Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesne rozwiązania wspierające optymalizację produkcji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesne rozwiązania wspierające optymalizację produkcji"— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesne rozwiązania wspierające optymalizację produkcji
GŁÓwnym cele Grzegorz Fijałka Rzeszów

2 ASTOR Kafle ? 28 lat na rynku 1987 systemów a 4 000+ klientów 7 oddziałów 120+ pracowników „Wspieramy naszych Klientów w podnoszeniu  efektywności i konkurencyjności, dostarczając wiedzę i nowoczesne technologie” 1 CEL

3 Krótka charakterystyka przykładowego procesu produkcyjnego
Był sobie proces… Krótka charakterystyka przykładowego procesu produkcyjnego

4 Etapowość P Bufor Magazyn Surowców Dozowanie Mieszanie
Regulacja ciśnienia Grzanie Filtrowanie Transfer P

5 Receptura RECEPTURA Nagłówek Wyposażenie Formuła Procedura
Identyfikator : F Nazwa recepty : Produkt1 Wersja #: Data utworzenia: kwietnia 2012 Autor: Piotr Polok Min. wielkość wsadu: Max. Wielkość wsadu: Domyślna w. wsadu: Wyposażenie Klasa Atrybuty Mieszalnik Pojemność: 500 Dozownik Dokładność: 1 Zbiorniki Magazynowe RECEPTURA Formuła Surowce: surowiec1 40% surowiec % surowiec % Produkt: Produkt1 100% Zmienne procesowe: Czas mieszania min Dozuj Opróżnij Mieszaj Gotuj Procedura 21 21 21 21 21

6 Produkt X Produkt Y Zmienność Dozowanie Grzanie Dozowanie Grzanie
Surowiec: A Ilość: 2500 Surowiec: B Ilość: 200 MieszanieStart Prędkość: 30% Grzanie Temperatura: 50 C Transfer MieszanieStop Czas Surowiec: C Ilość: 500 Produkt X Dozowanie Surowiec: A Ilość: 2500 Surowiec: B Ilość: 200 MieszanieStart Prędkość: 70% Prędkość: 30% Grzanie Temperatura: 50 C Transfer MieszanieStop Czas Produkt Y

7 Powszechność Konfekcjonowanie Magazyn Produkcja surowców produktów
Przemysł spożywczy Przemysł kosmetyczny Przemysł farmaceutyczny Chemia gospodarstwa domowego Magazyn surowców Produkcja Konfekcjonowanie produktów

8 Normy ANSI/ISA-88 batch control

9 Duże prawdopodobieństwo
Ryzyko Duże prawdopodobieństwo że popełnionego błędu nie da się cofnąć R = P * W a straty będą dotkliwe

10 Jak przeważnie wygląda zarządzanie procesem?

11 Automatyczne sterowanie
Receptury (acces, excel) Technolog PLC Automatyczne sterowanie Proces Operator Utrudniony obieg informacji nadzór utrzymanie Kierownik produkcji Panel x N urządzeń =

12 Jak może wyglądać zarządzanie procesem?

13 Technolog Planowanie Kierownik produkcji Laboratorium Utrzymanie ruchu
System nadrzędny Planowanie PLC Proces Kierownik produkcji Laboratorium dane rzeczywiste Sterowanie bezpośrednie security logika działania raporty bieżące historyczne wizualizacja bazy parametrów receptur alarmów konfiguracja Utrzymanie ruchu Operator

14 budowa Jak są możliwości budowy modyfikacji i kontroli
Technolog budowa Jak są możliwości budowy modyfikacji i kontroli np. wersji receptur?

