Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI Zajęcia ćwiczeniowe (projekt)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI Zajęcia ćwiczeniowe (projekt)"— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI Zajęcia ćwiczeniowe (projekt)
AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ

2 Plan projektu Spis treści projektu:
Wybór tematu projektu – charakterystyka problemu Zdefiniowanie celu projektu Określenie środków niezbędnych do realizacji projektu Określenie planu działania Określenie sposobu kontroli i usuwania usterek podczas realizacji projektu Wnioski końcowe (na temat realizowanego projektu) Uwaga: projekt oddajemy w wersji papierowej ze stroną tytułową, z logo WSL-u, nazwą przedmiotu, wykonawcami projektu, informacji o kierunku, specjalności, semestrze, roku oraz nazwisko prowadzącego zajęcia

3 Plan zajęć (tryb zaoczny) oraz zaliczenia projektu:
Plan projektu Plan zajęć (tryb zaoczny) oraz zaliczenia projektu: Zajęcia 1 (1,5h) wybór tematu projektu, zdefiniowanie celu nadrzędnego i podrzędnych oraz kryteriów sukcesu, analiza szans i zagrożeń dla realizacji projektu (SWOT), określenie środków niezbędnych do realizacji projektu (patrz punkt 3.), Zajęcia 2 (1,5h) określenie planu działania (tabela czynności), opracowanie harmonogramu Gantta i wyznaczenie ścieżki krytycznej,

4 Plan zajęć (tryb zaoczny) oraz zaliczenia projektu:
Plan projektu Plan zajęć (tryb zaoczny) oraz zaliczenia projektu: Zajęcia 3 (1,5h) realizacja diagramu sieciowego - CPM (Critical Path Method), określenie sposobu kontroli i usuwania usterek, konsultacje z prowadzącym Zajęcia 4 (1,5h) obrona gotowego, wydrukowanego projektu – rozmowa grupy projektowej z prowadzącym na temat projektu oraz wiedzy z zakresu prezentowanego na wykładach

5 1/3 strony wprowadzenie o tym czego dotyczy projekt
Plan projektu 1/3 strony wprowadzenie o tym czego dotyczy projekt 1. Wybór tematu projektu – charakterystyka problemu Określenie czego dotyczy projekt oraz krótka charakterystyka problemu. Dlaczego projekt jest realizowany, dlaczego jest działaniem niestandardowym czyli posiada cechy projektu. UWAGA: Należy wybrać grupę projektową o liczności od 1 do max 4 studentów, zdolnej do współpracy i obiektywnego zaangażowania w projekt

6 1. Wybór tematu projektu – charakterystyka problemu
Plan projektu 1. Wybór tematu projektu – charakterystyka problemu Przykładowe tematy projektu: Organizacja sklepu dowolnej branży (Np. księgarnia) Organizacja klubu fitness, Stworzenie biura projektowego stron www, Organizacja koncertu charytatywnego, Otwarcie pubu,

7 1. Wybór tematu projektu – charakterystyka problemu
Plan projektu 1. Wybór tematu projektu – charakterystyka problemu Przykładowe tematy projektu: Wypożyczalnia DVD Otwarcie niepublicznego ośrodka zdrowia, Otwarcie punktu sprzedaży i wymiany ogumienia, Organizacja imprezy integracyjnej dla studentów I roku, Organizacja wyjazdu na wycieczkę krajoznawczą, Otwarcie solarium,

8 1. Wybór tematu projektu – charakterystyka problemu
Plan projektu 1. Wybór tematu projektu – charakterystyka problemu Przykładowe tematy projektu: Otwarcie salonu fryzjersko-kosmetycznego, Otwarcie restauracji „fast- food” , Organizacja remontu kuchni, mieszkania itd.… Budowa domku letniskowego, altanki działkowej itp..

