Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia NOVUM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia NOVUM"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia NOVUM 2000- 2015
Prezes Stowarzyszenia NOVUM Dr Maria Pyć Kierownik Ośrodka Szkoleniowego NOVUM dr Anna Piątek Lublin 22 października 2015r.

2 Stowarzyszenie NA Rzecz Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek I Położnych „NOVUM”

3 Stowarzyszenie „NOVUM” jest dobrowolnym samorządnym zrzeszeniem osób chcących działać na rzecz kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych.

4 Stowarzyszenie powstało z inicjatywy ORPIP a wynikało z potrzeby samodzielnego zorganizowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych po reorganizacji WODKM

5 Zebranie Założycielskie 07 wrzesień1999r.
Augustyniak Stanisława Cuber Michalina Dąbrowska Elżbieta Kamińska Longina Kliszczewska Zofia Kwiatkowska Elżbieta Kołodziejczyk Alina Kozłowska Anna Kuklińska Ewa Mazurek-Król Violetta Mądra Grażyna Miłosierna Teresa Piątek Anna Pyć Maria Rogala- Pawelczyk Grażyna Rusinek Beata Sidorowska-Floriańczyk Wiesława Sobieszczuk-Rybka Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek Elżbieta Zubrzycka Urszula

6 KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI
Anna Piątek Małgorzata Baran Maria Pyć Urszula Zubrzycka

7 Pierwszy wpis do rejestru sądowego
Pod numerem Dział A poz. 2011 z datą 28 grudnia 1999r

8 Początek działalności Stowarzyszenia NOVUM rok 2000
Rejestracja I Zarządu 31 stycznia 2000r. W składzie; Anna Piątek – prezes Urszula Zubrzycka – członek Wioletta Mazurek-Król - członek Anna Zielińska - Członek Elżbieta Zagożdzon-Kuśmirek - członek

9 Ośrodek Szkoleniowy NOVUM
Do realizacji zadań szkoleniowych Stowarzyszenie NOVUM Uchwałą Nr z dnia 15 marca 2000r. powołało Ośrodek Szkoleniowy NOVUM

10 W latach Stowarzyszenie NOVUM działało na bazie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie W jej siedzibie przy ul Montażowej 16 Korzystało z jej wsparcia organizacyjnego i logistycznego, a nawet finansowego

11 Za tą współpracę serdecznie dziękujemy ówczesnym przewodniczącym ORPiP:
Pani Eugienii Kwiecińskiej Pani Wiesławie Sidorowskiej-Fliriańczyk Pani Monice Kowalskiej Oraz członkom prezydium i pracownikom biura

12 Obecnie Zarząd Stowarzyszenia
I Ośrodek Szkoleniowy „NOVUM” mieści się w Lublinie przy ul. Granicznej 4

13 Obecnie Zarząd Stowarzyszenia pracuje w składzie;
Prezes - dr Maria PYĆ V-ce prezes – mgr Elżbieta Zagożdżon- Kuśmirek Zarząd Stowarzyszenia Sekretarz – mgr Małgorzata Chojniak Skarbnik – mgr Wioletta Pielaszkiewicz Członek – Kierownik Ośrodka Szkoleniowego dr Anna Piątek

14 Komisja Rewizyjna w składzie
Przewodnicząca -Mgr Anna Kozłowska Członkowie; Mgr Michalina Cuber Mgr Wiesława Sidorowska -Floriańczyk

15 Ośrodek Szkoleniowy Kierownik - Dr Anna Piątek
Mgr Milena Surdyk-Michnowska– Specjalista ds. Organizacji szkoleń Elżbieta Kołodziejczyk- Księgowa Teresa Kołodziejska- Pracownik biurowo-techniczny Adres; Lublin ul. Graniczna 4

16 Naszą misją jest Pomagać pielęgniarkom i położnym
w aktualizowaniu i pogłębianiu wiedzy i umiejętności zawodowych w perspektywie zmian w systemie ochrony zdrowia oraz potrzeb i oczekiwań pacjentów.

