Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU Więcej niż agencja badawcza www.asm-poland.com.pl Przemysław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU Więcej niż agencja badawcza www.asm-poland.com.pl Przemysław."— Zapis prezentacji:

1 PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU Więcej niż agencja badawcza www.asm-poland.com.pl Przemysław Dana I NTERNATIONAL PR M ANAGER D EPARTAMENT W SPÓŁPRACY M IĘDZYNARODOWEJ ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU S P. Z O. O.

2 ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU Kim jesteśmy? Wieloletnie doświadczenie ASM zaowocowało osiągnięciem 1-go miejsca na rynku usług badawczych zlecanych przez firmy z sektora budowlanego 3-go miejsca na rynku usług badawczych zlecanych przez instytucje z sektora publicznego ( wg raportu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii ) ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Świadczymy szeroki wachlarz usług badawczych i eksperckich, ponadto oferujemy analizy benchmarkingowe i foresight biznesowy. W ofercie posiadamy zarówno badania ad-hoc, jak i gotowe raporty. Realizujemy: Badania marketingowe dla przedsiębiorstw Badania dla sektora publicznego Badania i projekty międzynarodowe (komercyjne i współ/finansowane przez Komisję Europejską)

3 ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU Doświadczenie w realizacji projektów Nagrody Kryształowej Brukselki 2010 r. w kategorii najlepszych przedsiębiorstw za wybitne osiągnięcia uzyskane w Programach Ramowych UE w 1999-2009 oraz Kryształowej Brukselki 2005 r. w kategorii MŚP za udział w 6.PR. 4 wygrane projekty badawczo- innowacyjne w Programie Horyzont 2020

4 ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU Zadania ASM w projektach H2020 Badania rynkowe oraz analizy otoczenia biznesowego Badania społeczne, analiza wzorców zachowań, motywacji, postaw oraz świadomości konsumentów i użytkowników końcowych, analizy wpływu nowych technologii na społeczeństwo i gospodarkę, analizy procesów podejmowania decyzji Tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych dla nowych technologii, produktów/usług Tworzenie planów wykorzystania rezultatów projektu Promocja oraz upowszechnianie rezultatów projektu, o rganizacja i prowadzenie spotkań brokerskich, warsztatów i konferencji międzynarodowych Zarządzanie projektem Badania i analizy Biznes Promocja

5 ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU Przykłady realizowanych projektów – obszar energia – program H2020 www.asm-poland.com.pl

6 ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU FosterREG „Wspieranie jednostek publicznych w planowaniu, finansowaniu oraz zarządzaniu zintegrowaną rewitalizacją miast w celu wdrożenia elementów zrównoważonej energii” Cel projektu:  wspieranie organów publicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym w zakresie planowania, finansowania i zarządzania zintegrowaną rewitalizacją miast zakładającą zrównoważony pobór energii,  integracja działań na rzecz efektywności energetycznej w ramach planów rewitalizacji obszarów miejskich, ze szczególnym naciskiem na modernizację budynków przy jednoczesnym promowaniu synergii z innymi sektorami, takimi jak transport i planowanie przestrzenne,  zwiększanie wielopoziomowej koordynacji/współpracy (europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych) władz publicznych w współpracy na rzecz redukcji zużycia energii w UE,  wspieranie wdrażania dyrektywy o efektywności energetycznej. http://www.fosterreg.eu/

7 ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU FosterREG „Wspieranie jednostek publicznych w planowaniu, finansowaniu oraz zarządzaniu zintegrowaną rewitalizacją miast w celu wdrożenia elementów zrównoważonej energii” Konsorcjum: 10 partnerów, 4 kraje UE 4 research + 6 public

8 ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU FosterREG „Wspieranie jednostek publicznych w planowaniu, finansowaniu oraz zarządzaniu zintegrowaną rewitalizacją miast w celu wdrożenia elementów zrównoważonej energii” Zadania ASM:  lider pakietu zadań związanego z promocja i upowszechnianiem rezultatów projektu  tworzenie strategii promocyjnej projektu i koordynacja działań promocyjnych  opracowanie materiałów promocyjnych, organizacja warsztatów, konferencji, przygotowywanie newslettera, prowadzenie strony internetowej Czas trwania: czerwiec 2015 – maj 2017

9 ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU BERTIM „Renowacja energetyczna budynków poprzez prefabrykowane moduły z drewna” Cele projektu:  Opracowanie nowej metodologii dla holistycznej i efektywnie energetycznej renowacji budynków.  Ocena i walidacja procesów prototypowania i produkcji prefabrykowanych modułów systemowych do dogłębnej modernizacji budynków.  Opracowanie platformy programowej (narzędzia BIM) wspierającej metodologię procesu efektywnie energetycznej renowacji.  Redukcja zużycia energii pierwotnej przez budynki i propagowanie korzystania z materiałów przyjaznych dla środowiska.  Utorowanie drogi do wykorzystania rezultatów projektu. www.bertim.eu

10 ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU BERTIM „Renowacja energetyczna budynków poprzez prefabrykowane moduły z drewna” Zadania ASM:  zaprojektowanie nowych modeli biznesowych dla energooszczędnych remontów budynków  opracowanie planu eksploatacji projektu  opracowanie planu rozpowszechniania rezultatów projektu oraz stymulowanie i koordynowanie rozpowszechniania informacji  zaprojektowanie logo projektu, strony internetowej, materiałów promocyjnych itp. Czas trwania: czerwiec 2015 – maj 2019 Konsorcjum: 12 partnerów z 6 krajów UE