9 1. Wybór tematu projektu – charakterystyka problemu
Plan projektu 1. Wybór tematu projektu – charakterystyka problemu Przykładowe tematy projektu: Projekt zmiany organizacji fizycznej sieci dystrybucji, Projekt wdrożenia informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie, Otwarcie magazynu (wyszukanie lokalu i wyposażenie) Dowolny temat projektu zaakceptowany przez prowadzącego zajęcia

10 2. Zdefiniowanie celu projektu
Plan projektu 2. Zdefiniowanie celu projektu 2.1. Zdefiniowanie celu nadrzędnego - odpowiedź co jest głównym celem projektu 2.2. Zdefiniowanie jakie są cele podrzędne - odpowiedz na pytanie jakie są cele szczegółowe, związane z realizacją celu głównego.

11 2. Zdefiniowanie celu projektu Przykład:
Plan projektu Wymienić 1 cel główny (nadrzędny) oraz 3 do 5-ciu celi podrzędnych, które prowadzą do realizacji celu głównego 2. Zdefiniowanie celu projektu Przykład: 2.1. Cel nadrzędny - Stworzenie efektywnego systemu dystrybucji wyrobów przedsiębiorstwa 2.2. Cele podrzędne: - podniesienie poziomu obsługi klientów, - obniżenie kosztów funkcjonowania sieci dystrybucji,

12 2. Zdefiniowanie celu projektu
Plan projektu Wymienić 3 do 5-ciu kryteriów sukcesu, które są mierzalne. Dodać krótki komentarz 2. Zdefiniowanie celu projektu Zdefiniowanie kryteriów sukcesu Np. Projekt zakończy się sukcesem gdy zostaną spełnione następujące warunki: 1. System zapewni skrócenie czasu reakcji na zamówienie klienta w dziale sprzedaży o 35% w stosunku do czasu obecnego, 2. Koszty funkcjonowania zmniejszą się o 10%, 3. Pracownicy zaakceptują rozwiązanie.

13 2. Zdefiniowanie celu projektu
Plan projektu Analizę SWOT robimy odnośnie powodzenia realizacji projektu. Skomentować najważniejsze wyniki! 2. Zdefiniowanie celu projektu Analiza szans i zagrożeń dla realizacji projektu – Analiza SWOT Czynniki zewnętrzne Szanse - Zagrożenia Czynniki wewnętrzne Silne strony Słabe strony

14 3. Określenie środków niezbędnych do realizacji projektu
Plan projektu Informacje ile godzin pracy zajmie projekt (wypełniamy na podstawie tabeli czynności) 3. Określenie środków niezbędnych do realizacji projektu 3.1. Określenie środków czasowych, 3.2. Określenie środków finansowych, 3.3. Określenie środków informacyjnych, 3.4. Określenie środków osobowych. Informacje o szacowanym budżecie na najważniejsze etapy projektu Jakimi informacjami musimy dysponować aby zrealizować projekt (np. koszty wynajmu) Ile osób będzie realizowało osób i czym się zajmą

15 3. Określenie środków niezbędnych do realizacji projektu
Plan projektu 3. Określenie środków niezbędnych do realizacji projektu - Analiza możliwych rozwiązań, kryteria wyboru, - Ocena punktowa, zastosowanie wag, - Wybór rozwiązania ostatecznego. Wybieramy 3 problemy decyzje dotyczące możliwych rozwiązań w projekcie i analizujemy je

16 problem decyzyjny dotyczący wyboru lokalzacji
Plan projektu 3. Analiza możliwych wariantów rozwiązań Lokalizacja: - centrum miasta, - osiedle mieszkaniowe, - peryferia miasta, - poza granicami miasta. Oraz uzasadnienie wyboru jednego z rozwiązań problem decyzyjny dotyczący wyboru lokalzacji

17 3. Analiza możliwych wariantów rozwiązań
Plan projektu 3. Analiza możliwych wariantów rozwiązań Budynek: - wynajem, - zakup, - adaptacja, - budowa. Oraz uzasadnienie wyboru jednego rozwiązań

