Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka w obiegu zamkniętym – fanaberia czy konieczność?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka w obiegu zamkniętym – fanaberia czy konieczność?"— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka w obiegu zamkniętym – fanaberia czy konieczność?
Poznań 27/10/2015

2 Na plenarnej sesji Parlamentu Europejskiego w dniu 9 lipca 2015, przeważającą ilością głosów ( ) przyjęto propozycje dotyczące wprowadzenia znacznie bardziej ambitnych celów związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym oraz gospodarką odpadami

3 Circular economy

4 Circular economy

5 Co nas czeka? 1. Nowelizacja Dyrektywy Odpadowej – art. 5 : Obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów od Siódmy unijny Plan Działań w Zakresie Środowiska; Ramowa Dyrektywa Odpadowa „należy maksymalizować efektywność gospodarki odpadami poprzez wysokie poziomy odzysku materiałowego również dla strumieni odpadów podlegających kompostowaniu” 3. Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program zero odpadów dla Europy” „Komisja będzie zachęcała do przestrzegania zasady kaskadowości w zrównoważonym wykorzystaniu biomasy, z uwzględnieniem wszystkich sektorów korzystających z biomasy, tak aby można ją było wykorzystywać w sposób możliwie najbardziej zasobooszczędny.” COM (2014) 398; Bruksela dnia

6 ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU PRZYGOTOWANIE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA
RECYKLING Inne procesy odzysku unieszkodliwianie

7 Efekty wprowadzenia zbiórki selektywnej bioodpadów na ilość odpadów zmieszanych

8 SYSTEM

9 Dane wpgo Ogólnie dobra sytuacja
W wielu regionach wsytarczająca moc przerobowa instalacji, lub instalacje przewymiarowane Brak znaczących problemów Brak wyznaczenia konkretnych celów Rozdzielenie strumienia odpadów komunalnych i innych odpadów ulegających biodegradacji

10 Dane wpgo Błędna klasyfikacja procesów
Większość odpadów biodegradowalnych wykazana w struieniu zmieszanym i stąd uwzględniana przy MBP Brak systemowego podejścia w planowaniu gospodarki odpadami – brak połączenia np. Gospodarki osadami sciekowymi z RIPOK kompostownia Brak zaangażowania mechanizmów pozwalających na ujęcie strumienia Brak danych o sposobach wykorzystania kompostu bez certyfikatu

11 Dane wpgo Niespójnie Nieaktualne Powierzchowne Ogólnikowe Niekompletne
Nieporównywalne

12 Wpgo - przykłady Woj. mazowieckie – w procesie R3 przetwarzano szkło i opakowania z tworzyw sztucznych Woj. lubuskie – tylko 9% wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji zagospodarowano inaczej niż przez składowanie (jednocześnie istniejące 4 kompostownie były niedociążone…) Woj. lubelskie – z blisko Mg odpdaów kuchennych, zielonych i ogrodowych zebrano selektywnie 6.000Mg, istniejące instalacje znacznie niedociążone

13 Wpgo - przykłady Woj. Mazowieckie Wytwarzanie 6.000.000 Mg
Zebrane selektywnie 4.000Mg Poddane R Mg - Zapotrzebowanie na moce przerobowe Mg

14 Wpgo - przykłady Woj. wielkopolskie 16 kompostowni o mocy 197.500Mg
Zebrane selektywnie Mg Poddane R Mg Z grup 1-19 ponad Mg poddane R3, ale żadnej kompostowni na liście funkcjonujących instalacji Uzyskanie statusu RIPOK Kompostownia możliwe tylko w przypadku uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do obrotu

15 aKPGO 2014

16 aKPGO 2014 odnośnie komunalnych osadów ściekowych – brakuje informacji o przetwarzaniu w kompostowniach – ponad Mg/rok jest przetwarzane w ten sposób na dzień dzisiejszy i ilość ta wzrasta; brak powiązania instalacji KOS i zielonych oraz innych bio!!!; strona 77

17 aKPGO 2014 zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami w pierwszej kolejności recykling, dopiero potem odzysk (termiczny) „Dopuszcza się recykling organiczny, w tym kompostowanie KOS z innymi odpadami w celu uzyskania produktu wprowadzanego do obrotu na podstawie przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu”

18 aKPGO 2014 W tabeli 32 (strona 88/89) pod pojęciem odpadów ulegających biodegradacji wymieniono m.n. skratki ( , ), zawartość piaskowników ( ), osady z klarowania owdy ( ), które nie mają charakteru organicznego, Jaka frakcję rozumie się pod kodem oraz pod pozycją (czy jest to frakcja organiczna odpadów komunalnych 0-80mm, czy jest to ogólnie strumień z sortowni odpadów?)

19 Cele na jutro DZIŚ zapobieganie spalaniu i współspalaniu materia łów i substancji, które nadają się do recyklingu i ponownego użycia zapewnienie ambitnych i transparentnych celów recyklingu tworzenie „czystych” i nietoksycznych cykli materiałowych wzmocnienie zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta nadanie produktom nowego życia praca w zakresie Ekoprojektowania w zgodzie z zasadą CE ACR+ position paper on the Circular Economy Package

20 Hanna Marlière Tel


Pobierz ppt "Gospodarka w obiegu zamkniętym – fanaberia czy konieczność?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google