Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA"— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. E. SZYLKI W OŻAROWIE Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ W ROKU 2014 Opracowały: Buchalska Dorota Wilczak Anna Budkowska Milena

2 WSTĘP 1 kwietnia 2014 roku odbył się sprawdzian szóstoklasisty. W Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie do sprawdzianu przystąpiło 91 uczniów klas szóstych. W analizie wykorzystywany będzie model szacowania EWD. Po raz pierwszy pozwala on szacować wskaźniki EWD dla szkoły podstawowej na podstawie wyników jednej edycji egzaminów zewnętrznych (trzecioteścik po III klasie szkoły podstawowej i mający miejsce 3 lata później sprawdzian szóstoklasisty). Celem opracowania jest dostarczenie Radzie Pedagogicznej informacji na temat efektów kształcenia. Analiza osiągnięć ma posłużyć do zaplanowania dalszych działań zmierzających do poprawy stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Analizuje się wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w celu poprawy, jakości pracy szkoły z wykorzystaniem metody Edukacyjnej Wartości Dodanej.

3 Średnia: Wynik OBUT (procent) Średnia: Wynik sprawdzianu (procent)
Zestawienie wyników egzaminu szkoły i poszczególnych klas oraz wskaźnik EWD Nazwa grupy Liczebność Średnia: Wynik OBUT (procent) Średnia: Wynik sprawdzianu (procent) EWD SP 100/15 Rocznik 2014 (91) 91 69,7 61,6 -3,4 ± 1,7 Klasa A 23 66 60,6 -3,1 ± 3,5 Klasa B 24 67,6 53,1 -6,4 ± 3,1 Klasa C 21 75,5 70,5 -1,3 ± 3,1 Klasa D 70,2 63,3 -2,7 ± 3,5

4

5

6 WNIOSKI: Z powyższych wykresów widać, że w szkole przeważają uczniowie ze średnimi wynikami na trzecioteściku: 58,04% uczniów o potencjale średnim, 24,86% uczniów o potencjale wysokim 17,1% o potencjale niskim. Potencjał klas na wejściu był porównywalny.

7 PRZEDZIAŁY UFNOŚCI

8

9

10

11

12 WNIOSKI: Z analizy powyższych wykresów wynika, iż uczniowie naszej szkoły podstawowej osiągnęli ujemny wskaźnik EWD. Analizując poszczególne grupy można stwierdzić, iż najgorzej ze sprawdzianem poradzili sobie uczniowie z najniższym potencjałem. Zaznaczyła się niewielka dysproporcja pomiędzy wynikami klas A, B oraz D. Klasa C wypadła najlepiej w stosunku do pozostałych klas, uzyskując dodatni wskaźnik. Dyslektycy wypadli we wskaźnikach nieco lepiej niż uczniowie bez dysleksji, jak również nieco lepiej wypadły dziewczęta niż chłopcy.

13 WYKRES ROZRZUTU

14

15

16

17

18 WNIOSKI: Z wykresów wynika, że ok. 50% uczniów nie osiągnęło przewidywanego wyniku, 12% osiągnęło zbliżony do przewidywanego wyniku, a 38% osiągnęło wynik wyższy od przewidywanego wyniku. Najsłabsze wyniki były w klasie VI d, zaś najlepsze w klasie VI c.

19 WYNIKI PRZEWIDYWANE

20

21

22

23 WNIOSKI: Z wykresów wynika, że rzeczywiste wyniki osiągnięte przez uczniów klas szóstych szkoły podstawowej są niższe od wyników przewidywanych. We wszystkich kategoriach (podziałach) uczniowie z niskim i wysokim potencjałem otrzymali wyniki lepsze od przewidywalnych. Uczniowie ze średnim potencjałem wypadli słabiej.

24 REKOMENDACJE: Należy stosować różnorodne formy i metody pracy z uczniem, tak, aby uczniowie słabsi i zdolni nie tracili motywacji do nauki. Na bieżąco monitorować osiągnięcia uczniów. Kontynuować pracę indywidualną z uczniami ze specjalnymi potrzebami. Nałożyć większy nacisk na pracę z uczniami ze średnim potencjałem.


Pobierz ppt "ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google