Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona danych osobowych i konsekwencje jej nieprzestrzegania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona danych osobowych i konsekwencje jej nieprzestrzegania"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona danych osobowych i konsekwencje jej nieprzestrzegania

2 1. Dane osobowe Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. imię i nazwisko adres zamieszkania wizerunek (zdjęcie) data i miejsce urodzenia linie papilarne numery identyfikacyjne PESEL, NIP

3 2. Zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
kontrola zgodności przetwarzanych danych z obowiązującymi przepisami wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg prowadzenie rejestru zbioru danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach nadzorowanie pracy Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych oraz zatrudnionych w nim inspektorów

4 3. Ochrona danych osobowych a działalność gastronomiczna
Przedsiębiorca prowadzący działalność gastronomiczną zbiera i przechowuje różnorodne dane osobowe: wszystkich pracowników (zatrudnionych na stałe i okresowo na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych), uczniów odbywających praktyki, stażystów, kandydatów na pracowników, którzy składali dokumenty rekrutacyjne kontrahentów handlowych, w tym dostawców, odbiorców, przedstawicieli handlowych itp., których dane są przetwarzane wyłącznie w celu podpisania umowy, wystawienia faktury klientów np. stałych gości posiadających karty lojalnościowe, gości i upoważnionych przedstawicieli firm zamawiających imprezy, podpisujących umowy i proszących o wystawienie faktury

5 4. Konsekwencje nieprzestrzegania prawa o ochronie danych osobowych
Niewłaściwe zabezpieczenie danych osobowych przez przedsiębiorcę gastronomicznego, które może przyczynić się do zabrania ich przez osobę nieuprawnioną, uszkodzenia lub zniszczenia, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przedsiębiorca, który administrując zbiorem danych osobowych, udostępni je osobom nieupoważnionym, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, ojej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.

6 Wykonała mgr inż. Ewa Chełchowska


Pobierz ppt "Ochrona danych osobowych i konsekwencje jej nieprzestrzegania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google