17 Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez :
prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, organizowanie kursów, szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje zawodowe, doradztwo zawodowe zdobywanie środków na ofinansowanie szkoleń

18 Programy szkoleń Do 2015 roku opracowano szczegółowe programy do;
8 SPECJALIZACJI 15 Kursów kwalifikacyjnych 33 Kursów specjalistycznych 4 kursów dokształcających

19 13200 W latach 2000 - 2015 Z naszych szkoleń skorzystało
pielęgniarek i położnych oraz innych pracowników opieki zdrowotnej

20 Liczba osób szkolonych Średnio rocznie ok. 800 osób

21 Rodzaje szkoleń

22 Szkolenia specjalizacyjne 2 letnie

23 Wyniki Egzaminu Pańswowego
Z ostatnich 3 lat nasze specjalistki uzyskały średni wynik 164,31 pkt / 180 max plasuje nas w I piątce w kraju

24 Kursy kwalifikacyjne (3678 osób) 6-cio miesięczne w dziedzinie pielęgniarstwa;

25 Kursy kwalifikacyjne cd.

26 Kursy specjalistyczne 7769
RK-O osób Ekg osoby Szczepienia ochronne pielęgniarek 1056 Podstawy opieki paliatywnej 623 Szczepienia noworodków Leczenie ran dla pielęgniarek 178 Podstawy dializoterapii 123 Edukator w cukrzycy 87 Monitorowanie dobrostanu płodu 92 Endoskopia 106

27 Kursy specjalistyczne 7769
Podawanie cytostatyków 240 Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową 61 Profilaktyka narządu żucia i I pomoc … 20 Terapia bólu przewlekłego 49 Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z chorobą nowotworową 35 Opieka geriatryczna dla piel. POZ 90 Kompleksowa opieka nad pacjentem w podeszłym wieku 120

28 Realizowaliśmy projekty koordynowane przez CKPPiP MZ

29 Pozyskane środki na dofinansowanie szkoleń osób 2654

30 Współpraca ws. Dofinansowania
Urzędy pracy 0d 2000r. WSPA OIC Poland ROPS OIPiP w Lublinie, w Zamościu, Białej Podlaskiej Szpitale wojewódzkie

31 Nawiązano porozumienia o współpracy z wiodącymi zakładami opieki zdrowotnej na realizację zajęć praktycznych: Szpitalami Klinicznymi w Lublinie: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1, Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 4 Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym 1 Wojskowym Szpitalem Klinicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

32 Nawiązano porozumienia o współpracy z wiodącymi zakładami opieki zdrowotnej na realizację zajęć praktycznych Wojewódzkimi Szpitalami Specjalistycznymi; WSS im. K.S. Wyszyńskiego WSS im. Jana Bożego z Okręgowym Szpitalem Kolejowym Szpitalem Neuropsychiatrycznym Szpitalem MSWiA w Lublinie 6 Szpitalem Wojskowym w Dęblinie

33 Współpracujemy też z wieloma Szpitalami powiatowymi :
SPZOZ w Bełżycach SPZOZ w Bychawie SPZOZ w Janowie Lub. SPZOZ w Kraśniku SPZOZ w Krasnymstawie SPZOZ w Opolu Lub. SPZOZ w Poniatowej SPZOZ w Puławach SPZOZ w Rykach

34 Współpracujemy też z; Medycznym Studium Zawodowym
NZOZ „Termed” i „Promed” Uzdrowiskiem Nałęczów Niepublicznymi zoz; IGIEŁKA , BONITAS , SPZOZ w Świdniku Zakładami pielęgnacyjno – opiekuńczymi m.in.VESTA, ZOL w Janowie Lub. i w Szpitalu Kolejowym i

35 Współpracujemy też z; Domami pomocy społecznej;
DPS dla Osób Niepełnosprawnych w Lublinie DPS Betania w Lublinie DPS w Popkowicach DPS w Matczynie

