Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaki zakazu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaki zakazu."— Zapis prezentacji:

1 Znaki zakazu

2 1. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 2. Jeżeli zakaz wyrażony przez pokazany znak nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania.

3 3. Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

4 Zakaz ruchu w obu kierunkach
Znak ten oznacza zakaz ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.

5 Zakaz wjazdu Znak ten oznacza zakaz wjazdu wszelkich pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

6 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych

7 Zakaz wjazdu motocykli

8 Zakaz wjazdu rowerów B-9 Znak ten oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów i motorowerów.

9 Zakaz wjazdu motorowerów
B-10 Znak ten oznacza zakaz wjazdu motorowerów.

10 Zakaz wjazdu wózków rowerowych
B-11 Znak ten oznacza zakaz wjazdu rowerów wielośladowych

11 Zakaz wjazdu wózków ręcznych
Znak ten oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.

12 Stop Znak ten oznacza: zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem, obowiązek ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się tą drogą.

13 Stop Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu (znak poziomy P-12 ), a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

14 Zakaz skręcania w lewo B-21 Znak ten zabrania skręcania w lewo oraz zawracania na najbliższym skrzyżowaniu.

15 Zakaz skręcania w prawo
B- 22 Znak ten zabrania skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu.

16 Zakaz zawracania Znak B-23 zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.

17 Koniec zakazu zawracania
B-24 Znak ten oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.

18 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
B-29 Znak ten zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.

19 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
B-30 Znak ten oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29.

20 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
Znak ten zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.

21 Ograniczenie prędkości
Znak ten oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje, że ograniczenie prędkości odnosi się do pojazdu, którego symbol znajduje się na tabliczce.

22 Koniec ograniczenia prędkości
Znak ten oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33.

23 Zakaz postoju B-35 Zabrania się postoju trwającego dłużej niż czas określony napisami na znaku lub pod znakiem. Jeżeli czas ten jest nieokreślony, to zabrania się postoju trwającego dłużej niż 1 minutę. Znak dotyczy tej strony jezdni, na której jest ustawiony.

24 Zakaz postoju Umieszczona pod znakiem B-35, B-36 tabliczka wskazuje: T-25 a - początek zakazu wyrażonego znakiem.

25 Zakaz postoju Umieszczona pod znakiem B-35, B-36 tabliczka wskazuje: T-25 c - odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.

26 Zakaz postoju Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje: T-26 – zakaz postoju po obu stronach drogi.

27 Zakaz zatrzymywania się
Znak ten oznacza zakaz zatrzymania pojazdu. Zakaz wyrażony tym znakiem: dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje dotyczy również kolumn pieszych dotyczy jezdni, jak i chodnika

28 Zakaz zatrzymywania się
Umieszczona pod znakiem B-35 lub B-36 tabliczka wskazuje: T-24 - że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.

29 Zakaz postoju w dni nieparzyste
Znak ten oznacza zakaz postoju pojazdów po danej stronie jezdni w nieparzyste dni miesiąca. Znak ten nie obowiązuje w godzinach pomiędzy 21:00 a 24:00, kiedy to kierujący ma czas na przestawienie pojazdu na drugą stronę jezdni.

30 Zakaz postoju w dni parzyste
Znak ten oznacza zakaz postoju pojazdów po danej stronie jezdni w parzyste dni miesiąca. Znak ten nie obowiązuje w godzinach pomiędzy 21:00 a 24:00, kiedy to kierujący ma czas na przestawienie pojazdu na drugą stronę jezdni.

31 Strefa ograniczonego postoju
Znak ten oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom.

32 Koniec strefy ograniczonego postoju

33 Zakaz ruchu pieszych B-41 Znak ten oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

34 Koniec zakazów Zakaz wyprzedzania,
Znak ten oznacza uchylenie działania następujących znaków zakazu: Zakaz wyprzedzania, Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, Zakaz zawracania, Zakaz używania sygnałów dźwiękowych, Ograniczenie prędkości.

35 Strefa ograniczonej prędkości
B-43 Znak ten oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

36 Koniec strefy ograniczonej prędkości
B-44 Znak ten oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

37 Praca domowa Dla chętnych – wykonaj 1 dowolny znak zakazu.
Dla chętnych – Przygotuj krzyżówkę o znakach zakazu (przynajmniej 10 haseł).


Pobierz ppt "Znaki zakazu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google