Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Szczecin 26 październik 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Szczecin 26 październik 2015."— Zapis prezentacji:

1 POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Szczecin 26 październik 2015

2 Uznawanie efektów uczenia się Ustawa rozróżnia dwa rodzaje efektów: - efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów oraz studiów trzeciego stopnia; - efekty uczenia się - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów. 2

3 c.d. uznawanie efektów uczenia się Potwierdzenie efektów uczenia się – formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (art. 2 ust.1, pkt. 18o). 3

4 c.d. uznawanie efektów uczenia się Organizację potwierdzania efektów uczenia się określił senat US uchwałą nr 56/2015 z dnia 26 maja 2015 r. Uchwała określa: - zasady, warunki i tryb potwierdzenia efektów uczenia się; - sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się. 4

5 Cel procedury Potwierdzanie efektów uczenia się przeprowadzane jest w celu zaliczenia kandydatowi określonych modułów/przedmiotów wraz z przypisaniem do każdego z nich efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS przewidzianych w programie studiów bez konieczności jego uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć dydaktycznych (§ 3 ust. 3). Studentowi można zaliczyć w wyniku potwierdzania efektów uczenia się nie więcej niż 50% pkt. ECTS. 5

6 Wymogi formalne Kandydat chcący skorzystać z procedury musi spełnić określone wymogi formalne (§ 5). 6

7 Podmioty uprawnione do potwierdzania Do potwierdzania efektów uczenia się jest uprawniony wydział posiadający co najmniej pozytywną ocenę programową na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a w przypadku nieprzeprowadzenia oceny na tym kierunku – wydział posiadający uprawnienie do nadawania stopnia doktora w zakresie obszaru kształcenia i dziedziny, do których jest przyporządkowany ten kierunek studiów. 7

8 Struktura organizacyjna związana z procedurą Punkty informacyjne Komisje weryfikujące efekty uczenia się 8

9 Struktura organizacyjna związana z procedurą PUNKTY INFORMACYJNE: Uczelniany Punkt Informacyjny (UPI) w Biurze ds. Jakości Kształcenia (tworzy rektor) Wydziałowe Punkty Informacyjne (WPI) (tworzy dziekan) 9

10 Struktura organizacyjna związana z procedurą KOMISJE WERYFIKUJĄCE EFEKTY UCZENIA SIĘ : Wydziałowe Komisje Weryfikujące Efekty Uczenia się (tworzy dziekan) zespoły ds. potwierdzania efektów uczenia się (tworzy przew. Komisji Weryfikującej) Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się (tworzy rektor) 10

11 Struktura organizacyjna związana z procedurą WYDZIAŁOWA KOMISJA WERYFIKUJĄCA EFEKTY UCZENIA SIĘ: - powoływana przez dziekana na okres kadencji władz, - dla jednego lub większej liczby kierunków prowadzonych przez wydział, - skład co najmniej 3-osobowy: samodzielny nauczyciel akademicki jako przewodniczący, przewodniczący Zespołu Kierunku ds. JiPK lub koordynator kierunku oraz nauczyciel akademicki zatrudniony na wydziale 11

12 Procedura potwierdzania efektów uczenia się Procedura składa się z 4 etapów: 1.Identyfikacja 2.Dokumentacja 3.Weryfikacja 4.Poświadczenie 12

13 Procedura potwierdzania efektów uczenia się UPI(identyfikacja) WPI (dokumentacja) WKWEU(weryfikacja) ZESPOŁY WKWEU(poświadczenie) UKOdsWEU (odwołanie) 13

14 c.d. postępowania Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Dziekan 14

15 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Komisja wydaje decyzje w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia kandydata na studia Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzania efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 15

16 Dziekan Dziekan, w oparciu o orzeczenie KWEU, wydaje decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się i przyznaje indywidualny plan studiów oraz powołuje opiekuna naukowego. Uwaga: Nie tworzy się odrębnych programów kształcenia dla osób przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ani też odrębnych grup studentów. 16

17 Kalendarz dziekana 1. Utworzenie Wydziałowego Punktu Informacyjnego – listopad 2015. 2. Powołanie Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się – listopad 2015. 3. Wydanie zarządzenia w sprawie harmonogramu potwierdzania efektów uczenia się na wydziale w r.a. 2015/2016 (uwzględniającego harmonogram rekrutacji) – listopad/grudzień 2015. 4. Przesłanie do UPI składów Komisji, WPI oraz zarządzenia o harmonogramie ( niezwłocznie). 17

18 Informacja o aktach uczelnianych 1. Zarządzenie rektora w sprawie określenia wzorów dokumentacji w procedurze potwierdzania efektów uczenia się. 2. Zarządzenie w sprawie wysokości opłat w procedurze potwierdzania efektów uczenia się. Procedura jest odpłatna! 18

19 Zarządzenie rektora w sprawie określenia wzorów dokumentacji Zarządzenie, wydane na początku listopada br., będzie zawierać następujące wzory: 1. Zaświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych i dopuszczeniu do procedury. 2. Wniosek aplikacyjny kandydata. 3. Umowa o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się w US. 4. Protokół z postępowania potwierdzania efektów uczenia się. 5. Rekomendacja zespołu w sprawie uznania efektów uczenia się 6. Orzeczenie wydziałowej Komisji WEU. 7. Decyzja dziekana w sprawie potwierdzenia efektów. 19

20 Warsztaty Warsztaty dla członków WPI – listopad/grudzień 2015 Warsztaty (szkolenia) dla przewodniczących i członków KWEU – grudzień/styczeń 2016 20

21 . Dziękuję za uwagę 21


Pobierz ppt "POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Szczecin 26 październik 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google