Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowanie partnerstwa w kontekście wykorzystania funduszy unijnych – w poszukiwaniu nowych wartości rynkowych refleksje poprojektowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowanie partnerstwa w kontekście wykorzystania funduszy unijnych – w poszukiwaniu nowych wartości rynkowych refleksje poprojektowe."— Zapis prezentacji:

1 Budowanie partnerstwa w kontekście wykorzystania funduszy unijnych – w poszukiwaniu nowych wartości rynkowych refleksje poprojektowe

2 W jakim celu współpracować?

3 Uczynić otoczenie bardziej przyjaznym… OTOCZENIE: inne firmy, władze, instytucje polityka, regulacje, trendy, zachowania społeczne RYNEK: konkurenci, konsumenci, firmy w łańcuchu wartości trendy, zachowania konsumentów, dostępność zasobów PROCESY: kreowanie produktów rozwój produktów optymalizacja produkcji marketing zarządzanie wiedzą i technologiami FUNKCJE: finanse kadry zakupy produkcja sprzedaż FIRMA INNOWACYJNA

4 Lepiej alokować i pozyskiwać zasoby… ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ TRANSAKCJI minimalizowanie kosztów transakcyjnych OPTYMALIZOWAĆ STRUKTURĘ KOSZTÓW podwykonawstwo, partnerstwo, specjalizacja DOKONYWAĆ TRAFNIEJSZYCH INWESTYCJI strategie, priorytety, komplementarność ZYSKAĆ DOSTĘP DO WIEDZY know-how, technologie, innowacje ZYSKAĆ DOSTĘP DO ZASOBÓW LUDZKICH kompetencje, umiejętności, efektywność FIRMAFIRMA OTOCZENIEOTOCZENIE

5 Innymi słowy… … odnajdywać w relacjach z innymi nowe obszary kreacji realnej wartości!

6 Nowe obszary kreacji realnej wartości  Niższe koszty wytwarzania produktów i usług  Niższe koszty wdrożenia produktów i usług  Większe przychody, osiąganie zwiększonego poziomu sprzedaży  Większe przychody, nowe / lepsze produkty stworzone dzięki nowym technologiom, rozwiązaniom innowacyjnym i łączeniu produktów w ramach kompleksowych ofert  Przepływ nowych wykwalifikowanych pracowników  Nowe technologie opatentowane i wdrożone  Produktywność i efektywność, zapewniające silną pozycję na rynku

7 Jak budować partnerstwo? Odpowiedzi obowiązkowe Co firma chciałaby osiągnąć dzięki włączeniu się w nowe formy współpracy? Czy można te same cele osiągnąć w inny sposób szybciej i efektywniej? Jaki rodzaj partnerów będzie potrzebny w procesie? Czy przedsiębiorstwo, jak i potencjalni partnerzy, są nastawieni na innowacje? Czy kluczowe osoby są otwarte na zmiany? Jakie zasoby potencjalni uczestnicy powinni włączyć w nową inicjatywę?

8 Jak budować partnerstwo? Odpowiedzi obowiązkowe Czy można czerpać z poprzednich doświadczeń współpracy, nawet z innymi firmami? Czy potencjalni uczestnicy ufają sobie wystarczająco, aby wejść w relacje długookresowe? Czy cele i oczekiwania są jasne dla wszystkich, którzy chcą przystąpić do nowej inicjatywy? Czy uczestnicy dysponują niezbędnymi zasobami (ludzkimi, finansowymi, infrastrukturalnymi) aby uruchomić i utrzymać tę inicjatywę?

9 Kluczowe pytania I.Czy grupa, która chce utworzyć wspólną inicjatywę dysponuje odpowiednim potencjałem rynkowym, mając na uwadze obecną pozycję rynkową, dostęp do nowych rynków oraz gotowość i możliwość do wdrożenia innowacji? II.Czy każde z przedsiębiorstw ma jasno określone oczekiwania i wyobrażenia co do korzyści i czy jest gotowe aktywnie włączyć się w realizację działań? III.Czy przedsiębiorstwa są gotowe dzielić się wiedzą, a także łączyć wiedzę na rzecz wspólnych przedsięwzięć? IV.Czy przedsiębiorstwa są gotowe inwestować w budowę i utrzymanie zaufania? V.Czy przedsiębiorstwa akceptują, że ktoś (animator, nowopowołana jednostka) przejmie na siebie zarządzanie wspólnymi procesami? A czy są gotowe za to zapłacić? VI.Czy przedsiębiorstwa są świadome, że będą wspólnie promować markę na zewnątrz? Innymi słowy, czy chcą być kojarzone z grupą?

10 Forma współpracy: Współpraca oparta na umowie o współpracę bez powołania struktur organizacyjnych Zalety: pozwala być kreatywnym i eksperymentować, tania, mniej biurokracji, większa elastyczność, co umożliwia lepsze dostosowanie się do szybko zmieniających warunków. Wady: n ie traktowana poważnie przez zewnętrznych graczy, liderzy mogą szybko zmienić nastawienie, bo nie czują zobowiązania wobec konkretnej jednostki. Wymaga: silnego przywództwa osobowego, wyraźnego komunikowania na zewnątrz, wsparcia liderów, dużego zaufania między liderami oraz konsekwencji w postępowaniu. Kiedy zastosować: w pierwszej fazie inicjowania inicjatywy klastrowej, w przypadku zaangażowania niedużej grupy. Czy formalizować partnerstwo?

11 Forma współpracy: Współpraca oparta na strukturze organizacyjnej Zalety: większy autorytet i możliwość instytucjonalnego oddziaływania, sprawne zarządzanie procesami w przypadku dużej ilości uczestników i angażowanych zasobów, lepiej pozycjonowana, aby przekładać pomysły na działania Wady: ograniczona przez statuty, prawa i inne uregulowania administracyjne, wysokie koszty administracyjne, ryzyko stania się biurokratycznym tworem, który administruje i stara się utrzymać status quo Wymaga: zgody co do sposobu zapłaty za utrzymanie struktury organizacyjnej, biznes planu, który przedstawi opłacalność finansową, jasnych procedur postępowania, monitoringu i oceny. Kiedy zastosować: w przypadku dużej liczby uczestników i gdy inicjatorzy od początku chcą wydzielić środki na wspólne działania koordynowane przez nową strukturę organizacyjną, kiedy w grę wchodzi szeroki pakiet inicjatyw do obsługiwania. Czy formalizować partnerstwo?

12 Powodzenia ! Dziękuję za uwagę Małgorzata Wasyluk Kierownik Biura Projektów Transferu Wiedzy Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego tel. 89 521 97 44 m.wasyluk@warmia.mazury.pl


Pobierz ppt "Budowanie partnerstwa w kontekście wykorzystania funduszy unijnych – w poszukiwaniu nowych wartości rynkowych refleksje poprojektowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google