Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI Zajęcia ćwiczeniowe (projekt) 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI Zajęcia ćwiczeniowe (projekt) 1."— Zapis prezentacji:

1 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI Zajęcia ćwiczeniowe (projekt) 1

2 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu Spis treści projektu: 1.Wybór tematu projektu – charakterystyka problemu 2.Zdefiniowanie celu projektu 3.Określenie środków niezbędnych do realizacji projektu 4.Określenie planu działania 5.Określenie sposobu kontroli i usuwania usterek podczas realizacji projektu 6.Wnioski końcowe (na temat realizowanego projektu) Uwaga: projekt oddajemy w wersji papierowej ze stroną tytułową, z logo WSL-u, nazwą przedmiotu, wykonawcami projektu, informacji o kierunku, specjalności, semestrze, roku oraz nazwisko prowadzącego zajęcia 2

3 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu Plan zajęć (tryb zaoczny) oraz zaliczenia projektu: Zajęcia 1 (1,5h) wybór tematu projektu, zdefiniowanie celu nadrzędnego i podrzędnych oraz kryteriów sukcesu, analiza szans i zagrożeń dla realizacji projektu (SWOT), określenie środków niezbędnych do realizacji projektu (patrz punkt 3.), Zajęcia 2 (1,5h) określenie planu działania (tabela czynności), opracowanie harmonogramu Gantta i wyznaczenie ścieżki krytycznej, 3

4 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu Plan zajęć (tryb zaoczny) oraz zaliczenia projektu: Zajęcia 3 (1,5h) realizacja diagramu sieciowego - CPM (Critical Path Method), określenie sposobu kontroli i usuwania usterek, konsultacje z prowadzącym Zajęcia 4 (1,5h) obrona gotowego, wydrukowanego projektu – rozmowa grupy projektowej z prowadzącym na temat projektu oraz wiedzy z zakresu prezentowanego na wykładach

5 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 1. Wybór tematu projektu – charakterystyka problemu Określenie czego dotyczy projekt oraz krótka charakterystyka problemu. Dlaczego projekt jest realizowany, dlaczego jest działaniem niestandardowym czyli posiada cechy projektu. UWAGA: Należy wybrać grupę projektową o liczności od 1 do max 4 studentów, zdolnej do współpracy i obiektywnego zaangażowania w projekt 1/3 strony wprowadzenie o tym czego dotyczy projekt 5

6 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 1. Wybór tematu projektu – charakterystyka problemu Przykładowe tematy projektu: -Organizacja sklepu dowolnej branży (Np. księgarnia) -Organizacja klubu fitness, -Stworzenie biura projektowego stron www, -Organizacja koncertu charytatywnego, -Otwarcie pubu,

7 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 1. Wybór tematu projektu – charakterystyka problemu Przykładowe tematy projektu: -Wypożyczalnia DVD -Otwarcie niepublicznego ośrodka zdrowia, -Otwarcie punktu sprzedaży i wymiany ogumienia, -Organizacja imprezy integracyjnej dla studentów I roku, -Organizacja wyjazdu na wycieczkę krajoznawczą, -Otwarcie solarium,

8 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 1. Wybór tematu projektu – charakterystyka problemu Przykładowe tematy projektu: -Otwarcie salonu fryzjersko-kosmetycznego, -Otwarcie restauracji „fast- food”, -Organizacja remontu kuchni, mieszkania itd.… -Budowa domku letniskowego, altanki działkowej itp..

9 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 1. Wybór tematu projektu – charakterystyka problemu Przykładowe tematy projektu: -Projekt zmiany organizacji fizycznej sieci dystrybucji, -Projekt wdrożenia informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie, -Otwarcie magazynu (wyszukanie lokalu i wyposażenie) -Dowolny temat projektu zaakceptowany przez prowadzącego zajęcia

10 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 2. Zdefiniowanie celu projektu 2.1. Zdefiniowanie celu nadrzędnego - odpowiedź co jest głównym celem projektu 2.2. Zdefiniowanie jakie są cele podrzędne - odpowiedz na pytanie jakie są cele szczegółowe, związane z realizacją celu głównego.

