Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Stowarzyszenie ,czyli razem raźniej”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Stowarzyszenie ,czyli razem raźniej”"— Zapis prezentacji:

1 „Stowarzyszenie ,czyli razem raźniej”

2 Co to jest stowarzyszenie?
Stowarzyszenie to grupa osób (przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych, członków rodziny), które mają wspólne zainteresowania (np. interesują się międzywojennym przemysłem polskim) lub wspólny cel (np. chcą uchronić przed zniszczeniem przedwojenną fabrykę). Razem chcą rozwijać swoje zainteresowania lub osiągnąć wyznaczony sobie cel (np. wpisać zabudowania fabryki do rejestru zabytków, odnowić ją itd.)

3 Podstawowe cechy stowarzyszenia
DOBROWOLNOŚĆ oznacza swobodę tworzenia stowarzyszeń, dobrowolność przystępowania i występowania członków – nikt nie może nas zmusić do bycia członkiem stowarzyszenia SAMORZĄDNOŚĆ to niezależność wobec podmiotów zewnętrznych i swoboda ustalania norm oraz reguł wewnętrznych TRWAŁOŚĆ oznacza, że istnieje ono niezależnie od konkretnego składu osobowego swoich członków (pod warunkiem, że będzie ich co najmniej 15 w stowarzyszeniu zarejestrowanym lub 3, jeśli jest to stowarzyszenie zwykłe) NIEZAROBKOWY CEL oznacza, że celem stowarzyszenia nie jest przysparzanie członkom korzyści majątkowych (nie można podzielić majątku stowarzyszenia pomiędzy członków), w przeciwieństwie do spółek.

4 Rodzaje stowarzyszeń Stowarzyszenia zwykłe
Związki stowarzyszeń, które mogą być powołane przez co najmniej 3 stowarzyszenia lub przez inne osoby prawne o celu niezarobkowym Kluby sportowe, tzw. stowarzyszenia kultury fizycznej, które działają na podstawie odrębnej ustawy Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

5 Czym różni się stowarzyszenie zwykłe od rejestrowanego?
Stowarzyszenie zwykłe - do jego utworzenia wystarczy grupa trzech osób, takie stowarzyszenie nie może jednak prowadzić działalności gospodarczej. Stowarzyszenie rejestrowane - może je założyć grupa składająca się z co najmniej 15 obywateli. Założyciele stowarzyszenia rejestrowanego muszą sporządzić statut, który określa między innymi: -nazwę stowarzyszenia i teren jego działania, -cele i sposoby ich realizacji, -sposób nabywania i utraty członkostwa, -prawa i obowiązki członków, -zasady finansowania działalności, -zasady wyboru i kompetencje władz.

6 Jak zarejestrować stowarzyszenie?
Spotkanie co najmniej 15 osób (to przyszli członkowie stowarzyszenia) wokół wspólnego pomysłu. Projekt statutu – zazwyczaj pisze go tzw. grupa robocza najbardziej zaangażowanych osób. Zebranie założycielskie, na którym zostaje powołane stowarzyszenie i przyjęty jego statut, następuje też wybór komitetu założycielskiego. Przygotowanie dokumentów potrzebnych do rejestracji w KRS – to zadanie komitetu założycielskiego wybranego na zebraniu. Złożenie dokumentów do KRS.

7 Przykładowy arkusz z formularza o zarejestrowanie stowarzyszenia

8 Przykładowe stowarzyszenia w Polsce

9 Stowarzyszenie a partia
Stowarzyszenie jest to organizacja społeczna powołana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania natomiast partia polityczna to organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizacje poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.

10 Związki zawodowe Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Członkowie mają prawo do opiniowania założeń i projektów ustaw dotyczących warunków pracy, płac, ochrony socjalnej, świadczeń emerytalnych itp., mają też prawo do publicznego wyrażania tej opinii w mediach. Mogą także sprawować nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny przy w zakładach pracy.

11 Związki zawodowe w Polsce
Oficjalny znak Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Związek Nauczycielstwa Polskiego

12 Wykonały: Martyna Maciejewska, Kinga Kielak i Katarzyna Borczyńska


Pobierz ppt "„Stowarzyszenie ,czyli razem raźniej”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google