Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Die Flüsse der Welt. Rzeki świata.

3 Der Nil hat die Länge von 6671 km. Das ist der längste Fluss der Welt
Der Nil hat die Länge von 6671 km. Das ist der längste Fluss der Welt. Er fließt durch neun Länder: Tanzania - Zaire (Congo)-Burundi - Ruanda - Kenia - Uganda - Äthiophien - Sudan und Ägypten. Der Nil fließt durch Sahara. Er übersteht gut die Hitze und den Mangel an Regen. Nil ma długość 6671 km. To najdłuższa rzeka świata. Przepływa przez 9 krajów: Tanzanię, Zair (Kongo), Burundi, Kenię, Ugandę, Etiopię, Sudan oraz Egipt. Nil przepływa przez Saharę. Dobrze sobie radzi z upałami oraz z brakiem opadów. Er hat die längste Oase der Welt geschaffen. Stworzył najdłuższą oazę świata.

4 Der Fluss Amazonas hat die Länge 6. 437 Kilometer und wird von 1
Der Fluss Amazonas hat die Länge Kilometer und wird von Nebenflüssen gespiesen. An der Mündung befindet sich eine Insel von der Größe der Schweiz. An den Ufern des Flusses existieren über verschiedene Tierarten und unzählige Pflanzenarten. Rzeka Amazonka ma długość km i jest zasilana przez dopływów. U ujścia rzeki znajduje się wyspa wielkości Szwajcarii. Na brzegach rzeki żyje ponad 15tys. różnych gatunków zwierząt oraz niezliczone gatunki roślin. Das Klima herrscht hier feucht und heiß. Die Temperaturen sind um die 30 Grad. Klimat panuje tutaj wilgotny oraz gorący. Temperatura sięga ok. 30 stopni.

5 Der Jangtsekiang (chinesisch - Langer Fluss) ist der längste Fluss Chinas. Er hat die Länge Kilometern. Sein Quellgebiet liegt im Hochland von Tibet und die Mündung im Chinesischen Meer. Der Jangtsekiang teilt China in Nord- und Südchina. Auf seiner Reise überwindet er mehr als Höhenmeter. Jangcy ( po chińsku - Długa Rzeka) jest najdłuższą rzeką Chin. Mierzy km. Jej źródło znajduje się na Wyżynie Tybetu a ujście w Morzu Chińskim. Jangcy dzieli Chiny na północne i południowe. W swoim biegu pokonuje różnicę wysokości ponad m.

6 Die Indianer nannten ihn "den großen Fluss"
Die Indianer nannten ihn "den großen Fluss". Der Mississippi ist 4096 km lang. Er ist der längste Fluss Nordamerikas. Er entstand als Abfluss aus dem Itasca-See in Minnesota. Bis nach St. Louis ist sein Wasser klar. Dann jedoch gestellt sich der Missouri. Indianie nazywają ją "wielką rzeką". Missisipi ma długość 4096 km. Jest najdłuższą rzeką Ameryki Północnej. Powstała jako wypływ z jeziora Itasca w Minnesocie. Aż do St. Louis są jej wody czyste. Dalej jednak dołącza się Missouri. Der Missouri hat Massen von rötlicher Erde angesammelt und er verschmutzt damit auch den Mississippi. Missouri zawiera masy czerwonawej ziemi i zanieczyszcza nią także Missisipi.

7 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
er übersteht gut die Hitze - dobrze znosi upały der Mangel an Regen - brak opadów er hat geschaffen - stworzył... die Nebenflüsse - dopływy er wird gespiesen - jest zasilany an der Mündung - u ujścia von der Größe der Schweiz - wiekości Szwajcarii an den Ufern - na brzegach verschiedene Tierarten - różne gatunki zwierząt feucht und heiß - wilgotny i gorący das Quellgebiet - bieg górny

8 Der Jenissei ist einer der drei großen Flüsse Sibiriens, der sich von den Bergen der Mongolei bis ins Polarmeer erstreckt. Aber erst wenn die Sommersonne den Fluss vom Eis befreit, erwacht der Jenissei zum Leben. Er ist Kilometer lang. Jenisej jest jedną z trzech wielkich rzek Syberii, która ciągnie się od gór Mongolii aż do Oceanu Arktycznego. Dopiero jednak kiedy letnie słońce uwolni rzekę od lodu budzi się Jenisej do życia. Ma on km długości. Die aus dem Westen kommenden Kosaken haben dem Fluss den Namen: Jenissei (unruhig) gegeben. Kozacy pochodzący z zachodu nadali rzece nazwę : Jenisej (niespokojny).

