Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Estymatory punktowe i przedziałowe. SE (standard error) SEM rozkład próbkowania – sampling distribution.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Estymatory punktowe i przedziałowe. SE (standard error) SEM rozkład próbkowania – sampling distribution."— Zapis prezentacji:

1 Estymatory punktowe i przedziałowe

2 SE (standard error) SEM rozkład próbkowania – sampling distribution

3 Przedział ufności (CI, confidence intervals) przedział ufności, to zakres w którym znajduje się prawdziwa wartość średniej populacji

4 Przedziały nie zawierają średniej populacyjnej Jak obliczyć szerokość takiego przedziału?

5 95%

6 Przedział ufności z-score (standaryzowany rozkład normalny) 0±1.96 4.22 1.78 00.81.62.5 -0.8 -1.6-2.5 1.0 5.39 1.96 0.61 -1.96 Jak znaleźć tę wartość?

7 Przedział ufności (CI, confidence intervals) jakie wartości odpowiadają z-score 1.96 i -1.96? (pomiędzy nimi znajduje się 95% rozkładu średnich) Górne Dolne GórneDolne

8 Przedział ufności (CI, confidence intervals)

9

10 Przedział ufności dla małych grup

11

12 średnia

13 Testowanie założeń

14 Testy parametryczne Test parametryczny – wymaga danych pochodzących z jednego z wielu rozkładów teoretycznych Testy parametryczne oparte na rozkładzie normalnym wymagają spełnienia 4 założeń

15 Założenia testy parametryczne Normalność rozkładu Homogeniczność wariancji Rodzaj danych (numeryczne) Niezależność

16 Najczęściej stosowane testy w badaniach medycznych Skala/ Liczba grup Warunki dodatkowe 2 grupy >2 grupy Zmienne niepowiązane Zmienne powiązane Zmienne niepowiązane Zmienne powiązane Ilościowe\ numeryczne Normalność rozkładu t-Studenta Nie pow t-Studenta Pow ANOVA Ilościowe\ numeryczne Brak normalności rozkładu Manna- Whitneya WilcoxonaKruskala- Wallisa Friedmana PorządkowaManna- Whitneya WilcoxonaKruskala- Wallisa Friedmana NominalnaChi 2 Fishera Znaków McNemara Chi 2 Fishera Q- Cochrana

17 Założenia testy parametryczne - normalność Zakładamy, że rozkład próbkowania jest normalny, ale czy rzeczywiście tak jest? Centralne twierdzenie graniczne Jeśli dane w próbce mają w przybliżeniu rozkład normalny, to rozkład próbkowania tez jest rozkładem normalnym Jeżeli próbki mają dużą liczebność (>30), rozkład próbkowania też jest rozkładem normalnym, niezależnie od kształtu rozkładu w uzyskanej próbie (a także kształtu rozkładu w populacji!)

18 Założenia testy parametryczne - normalność jeśli n jest duże (>30) to rozkład próbkowania jest rozkładem normalnym, o odchyleniu standardowym równym jeśli n <30, rozkład próbkowania ma inny kształt, jest to rozkład t!

19 Analiza histogramów

20

21

22 Wykres P-P ( prawdopodobieństwo-prawdopodobieństwo ) dystrybuanta empiryczna (prawdopodobieństwo skumulowane) wykreślona względem dystrybuanty teoretycznej punkty powinny leżeć w pobliżu przekątnej wykresu

23 Wykres P-P

24

25

26 Kurtoza Miara smukłości Leptokurtyczny (spiczasty, smukły)Platykurtyczny (przysadzisty) Kurtoza>0 (+1) Kurtoza>1 (-4)

27 Testy normalności rozkładu Porównują częstości empiryczne z częstościami oczekiwanymi dla danego rozkładu teoretycznego Chi kwadrat Kołmogorowa-Smirnowa Shapiro-Wilka Lileforsa Wada przy dużych liczebnościach łatwo uzyskać istotność przy niewielkich odchyleniach od normalności

28 Skośność (skewness) Miara symetrii

29 Homogeniczność wariancji

30 Test Levene’a

31 Transformacje danych Logarytmowanie Pierwiastkowanie Potęgowanie Odwrotność


Pobierz ppt "Estymatory punktowe i przedziałowe. SE (standard error) SEM rozkład próbkowania – sampling distribution."

Podobne prezentacje


Reklamy Google