Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Tarnowskie Góry, 16 stycznia 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Tarnowskie Góry, 16 stycznia 2011."— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Tarnowskie Góry, 16 stycznia 2011

2

3 Rozwiązanie gospodarki ściekowej w zlewni oczyszczalni Śródmieście (2007-2012) Rozwiązanie gospodarki ściekowej w zlewni oczyszczalni Repty i Leśna (2011-2014)

4 - Budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków4 500 m 3 /d - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej 21,6 km - Rozbudowa systemu kanalizacji ogólnospławnej 13,0 km - Modernizacja systemu kanalizacji ogólnospławnej3,5 km - Budowa i przebudowa systemu kanalizacji deszczowej 10,5 km - Budowa pompowni ścieków 8 szt. W wyniku realizacji I Fazy Projektu do sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 5 700 RLM - Budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków4 500 m 3 /d - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej 21,6 km - Rozbudowa systemu kanalizacji ogólnospławnej 13,0 km - Modernizacja systemu kanalizacji ogólnospławnej3,5 km - Budowa i przebudowa systemu kanalizacji deszczowej 10,5 km - Budowa pompowni ścieków 8 szt. W wyniku realizacji I Fazy Projektu do sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 5 700 RLM - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej 45,6 km - Modernizacja systemu kanalizacji ogólnospławnej 0,4 km - Budowa pompowni ścieków 8 szt. W wyniku realizacji II Fazy Projektu do wybudowanej sieci zostanie przyłączonych 5 800 RLM - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej 45,6 km - Modernizacja systemu kanalizacji ogólnospławnej 0,4 km - Budowa pompowni ścieków 8 szt. W wyniku realizacji II Fazy Projektu do wybudowanej sieci zostanie przyłączonych 5 800 RLM

5 Całkowity koszt projektu (netto/brutto) – 156 007 tys. zł / 190 328 tys. zł Dofinansowanie Funduszu Spójności – 93 294 tys. zł

6 Całkowity koszt projektu (netto/brutto) – 92 079 tys. zł / 112 075 tys. zł Dofinansowanie Funduszu Spójności – 75 550 tys. zł pożyczka / kredyt 7 223 tys. zł Równolegle do realizacji II Fazy projektu PWiK/Veolia prowadzi działania komplementarne na majątku własnym Planowana: 850 tys. zł Równolegle do realizacji II Fazy projektu PWiK/Veolia prowadzi działania komplementarne na majątku własnym Planowana: 850 tys. zł

7 Faza II Faza II Faza I Kontrakt nr 1A Kontrakt nr 1B Kontrakt nr 1B Lasowice Sowice Osada Jana Bobrowniki Śl. Centrum Strzybnica Opatowice Pniowiec COŚ Kontrakt nr 2 Stare Tarnowice Repty Nowe Rybna

8 „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni Centralnej Oczyszczalni Ścieków - dzielnice Lasowice, Sowice Kontrakt nr 1A Data podpisania Kontraktu: 06.04.2009 Data rozpoczęcia robót: 07.05.2009 Data zakończenia robót:06.02.2011 Data podpisania Kontraktu: 06.04.2009 Data rozpoczęcia robót: 07.05.2009 Data zakończenia robót:06.02.2011 Wartość kontraktu: 26 959 188,88 PLN netto Wartość kontraktu: 26 959 188,88 PLN netto Kanalizacja sanitarna i ogólnospławna:11,3 km Przyłącza sanitarne:2,4 km Kanalizacja deszczowa:2,0 km Przyłącza sanitarne:459 szt. Kanalizacja sanitarna i ogólnospławna:11,3 km Przyłącza sanitarne:2,4 km Kanalizacja deszczowa:2,0 km Przyłącza sanitarne:459 szt. ZAKRES RZECZOWY

9 „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni Centralnej Oczyszczalni Ścieków - dzielnice Centrum, Osada Jana, Osiedle PKP/Kol. Staszic, Bobrowniki Śl. Kontrakt nr 1B Data podpisania Kontraktu: 17.12.2009 Data rozpoczęcia robót: 18.01.2010 Data zakończenia robót:17.03.2012 Data podpisania Kontraktu: 17.12.2009 Data rozpoczęcia robót: 18.01.2010 Data zakończenia robót:17.03.2012 Wartość kontraktu: 27 749 862,28 PLN netto Wartość kontraktu: 27 749 862,28 PLN netto Kanalizacja sanitarna i ogólnospławna:19,0 km Kanalizacja deszczowa:8,0 km Przyłącza sanitarne:435 szt. Kanalizacja sanitarna i ogólnospławna:19,0 km Kanalizacja deszczowa:8,0 km Przyłącza sanitarne:435 szt. ZAKRES RZECZOWY

10 Budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Tarnowskich Górach Kontrakt nr 2 Data podpisania Kontraktu: 15.10.2008 Projektowanie – Pozw. na Bud.16.11.2009 Data rozpoczęcia robót: 22.02.2010 Data zakończenia robót:30.11.2011 Data podpisania Kontraktu: 15.10.2008 Projektowanie – Pozw. na Bud.16.11.2009 Data rozpoczęcia robót: 22.02.2010 Data zakończenia robót:30.11.2011 Wartość kontraktu: 34 685 402,15 PLN netto Wartość kontraktu: 34 685 402,15 PLN netto

