Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Wspólna 30, pok. 564 00-930 Warsaw Tel./fax. + 48 22 (0) 623 24 13 FEDERACJA BRANŻOWYCH ZWIĄZKÓW PRODUCENTÓW ROLNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Wspólna 30, pok. 564 00-930 Warsaw Tel./fax. + 48 22 (0) 623 24 13 FEDERACJA BRANŻOWYCH ZWIĄZKÓW PRODUCENTÓW ROLNYCH."— Zapis prezentacji:

1 ul. Wspólna 30, pok Warsaw Tel./fax (0) FEDERACJA BRANŻOWYCH ZWIĄZKÓW PRODUCENTÓW ROLNYCH

2 DO FEDERACJ NALEŻĄ 23 KRAJOWE ZWIĄZKI ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH Obecnie organizacje te zrzeszają około 500 tys. osób fizycznych tj. plantatorów, hodowców i producentów specjalizujących się w poszczególnych branżach.

3 Jednostki członkowskie Federacji Polski Związek Hodowców i Producentów trzody Chlewnej POLSUS Polski Związek Owczarski Polski Związek Hodowców Koni Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu Polski Związek Hodowców Strusi Gdański Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych Polski Związek Pszczelarski Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych Krajowa Federacja Producentów Zbóż

4 Polski Związek Producentów Kukurydzy Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu Polski Związek Zrzeszeń Producentów Chmielu Polski Związek Plantatorów Wikliny Polski Związek Ogrodniczy Krajowy Związek Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych Zrzeszenie Producentów Nasion Ogrodniczych, Materiału Szkółkarskiego i Grzybni SOGNAS Związek Producentów Nasion Ogrodniczych i Materiału Szkółkarskiego Związek Gorzelni Polskich Polski Związek Hodowców i Producentów Gęsi

5 ZARYS AKTUALNEJ SYTUACJI W WYBRANYCH SEKTORACH POLSKIEGO ROLNICTWA

6 Różnica w średnich dopłatach bezpośrednich za hektar w poszczególnych krajach UE w 2013 roku

7 Koszty produkcji rolniczej

8 Ceny wybranych nawozów mineralnych (zł/dt) Źródło: IERiGŻ-PIB

9 Ceny wybranych środków ochrony roślin (zł) Źródło: IERiGŻ-PIB

10 Cena oleju napędowego i benzyny E95 w Polsce oraz światowe ceny ropy naftowej Źródło: IERiGŻ-PIB

11 Dynamika cen wybranych maszyn rolniczych XII 2005 = 100 Źródło: IERiGŻ-PIB

12 Pigmeat

13 Pogłowie trzody chlewnej, w tym loch na chów w latach Źródło: GUS

14 Cereals

15 MiesiącCeny zbóż (zł/tonę) skuptargowisko pszenicażytojęczmieńpszenicażytojęczmień 2004 I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII I II III IV Źródło: MRiRW, GUS 1 Eur = 4.40 zł

16 Miesiąc Cena interwencyjna według kursu NBP I II III IV V VI--- VII--- VIII--- IX--- X--- XI XII EUR/t (660 zł) – cena interwencyjna, która zapewnia opłacalność produkcji !!! Źródło: MRiRW, GUS 1 Eur = 4.40 zł

17 Koszt produkcji pszenicy w latach

18 MiesiącEksport i import ziarna zbóż (tys. ton) EksportImport pszenicażytojęczmieńzboża razem pszenicażytojęczmieńzboża razem 2004 I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII Źródło: CIHZ, CAAC i MF, od 2008 dane wstępne

19 Sugar beets

20 1997/ / / / /2009* Ilość plantatorów buraka cukrowego Areał zasiewu (ha) Produkcja cukru (tys. ton) Ilość plantatorów buraka cukrowego, areał zasiewu oraz produkcja cukru w latach *dane szacunkowe KZPBC Źródło: KZPBC

21

22 Produkcja cukru w latach Źródło: KZPBC

23 Cena cukru w Polsce (zł/kg) Źródło: GUS MiesiącCeny zbytu workowanypaczkowany 2008 I II III IV2.12 V VI VII VIII IX X 2.41 XI XII I II III MiesiącCena detaliczna 2008 I2.93 II2.90 III2.80 IV2.71 V2.69 VI2.62 VII2.57 VIII2.54 IX2.55 X2.67 XI2.75 XII I2.80 II2.91 III3.31

24

25 Potatoes

26 * Powierzchnia upraw ziemniaków w Polsce (1 000 ton) * Produkcja ziemniaków w Polsce (1 000 ton) * *dane wstępne Źródło: Eurostat 2009 Powierzchnia upraw oraz wielkość produkcji ziemniaków w Polsce w latach

27

28 Milk sector

29 RokIlość mleka skupionego (mln litrów) Średnia cena skupu mleka (zł/100 litów) Skup mleka surowego Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB 1 Eur = 4.40 zł

30 MiesiącCena skupu mleka średnia (zł/100litrów) o standardowych parametrach (zł/100 kg) 2008 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Cena skupu mleka w 2008 i 2009 rok Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB 1 Eur = 4.40 zł

31 Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB

32 MiesiącCena mleka przetworzonego (1l) w folii 2-2,5% tł. UHT 1-2,5% tł II1,511,98 III1,511,97 IV1,511,94 V1,511,92 VI1,511,88 VII1,511,86 VIII1,511,85 IX1,511,82 X1,511,79 XI1,501,78 XII1,511, I1,511,76 II1,511,73 III1,501,74 Ceny producentów (z VAT) wyrobów mleczarskich (zł) Źródło: GUS 1 Eur = 4.40 zł

33 MiesiącCena mleka przetworzonego (1l) w foliiUHT 2008 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Ceny detaliczne wyrobów mleczarskich (zł) Źródło: GUS 1 Eur = 4.40 zł

34

35 MiesiącCena producentów (z VAT) zł Cena detaliczna (zł) Ser dojrzewający Edam (1 kg) 2008 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Eur = 4.40 zł Źródło: GUS

36 Miesiąc Cena producentów (z VAT) zł Cena detaliczna (zł) Twaróg półtłusty (1 kg) 2008 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Eur = 4.40 zł Źródło: GUS

37 Ceny skupu mleka surowego (EUR/100kg) Źródło: IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS, ZSRIR, Milk Products i Preserved Milk

38 COMMON AGRICULTURAL POLICY

39

40 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ul. Wspólna 30, pok. 564 00-930 Warsaw Tel./fax. + 48 22 (0) 623 24 13 FEDERACJA BRANŻOWYCH ZWIĄZKÓW PRODUCENTÓW ROLNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google