Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 lecie nadania imienia 23 maja 1986 – 23 maja 2006 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 lecie nadania imienia 23 maja 1986 – 23 maja 2006 roku."— Zapis prezentacji:

1 20 lecie nadania imienia 23 maja 1986 – 23 maja 2006 roku

2 20 lecie nadania imienia 23 maja 1986 – 23 maja 2006 roku

3 HYMN SZKOŁY słowa Krystyna Głowacka muzyka Anna Borczyńska W Głuchach urodzony Wśród słomianych strzech Prawdy i wolności W swoim życiu strzegł. Norwid wciąż jest żywy Norwid jest wśród nas Norwid wieszcz prawdziwy Norwid patron nasz.

4 HYMN SZKOŁY słowa Krystyna Głowacka muzyka Anna Borczyńska Niedane Mu było W kraju swoim żyć Musiał na obczyźnie O swych bliskich śnić. Norwid wciąż jest żywy Norwid jest wśród nas Norwid wieszcz prawdziwy Norwid patron nasz.

5 HYMN SZKOŁY słowa Krystyna Głowacka muzyka Anna Borczyńska Poeta, myśliciel, Rzeźbiarz, malarz, wieszcz Kochał On Ojczyznę, Zwłaszcza polską wieś. Norwid wciąż jest żywy Norwid jest wśród nas Norwid wieszcz prawdziwy Norwid patron nasz.

6 1818 rok Powstaje w Dąbrówce elementarna szkoła rządowa elementarna szkoła rządowa

7 1906 rok w prywatnym domu wójta w prywatnym domu wójta – Józefa Getki powstaje 4 - oddziałowa szkoła,

8 1908 rok do użytku zostaje oddany nowy budynek, mieszczący 2 sale lekcyjne oraz dwa mieszkania dla nauczycieli.

9 1918 rok powstaje 4-klasowa szkoła powszechna, usytuowana w dawnym starym budynku oraz w dwóch pomieszczeniach wynajętych od rolników

10 1927 rok dla potrzeb szkoły zakupiono od rolnika jedno pomieszczenie i dobudowano dwa kolejne; uporządkowano plac wokół szkoły

11 Sklepik szkolny w latach 1926/27

12 1928 rok powstaje Społeczny Komitet Budowy Szkoły, który podejmuje starania o powstanie nowego budynku szkolnego

13 nauka prowadzona jest w dwóch budynkach, z których każdy liczy dwie sale lekcyjne

14 Szkoła i studnia w Dąbrówce w latach

15 szkoła oficjalnie nie istnieje, ale nauka odbywa się w dalszym ciągu, ale nauka odbywa się w dalszym ciągu, w konspiracji

16 Władysław Jezierski pierwszy przedwojenny kierownik szkoły,

17 1944 rok jeden z budynków szkoły ulega zniszczeniu w czasie działań wojennych

18 1945 rok remontowi poddany zostaje ocalały budynek; na potrzeby szkoły przeznaczono także barak poniemiecki (istniejący do dziś)

19 1945 – 1946 Helena Sieradzka – pierwsza organizatorka powojennej szkoły, która mieściła się w prowizorycznym poniemieckim baraku.

20 1946 – 1950 Władysław Kowalski pierwszy powojenny kierownik szkoły,

21 1950 – 1951 Henryk Gałecki kolejny kierownik szkoły

22 Leopold Kaszuba Kierownik szkoły w latach 1951 – 1953

23 1953 – 1954 Maciej Dzierwajło Pełni funkcję kierownika szkoły, po oddelegowaniu Leopolda Kaszuby do szkoły w Józefowie

24 1954 – 1969 Leopold Kaszuba wraca na stanowisko kierownika, w 1967 r. rozpoczyna budowę nowego budynku szkoły; w 1969 r. przechodzi na stanowisko przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej Gromadzkiej Rady Narodowej

25 1958 r. - wybudowano budynek sanitarny i gospodarczy.

26 1960 rok przy szkole powstaje punkt Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej (przekształcony później w bibliotekę szkolną), założony zostaje sad

27 1966/1967 rok szkołę przekształcono w placówkę ośmioklasową

28 1967 rok wmurowano kamień węgielny pod budynek nowej szkoły; jednocześnie powstają dwa mieszkania dla nauczycieli

29 Budowa nowej szkoły w 1968 roku

30 Widok nowej szkoły w 1967 r.

31 1968 rok następuje oddanie do użytku nowej szkoły z sześcioma salami lekcyjnymi, niewielką salą gimnastyczną, przestronnymi korytarzami i pomieszczeniem przeznaczonym na bibliotekę

32 1969 – 1973 Krystyna Kaszuba Obejmuje stanowisko dyrektora szkoły upiększa jej otoczenie, kończy budowę budynków gospodarczych.

33 1972 rok szkoła w Dąbrówce zostaje przekształcona w Zbiorczą Szkołę Gminną, w której nauka odbywa się na dwie zmiany

34 1973 – 1984 Mieczysław Wawryło pełni obowiązki Gminnego Dyrektora Szkół, nadzorując wszystkie jednostki na terenie gminy; w 1984 r. odchodzi na stanowisko inspektora oświaty..

