Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kolejne zajęcia: Zajęcia 1: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 380-396 Zajęcia 2: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kolejne zajęcia: Zajęcia 1: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 380-396 Zajęcia 2: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza,"— Zapis prezentacji:

1 Kolejne zajęcia: Zajęcia 1: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s Zajęcia 2: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s (cd.) W. Orłowski, Pułapki deficytu budżetowego, BAS 2006 (internet) Zajęcia 3 Rzeczpospolita  Gospodarka  budżet i podatki (od 27.09) Stabilizująca reguła wydatkowa – plik ze strony MF (4 strony) Opinia Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy budżetowej na rok 2015 (strona internetowa NBP – 10 stron) Materiały na profilu

2 Miarą ingerencji państwa w procesy gospodarcze jest udział wydatków publicznych w produkcie krajowym Polska: 42,1% (2014 r., Eurostat)

3 Krzywa Laffera I. Mechanizm II. Krytyka:
Krzywa Laffera a Reagonomics i badania empiryczne w USA Krzywa Laffera a obniżenie CIT w Polsce 3

4 Źródło: A. Grycuk, Podatek CIT jako narzędzie polityki gospodarczej, BAS, Infos 4/2010.

5 Aktywna polityka budżetowa
Istota i sposób działania Fazy aktywnej polityki budżetowej Przykłady Zalety i wady 5

6 Pasywna polityka budżetowa
Instrumenty Istota i mechanizm działania stabilizatorów Zalety i wady stabilizatorów 6

7 Argumenty za i przeciw istnieniu deficytu budżetowego

8 Dochody budżetowe

9 Dochody budżetowe w 2015 plan
9

10 Struktura planowanych dochodów budżetu państwa w 2015 r.
w mln zł w % DOCHODY OGÓLEM 297197,8 100% 1 DOCHODY PODATKOWE ,0 90,8% 100,0% 1.1 podatki pośrednie ,0 67,1% 73,9% 1.1.1 VAT ,0 45,3% 49,9% 1.1.2 akcyza 63 570,0 21,4% 23,6% 1.1.3 podatek od gier 1 250,0 0,4% 0,5% 1.2 CIT 24 530,0 8,3% 9,1% 1.3 PIT 44 390,0 14,9% 16,5% 1.4 Podatek od wydobycia niektórych kopalin 1 450,0 2 DOCHODY NIEPODAT. 25 829,9 8,7% 0,09573 2.1 Dywidendy 6 245,2 2,1% 0,023146 2.2 Cło 2 394,0 0,8% 0,008873 2.3 Opłaty, grzywny i pozostałe dochody niepodatkowe 15 294,2 5,1% 0,056683 2.4 wpłaty JST 1 896,6 0,6% 0,007029 3 Środki z UE 1 547,9

11

12 Wielkość i struktura wydatków budżetowych

13

14

15 Struktura wydatków budżetowych w Polsce w 2013 roku
Różne rozliczenia – gł. wydatki na subwencje ogólne dla JST oraz wydatki na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych;

16 Wydatki sztywne 16 Russel, Piotr. "Wydatki budżetowe w Polsce." Studia BAS 3 (2010):

17 Wydatki sztywne Do najważniejszych kategorii wydatków sztywnych należą: – subwencje dla JST, – dotacje dla FUS i KRUS, – wydatki na obsługę długu publicznego, – wydatki na obronę narodową, – wpłaty do budżetu UE, – wydatki na finansowanie projektów z udziałem UE. 17

18 Wydatki socjalne w Polsce
18 Źródło: Polska Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, MPiPS 2010, s. 198.

19 Wydatki socjalne w Polsce
Źródło: Polska Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, MPiPS 2010, s. 197 19

20 20

21 Deficyt i dług publiczny

22

23 Deficyt strukturalny Źródło: Problemy fiskalne Polski na drodze…, NBP, s. 54.

24 Deficyt strukturalny Szacunek NBP na 2015 rok: ok. 2,5%

25 Deficyt Budżetu Państwa i Sektora Finansów Publicznych

26 Stabilizująca reguła wydatkowa (SRW)
Cele wprowadzenia SRW Procykliczność i antycykliczność wydatków budżetowych a charakter SRW Zakres i zagregowany charakter SRW Mechanizm obliczania limitu wydatków Przyczyny ewentualnej korekty wydatków Ocena SRW

27 Budżet 2016 – opinia RPP Ocena przyjętych założeń makroekonomicznych
Założenia a koniunktura w 2015 r. (co się sprawdziło, a co nie?) Polityka fiskalna w okresie (restrykcyjna/ekspansywna…) Ocena skutków makro polityki Nierównowaga fiskalna w 2015 Dług publiczny i potrzeby pożyczkowe


Pobierz ppt "Kolejne zajęcia: Zajęcia 1: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 380-396 Zajęcia 2: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google