11 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 2. Zdefiniowanie celu projektu Przykład: 2.1. Cel nadrzędny - Stworzenie efektywnego systemu dystrybucji wyrobów przedsiębiorstwa 2.2. Cele podrzędne: - podniesienie poziomu obsługi klientów, - obniżenie kosztów funkcjonowania sieci dystrybucji, Wymienić 1 cel główny (nadrzędny) oraz 3 do 5-ciu celi podrzędnych, które prowadzą do realizacji celu głównego

12 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 2. Zdefiniowanie celu projektu Zdefiniowanie kryteriów sukcesu Np. Projekt zakończy się sukcesem gdy zostaną spełnione następujące warunki: 1. System zapewni skrócenie czasu reakcji na zamówienie klienta w dziale sprzedaży o 35% w stosunku do czasu obecnego, 2. Koszty funkcjonowania zmniejszą się o 10%, 3. Pracownicy zaakceptują rozwiązanie. Wymienić 3 do 5-ciu kryteriów sukcesu, które są mierzalne. Dodać krótki komentarz

13 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 2. Zdefiniowanie celu projektu Analiza szans i zagrożeń dla realizacji projektu – Analiza SWOT Czynniki zewnętrzne Szanse - Zagrożenia - Czynniki wewnętrzne Silne strony - Słabe strony - Analizę SWOT robimy odnośnie powodzenia realizacji projektu. Skomentować najważniejsze wyniki!

14 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 3. Określenie środków niezbędnych do realizacji projektu 3.1. Określenie środków czasowych, 3.2. Określenie środków finansowych, 3.3. Określenie środków informacyjnych, 3.4. Określenie środków osobowych. Informacje ile godzin pracy zajmie projekt (wypełniamy na podstawie tabeli czynności) Informacje o szacowanym budżecie na najważniejsze etapy projektu Jakimi informacjami musimy dysponować aby zrealizować projekt (np. koszty wynajmu) Ile osób będzie realizowało osób i czym się zajmą

15 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 3. Określenie środków niezbędnych do realizacji projektu - Analiza możliwych rozwiązań, kryteria wyboru, - Ocena punktowa, zastosowanie wag, - Wybór rozwiązania ostatecznego. Wybieramy 3 problemy decyzje dotyczące możliwych rozwiązań w projekcie i analizujemy je

16 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 3. Analiza możliwych wariantów rozwiązań Lokalizacja: - centrum miasta, - osiedle mieszkaniowe, - peryferia miasta, - poza granicami miasta. Oraz uzasadnienie wyboru jednego z rozwiązań problem decyzyjny dotyczący wyboru lokalzacji

17 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 3. Analiza możliwych wariantów rozwiązań Budynek: - wynajem, - zakup, - adaptacja, - budowa. Oraz uzasadnienie wyboru jednego rozwiązań

18 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 3. Analiza możliwych wariantów rozwiązań Blat stołu A. KolorB. KształtC. Materiał 1A1. BiałyB1. OwalC1. Drewno 2A2.CzarnyB2. KwadratC2. Szkło 3A3. PrzezroczystyB3. ProstokątC3. Plastik W tabeli zbiorczej można również zastosować punktację i wagi dla wyboru rozwiązania końcowego

19 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 3. Analiza możliwych wariantów rozwiązań Podsumowanie – charakterystyka wybranego rozwiązania, Np. Stół z przezroczystym blatem owalnym spełnia wymagania estetyczne i funkcjonalne Np. Lokalizacja punktu ksero w sąsiedztwie uczelni w wynajmowanym pomieszczeniu pozwala osiągnąć korzyści bliskiego sąsiedztwa klientów i umiarkowanych kosztów lokalowych.

20 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 4. Określenie planu działania Zdefiniowanie planu działania, czyli czynności, które muszą być wykonane do realizacji projektu, z zachowaniem podstawowych zależności czasowych (według chronologii ich występowania) Budowa tabeli czynności: Nr Czynność Nazwa, opis Zależna odCzas trwania (dni) 5Zdobycie pozwoleń2,430

21 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ 21 Plan projektu Nr Czynność Nazwa, opis Zależna odCzas trwania (dni) 1………----3 2………13 3 22 4 21 5 23 6 3,4,52 7………3,4,53 Tabela czynności Wybieramy ok. 20-25 czynności w projekcie. Pamiętamy aby w miarę możliwości razować je równolegle

22 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 4. Określenie planu działania -Wykres Gantta: (ang. Gantt chart) -Diagram sieciowy: CPM (Critical Path Method- metoda ścieżki krytycznej)

23 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 4. Określenie planu działania Wykres Gantta: (ang. Gantt chart) Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Czas Wykres Gantta powstaje na podstawie stworzonej wcześniej tabeli czynności

24 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 4. Określenie planu działania Wykres Gantta: (ang. Gantt chart) Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Czas

25 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 4. Określenie planu działania Wykres Gantta: (ang. Gantt chart) Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Czas Ścieżka krytyczna

26 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 4. Określenie planu działania Wykres Gantta: (ang. Gantt chart) Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Czas Ścieżka krytyczna Luz czasowy

