Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA SEKSUALNA DLACZEGO WYRAZIĆ ZGODĘ NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE Izabela Topińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA SEKSUALNA DLACZEGO WYRAZIĆ ZGODĘ NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE Izabela Topińska."— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA SEKSUALNA DLACZEGO WYRAZIĆ ZGODĘ NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE Izabela Topińska

2 TROCHĘ POJĘĆ ZDROWIE SEKSUALNE integracja biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów życia seksualnego, ważnych dla pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości [Światowa Organizacja Zdrowia, 1986rok]

3 Realizacja edukacji seksualnej w Polsce jest obligatoryjnym zadaniem wszystkich typów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest podejmowana w ramach zajęć edukacyjnych „wychowanie do życia w rodzinie”

4 PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 roku w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (DzU Nr 67, poz. 756 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół

5 Udział ucznia w zajęciach nie jest obowiązkowy. Udział ucznia w zajęciach nie jest obowiązkowy. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą złożyć pisemną rezygnację z uczestnictwa dzieci w zajęciach. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą złożyć pisemną rezygnację z uczestnictwa dzieci w zajęciach. Po osiągnięciu pełnoletności o udziale w zajęciach decydują sami uczniowie, deklarując swój udział na piśmie Po osiągnięciu pełnoletności o udziale w zajęciach decydują sami uczniowie, deklarując swój udział na piśmie

6 REALIZACJA ZAJĘĆ SZKOŁA PODSTAWOWA klasa Vklasa V klasa VIklasa VIGIMNAZJUM klasa Iklasa I klasa IIklasa II klasa IIIklasa III SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA W zależności od typu: dwa lub trzy lataW zależności od typu: dwa lub trzy lata 14 godzin lekcyjnych, w tym: - 9 godzin w grupie koedukacyjnej - 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców

7 CELE I ZADANIA SZKÓŁ

8 SZKOŁA PODSTAWOWA CELE: - Ukazanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka - Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania ZADANIA: - Integrowanie wychowawczych zadań szkoły i rodziny - Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną - Współpraca z rodzicami w przygotowaniu uczniów do okresu dojrzewania i pozytywnego przyjęcia jego przejawów fizycznych i psychicznych - Pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości - Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego. W tym koleżeństwa i przyjaźni

9 GIMNAZJUM CELE: - Przyjęcie integralnej wizji osoby ludzkiej - Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi oraz kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i pokonywania trudności okresu dorastania ZADANIA: - Stymulowanie procesu samowychowania uczniów - Współpraca z rodzicami w zakresie prawidłowych relacji między nimi a dzieckiem - Pomoc we właściwym przeżyciu okresu dojrzewania - Wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią - Wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie hierarchii wartości - Promowanie integralnej wizji seksualności człowieka - Ukazanie potrzeby jedności pomiędzy działaniem seksualnym a miłością i odpowiedzialnością - Tworzenie klimatu dla koleżeństwa i przyjaźni oraz szacunku dla człowieka - Pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne

10 TROCHĘ STATYSTYKI

11 Źródło: Z. Izdebski seksualność Polaków na początku XXI wieku Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2012

12 Źródło: Z. Izdebski seksualność Polaków na początku XXI wieku Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2012

13 Wiek wystąpienia u badanych pierwszej miesiączki. Uczniowie II klas ponadgimnazjalnych, dziewczęta N=2577, rok 2004 Źródło: Z. Izdebski seksualność Polaków na początku XXI wieku Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2012

14 Wiek wystąpienia u badanych pierwszych polucji (wytrysku nasienia). Uczniowie II klas ponadgimnazjalnych, Chłopcy N=2596, rok 2004 Źródło: Z. Izdebski seksualność Polaków na początku XXI wieku Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2012

15 Przykładowe zagadnienia…

16 Przykładowe zagadnienia w klasie I Sprawna komunikacja w rodzinie Moje potrzeby i uczucia Więzi rodzinne i konflikty międzypokoleniowe Rodzina niepełna Kryteria dojrzałości człowieka

17 Przykładowe zagadnienia w klasie I Przejawy dojrzewania biologiczne chłopców i dziewcząt Problemy okresu dojrzewania Rozwój psychoseksualny człowieka Presja seksualna Przedwczesna inicjacja seksualna

18 Przykładowe zagadnienia w klasie II Przyjaźń – szkoła miłości Miłość – etapy jej rozwoju Homoseksualizm Ona i on – tacy sami, a zupełnie różni AIDS Choroby przenoszone drogą płciową Płodność kobiety i mężczyzny

19 Przykładowe zagadnienia w klasie II Antykoncepcja i środki wczesnoporonne Planowanie rodziny Rola autorytetu w życiu człowieka

20 Przykładowe zagadnienia w klasie III Wartości związane z płciowością człowieka ◦Małżeństwo ◦Rodzicielstwo Jak rozpoznać płodność cyklu kobiety Ciąża Być matką, ojcem Aborcja Pornografia Prostytucja nieletnich

21 W pracy biorę pod uwagę potrzeby grupy, z którą prowadzę zajęcia. Korzystam z programu nauczania dla klas I-III gimnazjum – praca zbiorowa pod redakcją Teresy Król.


Pobierz ppt "EDUKACJA SEKSUALNA DLACZEGO WYRAZIĆ ZGODĘ NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE Izabela Topińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google