Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej URZĄD PRACY System Informacyjny Publicznych Służb Zatrudnienia – podsumowanie wykonanych prac oraz określenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej URZĄD PRACY System Informacyjny Publicznych Służb Zatrudnienia – podsumowanie wykonanych prac oraz określenie."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej URZĄD PRACY System Informacyjny Publicznych Służb Zatrudnienia – podsumowanie wykonanych prac oraz określenie wyzwań na przyszłość Warszawa, dnia 19 września 2011 r.

2 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej URZĄD PRACY Plan prezentacji  Podsumowanie etapu wykonania Oprogramowania Syriusz Std i wdrożeń w powiatowych urzędach pracy  Procedura zgodności aplikacji Systemu PSZ z Opisem Systemu Teleinformatycznego Publicznych Służb Zatrudnienia wersja 2.0.  Umowa na rozwój i utrzymanie Systemu PSZ oraz zapewnienie wsparcia dla użytkowników systemu: -Zapewnienie utrzymania i rozwoju Systemu PSZ -Usuwanie błędów Systemu PSZ oraz skutków awarii Systemu PSZ -Świadczenie usługi hot-line dla użytkowników Systemu PSZ -Udzielanie konsultacji dla użytkowników Systemu PSZ  Systemy Centralne - Aplikacja Centralna (AC) i Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP): -Dane statystyczne dotyczące AC i CBOP -Funkcjonalność AC i CBOP istotna dla PSZ -Podłączenie urzędu pracy do AC i CBOP oraz istniejące i planowane do wdrożenia mechanizmy zasilania aplikacji

3  Umowy nr DI/44/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. na utrzymanie i rozwój Oprogramowania aplikacyjnego PULS w ramach Systemu Informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia Syriusz, zawartej pomiędzy Ministerstwem Gospodarki i Pracy a ComputerLand S.A. (plus trzy aneksy do umowy)  Umowy nr U/5/ZP/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. na wdrożenie i rozwój oprogramowania aplikacyjnego Syriusz Std, zawartej pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a Sygnity S.A.  Umowy nr U/118/ZP/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. na rozszerzenie zakresu usług związanych z realizacją wdrożenia oprogramowania Syriusz Std oraz pól eksploatacji na oprogramowanie aplikacyjne, zawartej pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a Sygnity S.A. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej URZĄD PRACY Podsumowanie etapu wykonania i wdrożeń Oprogramowania Syriusz Std w PUP Oprogramowanie Syriusz Std zostało wykonane oraz wdrożone we wszystkich powiatowych urzędach pracy w ramach następujących umów:

4  Przygotowanie Opisu Systemu Teleinformatycznego Stosowanego w PSZ wersja 2.0 – luty - kwiecień 2011 r.  Opublikowanie w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym ogłoszenia o wprowadzeniu Opisu Systemu Teleinformatycznego Stosowanego w PSZ wersja 2.0 na stronach Portalu PSZ – 19 kwietnia 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej URZĄD PRACY Procedura zgodności systemów UP z Opisem Systemu Teleinformatycznego PSZ 2.0

5  Otrzymanie wniosku Sygnity S.A. o przeprowadzenie procedury zgodności Oprogramowania Syriusz Std, aplikacji MZ, RIS, SC i ZC z Opisem Systemu Teleinformatycznego Stosowanego w PSZ wersja 2.0 – 27 kwietnia 2011 r.  Przeprowadzenie procedury zgodności ww. aplikacji z Opisem Systemu Teleinformatycznego Stosowanego w PSZ wersja 2.0 – maj 2011 r. - dokonanie przeglądu dokumentacji oprogramowania, - przeprowadzenie testu oprogramowania z wykorzystaniem aktualnego zestawu scenariuszy testowych.  Wydanie świadectwa zgodności dla Oprogramowania Syriusz Std oraz aplikacji ZC – 27 maja 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej URZĄD PRACY Procedura zgodności systemów PUP z Opisem Systemu Teleinformatycznego PSZ 2.0

6 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej URZĄD PRACY Świadectwa zgodności dla Oprogramowania Syriusz Std i Zatrudnienie Cudzoziemców

7 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej URZĄD PRACY Umowa 53/DI/WR/2011 – informacje ogólne W dniu 15 lipca 2011 r. MPiPS zawarło z Sygnity S.A. umowę nr 53/DI/WR/2011, której przedmiotem jest realizacja następujących usług:  utrzymania i rozwoju Systemu PSZ  wsparcia użytkowników, w tym świadczenia usług hot-line oraz udzielania konsultacji grupowych i przystanowiskowych  usuwania błędów Systemu PSZ oraz awarii w Systemie PSZ. Umowa obowiązuje do dnia 30 czerwca 2013 r.

8 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej URZĄD PRACY Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej URZĄD PRACY System Informacyjny Publicznych Służb Zatrudnienia – podsumowanie wykonanych prac oraz określenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google