Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYRIUSZ – KONFERENCJA PSZ 2011 Panel dyskusyjny - nowoczesne zarządzanie urzędem – wprowadzenie Dariusz Woźniak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYRIUSZ – KONFERENCJA PSZ 2011 Panel dyskusyjny - nowoczesne zarządzanie urzędem – wprowadzenie Dariusz Woźniak."— Zapis prezentacji:

1 SYRIUSZ – KONFERENCJA PSZ 2011 Panel dyskusyjny - nowoczesne zarządzanie urzędem – wprowadzenie Dariusz Woźniak

2 CZĘŚĆ 1 – NOWE METODY I ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

3 N OWOCZESNE ZARZĄDZANIE U RZĘDEM Źródło: Gartner, Hype Cycle for Government Transformation, lipiec 2011. oczekiwania Technologiczny start Szczyt oczekiwań czas Rynna rozczarowań Wzniesienie oświecenia Płaskowyż produktywności Aktualny cykl życia nowych metod i rozwiązań technicznych w administracji publicznej Architektura zorientowana na usługi BI oraz zaawansowane rozwiązania analityczne Usługi wspólne Interoperacyjność danych Wewnętrzne społeczności wirtualne Chmura obliczeniowa

4  Architektura zorientowana na usługi (ang. SOA – services-oriented architecture) oraz interoperacyjność. Budowa elastycznych środowisk informatycznych opartych na tak zwanych usługach webowych (ang. web services), gdzie poszczególne usługi używane są wielokrotnie, w różnych kontekstach, funkcjach, aplikacjach.  Business Intelligence oraz zaawansowane narzędzia analityczne w zarządzaniu organizacjami publicznymi. Wsparcie podejmowania decyzji zarządczych w oparciu o analizę danych gromadzonych przez podmioty publiczne (np. z systemów ERP, CRM) oraz planowanie działań w oparciu o zidentyfikowane relacje pomiędzy danymi oraz anomalie statystyczne. Wybrane nowe metody i rozwiązania techniczne w administracji publicznej [1/2] N OWOCZESNE ZARZĄDZANIE U RZĘDEM

5  Współdzielone usługi administracji publicznej oraz wykorzystanie chmury obliczeniowej (ang. cloud computing). o Identyfikacja usług wspólnych dla danego typu podmiotów administracji publicznej, na które można złożyć wspólne zlecenie (zmniejszenie kosztów - efekt skali i specjalizacja). o Wykorzystanie zarządzanej przez podmioty trzecie infrastruktury sprzętowo-sieciowej oraz oprogramowania działającego w Internecie.  Wirtualne społeczności pracowników administracji publicznej oraz społeczności łączące administrację i obywateli. o Wykorzystanie narzędzi web 2.0 do dzielenia się wiedzą, opiniami, zainteresowaniami (np. Wiki, blogi, fora, społeczne tagowanie zasobów wiedzy). o Zaangażowanie obywateli w podejmowanie strategicznych decyzji związanych z realizacją zadań publicznych (podnoszenie świadomości, wykorzystanie wiedzy i doświadczeń obywateli). Wybrane nowe metody i rozwiązania techniczne w administracji publicznej [2/2] N OWOCZESNE ZARZĄDZANIE U RZĘDEM

6 Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli administracji PSZ i ZS [1/4] N OWOCZESNE ZARZĄDZANIE U RZĘDEM

7 Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli administracji PSZ i ZS [2/4] N OWOCZESNE ZARZĄDZANIE U RZĘDEM

8 Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli administracji PSZ i ZS [3/4] N OWOCZESNE ZARZĄDZANIE U RZĘDEM

9 Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli administracji PSZ i ZS [4/4] N OWOCZESNE ZARZĄDZANIE U RZĘDEM

10 CZĘŚĆ 2 – NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNO-ORGANIZACYJNE

11 N OWOCZESNE ZARZĄDZANIE U RZĘDEM System rozwoju zasobów ludzkich w społeczeństwie w kontekście rynku pracy Broker rozwoju zasobów Instytucje rynku edukacji PracodawcyPracownicy Systemy zarządzania wiedzą Systemy wspierania zarządzania ścieżką kariery Szkolnictwo publiczne wzmacniające umiejętności potrzebne w gospodarce opartej na wiedzy Indywidualne środowiska kształcenia Otwarte zasoby edukacyjne Wirtualne społeczności rozwoju osobistego Racjonalne planowanie i sterowanie konstruowaniem oferty szkolnictwa wyższego i zawodowego w oparciu o informacje z rynku pracy Konceptualizacja stanowisk pracy – profile standardowe Konceptualizacja kompetencji – mapy kompetencji Programy współpracy pracodawców z wyższymi uczelniami Umowy o współfinansowaniu ścieżki edukacyjnej Certyfikacja kompetencji Program projektów dobra wspólnego Wypełnianie luk edukacyjnych Źródło: Opracowanie własne Motywowanie podatkowe lub poprzez dofinansowanie pensji nowo zatrudnianych pracowników

12  Stanowy system certyfikacji przygotowania do pracy. o Trzy podstawowe umiejętności – matematyka stosowana, czytanie w celu pozyskania informacji (umiejętność analizowania treści) oraz umiejętność wyszukiwania informacji. o Współpraca z siecią uczelni wyższych, które dokonują oceny kompetencji – certyfikat brązowy, srebrny, złoty, platynowy. o Program podniesienia kompetencji w przypadku zidentyfikowania luk kompetencyjnych.  Ustalenie zestawu standardowych profili dla stanowisk pracy oraz ustalenie dla poszczególnycych stanowisk minimów kompetencyjnych. o Możliwość automatycznej i precyzyjnej rekomendacji pracowników do wykonywania określonej pracy - Work Ready Connect. o Ułatwienie zrozumienia oczekiwań pracodawców w związku z danego typu stanowiskiem pracy. o Obniżenie kosztów procesu zatrudnienia, podniesienie pewności zaangażowania właściwych osób, ograniczone koszty szkoleń. Ulubiony przykład – Georgia Work Ready N OWOCZESNE ZARZĄDZANIE U RZĘDEM

13 DZIĘKUJĘ Dariusz Woźniak dwozniak@sygnity.pl 504-142-782


Pobierz ppt "SYRIUSZ – KONFERENCJA PSZ 2011 Panel dyskusyjny - nowoczesne zarządzanie urzędem – wprowadzenie Dariusz Woźniak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google