Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesne rozwiązania wspierające optymalizację produkcji GRZEGORZ FIJAŁKA RZESZÓW 4.11.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesne rozwiązania wspierające optymalizację produkcji GRZEGORZ FIJAŁKA RZESZÓW 4.11.2015."— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesne rozwiązania wspierające optymalizację produkcji GRZEGORZ FIJAŁKA RZESZÓW 4.11.2015

2 gdzie technologia spotyka człowieka → 2 ASTOR „Wspieramy naszych Klientów w podnoszeniu efektywności i konkurencyjności, dostarczając wiedzę i nowoczesne technologie” Kafle ? 7 oddziałów systemó w a 4 000+ klientów 28 lat na rynku 1987 1 CEL 120+ pracowników

3 gdzie technologia spotyka człowieka → Krótka charakterystyka przykładowego procesu produkcyjnego Był sobie proces…

4 gdzie technologia spotyka człowieka → P  Dozowanie  Mieszanie  Regulacja ciśnienia  Grzanie  Filtrowanie  Transfer Magazyn Surowców Bufor Etapowość

5 gdzie technologia spotyka człowieka → Wyposażenie Klasa Atrybuty Mieszalnik Pojemność: 500 Dozownik Dokładność: 1 Zbiorniki Magazynowe Dozuj Opróżnij Mieszaj Gotuj Procedura Nagłówek Identyfikator : F123134544 Nazwa recepty : Produkt1 Wersja #: 3 Data utworzenia: 27 kwietnia 2012 Autor: Piotr Polok Min. wielkość wsadu: 100 Max. Wielkość wsadu: 1000 Domyślna w. wsadu: 500 Formuła Surowce: surowiec140% surowiec2 50% surowiec3 10% Produkt: Produkt1100% Zmienne procesowe: Czas mieszania 15 min Receptura

6 gdzie technologia spotyka człowieka → Dozowanie Surowiec: A Ilość: 2500 Dozowanie Surowiec: B Ilość: 200 MieszanieStart Prędkość: 70% MieszanieStart Prędkość: 30% Grzanie Temperatura: 50 C Transfer MieszanieStop Czas Produkt Y Dozowanie Surowiec: A Ilość: 2500 Dozowanie Surowiec: B Ilość: 200 MieszanieStart Prędkość: 30% Grzanie Temperatura: 50 C Transfer MieszanieStop Czas Dozowanie Surowiec: C Ilość: 500 Produkt X Zmienność

7 gdzie technologia spotyka człowieka → Przemysł spożywczy Przemysł kosmetyczny Przemysł farmaceutyczny Chemia gospodarstwa domowego Powszechność

8 gdzie technologia spotyka człowieka → ANSI/ISA-88 batch control Normy

9 gdzie technologia spotyka człowieka → Duże prawdopodobieństwo że popełnionego błędu nie da się cofnąć R = P * W Ryzyko a straty będą dotkliwe

10 gdzie technologia spotyka człowieka → Jak przeważnie wygląda zarządzanie procesem?

11 gdzie technologia spotyka człowieka → PLC Automatyczne sterowanie Kierownik produkcji Technolog Proces Panel Receptury (acces, excel) Operator Utrudniony obieg informacji nadzór utrzymanie x N urządzeń =

12 gdzie technologia spotyka człowieka → Jak może wyglądać zarządzanie procesem?

13 gdzie technologia spotyka człowieka → System nadrzędny PLC Proces dane rzeczywiste Sterowanie bezpośrednie Kierownik produkcji Technolog Planowanie Laboratorium Utrzymanie ruchu Operator security logika działania raporty bieżące historyczne wizualizacja bazy parametrów receptur alarmów konfiguracja

14 gdzie technologia spotyka człowieka → budowa Jak są możliwości budowy modyfikacji i kontroli np. wersji receptur? Technolog

15 gdzie technologia spotyka człowieka → Projektowanie procesu z wykorzystaniem SFC

16 gdzie technologia spotyka człowieka → Przykład

17 gdzie technologia spotyka człowieka → 17 Zarządzanie ponadpodstawowymi funkcjami urządzeń produkcyjnymi, wybiegającymi poza operacje „hard real time” realizowanymi w PLC Wybrane funkcje Wizualizacja Raportowanie Recepturowanie Kopie zapasowe Serwis zdalny Nadzór nad urządzeniami Przykład

