Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Symulacja aukcji OZE - omówienie oraz podsumowanie wyników Janusz Gajowiecki Polskie Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Forum Czystej Energii podczas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Symulacja aukcji OZE - omówienie oraz podsumowanie wyników Janusz Gajowiecki Polskie Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Forum Czystej Energii podczas."— Zapis prezentacji:

1 Symulacja aukcji OZE - omówienie oraz podsumowanie wyników Janusz Gajowiecki Polskie Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Forum Czystej Energii podczas Międzynarodowych Targów POL-ECO-SYSTEM

2 PwC2

3 Ustalony przez nas budżet i wolumeny aukcji były tożsame z projektem rozporządzenia Ministra Gospodarki „w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.” W świetle niejasności dotyczących rozdziału wolumenu dla instalacji o produktywności poniżej 4000 MWh i o mocy zainstalowanej mniejszej lub równiej 1 MWe w symulacji aukcji przyjęto, iż 25% wolumenu aukcyjnego dla instalacji nowych o produktywności poniżej 4000MWh/MW/rok zarezerwowane jest właśnie dla tych instalacji 3 Budżet i wolumeny aukcji

4 PwC4

5 Nasza symulacja przyciągnęła ogromną rzeszę inwestorów OZE ponad 3700 MW Łączna moc zgłoszonych projektów 6 Energia wiatrowa Biomasa 3550 MWe 123 MWe Fotowoltaika 33 MWe Energia wodna 4 MWe Biogaz 4 MWe Odpady biodegradowalne 2 MWe W aukcji udział wzięło… 90 139 Liczba zgłoszonych projektów Łączna liczba użytkowników Liczba różnych technologii zgłoszonych w symulacji 5 Źródło: PwC

6 PwC Ceny zakwalifikowanych projektów w symulacji mieściły się w przedziale… Istniejące instalacje Planowane instalacje Duże instalacje (o mocy >1MW)Małe instalacje ( o mocy <=1MW) <4,000 MWh/MW Pozostałe projekty 6 Źródło: PwC

7 PwC Jedynie 519 MW mocy zostało przydzielone dla projektów farm wiatrowych… 7 Istniejące instalacje Planowane instalacje Duże instalacje (o mocy >1MW)Małe instalacje ( o mocy <=1MW) Łączna moc projektów zakwalifikowanych na aukcjach Technologi a Energia wiatrowa 40 MWe519 MWe1 MWe Fotowoltaik a --12 MWe Biomasa-78 MWe- Pozostałe4 MWe2 MWe Łącznie44 MWe599 MWe15 MWe Źródło: PwC

8 PwC Aukcje przeprowadzane przez URE muszą być przeprowadzane regularnie i często lub niezbędna będzie zmiana algorytmu przydzielania wolumenu 8 Alokacja wolumenu Istniejące projekty Nowe projekty <4,000 MWh/MW Pozostałe instalacje Małe instalacje ( o mocy <=1MW) * - volume shown as total volume in the auction minus volume for installations „< 4000 MWh/MW”. Please mind the fact the literal budget split is different <4,000 MWh/MW Pozostałe instalacje Similar to impact of new act concerning the volumes! 1 2 1.Relokacja wolumenu z projektów <= 1 MWe 2.Relokacja wolumenu pomiędzy koszykami Duże instalacje (o mocy 1MW) Źródło: PwC

9 9 Podsumowanie Największa konkurencja będzie pomiędzy projektami wiatrowymi > 1 MW – wygrają tylko projekty o produktywności ponad 3.000 NEH (średnia produktywność projektów wiatrowych w systemie „zielonych certyfikatów” ≈ 2.000 NEH). Wygrane będą również duże (> 1 MW) projekty biomasowe (koszyk technologiczny o produktywności > 4.000 NEH), o ile nwestorzy znajdą receptę na ryzyko zmian ceny biomasy w okresie 15 lat. Ostatnim wygranym będą małe instalacje PV, gdyż w „quasi koszyku” < 1 MW jest duży popyt (25% wielkości całej aukcji) i brak jest podaży ze strony innych technologii. WNIOSEK: wprowadzenie „quasi koszyków” technologicznych zmniejszy istotnie efektywność aukcyjnego sytemu alokacji wsparcia (otrzymamy wyższy koszt za tę samą ilość energii) oraz spowoduje, że nie uda się wykorzystać całego wolumenu ogłoszonej aukcji.

10 Dziękuję za uwagę Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej www.psew.pl

11 11 Konieczna moc do zainstalowania w energetyce wiatrowej po wejściu w życie ustawy o OZE Zestawianie dynamiki przyrostów w energetyce w latach 2010-2014 oraz niezbędnej w latach 2018-2020 W ocenie PSEW, w nowym systemie wsparcia inne technologie OZE będą rozwijać się wolniej niż zakłada KPD. Energetyka wiatrowa pozostanie najtańszą technologią OZE w perspektywie roku 2020. Osiągnięcie zakładanego w KPD poziomu produkcji energii z OZE na poziomie 32 TWh w roku 2020 będzie wymagać zwiększenia mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej z zakładanych 6,4 GW do 8,0 GW. Konieczne jest zatem zapewnienie odpowiedniego wolumenu aukcji na lata 2016 – 2017, na poziomie minimum 1.000 MW/rok. Dynamika i przyrost mocy w energetyce wiatrowej niezbędnych do realizacji celu udziału produkcji e. e. z OZE w 2020, wg KPD

12 12 KrajCena referencyjnaOkres wsparcia Produktywn ość Polska (projekt)385 PLN/MWh15 lat2 300h Holandia 107 EUR/MWh (ponad 428 PLN/MWh) 15 lat< 2 500h Włochy 121 EUR/MWh (ponad 484 PLN/MWh 20 lat1 800h Wielka Brytania 95 GBP/MWh (ponad 500 PLN/MWh) 15 lat2 400h Wysokość ceny referencyjnej w Polsce, Holandii, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Źródło: PSEW na podstawie: Assorinnovabili.it, Nederlandse Wind Energie Associatie, UK government, Ministertwo Gosporarki.


Pobierz ppt "Symulacja aukcji OZE - omówienie oraz podsumowanie wyników Janusz Gajowiecki Polskie Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Forum Czystej Energii podczas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google