Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan środowiska w 2013 r. na obszarze LGD Gościniec 4 Żywiołów Renata Bukowska Prezes LGD Gościniec 4 Żywiołów Lipiec, 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan środowiska w 2013 r. na obszarze LGD Gościniec 4 Żywiołów Renata Bukowska Prezes LGD Gościniec 4 Żywiołów Lipiec, 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Stan środowiska w 2013 r. na obszarze LGD Gościniec 4 Żywiołów Renata Bukowska Prezes LGD Gościniec 4 Żywiołów Lipiec, 2014 r.

2 Stan jakości powietrza Na podstawie opracowania WIOŚ w Krakowie: i miesięcznych biuletynów o jakości powietrza

3 Sieć monitoringu jakości powietrza w woj. małopolskim w 2013 r. Obszar LGD znajduje się pomiędzy stacjami badawczymi w Skawinie, Wadowicach i Suchej Beskidzkiej Źródło: WIOŚ w Krakowie; Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2013 r.

4 Stężenie roczne dwutlenku siarki SO 2 Norma – 20 μg/m 3 (ochrona roślin) Obszar LGD: 11-17 μg/m 3 W normie Wzrost zanieczyszczeń w okresie grzewczym

5 Średnie stężenie 24-godz. SO 2 w ciągu roku

6 Stężenie roczne tlenków azotu (NO 2, NO) Norma – 40 μg/m 3 (ochrona zdrowia), 30 μg/m 3 (ochrona roślin) Obszar LGD: 20-30 μg/m 3 W normie Zagrożone są tereny przy ruchliwych drogach np. 52 (główne źródło zanieczyszczenia to samochody)

7 Stężenie roczne pyłu zawieszonego PM10 Norma – 40 μg/m 3 (ochrona zdrowia) Obszar LGD: 40-50 μg/m 3 Norma przekroczona Głównie w zimie Jedna z głównych przyczyn: emisja z indywidualnych palenisk grzewczych

8 Stężenia roczne pyłu zawieszonego PM10 oraz częstości przekraczenia stężeń dobowych Norma = 35 przekroczeń 132 121 104

9 Średnie stężenie 24-godz. PM10 w ciągu roku

10 Stężenie roczne pyłu zawieszonego PM2,5 Norma – 25 μg/m 3 (ochrona zdrowia) Obszar LGD: 33-36 μg/m 3 Norma przekroczona Wielkość pyłu dostająca się do płuc

11 Stężenie roczne pyłu benzo(a)pirenu w pyle PM10 (1) Norma – 1 ng/m 3 (ochrona zdrowia) Obszar LGD: 9-13 ng/m 3 Norma przekroczona Substancja rakotwórcza

12 Stężenie roczne pyłu benzo(a)pirenu (2) Norma = 1 ng/m 3 16,2 10,0

13 Ocena stanu wód i jego zagrożeń Na podstawie danych GUS i opracowań WIOŚ w Krakowie: Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2013 r. oraz

14 Korzystający z kanalizacji jako % ogółu mieszkańców

15 Korzystający z kanalizacji do korzystających z wodociągu Im niższa wartość poniżej 1,0 tym większe zagrożenie dla środowiska

16 Stan wód powierzchniowych W zachodniej części obszaru LGD jest dobry, a w części wschodniej zły.

17 Stan wód podziemnych W punkcie pomiarowo- kontrolnym (ppk) w Kalwarii Zebrzydowskiej – klasa III (wody zadowalającej jakości) W ppk w Bieńkówce (gm. Budzów) – klasa IV (wody niezadowalającej jakości) W obu ppk wody nie nadające się do picia

18 Ocena zagrożenia hałasem i promieniowaniem elekromagnetycznym Na podstawie opracowania WIOŚ w Krakowie: Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2013 r.

19 Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne Na obszarze LGD nie ma punktów pomiarowych dla obu czynników Hałas występuje głównie przy ruchliwych drogach. Na obszarze całego województwa małopolskiego nie ma zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym

20 Odpady komunalne Na podstawie danych z GUS

21 Zmieszane odpady komunalne na 1 mieszkańca

22 Obszary prawnie chronione Na podstawie danych z GUS

23 Obszary prawnie chronione do powierzchni całkowitej

24 Obszary chronione województwa małopolskiego Obszar LGD na tle województwa małopolskiego

25 Pomniki przyrody na 100 km 2 powierzchni całkowitej


Pobierz ppt "Stan środowiska w 2013 r. na obszarze LGD Gościniec 4 Żywiołów Renata Bukowska Prezes LGD Gościniec 4 Żywiołów Lipiec, 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google