Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znak ten oznacza zakaz ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.  Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znak ten oznacza zakaz ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.  Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje,"— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Znak ten oznacza zakaz ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.  Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.

5 Znak ten oznacza zakaz wjazdu wszelkich pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

6

7

8  B-9 Znak ten oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów i motorowerów.

9  B-10 Znak ten oznacza zakaz wjazdu motorowerów.

10  B-11 Znak ten oznacza zakaz wjazdu rowerów wielośladowych

11 Znak ten oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.

12 Znak ten oznacza:  zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,  obowiązek ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się tą drogą.

13 Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu (znak poziomy P-12 ), a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

14  B-21 Znak ten zabrania skręcania w lewo oraz zawracania na najbliższym skrzyżowaniu.

15  B- 22 Znak ten zabrania skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu.

16 Znak B-23 zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.

17  B-24 Znak ten oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.

18  B-29 Znak ten zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.

19  B-30 Znak ten oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29.

20 Znak ten zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.

21 Znak ten oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje, że ograniczenie prędkości odnosi się do pojazdu, którego symbol znajduje się na tabliczce.

22 Znak ten oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33.

23 B-35 Zabrania się postoju trwającego dłużej niż czas określony napisami na znaku lub pod znakiem. Jeżeli czas ten jest nieokreślony, to zabrania się postoju trwającego dłużej niż 1 minutę. Znak dotyczy tej strony jezdni, na której jest ustawiony.

24 Umieszczona pod znakiem B-35, B-36 tabliczka wskazuje: T-25 a - początek zakazu wyrażonego znakiem.

25 Umieszczona pod znakiem B-35, B-36 tabliczka wskazuje: T-25 c - odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.

26 Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje: T-26 – zakaz postoju po obu stronach drogi.

27 Znak ten oznacza zakaz zatrzymania pojazdu. Zakaz wyrażony tym znakiem:  dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje  dotyczy również kolumn pieszych  dotyczy jezdni, jak i chodnika

28 Umieszczona pod znakiem B-35 lub B-36 tabliczka wskazuje: T-24 - że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.

29 Znak ten oznacza zakaz postoju pojazdów po danej stronie jezdni w nieparzyste dni miesiąca. Znak ten nie obowiązuje w godzinach pomiędzy 21:00 a 24:00, kiedy to kierujący ma czas na przestawienie pojazdu na drugą stronę jezdni.

30 Znak ten oznacza zakaz postoju pojazdów po danej stronie jezdni w parzyste dni miesiąca. Znak ten nie obowiązuje w godzinach pomiędzy 21:00 a 24:00, kiedy to kierujący ma czas na przestawienie pojazdu na drugą stronę jezdni.

31 Znak ten oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom.

32

33 B-41 Znak ten oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

34 Znak ten oznacza uchylenie działania następujących znaków zakazu: Zakaz wyprzedzania, Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, Zakaz zawracania, Zakaz używania sygnałów dźwiękowych, Ograniczenie prędkości.

35  B-43 Znak ten oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

36  B-44 Znak ten oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

37 1.Dla chętnych – wykonaj 1 dowolny znak zakazu. 2.Dla chętnych – Przygotuj krzyżówkę o znakach zakazu (przynajmniej 10 haseł).


Pobierz ppt "Znak ten oznacza zakaz ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.  Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google