Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transport publiczny w aglomeracji warszawskiej – scenariusze rozwoju

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transport publiczny w aglomeracji warszawskiej – scenariusze rozwoju"— Zapis prezentacji:

1 Transport publiczny w aglomeracji warszawskiej – scenariusze rozwoju
Piotr Izdebski Tamás Dombi Dział Rozwoju Transportu ZTM , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

2 Na przykładzie m. st. Warszawy oraz wybranych gmin aglomeracji
Organizacja publicznego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie i w aglomeracji warszawskiej Na przykładzie m. st. Warszawy oraz wybranych gmin aglomeracji , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

3 Organizacja komunikacji miejskiej w m. st. Warszawie
Model konkurencji regulowanej, z elementami monopolu w obrębie wybranych trakcji Organizacją zajmuje się wyspecjalizowana jednostka budżetowa: Zarząd Transportu Miejskiego Usługi wykonuje 9 spółek przewozowych ZTM organizuje także komunikację podmiejską, na podstawie porozumień międzygminnych ZTM zarządza infrastrukturą przystankową na terenie Warszawy , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

4 organizator transportu zbiorowego w Warszawie
Wieloletnie umowy ZTM ZTM organizator transportu zbiorowego w Warszawie akt władczy Miasta przetarg negocjacje ~ UMOWY o wspólny bilet na l. dowozowych UMOWY WYKONAWCZE UMOWY „PZP” UMOWY o wspólny bilet Przewoźnicy komunalni TW, MZA, MW, SKM Przewoźnicy prywatni Kolej (KM, WKD, PKP-PR, PKP-IC) GMINY (obecnie Lesznowola) , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

5 Wieloletnie umowy wykonawcze
co to jest? akt władczy MIASTO SPÓŁKA zasady współpracy: porozumienie wieloletnia umowa wykonawcza , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

6 Wieloletnie umowy wykonawcze
jak ustalane? MIASTO SPÓŁKA ZTM: określenie zapotrzebowania SPÓŁKA: kalkulacja kosztów RADA m.st. Warszawy: zgoda na zaciągnięcie zobowiązania ZTM + SPÓŁKA: negocjacje szczegółów umowy MZA BIURA URZĘDU MIASTA: opinie / poprawki RADA NADZORCZA: zgoda na podpis DYREKTOR ZTM / ZARZĄD SPÓŁKI : parafowanie umowy MW PREZYDENT m.st. WARSZAWY / ZARZĄD SPÓŁKI: podpisanie umowy TW SKM , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

7 Wieloletnie umowy wykonawcze
co zawierają? MIASTO SPÓŁKA specyfikacja usług: co ile jak za ile określanie usług pobieranie opłat kontrola wykonania wynagrodzenie wnioski do zlecenia prawa nowe trasy – inwestycje bilety informacja pasażerska świadczenie usług tabor - inwestycje jakość obowiązki sankcje , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

8 Wieloletnie umowy wykonawcze
jak realizowane? UMOWA: x wzkm y zł x wzkm y zł x wzkm y zł x wzkm y zł 2009 2010 audyt stawki „ex ante” na „ex post” za 2009 W UCHWALE: „Kwotę y można zwiększyć gdy rosną koszty” UE: „Zwróć niedozwoloną pomoc” , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

9 Koszty komunikacji miejskiej w Warszawie w porównaniu z innymi miastami Polski
, Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego Aktualizacja: 2008

10 Dopłata roczna z budżetu do komunikacji miejskiej (per capita)
, Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego Aktualizacja: 2008

11 Modele organizacji komunikacji podmiejskiej w gminach aglomeracji warszawskiej
, Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

12 Różne modele organizacji
Komunikacja zderegulowana Porozumienie z Warszawą Monopol + porozumienie z Warszawą Konkurencja regulowana + porozumienie z Warszawą Związek komunikacyjny , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

13 Komunikacja zderegulowana
Komunikacja wewnątrz gminy oraz połączenie z Warszawą oparte o usługi świadczone przez spółki prywatne, bez dofinansowania i kontroli Gminy (poza dowożeniem uczniów do szkół) Przykład: m.in. Mińsk Maz., Kampinos , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

14 Porozumienie z Warszawą
Na mocy porozumienia gmina jest objęta liniami podmiejskimi ZTM ZTM, we współpracy z władzami Gminy, organizuje połączenia z Warszawą Poza liniami ZTM, istnieją także linie prywatne Przykład: większość gmin w pobliżu Warszawy , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

15 Monopol + porozumienie z Warszawą
Gmina zleca organizację i wykonanie komunikacji miejskiej wybranemu (często własnemu) podmiotowi Na mocy porozumienia gmina jest objęta także liniami podmiejskimi ZTM Przykład: Łomianki , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