11 ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU HISER „Holistyczne innowacyjne rozwiązania dla wydajnego recyklingu i odzysku cennych surowców ze złożonych odpadów budowlanych i rozbiórkowych” www.hiser.eu Cele projektu:  opracowanie innowacyjnej metodologii oraz inteligentnych narzędzi (oprogramowanie BIM-SD) ułatwiających gromadzenie i przetwarzanie danych na temat rodzaju, jakości oraz ilości odpadów budowlanych w celu osiągnięcia wydajniejszej selektywnej segregacji surowców w trakcie prac rozbiórkowych i remontowych  opracowanie i przetestowanie nowych efektywnych kosztowo technologii służących maksymalnemu odzyskowi surowców z odpadów budowlanych i rozbiórkowych uwzględniając cały cykl życia budynku  opracowanie nowych efektywnych energetycznie produktów budowlanych na bazie odzyskiwanych surowców wtórnych (cement, beton, cegły, płyty gipsowo- kartonowe)  testowanie wypracowanych rozwiązań w budynkach demonstracyjnych w Belgii, Holandii, Hiszpanii, Francji i Finlandii

12 ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU HISER „Holistyczne innowacyjne rozwiązania dla wydajnego recyklingu i odzysku cennych surowców ze złożonych odpadów budowlanych i rozbiórkowych” Zadania ASM:  zbadanie potencjału rynkowego dla opracowywanych w ramach projektu rozwiązań  zdefiniowanie strategii komercjalizacji wypracowanych rozwiązań w końcowej fazie projektu  stworzenie modeli biznesowych dla opracowanych rozwiązań  promocja i rozpowszechnianie rezultatów projektu Czas trwania: luty 2015 – styczeń 2019 Konsorcjum: 25 partnerów z 8 krajów UE

13 ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU MOEEBIUS „Modelling Optimization of Energy Efficiency in Buildings for Urban Sustainability” Cele projektu:  zminimalizować różnicę między przewidywanym a rzeczywistym zużyciem energii w budynku  zrozumieć zachowania mieszkańców, by móc je uwzględnić w dynamicznych symulacjach zużycia energii na różnych etapach cyklu „życia” budynku  uchwycić i opisać w dokładnych symulacyjnych złożoność rzeczywistej eksploatacji budynku (w zależności np. od pogody, zachowania mieszkańców), co umożliwi dokładniejsze jego projektowanie  konfiguracja i integracja innowacyjnych narzędzi i aplikacji umożliwiających użytkownikom końcowym optymalizację w czasie rzeczywistym wydajności energetycznej budynku, w tym opartych na zaawansowanych symulacjach sterowanie w czasie rzeczywistym wraz z funkcją autodiagnostyki  opracować nowe modele biznesowe, które będą uwzględniały większą efektywność energetyczną i możliwości optymalizacji zużycia energii w czasie rzeczywistym

14 ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU MOEEBIUS „Modelling Optimization of Energy Efficiency in Buildings for Urban Sustainability” Zadania ASM:  współpraca przy tworzeniu modeli biznesowych i strategii komercjalizacji wypracowanych w projekcie rozwiązań  lider pakietu zadań związanego z promocja i upowszechnianiem rezultatów projektu  tworzenie strategii promocyjnej projektu i koordynacja działań promocyjnych Czas trwania: listopad 2015 – kwiecień 2019 Konsorcjum: 16 partnerów z 11 krajów (w tym Serbia)

15 ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI PROJEKTÓW Aplikowanie:  WP publikowane z 2-letnim wyprzedzeniem  brak negocjacji  Partnerzy „nietechniczni”  Partnerzy REALNIE zainteresowani wykorzystaniem rezultatów projektu (przemysł, MŚP)  projekty zorientowane na rezultaty – rozwój kluczowych technologii i przybliżenie ich do rynku Ułatwienia w raportowaniu:  całkowicie elektroniczny obieg dokumentów  brak kart pracy dla osób zatrudnionych tylko przy projekcie  jeden stopień dofinansowania: RIA i CSA100%; IA 70% (for profit) i 100% (non-profit)  kwalifikowalny VAT  jeden poziom kosztów pośrednich – 25%

16 ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI PROJEKTÓW Uwagi PO:  tylko 1 osoba reprezentuje Partnera na spotkaniach  nacisk na modele biznesowe i wykorzystanie rezultatów (osobny WP)  zaangażowanie partnerów nie uczestniczących w projekcie: użytkownicy końcowi, przemysł, eksperci itp.  dissemination activities na Participant Portal  public reports napisane przystępnym językiem  no UE logo = no payment

17 ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU Więcej niż agencja badawcza www.asm-poland.com.pl Przemysław Dana D EPARTAMENT W SPÓŁPRACY M IĘDZYNARODOWEJ ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU S P. Z O. O. P. DANA @ ASM - POLAND. COM. PL +24 355 77 24


Pobierz ppt "PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ASM – C ENTRUM B ADAŃ I A NALIZ R YNKU Więcej niż agencja badawcza www.asm-poland.com.pl Przemysław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google