27 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 4. Określenie planu działania Diagram sieciowy: CPM (Critical Path Method- metoda ścieżki krytycznej) 1 0 00 2 0 33 Nr czynności (czas trwania) 1 (3) Numer zdarzenia: „początek czynności 1- wszej” Numer zdarzenia: „koniec czynności 1- wszej” Diagram sieciowy powstaje na podstawie wykresu Gantta

28 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 4. Określenie planu działania Diagram sieciowy: CPM (Critical Path Method- metoda ścieżki krytycznej) 1 0 00 2 0 33 1 (3) Najwcześniej szy możliwy czas zakończenia czynności 1- wszej Najpóźniejszy możliwy czas zakończenia Luz czasowy rezerwa czasu na wykonanie

29 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu - Diagram sieciowy: 1 0 00 2 0 3 1 (3) 3 0 6 2 (3) 3 (2) 4 (1) 5 (3) 4 1 89 5 2 79 6 0 99 7 2 11 8 0 12 6 (2) 7 (3)

30 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu - Diagram sieciowy: 1 0 00 2 0 33 1 (3) 3 0 66 2 (3) 3 (2) 4 (1) 5 (3) 4 1 89 5 2 79 6 0 99 7 1 1112 8 0 6 (2) 7 (3)

31 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu - Diagram sieciowy: 1 0 00 2 0 33 1 (3) 3 0 66 2 (3) 3 (2) 4 (1) 5 (3) 4 1 89 5 2 79 6 0 99 7 1 1112 8 0 6 (2) 7 (3)

32 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu - Diagram sieciowy: 1 0 00 2 0 3 1 (3) 3 0 66 2 (3) 3 (2) 4 (1) 5 (3) 4 1 89 5 2 79 6 0 99 7 1 1112 8 0 6 (2) 7 (3) „Ścieżka krytyczna” (Critical Path)

33 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 4. Określenie planu działania Przydział osób do realizacji poszczególnych zadań projektu: -podział ze względu na kompetencje, -podział ze względu na jednorodność zadań, -uzyskanie równomierności obciążenia pracą, -zajętość zasobów. Wybieramy kryteria i robimy tabelę z przydziałem osób do zadań w projekcie

34 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 5. Określenie sposobu kontroli i usuwania usterek Określenie kto, kiedy, w jaki sposób będzie kontrolował realizacje projektu.

35 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 5. Określenie sposobu kontroli i usuwania usterek Kto? - Kierownik projektu – koordynator, - Realizatorzy projektu – samokontrola, - Użytkownicy projektu - przyszli pracownicy, klienci, mieszkańcy itp. Wymieniamy kto będzie kontrolował projekt na jego głównych etapach realizacji

36 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 5. Określenie sposobu kontroli i usuwania usterek Kiedy? - W sposób ciągły, - Według podziałki czasowej projektu, - Zakończenie wybranych etapów – kamienie milowe, - Odbiór końcowy. Określamy jak często będzie realizowana kontrola. Tu przykład jak często może to się odbywac

37 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 5. Określenie sposobu kontroli i usuwania usterek W jaki sposób? (Rodzaj kontroli /czego dotyczy) - Ocena czasu (terminowej realizacji lub stopnia opóźnień) - Ocena jakości - Zadowolenia klienta (użytkownika projektu) - Ocena kosztów realizacji projektów, - Według zdefiniowanych kryteriów sukcesu - Ocena wg innych istotnych kryteriów

38 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 5. Określenie sposobu kontroli i usuwania usterek KtoJaki etap /czynność Jak często / kiedy Rodzaj kontroli / czego dotyczy Kierownik projektu ………..………………….. ………… ……….………… ……….………… ……….………… Przykład tabeli zakresu kontroli dla kierownika projektu

39 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 5. Określenie sposobu kontroli i usuwania usterek Usuwanie usterek: - Jakie mogą być potencjalne problemy z realizacją projektu i jak mogę im przeciwdziałać? - Jakie powinienem posiadać środki (możliwości) usuwania usterek w realizacji projektu? - Jak powinienem postępować aby usuwać usterki?

40 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ Plan projektu 6. Wnioski końcowe Wnioski dotycząc projektu, sposobu jego realizacji, możliwych problemach oraz użyteczności zastosowanych narzędzi zarządzania projektem

41 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ 61-755 POZNAŃ UL. E. ESTKOWSKIEGO 6 Rektorat tel. 61 850 47 81 Dziekanat tel. 61 850 47 64 Księgowość tel. 61 850 47 79 Kadry tel. 61 850 47 71 fax 61 850 47 89 rektorat@wsl.com.pl www.wsl.com.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 41


Pobierz ppt "TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUTOR: DR INŻ. ŁUKASZ HADAŚ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI Zajęcia ćwiczeniowe (projekt) 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google