Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  program rządowy „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”  ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  program rządowy „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”  ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy."— Zapis prezentacji:

1

2  ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  program rządowy „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”  ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

3 wsparcie psychospołeczne pomoc materialna

4

5 RokLiczba rodzin

6  200 dzieci ze 142 rodzin  Wypłacono zł, dłużnicy zwrócili zł  Postępowanie wobec dłużników – 202 osoby

7  Zasiłki celowe ,19 zł (510 rodzin; 544 zł)  Zasiłki okresowe ,76 zł (87 rodzin; 259 zł)  Zasiłki stałe ,00 zł ( 146 osób; 430 zł)

8

9

10

11

12 Rok L. os

13

14

15

16  116 procedur „Niebieska Karta”, dyżur nocny i świąteczny  433 porady w Punkcie Konsultacyjnym  wsparcie AR dla 57 rodzin wychowujących 158 dzieci  dostępna pomoc psychologiczna i prawna  26 wolontariuszy  Bank Rzeczy Używanych – 260 os.  „Poznaj swoje możliwości dziś – wykorzystaj je jutro” 220 os.  240 rodzin korzystających wyłącznie z pracy socjalnej + wszystkie rodziny pobierające zasiłki  109 kontraktów socjalnych

17


Pobierz ppt " ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  program rządowy „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”  ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google