9 Der Ob ist ein Kilometer langer Fluss in Westsibirien (Russland). Er ist durch die Vereinigung der beiden aus dem südsibirischen Altai kommenden Flüsse Bija und Katun nahe der Stadt Bijsk entstanden. Sein Name bedeutet "großes Wasser". Ob jest rzeką w zachodniej Syberii (Rosja) o długości km. Powstał przez połączenie się w południowo syberyjskim Ałtaju dwóch płynących tam rzek Biji i Katuni. Jego nazwa oznacza "wielką wodę". Der Irtysch ist sein wichtigster Nebenfluss. Der Ob hat rund Nebenflüsse. Irtysz jest jego główną odnogą. Ob ma ok. 150 tys. dopływów.

10 Der Amur ist ein Kilometer langer Fluss in China und Russland, der in den Pazifik mündet. Sein Becken, in dem sich Taiga mit ihren Wäldern und die Tundra mit ihren Büschen und Sümpfen befinden, ist eine Region mit einer sehr großen Biodiversität. Amur jest rzeką o długości 2824 km w Chinach oraz w Rosji. Ma ujście w Pacyfiku. Jej dorzecza, w których znajduje się tajga z lasami, tundra z zaroślami oraz bagna, jest regionem o dużej różnorodności biologicznej. Hier kann man Sibirischen Tiger, Wolf, Luchs, Braunbär und Elch treffen. Można tutaj spotkać tygrysa syberyjskiego, wilka, rysia, niedźwiedzia brunatnego oraz łosia.

11 Der Gelbe Fluss ist der zweitlängste Fluss Chinas. Sie hat 4
Der Gelbe Fluss ist der zweitlängste Fluss Chinas. Sie hat Kilometer der Länge. Seinen Namen trägt er aufgrund der gelblichen Färbung, die durch abgetragenen Löss entsteht, der über Bäche und Nebenarme in den Flusslauf gespült wird. Żółta Rzeka jest drugą co do wielkości rzeką w Chinach. Mierzy km. Jej nazwa pochodzi od żółtego ubarwienia, które jest spowodowane glebą lessową, dostarczaną do rzeki przez strumienie i dopływy. Am Oberlauf des Flusses liegen große Weiden, die das Produktionsgebiet für Schafwolle und Leder ist. Przy górnym biegu rzeki są wielkie pastwiska, które są obszarem produkcji wełny i skór.

12 Der Fluss Kongo ist der zweitgrößte und wasserreichste Fluss Afrikas
Der Fluss Kongo ist der zweitgrößte und wasserreichste Fluss Afrikas. Er ist Kilometer lang und ist eine wichtige Schifffahrtsstraße. Er bildet viele Stromschnellen und Wasserfälle. Er hat Mündung in den Atlantik. Rzeka Kongo jest drugą co do wielkości i najbardziej obfitującą w wodę rzeką Afryki. Mierzy km i jest ważnym szlakiem żeglugi. Tworzy wiele progów rzecznych i wodospadów. Wpada do Atlantyku. Der gewaltige Kongo-Fluss ist die größte hydro-elektrische Reserve der Welt. Potężna rzeka Kongo jest największą wodno - energetyczną rezerwą świata.

13 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der längste Fluss - najdłuższa rzeka rötliche Erde - czerwonawa ziemia das Wasser ist klar - woda jest czysta in den Bergen der Mongolei - w górach Mongolii die Sommersonne - letnie słońce der Fluss ist vom Eis befreit - rzeka jest uwolniona z lodu der Jenissei erwacht zum Leben - Jenisej budzi się do życia die Vereinigung - połączenie er mündet in den Pazifik - ma ujście w Pacyfiku die Sümpfen - bagna der Gelbe Fluss - Żółta Rzeka

14 Der Mekong ist ein Fluss in Südostasien. Er hat die Länge 4. 909 km
Der Mekong ist ein Fluss in Südostasien. Er hat die Länge km. Sein Weg führt ihn von seiner Quelle im tibetischen Hochland bis zur Mündung ins Südchinesische Meer durch: China, Burma, Laos, Thailand, Kambodscha und Vietnam. Mekong jest rzeką w południowo - wschodniej Azji. Ma długość km. Od źródła w Płaskowyżu Tybetańskim aż do ujścia w Południowo Chińskim Morzu bieg rzeki prowadzi przez: Chiny, Birmę, Laos, Tajlandię, Kambodżę oraz Wietnam.

