Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre praktyki deklaracji marketingowych w świetle raportu Komisji Europejskiej Katarzyna Łubińska Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre praktyki deklaracji marketingowych w świetle raportu Komisji Europejskiej Katarzyna Łubińska Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków."— Zapis prezentacji:

1 Dobre praktyki deklaracji marketingowych w świetle raportu Komisji Europejskiej Katarzyna Łubińska Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości

2 Wszystkie elementy, które mają na celu przekazanie informacji odbiorcy Produkt - stanowi nośnik informacji –nazwa, wygląd, deklaracje (oświadczenia) marketingowe, oznakowanie, instrukcje stosowania i opis działania Szeroko pojęty przekaz reklamowy Produkt kosmetyczny - komunikacja

3 Zadanie: stworzenie przewagi marketingowej, sprzedaż produktu Podstawowe prawo konsumenta – prawo do informacji Przedsiębiorca - w pełni odpowiedzialny za zgodność produktu z prawem –Jeden z kluczowych czynników – deklaracje marketingowe –Informacja na podstawie której konsument często podejmuje decyzję, który produkt kupi NIE WSZYSTKO JEDNAK WOLNO! Deklaracje marketingowe - zadania

4 Nośnik informacji o zaletach produktu, jego działaniu, skuteczności –słowa, znaki, obrazy, symbole –opakowanie, etykieta, ulotka lub materiały reklamowe Informacja opublikowana w celach marketingowych Przedstawia sposób działania produktu kosmetycznego, jego własności, skuteczność, wywoływany efekt Deklaracje marketingowe - oświadczenia

5 Deklaracje marketingowe regulacje prawne

6 Ramy prawne Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń w związku z produktami kosmetycznymi

7 Motyw (51) Konsument powinien być chroniony … Rozporządzenie kosmetyczne - preambuła

8 Oświadczenia o produkcie 1.Na etykiecie, podczas udostępniania na rynku i reklamowania produktów kosmetycznych, tekst, nazwy, znaki towarowe, obrazy lub inne znaki nie są używane tak, aby przypisywać tym produktom cechy lub funkcje, których nie posiadają. Rozporządzenie kosmetyczne – art. 20

9 2.… Do 11 lipca 2016 w oparciu o wspólne kryteria przyjęte na mocy akapitu drugiego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania oświadczeń. Jeżeli w sprawozdaniu stwierdzi się niezgodność oświadczeń stosowanych w odniesieniu do produktów kosmetycznych ze wspólnymi kryteriami, we współpracy z państwami członkowskimi Komisja przyjmuje stosowne środki na rzecz zapewnienia zgodności. Rozporządzenie kosmetyczne - art. 20

10 Preambuła, motyw (7): Deklaracje: pobudzanie innowacji, wspieranie konkurencji między firmami Rozporządzenie nr 655/2013 - preambuła „Wspólne kryteria zapewniające przestrzeganie tych samych zasad w całej Unii nie powinny mieć jednocześnie na celu określania i precyzowania sformułowań, które mogą być stosowane w oświadczeniach o produktach kosmetycznych” z 10 lipca 2013 określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi

11 Stosuje się do oświadczeń w formie tekstów, nazw, znaków towarowych, obrazów, symboli i innych znaków, które informują bezpośrednio lub pośrednio o właściwościach lub funkcjach produktu na etapie etykietowania, udostępniania na rynku i reklamowania produktów kosmetycznych. Nie ma przy tym znaczenia, na jakim nośniku zostało przygotowane oświadczenie ani rodzaj zastosowanego narzędzia marketingowego. Rozporządzenie nr 655/2013 – Art. 1

12 Osoba odpowiedzialna, o której mowa w art. 4 rozporządzenia 1223/2009, zapewnia zgodność treści oświadczenia dotyczącego produktów kosmetycznych ze wspólnymi kryteriami określonymi w załączniku i z dokumentacją zawierającą dowody działania produktu kosmetycznego, jakie zostało zadeklarowane w dokumentacji produktu, o której mowa w art. 11 rozporządzenia (WE) Nr 1223/2009. Rozporządzenie nr 655/2013 – Art. 2

