Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TERAPIA PEDAGOGICZNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TERAPIA PEDAGOGICZNA."— Zapis prezentacji:

1 TERAPIA PEDAGOGICZNA

2 Terapia pedagogiczna  Specjalistyczne działanie mające na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się, a w konsekwencji oddziaływań terapeutycznych – eliminowanie niepowodzeń szkolnych. Jej efektem powinna być zmiana postawy ucznia wobec trudności w uczeniu się, wzrost motywacji do nauki, opanowanie umiejętności poprawnego pisania i czytania, a także wyeliminowanie różnorakich błędów. Jest to system zintegrowanych działań stymulująco-usprawniających i korekcyjno-kompensacyjnych realizowanych przez nauczyciela terapeutę przy współpracy z nauczycielami i rodzicami dziecka.

3 Zadania terapeuty pedagogicznego Zadania specjalistów opisane w rozporządzeniu MEN z dnia 13 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Prowadzenie badan i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegającym niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami ucznia. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup przedszkolnych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4 Cele terapii pedagogicznej
Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych. Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów. Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

5 Zasady terapii pedagogicznej
1. Zasada indywidualizacji środków i metod. Dla każdego dziecka tworzymy indywidualny program i dobieramy odpowiednie metody dydaktyczne. W toku zajęć kontrolujemy przebieg i wyniki pracy dziecka. 2. Zasada stopniowania trudności. W nauce czytania i pisania uwzględniamy złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka. Stosujemy stopniowanie trudności w zakresie objętości i przystępności opracowywanego materiału. Przechodzimy od ćwiczeń prostych do bardziej złożonych. Nie ma czasowych reguł (rygorów) ćwiczenia danej umiejętności. 3. Zasada korekcji zaburzeń. Zaczynamy pracę od ćwiczenia funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności. Przy czym nie skupiamy się na ćwiczeniu tylko jednej funkcji, uważając, by nie doszło do przetrenowania, zniechęcenia i powrotu do złych nawyków. Stosujemy przerwy na odpoczynek. 4. Zasada kompensacji zaburzeń. W pracy z dzieckiem łączymy ćwiczenie funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych; funkcje sprawniejsze wspierają wówczas czynności funkcji zaburzonych, usprawniona zostaje integracja psychomotoryczna. 5. Zasada systematyczności Udział w zajęciach powinien być systematyczny i skorelowany z dodatkową pracą w domu. Długie przerwy w zajęciach powodują regres. 6. Zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego Działania psychoterapeutyczne powinny towarzyszyć zabiegom dydaktycznym przez cały czas trwania zajęć terapii pedagogicznej. W pierwszym okresie działania psychoterapeutyczne powinny być dominujące. Pełnią one funkcje profilaktyczne - chronią przed dalszymi negatywnymi następstwami niepowodzeń szkolnych

6 Przykłady ćwiczeń Ćwiczenie percepcji wzrokowej i pamięci wzrokowej
Odwzorowywanie układów obrazków - wykorzystujemy 2 komplety obrazków, jeden dla nauczyciela, jeden dla dziecka; obrazki leża przed dzieckiem Nauczyciel- układa przed dzieckiem ciąg złożony z 3, 4, 5, 6, ... obrazków (różne, równe - dowolność) Polecenie - ułóż tak samo, korzystaj z obrazków leżących z boku (pokazanie gestem obrazków) Dziecko - układa mając przed oczami wzór: czapka, zeszyt, pasta…

7 Ćwiczenia percepcji słuchowej - słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej 
Analiza sylabowa i głoskowa nazw obrazków - wykorzystujemy 2 komplet obrazków N - Rozkłada przed dzieckiem obrazki najpierw 1 komplet obrazków P - Ułóż obrazki wg ilości sylab w nazwie obrazka od najkrótszych do najdłuższych N - Rozkłada przed dzieckiem obrazki najpierw 2 komplet obrazków P - Ułóż obrazki wg ilości głosek w nazwie obrazka od najkrótszych do najdłuższych Informacji udziela pedagog szkolny.

8 Terapia w obiektywie

9 Niewłaściwy chwyt pisarski

10 Polecam następujące strony:
Zachęcam do własnych poszukiwań. Źródło: I. Czajkowska, K. Herda, Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, WSiP, 1989


Pobierz ppt "TERAPIA PEDAGOGICZNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google