Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk KONSOLIDACJA SEKTORA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE Cz. 2 Jabłonna 22-10-2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk KONSOLIDACJA SEKTORA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE Cz. 2 Jabłonna 22-10-2015."— Zapis prezentacji:

1 Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk KONSOLIDACJA SEKTORA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE Cz. 2 Jabłonna 22-10-2015

2 Strategiczne pytania o model absolwenta i model szkolnictwa  Jakie cechy powinien posiadać absolwent szkoły wyższej by był zdolny do efektywnego udziału w społecznym podziale pracy, w zglobalizowanej cywilizacji?  Jak zorganizować szkolnictwo wyższe by zachowało strategiczną zdolność do efektywnego zaspokajania potrzeb na kształcenie i badania w turbulentnym otoczeniu regionalnym i globalnym? 2

3 Niektóre strategiczne uwarunkowania i czynniki modelu 3  Aksjomat społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy  Imperatyw permanentnego kształcenia (w globalnym środowisku)  Rewolucja technologiczna (w tym informatyczna)  Badania naukowe w uczelniach (wzrost znaczenia)  Konkurencja na rynku edukacji wyższej (rosnąca)  Koszty kształcenia absolwenta (wyższe)  Struktura demograficzna (niekorzystna)

4 Niektóre strategiczne uwarunkowania i czynniki modelu 4  Aksjomat społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy 1) Nowoczesne społeczeństwa nie są zdolne do rozwoju bez kapitału ludzkiego zdolnego tworzyć postęp cywilizacyjny 2) Rynkowy obrót przetworzonymi produktami/usługami jest w istocie sprzedażą „ucieleśnionych” w nich wiedzy, umiejętności i postaw. 3) W społeczeństwach post-industrialnych rośnie znaczenie kapitału intelektualnego w powiązaniu z siecią relacji interpersonalnych. n) …………………………………………………………………………………

5 Niektóre strategiczne uwarunkowania i czynniki modelu 5  Imperatyw permanentnego kształcenia w globalnym środowisku 1) Projekcje przyszłości wskazują na konieczność kilkakrotnej zmiany zawodu i aktualizacji kompetencji niezbędnych w życiu codziennym 2) Bezwzględny wymóg ustawicznego kształcenia wymagać będzie: - zorganizowania modułowego systemu edukacji, - segmentacji oferty edukacyjnej z uwzględnieniem studiów I, II i III o, - wzbogacenie oferty kształcenia, które przystosowuje absolwenta do specyfiki jego cyklu życia i wymogów rynku pracy. n) …………………………………………………………………………………………………………………...

6 Niektóre strategiczne uwarunkowania i czynniki modelu 6  Rewolucja technologiczna (w tym informatyczna) 1) Rewolucja informatyczna zmienia funkcjonowanie państw i społeczeństw (………………………………………………………………………………………………………………...). 2) Rozwój elektroniki i informatyki rodzi trudno przewidywalne konsekwencje dla modelu kształcenia związane m.in. z umasowieniem (rozkład zdolności, koszty, „no-spatial limits”), zmianą znaczenia poszczególnych rodzajów aktywów uczelni (baza materialna, pracownicy, prawa niematerialne etc.). n) …………………………………………………………………………………………………………………..

7 Niektóre strategiczne uwarunkowania i czynniki modelu 7  Wzrost znaczenia badań naukowych w uczelniach 1) Bez badań naukowych i symbiozy nauki z praktyką nie ma konkurencyjnej dydaktyki na rynku globalnym. 2) Badania naukowe stają się dla uczelni nie tylko ważnym ale coraz częściej alternatywnym źródłem finansowania. 3) Po to aby przetrwać w gronie państw rozwiniętych Polska musi przejść z pozycji nisko-kosztowego producenta czy usługodawcy oraz importera/naśladowcy innowacji na pozycje regionalnego centrum kreowania innowacji i postępu technologiczno-organizacyjnego. n) …………………………………………………………………………………………………………………

8 Niektóre strategiczne uwarunkowania i czynniki modelu 8  Aksjomat społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy  Imperatyw permanentnego kształcenia w globalnym środowisku  Rewolucja technologiczna (w tym informatyczna)  Badania naukowe w uczelniach  Rosnąca konkurencja na rynku edukacji wyższej  Koszty kształcenia absolwenta  Struktura demograficzna

9 Niektóre strategiczne uwarunkowania i czynniki modelu 9  Aksjomat społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy  Imperatyw permanentnego kształcenia w globalnym środowisku  Rewolucja technologiczna (w tym informatyczna)  Wzrost znaczenia badań naukowych w uczelniach  Rosnąca konkurencja na rynku edukacji wyższej  Wyższe koszty kształcenia absolwenta  Struktura demograficzna

10 Niektóre strategiczne uwarunkowania i czynniki modelu 10  Aksjomat społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy  Imperatyw permanentnego kształcenia w globalnym środowisku  Rewolucja technologiczna (w tym informatyczna)  Wzrost znaczenia badań naukowych w uczelniach  Rosnąca konkurencja na rynku edukacji wyższej  Wyższe koszty kształcenia absolwenta  Niekorzystny trend demograficzny


Pobierz ppt "Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk KONSOLIDACJA SEKTORA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE Cz. 2 Jabłonna 22-10-2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google