzonych Projektów EU

9 Czego oczekujemy od NCBR ? Przygotowanie Konkursu dla polskich zespołów, które po skończeniu Projektu EU mają szansę na wdrożenie wyników projektu w gospodarce

10 Gorąco zapraszamy do naszego Stowarzyszenia! Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową www.krab.edu.pl, gdzie dostępne są deklaracje członkowskie oraz materiały z Sympozjów.


Pobierz ppt "XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) 2 grudnia 2015, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk Pozyskiwanie i realizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google