Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywność procesów HR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywność procesów HR"— Zapis prezentacji:

1 Efektywność procesów HR
Dlaczego i jak należy je badać?

2 HRD Klaster Ewa Puzia – Sawicka Vice Prezes Zarządu Respect tel Grzegorz Filipowicz Business Partner ForFuture tel Piotr Pszczółkowski Prezes Zarządu HRtec tel Sławomir Sikora Partner, Coach Go for top tel. 666 

3 Trudne kwestie na początek
Mniej niż 8% szefów HR ma pewność, że ich zespoły mają wszelkie umiejętności potrzebne do sprostania wyzwaniom biznesu 42% zarządzających uważa, że zespoły HR nie dostarczają oczekiwanych wyników Od 40 do ponad 90 % specjalistów HR ciągle pełni rolę wyrobników pomagających w realizacji konkretnych przedsięwzięć polityki personalnej

4 Paradygmat efektywności
HPI Zasoby Organizacja pracy Dostęp do informacji Kompetencje Motywacja / zaangażowanie Zdrowie / wellness HR ma zasadniczy wpływ na wszystkie obszary wpływające na pracowników. Należy jednak pamiętać, że każde działanie MUSI być powiązane z szeroko rozumianą efektywnością. To naszym zadaniem jest udowodnienie, że odpowiednio ułożone procesy HR przekładają się na efektywność pracowników, zespołu i całej organizacji!

5 EFEKTYWNOŚĆ ZADANIA Co dokładnie robimy? SKUTKI Co uzyskujemy? EFEKTY
Jakie są rezultaty naszych prac?

6 Studium przypadku 1 Sytuacja Zespół sprzedażowy – 32 osoby
Ustabilizowanie wyników sprzedaży na stałym poziomie Zadania Projekt grywalizacyjny Ocena kompetencji przez klientów Udostępnienie różnych możliwości rozwoju Skutki Wzrost kompetencji o około 1 poziom Dwukrotne zwiększenie samodzielnych działań rozwojowych Efekty Wzrost poziomu sprzedaży o 8% Wzrost poziomu satysfakcji klientów z 3,6 do 4,2 Obniżenie kosztów szkoleń

7 Studium przypadku 2 Sytuacja Organizacja 560 osób
Niski poziom lojalności pracowników wynikający z braku perspektyw rozwojowych Optymalizacja procesów HR Zadania Analiza funkcjonujących procesów Aktualizacja procesów w oparciu o istniejące potrzeby biznesowe Dopasowanie i wdrożenie systemu HR – HRsys.pl Szkolenie użytkowników Skutki Połączenie dotychczasowych rozproszonych procesów w spójny model ZZL Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości menedżerów i pracowników Większe zaangażowanie menedżerów w procesy ZZL Efekty Zmniejszenie ilości czasu potrzebnego na realizację poszczególnych procesów – mniejsze koszty Zwiększenie poziomu lojalności pracowników – mniejsza rotacja

8 Studium przypadku 3 Sytuacja
4 zespoły sprzedażowe (ok 50 osób) będące wynikiem połączenia po fuzji Kurczący się rynek odbiorców na reklamę w prasie drukowanej Spadek wyników sprzedaży około 30 % kwartał do kwartału Zadania Warsztaty diagnostyczne badające efektywność Warsztat strategiczny z zarządem określający priorytety i pożądane efekty projektu Procesy team coachigu dla zespołów sprzedażowych Procesy team coachingu dla zespołu menedżerskiego Indywidualne procesy coachingu dla menedżerów Warsztaty dla wszystkich z komunikacja w konflikcie, kreatywność w sprzedaży Dla menedżerów warsztat zespół w kryzysie Skutki Podniesienie kompetencji sprzedażowych i komunikacyjnych oraz menedżerskich Przesunięcie odpowiedzialności za sprzedaż z menedżerów na sprzedawców Przyjęcie przez menedżerów odpowiedzialności za tworzenie warunków do sprzedaży Odpowiedzialność zespołowa za podniesienie efektywności „co my sobie zrobimy żeby było lepiej” Efekty Dotarcie do nowych grup / segmentów klientów Wzrost sprzedaży o 10% i 1Q po zakończeniu projektu i 25% w 3Q Wzrost poziomu zaangażowania pracowników

9 Studium przypadku 4 Sytuacja Firma produkcyjna, branża odzieżowa 82 pracowników Wejście na nowe rynki Rozwój nowego kanału dystrybucji (KA) Poszerzenie asortymentu produktowego Zmiana struktury właścicielskiej i organizacyjnej, zmiana Zarządu firmy Zadania Analiza sytuacji firmy oraz badanie jej potrzeb biznesowych i rozwojowych Rozwój kompetencji menedżerskich Rozwój kompetencji sprzedażowych Ocena efektywności projektu Skutki Zmiana struktury organizacyjnej Wdrożenie nowego modelu sprzedaży i standardu pracy z klientem Zwiększenie poziomu kompetencji średnio o ponad 1 poziom Efekty Wzrost sprzedaży o 22% Wzrost poziomu marży na produktach średnio o 8% Zdobycie 5 kluczowych klientów w tym jednego zagranicznego

10 PODSUMOWANIE PRZYPADEK WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI
Grywalizacja w procesie sprzedażowym 1. Poziom sprzedaży 2. Satysfakcja klientów Optymalizacja procesów HR 1. Sprawność procesów 2. Lojalność pracowników Team coaching kadry menedżerskiej i sprzedażowej 1. Nowe rynki & klienci 2. Zaangażowanie pracowników Rozwój kompetencji kluczowej kadry menedżerskiej 1. Wzrost sprzedaży 2. Nowi klienci

11 HRD Klaster Ewa Puzia – Sawicka Vice Prezes Zarządu Respect tel Grzegorz Filipowicz Business Partner ForFuture tel Piotr Pszczółkowski Prezes Zarządu HRtec tel Sławomir Sikora Partner, Coach Go for top tel. 666 


Pobierz ppt "Efektywność procesów HR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google