Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rhewa84 dozowanie. Dowolna ilość składników Możliwość dozowania kilku składników na jednym pomoście Możliwość podłączenia do trzech pomostów wagowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rhewa84 dozowanie. Dowolna ilość składników Możliwość dozowania kilku składników na jednym pomoście Możliwość podłączenia do trzech pomostów wagowych."— Zapis prezentacji:

1 Rhewa84 dozowanie

2 Dowolna ilość składników Możliwość dozowania kilku składników na jednym pomoście Możliwość podłączenia do trzech pomostów wagowych Wydruk raportu z dozowania Automatyczne lub ręczne przełączanie pomostów

3 Rhewa84 dozowanie Struktura receptury

4 Rhewa84 dozowanie Lista przepisu – spis receptur (nazw)‏ Lista składników – spis numerów i nazw składników Przepis 1,2,3 - tabele opisujące konkretne receptury (ilości poszczególnych składników, sygnały wykorzystane do dozowania)‏ Sygnał 01,02,03- tabela definiująca typ sygnałów wyjściowych i przedziały w których sygnały mają być włączane

5 Rhewa84 dozowanie Zastosowanie punktów tolerancji --,-,0,+ umożliwia dozowanie z różnymi prędkościami Tolerancja w procentach lub jednostkach masy Możliwe jest wykorzystanie przedziału tolerancii (--,0) do ustawienia wartości w locie Możliwe wykorzystanie sygnału przekroczenia tolerancji + do zatrzymania procesu i sygnalizacji błędu Możliwość konfiguracji sygnałów wyjściowych według potrzeb klienta

6 Rhewa84 dozowanie Przykład dozowania Dozowanie z dwóch zbiorników Wykorzystanie trzech sygnałów wyjściowych Pomiar masy jednego zbiornika

7 Rhewa84 dozowanie Przykład dozowania (przykładowy przebieg)‏ Wprowadzenie numeru receptury Wprowadzenie ilości cykli Dozowanie składnika 1 Dozowanie składnika 2 Spust składników (sprawdzenie masy mieszanki)‏ Powtórzenie cyklu Wydruk raportu

8 Rhewa84 dozowanie 1)Start dozowania Naciśnięcie przycisku funkcyjnego powoduje uruchomienie procesu dozowania 2)Wybór receptury Na wyświetlaczu tekstowym wyświetla się zapytanie o numer receptury. Operator wprowadza numer za pomocą klawiatury lub wybiera recepturę z listy za pomocą kursorów. 3)Podanie ilości cykli Na wyświetlaczu pojawia ilość cykli (powtórzeń) dozowania. Operator potwierdza ilość lub za pomocą klawiatury numerycznej wprowadza własną.

9 Rhewa84 dozowanie 4)Dozowanie składnika 1. Zasuwa(elektrozawór )pierwszego zbiornika otwiera się. Na wyświetlaczu głównym widzimy aktualną masę. Na wyświetlaczu tekstowym wyświetla się nazwa receptury oraz nazwa składnika lub masa docelowa.  Po nadozowaniu wartości docelowej zasuwa się zamyka i następuje pomiar masy stabilnej. Wartość zostaje zapamiętana.

10 Rhewa84 dozowanie 5)Dozowanie składnika 2. Zasuwa(elektrozawór )drugiego zbiornika otwiera się. Na wyświetlaczu głównym widzimy aktualną masę. Na wyświetlaczu tekstowym wyświetla się nazwa receptury oraz nazwa składnika lub masa docelowa.  Po zadozowaniu wartości docelowej zasuwa się zamyka i następuje pomiar masy stabilnej. Wartość zostaje zapamiętana.

11 Rhewa84 dozowanie 6)Po zadozowaniu wszystkich składników następuje otwarcie zaworu spustowego. Zbiornik wagowy jest opróżniany. Sygnał otwarcia jest podtrzymywany, aż do opróżnienia zbiornika. 7)Istnieje możliwość wydrukowania raportu z pojedynczego cyklu. Jeśli wybrano więcej niż jeden cykl pracy to powyższa sekwencja się powtórzy.

12 Rhewa84 dozowanie Po wykonaniu zadanej liczby cykli istnieje możliwość wydrukowania raportu zbiorczego zawierającego łączną masę ze wszystkich cykli.

13 Nasz adres EURO-WAG S.C. Ul. Wojciechowska 5a 20-704 Lublin Tel. 081 441-03-82 handel@eurowag.p


Pobierz ppt "Rhewa84 dozowanie. Dowolna ilość składników Możliwość dozowania kilku składników na jednym pomoście Możliwość podłączenia do trzech pomostów wagowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google