11 Podpisanie Kontraktu na zaprojektowanie i budowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków Opracowanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej Centralnej Oczyszczalni Ścieków Podpisanie umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie Projektu ze środków Funduszu Spójności Uzyskanie pozwolenia na budowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków Rozpoczęcie robót budowlanych Uzyskanie pozwolenia na budowę drogi dojazdowej do Centralnej Oczyszczalni Ścieków Rozpoczęcie rozruchu oczyszczalni Wyłączenie z eksploatacji Oczyszczalni „Śródmieście” Przekazanie Oczyszczalni do eksploatacji Podpisanie umowy pożyczki z WFOŚiGW Katowice Decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie Centralnej Oczyszczalni Ścieków Decyzja Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania KALENDARIUM budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków Wniosek Gminy o dofinansowanie Projektu ze środków Funduszu Spójności

12 W PROCESIE PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI UWZGLĘDNIONO MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 60 % REDUKCJA UCIĄŻLIWOŚCI W CZASIE BUDOWY W PROCESIE PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI UWZGLĘDNIONO MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 60 % REDUKCJA UCIĄŻLIWOŚCI W CZASIE BUDOWY HERMETYZACJA URZĄDZEŃ I ZBIORNIKÓW MOGĄCYCH EMITOWAĆ GAZY ZŁOWONNE ZASTOSOWANIE ŚCIAN DŹWIĘKOCHŁONNYCH W HALI DMUCHAW UJĘCIE POWSTAJĄCYCH ODORÓW I SKIEROWANIE ICH NA BIOFILTRY DEZODORYZACJI ZAGOSPODAROWANIE BIOGAZU HERMETYZACJA URZĄDZEŃ I ZBIORNIKÓW MOGĄCYCH EMITOWAĆ GAZY ZŁOWONNE ZASTOSOWANIE ŚCIAN DŹWIĘKOCHŁONNYCH W HALI DMUCHAW UJĘCIE POWSTAJĄCYCH ODORÓW I SKIEROWANIE ICH NA BIOFILTRY DEZODORYZACJI ZAGOSPODAROWANIE BIOGAZU ZASTOSOWANIE SYSTEMU MIESZANIA HYDRAULICZNEGO WSPOMAGANEGO UKŁADEM NAPOWIETRZANIE-MIESZANIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM OKRĄGŁY KSZTAŁT ZBIORNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH ZAPEWNIAJĄCY LEPSZE WŁAŚCIWOŚCI HYDRAULICZNE DLA PROCESU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW WYKORZYSTANIE BIOGAZU POWSTAJĄCEGO W PROCESIE DO PRODUKCJI CIEPŁA WYKORZYSTYWANEGO NA CELE WŁASNE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZASTOSOWANIE SYSTEMU MIESZANIA HYDRAULICZNEGO WSPOMAGANEGO UKŁADEM NAPOWIETRZANIE-MIESZANIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM OKRĄGŁY KSZTAŁT ZBIORNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH ZAPEWNIAJĄCY LEPSZE WŁAŚCIWOŚCI HYDRAULICZNE DLA PROCESU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW WYKORZYSTANIE BIOGAZU POWSTAJĄCEGO W PROCESIE DO PRODUKCJI CIEPŁA WYKORZYSTYWANEGO NA CELE WŁASNE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Centralna Oczyszczalnia Ścieków - postawione warunki dla projektu i budowy

13 WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW retencyjne Budynek krat i piaskowników Bioreaktor Zbiorniki KONCEPCJA COŚ 2009

14 Budynek adm.-socjalny Zbiorniki retencyjne WKFZbiornik osadu Budynek odwadniania osadu f2 Punkt zlewny f1 h2 h1 Magazyn osadu Budynek krat i piaskowników Osadnik wstępny Zagęszczacz osadu Bioreaktory Pochodnia Zbiornik biogazu PLAN SYTUACYJNY COŚ listopad 2011 droga dojazdowa

15 Wizyta Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej Tarnowskie Góry, 16 maja 2011

16 marzec 2010kwiecień2010 lipiec 2010 czerwiec 2010 Przebieg budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków

17 wrzesień 2010marzec 2011 wrzesień 2011sierpień 2011 marzec 2010 Przebieg budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków

18 Tarnowskie Góry, 28 listopada 2011 Przekazanie Oczyszczalni do eksploatacji

19 Główna nagroda „Eko-Lider Funduszu Spójności” edycja 2007 r. w kategorii projekty przygotowane do realizacji w ramach I i II osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza”. 21.11.2007 - Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2007 w Poznaniu ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA, za koncepcję, projekt i realizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Tarnowskich Górach. 19 listopada 2011 - XIV GALA BUDOWNICTWA

20 tel. 032 76 90 355/360/356 fax 032 76 90 359 piu@um.tgory.pl Zespół ds. Realizacji Projektu Urząd Miejski w Tarnowskich Górach ul. Piastowska 8 Marek POŁULICH Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) Bogdan KAŃKA Kierownik Zespołu ds. Realizacji Projektu


Pobierz ppt "Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Tarnowskie Góry, 16 stycznia 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google