Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym dr hab. Marta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym dr hab. Marta."— Zapis prezentacji:

1 Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym dr hab. Marta Lackowska dr Katarzyna Szmigiel-Rawska dr Adam Gendźwiłł Fundusze unijne i finansowanie rozwoju dr Joanna Krukowska dr Julita Łukomska listopad 2015 Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej

2 N AJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW Wspólne: Samorząd terytorialny Polska i Unia Europejska Polityka samorządowa Sieci międzyorganizacyjne Governance Zarządzanie strategiczne rozwojem…Fundusze unijne i finansowanie… zarządzanie lokalne i regionalne zarządzanie metropolitalne współpraca transgraniczna partycypacja społeczna wybory samorządowe, liderzy polityczni marketing terytorialny atrakcyjność inwestycyjna współpraca z biznesem, MSP aktywność w pozyskiwaniu środków UE usługi komunalne projekty inwestycyjne związki międzygminne przedsiębiorstwa komunalne zadłużenie, obligacje komunalne Wieloletnia Prognoza Finansowa listopad 2015

3 Z ARZĄDZANIE STRATEGICZNE ROZWOJEM … P RZYKŁADOWE TEMATY PRAC Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych wobec Wisły. Postrzeganie sposobu zagospodarowania nadbrzeża Wisły przez mieszkańców w wieku lat (M. na Mazowszu – stan i uwarunkowania rozwoju na poziomie lokalnym (K. w Obszarze Metropolitalnym Warszawy w sferze transportu zbiorowego na przykładzie Legionowa i Warszawy (R. istnienia przejścia granicznego na rozwój lokalny gmin województwa lubelskiego (E. w polityce samorządowej na przykładzie gminy Jabłonna (A. na rzecz endogennego rozwoju przedsiębiorczości w gminie Zakliczyn. Przykład małych i średnich przedsiębiorstw (A. kulturalne jako forma promocji miasta. Studium przypadku miasta Lublina (P. Maciejewska) listopad 2015

4 N AJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW Wspólne: Samorząd terytorialny Polska i Unia Europejska Polityka samorządowa Sieci międzyorganizacyjne Governance Zarządzanie strategiczne rozwojem…Fundusze unijne i finansowanie… zarządzanie lokalne i regionalne zarządzanie metropolitalne współpraca transgraniczna partycypacja społeczna wybory samorządowe, liderzy polityczni marketing terytorialny atrakcyjność inwestycyjna współpraca z biznesem, MSP aktywność w pozyskiwaniu środków UE usługi komunalne projekty inwestycyjne związki międzygminne przedsiębiorstwa komunalne zadłużenie, obligacje komunalne Wieloletnia Prognoza Finansowa listopad 2015

5 F UNDUSZE UNIJNE I FINANSOWANIE ROZWOJU … P RZYKŁADOWE TEMATY PRAC Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych funduszy unijnych przez samorządy gminne województwa mazowieckiego (J. środków z Unii Europejskiej jako element polityki rozwoju na przykładzie gminy Piaseczno (K. lokalne w Polsce, problem nadmiernego zadłużenia gmin na przykładzie gminy Jeziora Wielkie (K. odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w warunkach konkurencji na rynku oraz konkurencji o rynek na przykładzie Legionowa (B. międzygminna na przykładzie Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego (A. międzygminne jako przykład współpracy samorządów lokalnych w Polsce (M. Bil) listopad 2015

6 P RZYKŁADOWE TEMATY PRAC Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW Prace przygotowywane w ramach stypendiów wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Madrycie w latach (J. nauka – biznes na przykładzie Uniwersytetu Eberharda Karola w Tybindze i firm z okręgu Tybinga (A. administracji samorządowej w modelu kariery i modelu stanowisk – na przykładzie Francji i Polski (K. Nowak – praca mgr) Prace nawiązujące do specyficznych indywidualnych zainteresowań Włoszczowa Północ. Studium lobbingu i rozwoju lokalnego (K. Trammer – praca centralne Warszawy na przykładzie Teatru Bajka (C. klubu piłkarskiego w tworzeniu funkcji metropolitarnych miasta na przykładzie Miasta Stołecznego Warszawa i KP Legia Warszawa S.S.A. (M. Michalak – praca mgr) listopad 2015

7 S TUDIA I CO JESZCZE ? Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych podejście do Studenta i niepowtarzalna terenowe po II roku organizowane przez nasz Zakład Nasi Studenci są zapraszani do udziału w większości projektów badawczych prowadzonych w Zakładzie. W ostatnich latach we współpracy ze Studentami realizowaliśmy m.in. następujące projekty: Lokalne polityki adaptacji do zmian klimatu Współpraca międzygminna Subregionalne bieguny wzrostu Samorząd w sieciach gospodarczych Trwałość partnerstw międzynarodowych Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast Jednostki pomocnicze w zarządzaniu dużymi miastami Trendy rozwojowe Mazowsza listopad 2015

8 C O PO STUDIACH LICENCJACKICH ? Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW Studia magisterskie na specjalności Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego. Seminaria magisterskie prowadzą: prof. Paweł Swianiewicz, prof. Andrzej Kowalczyk, prof. Katarzyna Ostaszewska, prof. Wojciech Dziemianowicz. Studia przygotowują do pracy w: urzędach centralnych zajmujących się rozwojem regionalnym i lokalnym; urzędach samorządowych; instytucjach publicznych i prywatnych zajmujących się wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej; firmach konsultingowych. Nasi Absolwenci pracują obecnie m.in. w następujących instytucjach: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju krajowe i międzynarodowe firmy prywatne (np. ECORYS, Accreo Taxand), Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Miasta st. Warszawy, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego i inne. listopad 2015


Pobierz ppt "Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym dr hab. Marta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google