Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kolejne zajęcia: Zajęcia 1: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 380-396 Zajęcia 2: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kolejne zajęcia: Zajęcia 1: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 380-396 Zajęcia 2: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza,"— Zapis prezentacji:

1 1 Kolejne zajęcia: Zajęcia 1: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 380-396 Zajęcia 2: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 380-396 (cd.) W. Orłowski, Pułapki deficytu budżetowego, BAS 2006 (internet) Zajęcia 3 Rzeczpospolita  Gospodarka  budżet i podatki (od 27.09) Stabilizująca reguła wydatkowa – plik ze strony MF (4 strony) Opinia Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy budżetowej na rok 2015 (strona internetowa NBP – 10 stron) Materiały na profilu

2 Miarą ingerencji państwa w procesy gospodarcze jest udział wydatków publicznych w produkcie krajowym Polska: 42,1% (2014 r., Eurostat)

3 3 Krzywa Laffera I. Mechanizm II. Krytyka: 1.Krzywa Laffera a Reagonomics i badania empiryczne w USA 2.Krzywa Laffera a obniżenie CIT w Polsce

4 4 Źródło: A. Grycuk, Podatek CIT jako narzędzie polityki gospodarczej, BAS, Infos 4/2010.

5 5 Aktywna polityka budżetowa Istota i sposób działania Fazy aktywnej polityki budżetowej Przykłady Zalety i wady

6 6 Pasywna polityka budżetowa Instrumenty Istota i mechanizm działania stabilizatorów Zalety i wady stabilizatorów

7 Argumenty za i przeciw istnieniu deficytu budżetowego

8 Dochody budżetowe

9 9 Dochody budżetowe w 2015 plan

10 Struktura planowanych dochodów budżetu państwa w 2015 r.w mln złw % DOCHODY OGÓLEM297197,8100% 1DOCHODY PODATKOWE269 820,090,8%100,0% 1.1podatki pośrednie199 450,067,1%73,9% 1.1.1VAT134 630,045,3%49,9% 1.1.2akcyza63 570,021,4%23,6% 1.1.3podatek od gier1 250,00,4%0,5% 1.2CIT24 530,08,3%9,1% 1.3PIT44 390,014,9%16,5% 1.4Podatek od wydobycia niektórych kopalin1 450,00,5% 2DOCHODY NIEPODAT.25 829,98,7%0,09573 2.1Dywidendy6 245,22,1%0,023146 2.2Cło2 394,00,8%0,008873 2.3 Opłaty, grzywny i pozostałe dochody niepodatkowe15 294,25,1%0,056683 2.4wpłaty JST1 896,60,6%0,007029 3Środki z UE1 547,90,5%

11

12 Wielkość i struktura wydatków budżetowych

13

14

15 Struktura wydatków budżetowych w Polsce w 2013 roku http://www.sobieski.org.pl/analiza-is-70/ Różne rozliczenia – gł. wydatki na subwencje ogólne dla JST oraz wydatki na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych;

16 Wydatki sztywne 16 Russel, Piotr. "Wydatki budżetowe w Polsce." Studia BAS 3 (2010): 115-140.

17 Wydatki sztywne Do najważniejszych kategorii wydatków sztywnych należą: – subwencje dla JST, – dotacje dla FUS i KRUS, – wydatki na obsługę długu publicznego, – wydatki na obronę narodową, – wpłaty do budżetu UE, – wydatki na finansowanie projektów z udziałem UE. 17

18 Wydatki socjalne w Polsce 18 Źródło: Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, MPiPS 2010, s. 198.

19 Wydatki socjalne w Polsce 19 Źródło: Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, MPiPS 2010, s. 197

20 20

21 Deficyt i dług publiczny

22

23 Deficyt strukturalny Źródło: Problemy fiskalne Polski na drodze…, NBP, s. 54.

24 Deficyt strukturalny Szacunek NBP na 2015 rok: ok. 2,5%

25 25 Deficyt Budżetu Państwa i Sektora Finansów Publicznych

26 Stabilizująca reguła wydatkowa (SRW) Cele wprowadzenia SRW Procykliczność i antycykliczność wydatków budżetowych a charakter SRW Zakres i zagregowany charakter SRW Mechanizm obliczania limitu wydatków Przyczyny ewentualnej korekty wydatków Ocena SRW

27 Budżet 2016 – opinia RPP Ocena przyjętych założeń makroekonomicznych Założenia a koniunktura w 2015 r. (co się sprawdziło, a co nie?) Polityka fiskalna w okresie 2011-2015 (restrykcyjna/ekspansywna…) Ocena skutków makro polityki Nierównowaga fiskalna w 2015 Dług publiczny i potrzeby pożyczkowe


Pobierz ppt "1 Kolejne zajęcia: Zajęcia 1: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 380-396 Zajęcia 2: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google