18 3. Analiza możliwych wariantów rozwiązań Blat stołu A. Kolor
Plan projektu W tabeli zbiorczej można również zastosować punktację i wagi dla wyboru rozwiązania końcowego 3. Analiza możliwych wariantów rozwiązań Blat stołu A. Kolor B. Kształt C. Materiał 1 A1. Biały B1. Owal C1. Drewno 2 A2.Czarny B2. Kwadrat C2. Szkło 3 A3. Przezroczysty B3. Prostokąt C3. Plastik

19 Plan projektu 3. Analiza możliwych wariantów rozwiązań
Podsumowanie – charakterystyka wybranego rozwiązania, Np. Stół z przezroczystym blatem owalnym spełnia wymagania estetyczne i funkcjonalne Np. Lokalizacja punktu ksero w sąsiedztwie uczelni w wynajmowanym pomieszczeniu pozwala osiągnąć korzyści bliskiego sąsiedztwa klientów i umiarkowanych kosztów lokalowych.

20 4. Określenie planu działania
Plan projektu 4. Określenie planu działania Zdefiniowanie planu działania, czyli czynności, które muszą być wykonane do realizacji projektu, z zachowaniem podstawowych zależności czasowych (według chronologii ich występowania) Budowa tabeli czynności: Nr Czynność Nazwa, opis Zależna od Czas trwania (dni) 5 Zdobycie pozwoleń 2,4 30

21 Plan projektu (dni) Tabela czynności
Wybieramy ok czynności w projekcie. Pamiętamy aby w miarę możliwości razować je równolegle Tabela czynności Nr Czynność Nazwa, opis Zależna od Czas trwania (dni) 1 ……… ---- 3 2 4 5 6 3,4,5 7

22 4. Określenie planu działania
Plan projektu 4. Określenie planu działania Wykres Gantta: (ang. Gantt chart) Diagram sieciowy: CPM (Critical Path Method- metoda ścieżki krytycznej)

23 4. Określenie planu działania
Plan projektu 4. Określenie planu działania Wykres Gantta: (ang. Gantt chart) Wykres Gantta powstaje na podstawie stworzonej wcześniej tabeli czynności 1 2 3 Zadanie 4 5 6 7 Czas

24 4. Określenie planu działania
Plan projektu 4. Określenie planu działania Wykres Gantta: (ang. Gantt chart) 1 2 3 Zadanie 4 5 6 7 Czas

25 4. Określenie planu działania
Plan projektu 4. Określenie planu działania Wykres Gantta: (ang. Gantt chart) Ścieżka krytyczna 1 2 3 Zadanie 4 5 6 7 Czas

26 4. Określenie planu działania
Plan projektu 4. Określenie planu działania Wykres Gantta: (ang. Gantt chart) Ścieżka krytyczna 1 Luz czasowy 2 3 Zadanie 4 5 6 7 Czas

27 Diagram sieciowy powstaje na podstawie wykresu Gantta
Plan projektu Diagram sieciowy powstaje na podstawie wykresu Gantta 4. Określenie planu działania Diagram sieciowy: CPM (Critical Path Method- metoda ścieżki krytycznej) Nr czynności (czas trwania) Numer zdarzenia: „początek czynności 1-wszej” Numer zdarzenia: „koniec czynności 1-wszej” 1 1 (3) 2 3 3

28 4. Określenie planu działania
Plan projektu 4. Określenie planu działania Diagram sieciowy: CPM (Critical Path Method- metoda ścieżki krytycznej) Najpóźniejszy możliwy czas zakończenia Najwcześniejszy możliwy czas zakończenia czynności 1-wszej 1 1 (3) 2 3 3 Luz czasowy rezerwa czasu na wykonanie

