Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA SEKSUALNA DLACZEGO WYRAZIĆ ZGODĘ NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE Izabela Topińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA SEKSUALNA DLACZEGO WYRAZIĆ ZGODĘ NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE Izabela Topińska."— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA SEKSUALNA DLACZEGO WYRAZIĆ ZGODĘ NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE Izabela Topińska

2 TROCHĘ POJĘĆ ZDROWIE SEKSUALNE
integracja biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów życia seksualnego, ważnych dla pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości [Światowa Organizacja Zdrowia, 1986rok]

3 Realizacja edukacji seksualnej w Polsce jest obligatoryjnym zadaniem wszystkich typów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest podejmowana w ramach zajęć edukacyjnych „wychowanie do życia w rodzinie”

4 PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 roku w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (DzU Nr 67, poz. 756 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół

5 Udział ucznia w zajęciach nie jest obowiązkowy.
Rodzice lub prawni opiekunowie mogą złożyć pisemną rezygnację z uczestnictwa dzieci w zajęciach. Po osiągnięciu pełnoletności o udziale w zajęciach decydują sami uczniowie, deklarując swój udział na piśmie

6 REALIZACJA ZAJĘĆ SZKOŁA PODSTAWOWA klasa V klasa VI GIMNAZJUM klasa I
klasa II klasa III SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA W zależności od typu: dwa lub trzy lata 14 godzin lekcyjnych, w tym: - 9 godzin w grupie koedukacyjnej - 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców

7 CELE I ZADANIA SZKÓŁ

8 SZKOŁA PODSTAWOWA CELE:
Ukazanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania ZADANIA: Integrowanie wychowawczych zadań szkoły i rodziny Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną Współpraca z rodzicami w przygotowaniu uczniów do okresu dojrzewania i pozytywnego przyjęcia jego przejawów fizycznych i psychicznych Pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego. W tym koleżeństwa i przyjaźni

9 GIMNAZJUM CELE: Przyjęcie integralnej wizji osoby ludzkiej
Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi oraz kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i pokonywania trudności okresu dorastania ZADANIA: Stymulowanie procesu samowychowania uczniów Współpraca z rodzicami w zakresie prawidłowych relacji między nimi a dzieckiem Pomoc we właściwym przeżyciu okresu dojrzewania Wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią Wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie hierarchii wartości Promowanie integralnej wizji seksualności człowieka Ukazanie potrzeby jedności pomiędzy działaniem seksualnym a miłością i odpowiedzialnością Tworzenie klimatu dla koleżeństwa i przyjaźni oraz szacunku dla człowieka Pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne

10 TROCHĘ STATYSTYKI

11 Źródło: Z. Izdebski seksualność Polaków na początku XXI wieku
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2012

12 Źródło: Z. Izdebski seksualność Polaków na początku XXI wieku
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2012

13 Wiek wystąpienia u badanych pierwszej miesiączki
Wiek wystąpienia u badanych pierwszej miesiączki. Uczniowie II klas ponadgimnazjalnych, dziewczęta N=2577, rok 2004 Źródło: Z. Izdebski seksualność Polaków na początku XXI wieku Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2012

14 Wiek wystąpienia u badanych pierwszych polucji (wytrysku nasienia)
Wiek wystąpienia u badanych pierwszych polucji (wytrysku nasienia). Uczniowie II klas ponadgimnazjalnych, Chłopcy N=2596, rok 2004 Źródło: Z. Izdebski seksualność Polaków na początku XXI wieku Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2012

15 Przykładowe zagadnienia…

16 Przykładowe zagadnienia w klasie I
Sprawna komunikacja w rodzinie Moje potrzeby i uczucia Więzi rodzinne i konflikty międzypokoleniowe Rodzina niepełna Kryteria dojrzałości człowieka

17 Przykładowe zagadnienia w klasie I
Przejawy dojrzewania biologiczne chłopców i dziewcząt Problemy okresu dojrzewania Rozwój psychoseksualny człowieka Presja seksualna Przedwczesna inicjacja seksualna

18 Przykładowe zagadnienia w klasie II
Przyjaźń – szkoła miłości Miłość – etapy jej rozwoju Homoseksualizm Ona i on – tacy sami, a zupełnie różni AIDS Choroby przenoszone drogą płciową Płodność kobiety i mężczyzny

19 Przykładowe zagadnienia w klasie II
Antykoncepcja i środki wczesnoporonne Planowanie rodziny Rola autorytetu w życiu człowieka

20 Przykładowe zagadnienia w klasie III
Wartości związane z płciowością człowieka Małżeństwo Rodzicielstwo Jak rozpoznać płodność cyklu kobiety Ciąża Być matką, ojcem Aborcja Pornografia Prostytucja nieletnich

21 W pracy biorę pod uwagę potrzeby grupy, z którą prowadzę zajęcia.
Korzystam z programu nauczania dla klas I-III gimnazjum – praca zbiorowa pod redakcją Teresy Król.


Pobierz ppt "EDUKACJA SEKSUALNA DLACZEGO WYRAZIĆ ZGODĘ NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE Izabela Topińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google