15 Die Lena ist ein Kilometer langer Fluss in Sibirien (Russland, Asien). Sie mündet in die Laptewsee, ein Randmeer des Nordpolarmeers. Die Lena gehört zu den längsten Flüssen der Erde. Sie entspringt im Baikalgebirge. Lena jest rzeką o dł km w Syberii (Rosja, Azja). Wpada do Morza Łaptiewów, przybrzeżnego morza Oceanu Arktycznego. Lena należy do najdłuższych rzek świata. Wypływa z gór Bajkał. Gewöhnlich ist die Lena von Oktober bis zum Juni zugefroren, sodass sie als Eisstraße genutzt werden kann. Lena zwykle od października aż do czerwca jest zamrożona, tak że może być wykorzywana jako lodowa droga.

16 Die Donau ist der größte Fluss Mittel- und Südosteuropas
Die Donau ist der größte Fluss Mittel- und Südosteuropas. Sie mündet in das Schwarze Meer. Sie hat die Länge Kilometer. Das Einzugsgebiet der Donau wird von zwei Gebirgsketten durchzogen. Das Donaubecken liegt in der gemäßigten Zone. Dunaj jest największą rzeką w Europie Środkowej i Południowo - Wschodniej. Wpada do Morza Czarnego. Mierzy 2857 km. Dorzecze Dunaju przecinają dwa pasma górskie. Niecka Dunaju leży w umiarkowanej strefie klimatycznej.

17 Die Wolga ist der längste Fluss Europas und wird von den Russen auch "Mütterchen Wolga" genannt. Sie entspringt in den Waldaihöhen. Sie mündet ins Kaspische Meer. Sie hat die Länge von km. Das fruchtbare Mündungsgebiet der Wolga wurde in der Vergangenheit von den Kelten besiedelt. Wołga jest najdłuższą rzeką Europy i jest nazywana też przez Rosjan "Mateczką Wołgą". Jej źródła znajdują się w górach Wałdaj. Wpada do Morza Kaspijskiego. Mierzy km. Żyzne tereny ujścia Wołgi były w przeszłości zamieszkałe przez Celtów. Der Fluss verwendet man heute als ein Transportmittel in Russland. Rzeka jest obecnie wykorzystywana w żegludze śródlądowej w Rosji.

18 Der Euphrat ist der größte Fluss Vorderasiens und hat eine Länge von 2
Der Euphrat ist der größte Fluss Vorderasiens und hat eine Länge von km. Er entspringt in den Bergen des Ostens der Türkei. Zusammen mit seinem Zwillingsfluss Tigris schließt er das Zweistromland um, in dem sich einige der ersten Hochkulturen entwickelten. Eufrat jest największą rzeką Azji Mniejszej i ma długość km. Wypływa z gór wschodniej Turcji. Razem z bliźniaczą rzeką Tygrys otacza Mezopotamię, w której rozwinęły się jedne z najwcześniejszych cywilizacji. Laut der Genesis befand sich das Paradies am Fluss Perat (Euphrat). Według Księgi Rodzaju raj znajdował się nad rzeką Perat (Eufrat).