36 Współpracujemy też z; Zakładami opieki Paliatywnej i Hospicjami;
Hospicjum „Dobrego samarytanina” Hospicjum dla dzieci „im. Małego Księcia” SP Opieki Hospicyjnej we Włodawie

37 Wszystkim Państwu serdecznie Dziękujemy za współpracę
Dyrektorom i Kierownikom Pielęgniarkom Naczelnym i Przełożonym Opiekunom staży I pracownikom

38 NASZA KADRA Do realizacji zadań dydaktycznych Ośrodek angażuje liczny zespół kadry dydaktycznej z: lubelskich uczelni głównie Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie, Szpitali klinicznych i specjalistycznych Oraz innych Zakładów

39 NASZA KADRA Kierownicy specjalizacji 12
Mgr Jan Kachaniuk Dr Alicja Wierzbicka Dr Beata Kropornicka DR Bożena Baczewska Dr Jolanta Kwiatek Dr Cecylia Olszak Mgr Sylwia Boczkowska Mgr Jolanta Dąbrowska Mgr Marzena Kotus Mgr Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek Dr Bożena Baczewska Dr Magdalena Lewicka

40 NASZA KADRA Kierownicy kursów kwalifikacyjnych 29
Mgr Krystyna Grzybowska Dr Edyta Gałęziowska Dr Renata Domżał -Drzewicka Mgr Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek Mgr Jolanta Nowacka Dr Grażyna Iwanowicz-Palus Mgr Agnieszka Skurzak Mgr Anna Kozłowska Mgr Agnieszka Markowska Mgr Marzena Kotus Mgr Teresa Modzelewska Dr Aniela Płotka Dr Bożena Baczewska Mgr Jolanta Dąbrowska Mgr Anna Krasowicz Mgr Lucyna Kiraga Specj. Dorota Ożóg Mgr Teresa Lewandowska Mgr Ewa Jakubaszek Mgr Barbara Ziętek Mgr Beata Chiimoniuk Mgr Krystyna Chałabis-Gnat Mgr Bożena Czerska Dr Robert Łuczyk Mgr Teresa Ślusarska Dr Marianna Charzyńska -Gula Dr Anna Mróz Mgr Jolanta Korniszuk Dr Grażyna Rogala_Pawelczyk

41 Kierownicy kursów specjalistycznych 32
Mgr Ewa Jakubaszek Mgr Barbara Ziętek Mgr Beata Chilimoniuk Mgr Joanna Bania-Stępowska Mgr Alina Kołodziejczyk Mgr Elżbieta Kwiatkowska Dr Lidia Sierpińska Mgr Elżbieta Bany Mgr Agnieszka Karczewska Dr Alicja Wierzbicka Mgr Andrzej Tytuła Mgr Elżbieta Kościelska Mgr Teresa Chmura Mgr Grażyna Kordaszuk Mgr Jolanta Nowacka Mgr Hanna Kamola Mgr Teresa ślusarska Mgr Beata Ociesa-Kryj Mgr Jan Kachaniuk Mgr Barbara Sidor Mgr Dorota Herbut Dr Magdalena Lewicka Mgr Maria Kowalczyk Mgr Ewa Kulbaka Mgr Marzena Wysocka Mgr Anna Kozłowska Dr Agnieszka Bartoszek Dr Hanna Kachaniuk Mgr Anna Krasowicz Mgr Anna Albiniak Dr Marta Czekirda Dr Maria Pyć

42 Kadra dydaktyczna Poza kierownikami kursów to; Ponad 120 wykładowców
Ponad 100 opiekunów staży rocznie WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

43 Przyszłe działania Stowarzyszenia będą ukierunkowane na
Trendy rozwoju pielęgniarstwa zapotrzebowanie systemu ochrony zdrowia potrzeby naszych klientów

44 Programy szkoleń opracowało CKPPIP
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. poz. 1562). Obecnie są dostępne dla organizatorów

45 Oferta programowa w folderze Zawiera pełny zakres szkoleń

46 Będziemy realizować ją tak , aby służyły rozwojowi samodzielności
zawodowej pielęgniarek i położnych Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia NOVUM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google