Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. DR MARIA GORCZYŃSKA PEŁNOMOCNIK REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. DR MARIA GORCZYŃSKA PEŁNOMOCNIK REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH."— Zapis prezentacji:

1 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. DR MARIA GORCZYŃSKA PEŁNOMOCNIK REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Szkoły wyższe są zobowiązane do stwarzania Osobom Niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych

3 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 44/2014/2015 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Regulamin studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Art. 3 ust.5 Uniwersytet, w miarę możliwości, zapewnia studentom niepełnosprawnym odpowiednie warunki odbywania zajęć i ich zaliczania, uwzględniając stopień niepełnosprawności.

4 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. KONCEPCJA NIEZALEŻNEGO STUDIOWANIA KONCEPCJA NIEZALEŻNEGO ŻYCIA

5 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi Warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

6 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Zarządzeniu Rektora UE nr 17/14 w sprawie rozdysponowania środków z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

7 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Uniwersytet daje możliwość oraz „narzędzia” wyrównujące STUDENTOM/DOKTORANTOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SZANSE

8 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Student/Doktorant może starać się o: korzystanie z usług tłumacza języka migowego, korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej, dodatkowe zajęcia z lektoratów i wychowania fizycznego, uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach;

9 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Student/Doktorant może starać się także o: zmianę formy egzaminów i zaliczeń na dostosowaną do możliwości studenta, zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach, wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do jego potrzeb i możliwości, np. druk powiększony lub w alfabecie Braille’a, przyznanie miejsca w Domu Studenckim, inne udogodnienia, umożliwiające studiowanie na takich samych warunkach jak studenci pełnosprawni.

10 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. STUDENT/DOKTORANT MAJĄCY PRZYDZIELONEGO ASYSTENTA NIE MUSI PROSIĆ O POMOC KOLEGÓW

11 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. ASYSTENT STUDENTA/DOKTORANTA MA SŁUŻYĆ POMOCĄ A NIE WYRĘCZAĆ

12 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. ZADANIA – CZYNNOŚCI ASYSTENTA STUDENTA/DOKTORANTA

13 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. - pomoc w przemieszczaniu się między budynkami Uniwersytetu, - sporządzanie notatek z zajęć dydaktycznych, - wspieranie studenta/doktoranta w załatwieniu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia - w dziekanatach oraz innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu, w tym pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.

14 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. USŁUGA ASYSTENTA STUDENTA/DOKTORANTA PRZYZNAWANA JEST NA SEMESTR

15 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE ASYSTENTA STUDENTA/DOKTORANTA

16 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Jan Kowalski Katowice, dnia 15 października 2015 imię i nazwisko I II / 202 rok studiów semestr / grupa Finanse i Rachunkowość kierunek studiów Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Dr Maria Gorczyńska Zwracam się z prośbą o przyznanie usługi asystenta studenta niepełnosprawnego, w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016, sfinansowanej ze środków przeznaczonych na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Swoją prośbę uzasadniam posiadanym stopniem niepełnosprawności.

17 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Dokumenty dołączane do WNIOSKU O PRZYZNANIE ASYSTENTA STUDENTA/DOKTORANTA

18 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. DOKUMENTY Kserokopia orzeczenia Plan zajęć (dodatkowo)

19 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. DECYZJA O PRZYZNANIU ASYSTENTA STUDENTA/DOKTORANTA

20 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

21 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. DOKUMENTACJA WYKONYWANIA CZYNNOŚCI I CZASU ICH WYKONYWANIA ASYSTENTA STUDENTA/DOKTORANTA

22 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. HARMONOGRAM WYKONANYCH CZYNNOŚCI PRZEZ ASYSTENTA STUDENTA/DOKTORANTA

23 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. lpdataRodzaj wykonywanej czynności MiejsceCzasPodpis pracownika Podpis studenta 1.12/01/ 2015 Sporządzanie notatek Aula A90 minut XXXXXXZZZZZZ 2. 3...

24 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KONTROLA I AKCEPTACJA WYKONANYCH USŁUG ASYSTENCKICH

25 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. ASYSTENT STUDENTA/DOKTORANTA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

26 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UE Asystentem Studenta/Doktoranta może być: Student / Doktorant Uniwersytetu Inna osoba na umotywowany wniosek Studenta/Doktoranta niepełnosprawnego

27 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Akceptacji Asystenta Studenta/Doktoranta odbywa się na podstawie oceny: CV, Listu motywacyjnego, Rozmowy z Pełnomocnikiem Rektora przy udziale wskazanych przez Niego osób (Studenta/Doktoranta niepełnosprawnego; pracownika UE, członka OSN)

28 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Wykorzystanie poszczególnych form pomocy

29 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Dziękuję za uwagę

30 Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków Patroni medialni: Partner: Patroni honorowi:


Pobierz ppt "Pełnosprawny Student IX Kraków, 3 listopada 2015 r. DR MARIA GORCZYŃSKA PEŁNOMOCNIK REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google