19 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der zweitgrößte Fluss - druga pod względem wielkości rzeka die Schifffahrtsstraße - szlak żeglugi die Stromschnellen - kaskady die Mündung - ujście von der Quelle - od źródła die Laptewsee - Morze Łaptiewów das Baikalgebirge - Góry Bajkał sie ist zugefroren - jest zamarznięta das Schwarze Meer - Morze Czarne das Einzugsgebiet - dorzecze in der Vergangenheit - w przeszłości

20 Der Rio Grande hat die Länge von 3. 034 km
Der Rio Grande hat die Länge von km. Der Fluß bildet die Grenze zwischen den USA und Mexiko. Im 20. Jahrhundert wurde der Fluss mehrfach künstlich begradigt, wodurch seine Strecke zwischen El Paso und dem Fort Quitman auf die Hälfte reduziert wurde. Rio Grande ma długość km. Rzeka ta stanowi granicę między USA i Meksykiem. W XX w. bieg rzeki był wielokrotnie sztucznie prostowany, dzięki czemu droga między El Paso i Fort Quitman została o połowę zredukowana.

21 Die Weichsel mit der Länge 1
Die Weichsel mit der Länge Kilometer ist der längste Fluss in Polen. Das Einzugsgebiet umfasst auch Teile der Slowakei, Weißrusslands und der Ukraine. Der Strom entspringt in den Schlesischen Beskiden am m hohen Barania Góra. Wisła o dł km jest najdłuższą rzeką w Polsce. Obszar biegu rzeki obejmuje też część Słowacji, Białorusi i Ukrainy. Rzeka wypływa z Beskidu Śląskiego, z Baraniej Góry o wys m. Nach dem Verlassen des Gebirges wendet sich Fluss nach Osten und bildet die Grenze zwischen Oberschlesien und Kleinpolen. Po opuszczeniu gór kieruje się na wschód i tworzy granicę między Górnym Śląskiem i Małopolską.

22 Der Dnepr ist der größte ukrainische Fluss
Der Dnepr ist der größte ukrainische Fluss. Seine Länge beträgt mehr als km. Am Dnepr liegen viele ukrainische Städte, vor allem die Hauptstadt des Landes Kiew. Der Fluss wird oft als der Elektroenergie- lieferer verwendet. Dniepr jest największą rzeką ukraińską. Jego długość wynosi ponad 2 tys. km. Nad Dnieprem leży wiele miast ukraińskich a przede wszystkim stolica kraju Kijów. Rzeka jest wykorzystywana często do produkcji energii elektrycznej. Er ist das Wahrzeichen der Ukraine. Seinen Namen tragen Kühlschränke, Hotels und Restaurants. Jest symbolem Ukrainy. Jego nazwę noszą lodówki, hotele i restauracje.

23 Mystischer Strom Sambesi, der längste im südlichen Afrika entspringt im südöstlichen Angola. Seine mächtigen Wassermassen sammelt er erst auf dem Gebiet Sambias. Dann fließt an der Grenze zu Simbabwe über die Viktoria Fälle in das Sambesital. Mistyczna rzeka Zambezi, najdłuższa w południowej Afryce wypływa z południowej Angoli. Jej potężne wody gromadzą się jednak dopiero na terenie Zambii. Przepływa potem na granicy z Zimbabwe przez wodospady Wiktorii do Doliny Zambezi. Der Fluss ist insgesamt Kilometer lang. Rzeka mierzy w sumie km.

24 Der Fluß Ganges beginnt seinen 2700 km langen Weg im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh, nahe der indisch-tibetischen Grenze im Himalaya, in 4200 m Höhe. Die Gangesebene gehören zu den am dichtesten besiedelten Zonen der Erde. Rzeka Ganges rozpoczyna swoją drogę o dł km w Indyjskim stanie Uttar Pradesh, w pobliżu indyjsko - tybetańskiej granicy w Himalajach, na wys m. Tereny wokół Gangesu należą do najgęściej zaludnionych obszarów na ziemi. Die riesige Delta des Gangeses und des Brahmaputras wird intensiv Landwirtschaftlich genutzt. Ogromna delta Gangesu i Brahmaputry jest intensywnie wykorzystywana w rolnictwie.

25 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Zwillingsfluss - rzeka bliźniacza das Zweistromland - Mezopotamia Laut der Genesis - według Księgi Rodzaju künstlich begradigt - sztucznie prostowana auf die Hälfte - o połowę er wird verwendet - jest wykorzystywany das Wahrzeichen - symbol die mächtigen Wassermassen - gromne masy wody er sammelt - gromadzi auf dem Gebiet Sambias - na terenie Zambii am dichtesten besiedelt - najgęściej zaludniony


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google