Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady uczestnictwa w mobilności. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady uczestnictwa w mobilności. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”:"— Zapis prezentacji:

1 Zasady uczestnictwa w mobilności

2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. Realizacja jest zaplanowana do roku 2020.

3 Erasmus+ zastąpił program „Uczenie się przez całe życie” oraz jego programy sektorowe: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Akcję Jean Monnet, Program „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus Tempus) i inne.

4 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia; państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii. Od roku akademickiego 2016/2017 będzie możliwość wyjazdów do państw nieobjętych programem.

5 Edukacja szkolna Kształcenie i szkolenia zawodowe Szkolnictwo wyższe Edukacja dorosłych Młodzież Projekty centralne i sport

6

7 Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych), Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

8 Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach partnerskich, Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych do instytucji zagranicznych, Wyjazdy studentów na część studiów do zagranicznych uczelni partnerskich, Wyjazdy studentów na praktyki do przedsiębiorstw, organizacji albo instytucji działających w krajach uczestniczących w programie.

9 Ukończenie co najmniej 1 roku studiów licencjackich; Średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego równa co najmniej 4,0; Dobra znajomość języka instytucji przyjmującej.

10 W wypadku praktyk – co najmniej dwa miesiące; W wypadku studiów – co najmniej jeden semestr według kalendarza uczelni przyjmującej; Suma czasu mobilności podczas jednego cyklu studiów nie może przekroczyć 12 miesięcy.

11 Uczelnia posiadająca Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego; Uczelnia, która podpisała z WSPol umowę o współpracy w ramach programu Erasmus+; Uczelnia, której profil kształcenia jest podobny do WSPol.

12 Uczelnie współpracujące z WSPol

13 10) Police Academy of the Czech Republic in Prague (A) 11) Turkish National Police Academy, Ankara (A) 12) Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona (H) 13) Université Paris 13, Francja (F) 14) University of Central Lancashire, Preston, Wielka Brytania (A) 15) University of Defence, Brno, Republika Czeska (A) 16) University of Security Management in Kosice, Słowacja (A) 17) University of Zilina, Słowacja (A) 18) University of Applied Police Sciences of the Federal State of Brandenburg, Oranienburg, Niemcy (N) 19) Academy of Ministry of Interior, Sofia, Bułgaria (A) Uczelnie współpracujące z WSPol

14 przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje edukacyjne, uczelnie itp. Nie można odbywać praktyk w instytucjach unijnych lub finansowanych z funduszy unijnych oraz w polskich placówkach dyplomatycznych.

15 Anadolu University, Eskisehir, Turcja Estonian Academy of Security Sciences, Tallin Mykolas Romeris University, Kowno, Litwa Turkish National Police Academy, Ankara University of Central Lancashire, Preston, Wielka Brytania Firma Paragon Europe, Malta

16 Przed uzyskaniem stypendium: złożenie wniosku u uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ (terminem granicznym przeważnie jest 1 tydzień marca); Przystąpienie do testu językowego; Przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej.

17 Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi Komisja w składzie: Prorektor ds. studenckich (przewodniczący), Dziekan Wydziału Administracji, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus; Przedstawiciel studentów (członek samorządu lub przedstawiciel zdających). Pierwszeństwo mają osoby ubiegające się o stypendium po raz pierwszy.

18 Przed wyjazdem : Sporządzenie Learning agreement (for studies lub for placement); Założenie konta walutowego; Wykupienie ubezpieczenia; Podpisanie umowy finansowej; Wypełnienie testu językowego on-line.

19 Po powrocie: Przekazanie koordynatorowi programu dokumentacji (zaświadczenie o długości pobytu, Transcript of records lub Transcript of works, Wypełnienie testu językowego i ankiety on-line, Sporządzenie sprawozdania z wyjazdu (w wypadku praktyk).

20 Wsparcie indywidualne, obliczane proporcjonalnie do liczby dni pobytu, w oparciu o stawki dzienne określone przez Komisję Europejską. Zgodnie z opinią Ministerstwa Finansów, od roku 2014/2015 część stypendiów Erasmusa+ przewyższająca wysokość diet dziennych, przyznawanych w ramach zagranicznych delegacji służbowych jest objęta podatkiem dochodowym.

21 Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy Studia: 500 euro Praktyki: 600 euro Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja Studia: 400 euro Praktyki: 500 euro Grupa 3: Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry Studia: 300 euro Praktyki: 400 euro (na miesiąc)

22 Przepisy Programu Erasmus+ przewidują zwiększenie stypendiów o 200 euro miesięcznie dla studentów wyjeżdżających na studia: W wypadku osób niepełnosprawnych; W wypadku osób w trudnej sytuacji materialnej.

23 www.wspol.edu.pl, zakładka „Erasmus+” www.wspol.edu.pl www.erasmusplus.org.pl/ https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/ http://erasmusintern.org/ (oferty praktyk) http://erasmusintern.org/ http://www.erasmus.org.pl/strefa- studenta/oferty-praktyk-zagranicznych/ http://www.erasmus.org.pl/strefa- studenta/oferty-praktyk-zagranicznych/ Erasmus+. Przewodnik po programie (w wersji angielskiej i polskiej)

24 podinsp. Anna Ćwiklińska 9B/210 mail: a.cwiklinska@wspol.edu.pla.cwiklinska@wspol.edu.pl tel. 89 621 56 79, kom. 664 069 750


Pobierz ppt "Zasady uczestnictwa w mobilności. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google