15 Projektowanie procesu z wykorzystaniem SFC

16 Przykład

17 Przykład Zarządzanie ponadpodstawowymi funkcjami urządzeń produkcyjnymi, wybiegającymi poza operacje „hard real time” realizowanymi w PLC Wybrane funkcje Wizualizacja Raportowanie Recepturowanie Kopie zapasowe Serwis zdalny Nadzór nad urządzeniami

18 Dedykowany interfejs Historia zmian Obsługa receptury
Podstawowe informacje Z wykorzystaniem zapętleń, interloków Sequential function chart

19 od podstawowych definicji …

20 …po dowolną budowę sekwencji

21 Szczegółowe definiowanie parametrów
indywidualnie zbiorczo

22 Raport wersji

23 Wybór rozwiązania zależy od wymaganych funkcji
PEŁNE np. pełna elastyczność, diagramy SFC OPTYMALNE np. możliwość budowy dowolnej sekwencji czynności (faz) PODSTAWOWE np. tylko modyfikacja parametrów procesu

24 Operator Kontrola Jak można nadzorować proces?

25 Wizualizacja – podgląd stanu procesu / sterowanie

26 Przykład

27 Podgląd sekwencji realizacji zlecenia

28 Wymuszanie reakcji 200 kg 200.0 kg 0.0 kg 200 kg 50.0 kg 25 %
+ automatyczny pomiar

29 Możliwość ingerencji operatora w zlecenie
wstrzymanie / restart zlecenia pominiecie kroku modyfikacja parametrów czynności określenie dodatkowego kroku wykonanie dodatkowej czynności Dodaj krok Dodaj czynność Działania rejestrowane

30 Raport z przebiegu zlecenia

31 Parametry procesu

32 Rezerwacja - dokończenie procesu

33 Bezpieczeństwo Dostęp Dane

34 Co umożliwia spójny system ?
Idea jest prosta i w założeniu powinna wspierać cykl Deminga ERP Decyzje Szybko Bez papieru Wiarygodnie Automatycznie zapobiega erozji efektu w czasie Wskazać miejsca nieefektywności Działanie Informacja Miara do weryfikacji efektów zmian Elastyczność modyfikacji procedur Dane

35 Co zyskujemy ? Minimalizacja odpadu
Elastyczność – szybkość wprowadzania nowych produktów Skrócenie czasu produkcji Powtarzalność Badania laboratoryjne skojarzone z zleceniem Automatyczna dokumentacja Rozliczenie materiałów, bilansowanie produkcji Skrócenie czasu produkcji Powtarzalność produkcji Automatycznie inicjuje kolejne kroki produkcji Na bieżąco kontroluje zgodność produkcji z recepturą Przekazuje operatorom instrukcje dotyczące realizacji czynności manualnych Minimalizacja odpadu i prawdopodobieństwa „produkcji braków” blokowanie instalacji straty materiałowe koszty magazynowania/utylizacji braku Rejestruje potwierdzenie wykonania czynności manualnych Automatyczna dokumentacja Minimalizacja zadań nieprodukcyjnych (wypełnianie raportów ) Likwiduje papierowy obieg dokumentów Skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów wprowadzenia nowego produktu Rozliczenie materiałów Rejestracja wyników badań laboratoryjnych skojarzonych ze zleceniem Elastyczność łatwość/szybkość wprowadzania nowych produktów nie wymaga zmian w układzie sterowania (ogranizcenie walidacji)

36 Co można więcej ?

37 Zwiększanie interakcji
Na panelach operatorskich: podpowiedzi instrukcje informacje o zleceniach

38 Kontrola czasu przezbrojeń wspierająca SMED
Lepsze planowanie Kontrola czasu przezbrojeń wspierająca SMED 07:00 07:30 08:00 07:15 07:45 Maszyna 1 - praca 1 - przezbrojenie Przykładowy przebieg czasowy 6 4 2 8 - Id przezbr. „widmo zdarzeń”

39 Lepsze planowanie Monitorowanie czasu taktu
= postęp realizacji zlecenia

40 Kontrola energochłonności
Nie tylko stany licznika energii, wody, pary itp. (straty) Prędkość silnika vs. prąd i napięcie Także wpływu jakości i dostępności mediów na proces Intensywność zużycia (kolor) vs. koszty (rozmiar)

41 Budowa świadomości zespołów
Wewnętrzny portal zasilany rzeczywistymi danymi Kontrola energochłonności

42 Dziękuję za uwagę Zapraszam do rozmów przy stoisku


Pobierz ppt "Nowoczesne rozwiązania wspierające optymalizację produkcji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google