Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODA DOBREGO STARTU. GENEZA METODY DOBREGO STARTU  Oryginalna metoda została opracowana w latach 40-tych i 50-tych we Francji przez fizjoterapeutkę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODA DOBREGO STARTU. GENEZA METODY DOBREGO STARTU  Oryginalna metoda została opracowana w latach 40-tych i 50-tych we Francji przez fizjoterapeutkę."— Zapis prezentacji:

1 METODA DOBREGO STARTU

2 GENEZA METODY DOBREGO STARTU  Oryginalna metoda została opracowana w latach 40-tych i 50-tych we Francji przez fizjoterapeutkę Théę Bugnet i nosi nazwę Le Bon Départ czyli „dobry odjazd, odlot”- nazwa miała wskazywać na możliwość zastosowania jej w przygotowaniu do nauki czytania i pisania. Początkowo była skierowana do dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.

3  Twórczynią polskiego odpowiednika tej metody jest prof. Marta Bogdanowicz, która z jej oryginalną wersją po raz pierwszy zetknęła się w 1968 r. w postaci relacji prof. Hanny Jaklewicz, która odbywała staż we Francji. Mimo braku dostępnych materiałów prof. Bogdanowicz w roku 1968 podjęła próby pracy tą metodą z dziećmi dyslektycznymi. Dopiero po osobistym kontakcie z oryginalną metodą w Holandii w roku 1990 prof. Bogdanowicz rozpoczęła pracę nad rozwijaniem własnej wersji metody przy współpracy z nauczycielami, muzykami, rodzicami i dziećmi. W wyniku tej współpracy powstała obecna wersja MDS oraz jej modyfikacje.

4 ZAŁOŻENIA I CELE METODY DOBREGO STARTU  językowych  spostrzeżeniowych: wzrokowych dotykowych słuchowych kinestetycznych motorycznych Jednoczesne rozwijanie funkcji Współdziałanie między nimi Czyli integracja percepcyjno-motoryczna Są to funkcje leżące u podstaw złożonych czynności jak: pisanie i czytanie.

5  kształtowanie lateralizacji (ćwiczenia ustalonej ręki dominującej)  kształtowanie orientacji w prawej i lewej stronie ciała  wyrównywanie dysharmonii rozwojowych w przypadku dzieci z „ryzyka dysleksji”  rozwijanie sfery pozaintelektualnej (procesy emocjonalne i zachowania społeczne)

6 W JAKI SPOSÓB REALIZOWANA JEST METODA DOBREGO STARTU  Cykliczne zajęcia 1 raz w tygodniu.  Zajęcia prowadzone zgodnie z określoną strukturą.  Materiałem do pracy są: wiersze, piosenki i wzory graficzne ułożone według stopnia trudności.  Wykorzystywane są określone pomoce dydaktyczne np. woreczki wypełnione grochem, tacki z kaszą manną

7 STRUKTURA ZAJĘĆ MDS I. Zajęcia wprowadzające  ćw. koncentracji uwagi i orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni  rozwijanie kompetencji językowych (analiza i synteza sylabowa, głoskowa, wyrazowa) II. Zajęcia właściwe  ćw. ruchowe  ćw. ruchowo-słuchowe  ćw. ruchowo - słuchowo - wzrokowe III. Zajęcia końcowe

8 KORZYŚCI PŁYNACE DLA DZIECI Z PRACY METODĄ MDS  Spełnia rolę profilaktyczną – zapobiega wystąpieniu dysleksji (specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu).  Wyrównuje wybiórcze opóźnienia rozwoju niektórych funkcji psychomotorycznych (percepcyjnych i motorycznych)  Sprzyja uczeniu się liter, szczególnie w przypadku dzieci mylących litery podobne i mających kłopoty z zapamiętywaniem ich kształtu.

9  Spełnia rolę diagnostyczną – nauczyciel i rodzice analizując popełniane przez dziecko błędy mogą łatwo dostrzec jaki jest zakres trudności i jakie postępy czynione są przez dziecko. Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "METODA DOBREGO STARTU. GENEZA METODY DOBREGO STARTU  Oryginalna metoda została opracowana w latach 40-tych i 50-tych we Francji przez fizjoterapeutkę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google