Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki badań ankietowych dr Andrzej Pawluczuk. Struktura prezentacji 1.Wyniki badań ankietowych 2.Charakterystyka respondentów 3.Ocena LGD 4.Priorytetowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki badań ankietowych dr Andrzej Pawluczuk. Struktura prezentacji 1.Wyniki badań ankietowych 2.Charakterystyka respondentów 3.Ocena LGD 4.Priorytetowe."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki badań ankietowych dr Andrzej Pawluczuk

2 Struktura prezentacji 1.Wyniki badań ankietowych 2.Charakterystyka respondentów 3.Ocena LGD 4.Priorytetowe problemy LGD 5.Wnioski końcowe 6.Priorytety zadań

3 Płeć i wiek respondentów

4 Wykształcenie respondentów

5 Wielkość gospodarstwa domowego i samoocena sytuacji materialnej

6 Kategoria społeczno- zawodowa

7 Miejsce zamieszkania

8 Zaangażowanie respondentów w działalność społeczną

9 Okres zamieszkania na terenie LGD i miejsce zamieszkania na terenie LGD Biebrzański Dar Natury

10 Zameldowanie i miejsce pracy na terenie LGD

11 Zadowolenie z warunków życia w swojej gminie

12 Znajomość skrótu LGD i pojęcia projektów realizowanych przez LGD

13 Zainteresowanie bieżącą działalnością LGD

14 Zainteresowanie sprawami swojej gminy/LGD

15 Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez LGD

16 Ocena poziom zaufania na terenie LGD (średnia)

17 Poziom zaufania na terenie LGD bardzo wysoko wysokośrednionisko bardzo nisko Mieszkańcy LGD współpracują na rzecz sołectwa bardziej niż na rzecz całej gminy 6,22%19,56%52,89%12,89%8,44% Mieszkańcy LGD współpracują na rzecz dobra LGD 4,49%21,22%51,43%18,37%4,49% Mieszkańcy LGD ufają sobie nawzajem 3,61%19,68%59,04%14,46%3,21%

18 Ocena zaspokojenie potrzeb

19 Priorytetowe problemy A. w zakresie rozwoju gospodarczego

20 Priorytetowe problemy B. w zakresie infrastruktury i środowiska naturalnego

21 Priorytetowe problemy C. w zakresie kwestii społecznych

22 Wnioski końcowe (1) 1.Potrzeba podniesienia kompetencji kadry w szkołach i przedszkolach 2.Potrzeba poniesienia kompetencji kadry w GOPS i MOPS 3.Stare i przestałe technologie ogrzewania wody ciepłej i budynków 4.Potrzeba podniesienia kompetencji cyfrowych pracowników administracji w urzędach i jednostkach publicznych 5.Brak specjalistycznych kompetencji pracodawców i pracowników lokalnych firm 6.Niska przedsiębiorczość wśród mieszkańców 7.Duże uzależnienie od dochodów z rolnictwa 8.Niskie dochody z pracy 9.Wysoki poziom bezrobocia 10.Brak elastycznych form pracy i w niepełnym wymiarze

23 Wnioski końcowe (2) 11.Wysoki poziom osób wykluczonych społecznie 12.Potrzeby w infrastrukturze edukacyjnej i oświatowej 13.Potrzeby w infrastrukturze rekreacji i turystyki 14.Słaba infrastruktura drogowa i chodników 15.Wzrost dochodów ludności z pracy 16.Powstanie nowych miejsc pracy 17.Jakość kształcenia – kompetencje kadry i kursy dla uczniów 18.Problemy społeczne: ubóstwo, nałogi 19.Potrzeba działań kulturalnych i integrujących ludność lokalną 20.Potrzeba podniesienia poczucia bezpieczeństwa

24 Grupy defaworyzowane  Bezrobotni (w tym młodociani i długo okresowi)  Niepełnosprawni  Gospodarstwa domowe o niskich dochodach  Osoby o niskich kompetencjach zawodowych  Osoby z problemami psychospołecznymi i nałogami  Problemy z przemocą  Rodzice z małymi dziećmi – brak opieki i możliwości pracy stałej

25 Priorytety zadań – przykładowe działania 1.Szkolenie w celu podniesienia kompetencji nauczycieli, pracowników administracji, domów kultury, stowarzyszeń, GOPS-ów oraz MOPS-ów 2.Szkolenia skierowane do pracodawców i pracowników firm 3.Dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży 4.Dodatkowe kursy i zajęcia dla grup defaworyzowanych 5.Inwestycje podnoszące efektywność wykorzystania energii przez osoby prywatne oraz instytucje publiczne 6.Programy wsparcia dla przedsiębiorców 7.Projekty dla osób zakładających własne działalności gospodarcze 8.Wsparcie podmiotów leczniczych 9.Projekty na rozwój innowacyjnych form kształcenia 10.Wsparcie dla osób opiekujących się małymi dziećmi i niepełnosprawnymi 11.Budowa placów zabaw i siłowni (w tym na powietrzu) 12.Wsparcie dla działań kulturalnych (organizacja festynów, dni miejscowości itd.) 13.Wsparcie dla działań podnoszących przedsiębiorczość 14.Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i opieki nad dziećmi oraz grupami defaworyzowanymi 15.Działania podnoszące bezpieczeństwo mieszkańców

26 Dziękuję za uwagę dr Andrzej Pawluczuk apawluczuk11@gmail.com apawluczuk11@gmail.com


Pobierz ppt "Wyniki badań ankietowych dr Andrzej Pawluczuk. Struktura prezentacji 1.Wyniki badań ankietowych 2.Charakterystyka respondentów 3.Ocena LGD 4.Priorytetowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google