29 Plan projektu - Diagram sieciowy:
2 3 2 (3) 3 6 1 (3) 1 4 1 8 9 3 (2) 4 (1) 5 (3) 5 2 7 9 6 9 7 2 11 6 (2) 7 (3) 8 12

30 Plan projektu - Diagram sieciowy:
2 3 2 (3) 3 6 1 (3) 1 4 1 8 9 3 (2) 4 (1) 5 (3) 5 2 7 9 6 9 7 1 11 12 6 (2) 7 (3) 8 12

31 Plan projektu - Diagram sieciowy:
2 3 2 (3) 3 6 1 (3) 1 4 1 8 9 3 (2) 4 (1) 5 (3) 5 2 7 9 6 9 7 1 11 12 6 (2) 7 (3) 8 12

32 Plan projektu - Diagram sieciowy:
2 3 2 (3) 3 6 1 (3) 1 4 1 8 9 3 (2) 4 (1) 5 (3) 5 2 7 9 6 9 7 1 11 12 6 (2) „Ścieżka krytyczna” (Critical Path) 7 (3) 8 12

33 4. Określenie planu działania
Plan projektu 4. Określenie planu działania Przydział osób do realizacji poszczególnych zadań projektu: podział ze względu na kompetencje, podział ze względu na jednorodność zadań, uzyskanie równomierności obciążenia pracą, zajętość zasobów. Wybieramy kryteria i robimy tabelę z przydziałem osób do zadań w projekcie

34 Plan projektu 5. Określenie sposobu kontroli i usuwania usterek Określenie kto, kiedy, w jaki sposób będzie kontrolował realizacje projektu.

35 5. Określenie sposobu kontroli i usuwania usterek Kto?
Plan projektu 5. Określenie sposobu kontroli i usuwania usterek Kto? - Kierownik projektu – koordynator, - Realizatorzy projektu – samokontrola, - Użytkownicy projektu - przyszli pracownicy, klienci, mieszkańcy itp. Wymieniamy kto będzie kontrolował projekt na jego głównych etapach realizacji

36 5. Określenie sposobu kontroli i usuwania usterek Kiedy?
Plan projektu 5. Określenie sposobu kontroli i usuwania usterek Kiedy? - W sposób ciągły, - Według podziałki czasowej projektu, - Zakończenie wybranych etapów – kamienie milowe, - Odbiór końcowy. Określamy jak często będzie realizowana kontrola. Tu przykład jak często może to się odbywac

37 5. Określenie sposobu kontroli i usuwania usterek
Plan projektu 5. Określenie sposobu kontroli i usuwania usterek W jaki sposób? (Rodzaj kontroli /czego dotyczy) - Ocena czasu (terminowej realizacji lub stopnia opóźnień) - Ocena jakości - Zadowolenia klienta (użytkownika projektu) - Ocena kosztów realizacji projektów, - Według zdefiniowanych kryteriów sukcesu - Ocena wg innych istotnych kryteriów

38 5. Określenie sposobu kontroli i usuwania usterek
Plan projektu 5. Określenie sposobu kontroli i usuwania usterek Kto Jaki etap /czynność Jak często / kiedy Rodzaj kontroli / czego dotyczy Kierownik projektu ……….. ………… ………. Przykład tabeli zakresu kontroli dla kierownika projektu

39 5. Określenie sposobu kontroli i usuwania usterek Usuwanie usterek:
Plan projektu 5. Określenie sposobu kontroli i usuwania usterek Usuwanie usterek: - Jakie mogą być potencjalne problemy z realizacją projektu i jak mogę im przeciwdziałać? - Jakie powinienem posiadać środki (możliwości) usuwania usterek w realizacji projektu? - Jak powinienem postępować aby usuwać usterki?

40 Plan projektu 6. Wnioski końcowe
Wnioski dotycząc projektu, sposobu jego realizacji, możliwych problemach oraz użyteczności zastosowanych narzędzi zarządzania projektem

41 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 61-755 POZNAŃ UL. E. ESTKOWSKIEGO 6
Rektorat tel Dziekanat tel Księgowość tel Kadry tel fax DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI Zajęcia ćwiczeniowe (projekt)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google