35 Mieczysław Przyborowski – nauczyciel geografii, pełni funkcję zastępcy dyrektora po zwiększeniu liczby oddziałów.

36 1984 – 1990 Kazimierz Pieniążek dyrektorem zostaje nauczyciel historii, człowiek aktywny i dynamiczny, pomysłodawca nadania szkole imienia dyrektorem zostaje nauczyciel historii, człowiek aktywny i dynamiczny, pomysłodawca nadania szkole imienia C. K. Norwida, C. K. Norwida, inicjator rozbudowy szkoły

37 23 V 1986 szkole nadane zostaje imię Cypriana Kamila Norwida (w tym dniu do dziś obchodzone jest Święto Szkoły)

38 Kącik poświęcony Patronowi.

39 Akt nadania imienia Pamiątkowe wpisy w kronice szkolnej

40 Uroczystość nadania imienia

41 Część artystyczna

42 Klasa ósma z nauczycielami 1986r.

43 1986 – 1989 powołano Społeczny Komitet i rozpoczęto wśród okolicznych mieszkańców zbiórki pieniężne na rzecz rozbudowy szkoły

44 1989 rok początek prac budowlanych przy rozbudowie szkoły rozbudowie szkoły

45 8.III.1990 – 1.IX.1990 Krystyna Głowacka pełni społecznie obowiązki dyrektora pełni społecznie obowiązki dyrektora po śmierci Kazimierza Pieniążka

46 1990 – 1991 Mieczysław Wawryło - ponownie obejmuje funkcję dyrektora szkoły po zlikwidowaniu stanowiska inspektora oświaty; 1990 – 1994 Mieczysław Dobczyński – nauczyciel matematyki i historii, pełni funkcję zastępcy dyrektora

47 1991 – 2000 Justyna Dudek obejmuje stanowisko dyrektora szkoły.

48 1 IX 1992 szkoła powiększyła się o trzyklasową filię w Dręszewie (zlikwidowaną 31 sierpnia 2000 roku)

49 Luty 1994 Stanisław Wójcik, przejmuje obowiązki zastępcy dyrektora.

50 26 X 1995 następuje uroczyste otwarcie nowego skrzydła szkoły wyposażonego w nowoczesną kotłownię gazową

51 1996 r. szkoła wzbogaciła się o 2 asfaltowe boiska

52 1999 rok rusza pracownia komputerowa wyposażona w 14 stanowisk dla uczniów i nauczyciela; szkoła uzyskuje też dostęp do Internetu szkoła uzyskuje też dostęp do Internetu

53 1 IX 1999 r. w wyniku reformy oświatowej powstaje sześcioletnia Szkoła Podstawowa w starym budynku i Publiczne Gimnazjum w nowym skrzydle szkoły.

54 2000/01 r. następuje rozdzielenie szkół – szkoła podstawowa pozostaje w starym, gimnazjum – w nowym skrzydle

55 od 2000 r. Stanisław Wójcik od 2000 r. Stanisław Wójcik – nauczyciel informatyki i chemii, obejmuje stanowisko dyrektora szkoły podstawowej i pełni je do dnia dzisiejszego.

56 14 października 2002 roku oddanie do użytku trzech nowych sal lekcyjnych

57 26 IX 2003 r. szkole nadany zostaje sztandar

58 Rodzice przekazują sztandar Wójtowi Gminy

59 Wójt przekazuje sztandar Dyrektorowi Szkoły

60 Dyrektor przekazuje sztandar uczniom

61 LISTA FUNDATORÓW SZTANDARU Gwoździe złote: Samorząd gminny. Pracownicy obsługi. J. Skłodowski. Rada Rodziców. Rada Pedagogiczna. Pracownia ciastkarska – St. Augustyniak. Piekarnia Żytnia – K. i W. Rasińscy.

62 LISTA FUNDATORÓW SZTANDARU Gwoździe srebrne: SECURITY BASMA i MIKA. Orion S.C. Orion S.C. Pabud.J Paź. Pabud.J Paź. Koło Łowieckie UROCZYSKO SKR Dąbrówka. Publiczne Gimnazjum w Dąbrówce. PZU Wołomin.

63 LISTA FUNDATORÓW SZTANDARU Gwoździe brązowe: H. Ciok. OSP w Dąbrówce. Wójt Gminy – T. Bulik. Dyrektor Szkoły – St. Wójcik. E. Sadowska. St. Kaczmarczyk. G. Mianowski. Nauczyciele emerytowani.

64 Prace termoizolacyjne w 2003 roku.

65 Prace społeczne

66 Remont łazienek

67 15 X 2005 szkoła otrzymuje drugą pracownię komputerową ze stałym łączem internetowym z Europejskiego Funduszu Społecznego

68 Szkoła w dniu dzisiejszym

69 ZŁOŻENIE OBJETNICY ZUCHOWEJ.

70 Koła zainteresowań

71 .

72 Klasy I-III w pracowni komputerowej

73 Gimnastyka korekcyjna W zdrowym ciele zdrowy duch

74

75 Pedagog i logopeda

76 Współpraca

77

78

79 ..

80 Koniec prezentacji 20 lecie nadania imienia 23 maja 1986 – 23 maja 2006 roku

81 20 lecie nadania imienia 23 maja 1986 – 23 maja 2006 roku


Pobierz ppt "20 lecie nadania imienia 23 maja 1986 – 23 maja 2006 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google