13 Zgodność z przepisami Prawdziwość udzielanych informacji Dowody Zgodność ze stanem faktycznym Uczciwość Świadome podejmowanie decyzji Wspólne kryteria

14 Produkt jest zgodny z przepisami UE Produkt nie zawiera … (nazwa substancji zabronionej do stosowania w kosmetykach) Nie zawiera konserwantów - w produktach zawierających dużo alkoholu Przyjazny dla skóry, ponieważ nie zawiera substancji x (stosowanej przez firmę y) Deklaracje niezgodne

15 Deklaracje związane ze zdrowiem Nie zawiera Organiczny/naturalny Deklaracje szeroko dyskutowane w Komisji Europejskiej

16 Deklaracje typu „nie zawiera” Wspólne kryteria są wystarczające do deklaracji typu „free from” Deklaracja „free from” może być niezgodna gdy: –jest nieprawdziwa – produkt zawiera dany składnik –gdy składnik jest i tak zakazany przez prawo –jeśli deklaracja sugeruje, że produkt posiada cechy, których nie ma (np. jest bezpieczniejszy) –jeśli danego składnika nikt nie używa na danym rynku –jeśli deklaracja dyskwalifikuje konkurenta

17 Producent powinien zawsze oceniać czy dana deklaracja jest zgodna z posiadaną dokumentacją

18 Co można nadal spotkać na etykiecie Krem x to kosmetyk, który leczy podrażnioną skórę Natura nie uczula Tylko kosmetyki naturalne dadzą dziecku bezpieczeństwo Syntetyczne kremy szkodzą zdrowiu Krem nieuczulający Nie uczula, ponieważ zawiera tylko składniki naturalne

19 Dlaczego samoregulacja jest tak ważna?

20 Deklaracja odpowiedzialności branży za tworzone reklamy Działa skutecznie w kilkudziesięciu krajach na całym świecie Kodeks Etyki Reklamy –Podstawowy dokument Rady Reklamy i Komisji Etyki Reklamy –Cel - zapewnienie, aby reklama nie wprowadzała w błąd –Chroni przed nieetycznym i nieuczciwym przekazem reklamowym –Promuje odpowiedzialne praktyki w dziedzinie reklamy Samoregulacja w reklamie Samoregulacja - pozwala na szybkie i skuteczne eliminowanie reklam naruszających Kodeks Etyki Reklamy

21 Karta przyjęta przez członków Stowarzyszenia w 2013 r. Stanowi świadome zobowiązanie przemysłu do reklamy: –UCZCIWEJ i nie wprowadzającej w błąd –ODPOWIEDZIALNEJ społecznie –ZGODNEJ z europejskimi ZASADAMI SAMOREGULACJI i obowiązującym prawem –UMOŻLIWIAJĄCEJ konsumentowi DOKONANIE ŚWIADOMEGO WYBORU Karta odpowiedzialnej reklamy Stowarzyszenia Cosmetics Europe

22 Cosmetics Advertising Audit 2015 Audyt przeprowadzony na zlecenie Cosmetics Europe przez EASA (European Advertising Standards Alliance) Kraje objęte monitoringiem: Francja, Węgry, Włochy, Polska, Szwecja, UK Polska - monitoring przeprowadzony przez Radę Reklamy Przebadano ponad 600 reklam, wglądem kilkudziesięciu skierowano prośbę o wyjaśnienia, w tym: Jedynie kilka należało do reklam członków Stowarzyszenia

23 Deklaracje marketingowe - szkolenie

24 Konieczność przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przez Komisję Europejską sprawozdania w sprawie stosowanych deklaracji marketingowych W zależności od wyników sprawozdania - możliwość podjęcia przez Komisję Europejską działań legislacyjnych Aktualne wyzwania przemysłu

25 Cel przemysłu Utrzymanie obszaru deklaracji marketingowych w ramach samoregulacji przemysłu Brak działań legislacyjnych/rozwiązań obligatoryjnych w obszarze deklaracji marketingowych

26 Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości zwraca szczególną uwagę, że kształt raportu Komisji Europejskiej zależy w dużej mierze od samych przedsiębiorców


Pobierz ppt "Dobre praktyki deklaracji marketingowych w świetle raportu Komisji Europejskiej Katarzyna Łubińska Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google