Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA"— Zapis prezentacji:

1 GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA
SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

2 SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są podłączone do centralek alarmowych lub poprzez sysgnał z systemu SSP. Centralki są wyposażone w baterie akumulatorów 24V dla podtrzymania zasilania w całym systemie oddymiania. Uruchomienia układu można również dokonać ręcznie przy użyciu przycisków oddymiania. Powyższy system jest uniwersalny i pozwala na obsługę nie tylko funkcji oddymiania ale również przewietrzania i wentylacji.

3 SYSTEMY ELEKTRYCZNE Okablowanie zgodne z obowiązującymi przepisami (kable o odporności ogniowej, spadki napięć) Współpraca i pełna synchronizacja z systemem napowietrzania Sterowanie naturalną wentylacją jest integralną częścią systemu System jest w pełni kontrolowany – może być testowany w sposób ciągły Stale dostępna informacja o stanie systemu Prawidłowo użytkowany system może nie generować dodatkowych kosztów przez wiele lat

4 PRAWIDŁOWO

5

6 PRAWIDŁOWO

7 PRAWIDŁOWO

8 SYSTEMY PNEUMATYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu urządzenia wyzwalającego tzw. termowyzwalacza, który jest wyposażony w ampułkowy wyzwalacz termiczny oraz nabój CO2. Standardowa temperatura zadziałania wyzwalaczy wynosi 68°C lub 93°C. Uruchomienia układu można również dokonać ręcznie przy użyciu centralnej skrzynki alarmowej z nabojem CO2 lub automatycznie za pomocą dostarczonego do nich impulsu wyzwalającego. Połączenie klap ze skrzynkami alarmowymi wykonane jest za pomocą rurek miedzianych lub stalowych.

9 SYSTEMY PNEUMATYCZNE Wiele konfiguracji systemu automatyczny – termobezpieczniki ręczny – skrzynki zbiorcze mieszane –dodatkowe sterowanie z systemu SSP Systemy umożliwiające otwarcie i zamknięcie Rozszerzenie funkcjonalności o system naturalnej wentylacji (dodatkowe siłowniki lub kompresory) Brak pełnej kontroli nad systemem i możliwości wykonywania testów. Konieczność okresowej wymiany materiałów eksploatacyjnych – termobezpieczniki, naboje CO2. Fałszywe alarmy – zamknięcie klap – straty finansowe Większa moc siłowników – większe klapy przy mniejszym koszcie mechanizmów.

10

11 NAPOWIETRZANIE

12 Serwis ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow 2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposob określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentow. 3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

13 SERWIS Systemy elektryczne – podstawowe wytyczne

14 Kontrola zasilania 230V AC Kontrola napięcia ładowania akumulatorów
1 Centralka sterująca Kontrola wskazań diod kontrolnych LED oraz bezpieczników centrali umieszczonych na płycie głównej Kontrola zasilania 230V AC Kontrola napięcia ładowania akumulatorów Kontrola zasilania awaryjnego 24V DC Kontrola mocowania okablowania urządzeń peryferyjnych Kontrola centrali pod kątem uszkodzeń mechanicznych płyty głównej oraz obudowy Czyszczenie obudowy centrali Testowanie centrali poprzez kontrolne uruchomienie i  kasowanie alarmu wywołanego z  urządzeń peryferyjnych 2 Siłowniki Testowanie siłownika poprzez kontrolne uruchomienie wywołanego  centralki sterującej Konserwacja łańcucha lub zębatki siłownika Kontrola siłownika pod kątem uszkodzeń mechanicznych obudowy Czyszczenie obudowy siłownika 3 Przyciski oddymiania Przyciski naturalnej wentylacji Testowanie przycisku poprzez kontrolne uruchomienie oraz skasowanie alarmu Kontrola wskazań diod sygnalizacyjnych LED Kontrola mocowania przewodów Kontrola przycisku pod kątem uszkodzeń mechanicznych obudowy Czyszczenie obudowy 4 Czujki pożarowe Testowanie czujki poprzez kontrolne uruchomienie wytwornicą dymu Czyszczenie czujki Kontrola czujki pod kątem uszkodzeń mechanicznych 5 Okablowanie Kontrola okablowania dokonywana jest w  przypadku stwierdzenia awarii systemu 6 Urządzenia automatyki pogodowej Kontrola poprawności funkcjonowania poprzez kontrolne uruchomienie

15 SERWIS Systemy pneumatyczne – podstawowe wytyczne

16 Klapy oddymiające: -kontrola wizualna systemu oddymiania (klap, mechanizmów, siłowników pneumatycznych, urządzeń sterowniczych itp.), -przeprowadzenie prób otwieranie / zamykanie wszystkich klap z napędem pneumatycznym do oddymiania i do przewietrzania, -kontrola działania blokad siłowników pneumatycznych, -konserwacja części ruchomych mechanizmów oraz zawiasów klap, -kontrola zamków w klapach oddymiających i ich konserwacja. Instalacja pneumatyczna: -ciśnieniowe i wizualne sprawdzanie stanu instalacji pneumatycznych. Skrzynki sterownicze CO2: -kontrola wizualna skrzynek CO2, -sprawdzanie działania przebijaków zamontowanych skrzynkach, -sprawdzanie stanu technicznego iglic w przebijakach butli CO2, -sprawdzanie szczelności przebijaków oraz części instalacji pneumatycznej znajdującej się w skrzynkach, -konserwacja przebijaków, -sprawdzenie działania modułów elektrycznych w skrzynkach, -sprawdzenie stanu napełnienia butli CO2. - ważenie Przy przeglądzie należy stosować się do instrukcji zawartych w kartach technicznych poszczególnych urządzeń sterowniczych:

17 SERWIS – Na co zwrócić uwagę
Protokół serwisowy Sprawność systemu po czynnościach serwisowych Profesjonalne podejście ekipy serwisowej – czynności zgodne z wytycznymi producenta. 1. Starać się sprawdzać system z naboi o takiej samej gramaturze jak w skrzynce ponieważ sprawdzamy od razu szczelność instalacji. Otwarcie klap do pozycji pożarowej w 60s daje nam pewność że system jest sprawny i szczelny. 2. Wadą sprawdzania instalacji z dużej butli jest np zbyt wysokie ciśnienie lub większa objętość gazu. Klapy mogą się otworzyć mimo nieszczelności instalacji. Kontrolujacy nie zauważy małej nieszczelności instalacji. 3. Jeżeli otwierają z kompresora lub dużej butli to należy pozostawić instalacje pod ciśnieniem na dłuższy czas - ale naraża to na zalanie obiektu opadami atmosferycznymi - klapy pozostają otwarte przez ten czas.


Pobierz ppt "GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google