18 gdzie technologia spotyka człowieka → Obsługa receptury Podstawowe informacje Historia zmian Dedykowany interfejs

19 gdzie technologia spotyka człowieka → od podstawowych definicji …

20 gdzie technologia spotyka człowieka → …po dowolną budowę sekwencji

21 gdzie technologia spotyka człowieka → Szczegółowe definiowanie parametrów indywidualnie zbiorczo

22 gdzie technologia spotyka człowieka → Raport wersji

23 gdzie technologia spotyka człowieka → Wybór rozwiązania zależy od wymaganych funkcji OPTYMALNE np. możliwość budowy dowolnej sekwencji czynności (faz) PEŁNE np. pełna elastyczność, diagramy SFC PODSTAWOWE np. tylko modyfikacja parametrów procesu

24 gdzie technologia spotyka człowieka → Kontrola Jak można nadzorować proces? Operator

25 gdzie technologia spotyka człowieka → Wizualizacja – podgląd stanu procesu / sterowanie

26 gdzie technologia spotyka człowieka → Przykład

27 gdzie technologia spotyka człowieka → Podgląd sekwencji realizacji zlecenia

28 gdzie technologia spotyka człowieka → 200 kg 200.0 kg 200 kg 0.0 kg 200 kg 50.0 kg 25 % + automatyczny pomiar Wymuszanie reakcji

29 gdzie technologia spotyka człowieka → wstrzymanie / restart zlecenia pominiecie kroku modyfikacja parametrów czynności określenie dodatkowego kroku wykonanie dodatkowej czynności Działania rejestrowane Możliwość ingerencji operatora w zlecenie

30 gdzie technologia spotyka człowieka → Raport z przebiegu zlecenia

31 gdzie technologia spotyka człowieka → Parametry procesu

32 gdzie technologia spotyka człowieka → Rezerwacja - dokończenie procesu

33 gdzie technologia spotyka człowieka → Dostęp Dane Bezpieczeństwo

34 gdzie technologia spotyka człowieka → 34 ERP Informacja Decyzje Dane Idea jest prosta i w założeniu powinna wspierać cykl Deminga Wskazać miejsca nieefektywności Elastyczność modyfikacji procedur Miara do weryfikacji efektów zmian zapobiega erozji efektu w czasie Szybko Bez papieru Wiarygodnie Automatycznie Co umożliwia spójny system ?

35 gdzie technologia spotyka człowieka → Minimalizacja odpadu Elastyczność – szybkość wprowadzania nowych produktów Skrócenie czasu produkcji Powtarzalność Badania laboratoryjne skojarzone z zleceniem Automatyczna dokumentacja Rozliczenie materiałów, bilansowanie produkcji Co zyskujemy ?

36 gdzie technologia spotyka człowieka → Co można więcej ?

37 gdzie technologia spotyka człowieka → informacje o zleceniach podpowiedzi instrukcje Na panelach operatorskich: Zwiększanie interakcji

38 gdzie technologia spotyka człowieka → 2013-01-23 07:00 2013-01-23 07:30 2013-01-23 08:00 2013-01-23 07:15 2013-01-23 07:45 Maszyna 1 - praca 1 0 Maszyna 1 - przezbrojenie 1 0 Przykładowy przebieg czasowy 6 4 2 8 0 Maszyna 1 - Id przezbr. „widmo zdarzeń” Kontrola czasu przezbrojeń wspierająca SMED Lepsze planowanie

39 gdzie technologia spotyka człowieka → Monitorowanie czasu taktu= postęp realizacji zlecenia Lepsze planowanie

40 gdzie technologia spotyka człowieka → Intensywność zużycia (kolor) vs. koszty (rozmiar) Prędkość silnika vs. prąd i napięcie Także wpływu jakości i dostępności mediów na proces Nie tylko stany licznika energii, wody, pary itp. (straty) Kontrola energochłonności

41 gdzie technologia spotyka człowieka → Wewnętrzny portal zasilany rzeczywistymi danymi Kontrola energochłonności Budowa świadomości zespołów

42 gdzie technologia spotyka człowieka → 42 Dziękuję za uwagę Zapraszam do rozmów przy stoisku


Pobierz ppt "Nowoczesne rozwiązania wspierające optymalizację produkcji GRZEGORZ FIJAŁKA RZESZÓW 4.11.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google