Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Czady. Definicja Jest to nagły, zagrażający życiu stan hipermetabolizmu, indukowany nadmiarem hormonów tarczycy i charakteryzujący się zaostrzeniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Czady. Definicja Jest to nagły, zagrażający życiu stan hipermetabolizmu, indukowany nadmiarem hormonów tarczycy i charakteryzujący się zaostrzeniem."— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Czady

2 Definicja Jest to nagły, zagrażający życiu stan hipermetabolizmu, indukowany nadmiarem hormonów tarczycy i charakteryzujący się zaostrzeniem objawów nadczynności tarczycy.

3 Epidemiologia 1-2% noworodków urodzonych z matek z chorobą Gravesa- Basedowa Dorośli w 3-4 dekadzie życia 3-5 razy częściej u kobiet, szczególnie dojrzewających dziewcząt Śmiertelność około 20%

4 Przyczyny Przeszłość: głównie powikłanie strumektomii u niewłaściwie przygotowanych chorych Dziś: pacjenci z chorobą Gravesa- Basedowa, wolem guzkowym toksycznym w sytuacjach stresowych

5 Sytuacje wyzwalające przełom u chorych z hipertyreozą: Infekcje Operacje Urazy Poród Wprowadzenie do znieczulenia Zatorowość płucna Udar mózgu Nadmierna dawka hormonów tarczycy Leki

6 Terapia jodem radioaktywnym Zaprzestanie przyjmowania leków antytarczycowych Kwasica cukrzycowa Posocznica Transport przezłożyskowy matczynych Igs Zespół Mc Cune- Albright’a Nadczynny guzek tarczycy Nadczynne wole guzkowate Guzy wydzielające TSH Sytuacje wyzwalające przełom u chorych z hipertyreozą:

7 Patogeneza Wyższy poziom wolnych THs Nadreaktywność receptorów adrenergicznych Nagły wzrost stężenia hormonów tarczycy Odmienności w zakresie reakcji na THs na poziomie tkanek Obecność substancji katecholaminopodobnej Bezpośredni efekt sympatykomimetyczny THs

8 Obraz kliniczny Objawy ogólne: Gorączka Zlewne poty Odwodnienie Brak apetytu i ubytek masy ciała Zaburzenia oddechowe Wyczerpanie Objawy choroby podstawowej

9 Obraz kliniczny Objawy Żołądkowo-jelitowe: Nudności i wymioty Biegunka Ból brzucha Żółtaczka

10 Obraz kliniczny Objawy neurologiczne: Niepokój Splątanie Pobudzenie Bezsenność Zaburzenia świadomości Stan padaczkowy Śpiączka Hiperrefleksja Przejściowe objawy piramidowe Nasilenie drżenia mięśniowego

11 Obraz kliniczny Objawy sercowo- naczyniowe: Nadciśnienie tętn icze Niedociśnienie do wstrząsu włącznie Tachykardia Zaburzenia rytmu serca Objawy niewydolności serca

12 Rozpoznanie 1. Przede wszystkim objawy kliniczne!!! 2. Badania laboratoryjne: Podwyższony poziom fT3 i fT4 Obniżony poziom TSH Umiarkowana leukocytoza z przesunięciem w lewo Wzrost poziomu ALT, AST, LDH, CK, fosfatazy alkalicznej, bilirubiny 3. EKG

13 Pacjenta z prze ł omem tarczycowym powinno się leczyć w warunkach O działu Intensywnej O pieki M edycznej!

14 Leczenie (1) 1. Leki przeciwtarczycowe i.v.: TIAMAZOL (40-80 mg 3x/d) jodek potasowy p.o. (800- 1000mg/d) lub i.v. kontrasty jodowe propranolol Glikokortykoidy- Hydrocortison 100 mg i.v. węglan litu

15 Leczenie (2) 2. Obniżanie gorączki:  zimne okłady  paracetamol 3. Wyrównanie zaburzeń gospodarki wodno- elektrolitowej  wlewy kroplowe  10% roztwór glukozy

16 Leczenie (3) 4. Opanowanie tachyarytmii: β-blokery – propranolol (i.v. 2mg; p.o. 60- 120 mg 4x/d werapamil glikozydy naparstnicy

17 Leczenie (4) 6. Leki sedatywne i przeciwdrgawkowe diazepam fenobarbital 8. Antybiotyki

18 Leczenie (5) 9. Skrajne przypadki: plazmafarezy dializy otrzewnowe żywice jonowymienne 10. Leczenie choroby, która wywołała przełom tarczycowy

19 Zapobieganie Skuteczne leczenie nadczynności tarczycy!!!

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Katarzyna Czady. Definicja Jest to nagły, zagrażający życiu stan hipermetabolizmu, indukowany nadmiarem hormonów tarczycy i charakteryzujący się zaostrzeniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google