16 Konkurencja regulowana + porozumienie z Warszawą
Gmina rozpisuje przetargi na obsługę komunikacji miejskiej lub wybranych linii Na mocy porozumienia gmina jest objęta także liniami podmiejskimi ZTM Przykład: Ząbki , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

17 , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

18 Udział wydatków na transport zbiorowy w budżetach gmin objętych porozumieniami
Źródło: BIP gmin, stan na , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

19 Roczne wydatki na transport zbiorowy przypadające na 1 mieszkańca w gminach objętych porozumieniami
Źródło: BIP gmin, stan na , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

20 Wydatki na komunikację w budżetach gmin bez porozumienia z Warszawą
Źródło: BIP gmin, stan na , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

21 Ilość wozokilometrów ZTM na 1 mieszkańca w skali roku
Źródło: BIP gmin, stan na , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

22 Stan docelowy: związek komunikacyjny
, Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

23 Istota związku komunikacyjnego
Obecny szereg porozumień dwustronnych zastąpi związek wielu gmin Współodpowiedzialność członków za usługi transportu zbiorowego na terenie związku – wspólna strategia, wspólne finansowanie, wspólne wykonanie Jeden podmiot organizujący transport w imieniu związku (na bazie ZTM) Wiele przewoźników, ale wspólny bilet i spójna sieć połączeń Rozwiązanie powszechnie znane w Europie od lat 60-tych , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

24 Prawne podstawy ZK M. st. Warszawa oraz gminy w aglomeracji tworzą związek międzygminny (na mocy Ust. o samorządzie gminnym, art. 64, ust. 1) Podmioty uczestniczące przenoszą obowiązki związane z wykonywaniem zadań lokalnego transportu zbiorowego na związek Związek jest finansowany przez gminy uczestniczące, na podstawie ustalonego parytetu Wyspecjalizowana jednostka organizacyjna Związku, powstająca na bazie ZTM, organizuje transport zbiorowy na terenie Związku , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

25 Kwestie organizacyjne
Udział w finansowaniu Związku – przy utrzymaniu wysokiego poziomu finansowania ze stron Warszawy gminy uczestniczące muszą zwiększyć swoje wydatki na komunikację Podejmowanie decyzji – musi pozostać decydująca rola Warszawy jako ośrodka centralnego, ale gminy też muszą mieć realny wpływ na decyzje , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

26 Integracja transportu zbiorowego w związku komunikacyjnym
Na terenie związku obowiązuje wspólna taryfa, z podziałem na strefy biletowe Zintegrowany rozkład jazdy i układ linii (skomunikowane przesiadki, linie dowozowe do kolei) Węzły przesiadkowe (dogodna przesiadka, P&R, Punkt Obsługi Pasażerów) Jednolita informacja pasażerska , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

27 Cele związku komunikacyjnego
Ułatwienie przejazdu mieszkańcom aglomeracji warszawskiej Zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego wobec jazdy samochodem Korzyści: sprawna komunikacja przyciąga nowych mieszkańców i ułatwia życie obecnym Atrakcyjna komunikacja zniechęca do jazdy samochodem  mniejsza kongestia, lepsze warunki życia , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

28 Rozwój transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej
, Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

29 Zwiększenie roli kolei w obsłudze komunikacyjnej powiatu mińskiego
Najbardziej pojemny środek transportu Jest całkowicie wolny od korków Wzdłuż linii kolejowej mieszka najwięcej osób Istnieje rozbudowana infrastruktura, która jest bardzo przyjazna dla pasażerów – tunel średnicowy umożliwia bezpośredni dojazd do centrum Warszawy i przez Wisłę z każdej strony aglomeracji , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

30 Rozwój komunikacji kolejowej
Dalsze rozszerzenie zasięgu „wspólnego biletu”: utworzenie III strefy biletowej Współpraca ZTM z gminami: wspólne przetargi na usługi dowozowe do kolei Uruchomienie nowych linii SKM , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

31 1. III strefa biletowa Planuje się objęcie III strefą gmin przylegających do obecnej II strefy Bilety ważne u przewoźników kolejowych – KM, WKD, PKP IC, PKP PR (w wybranych pociągach) oraz w liniach dowozowych do kolei Korzyści dla pasażerów – jeden bilet miesięczny zamiast kilku , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

32 Zasięg planowanych stref
, Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

33 2. Linie uzupełniające, dowożące do kolei i regularnych linii ZTM
W chwili obecnej badane jest pilotażowe wdrożenie linii uzupełniającej w Lesznowoli – linie dowożą pasażerów do regularnych linii ZTM W przypadku udanego pilotażu, ZTM będzie czynił starania ws. wdrożenia rozwiązania także w innych gminach , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

34 Linie uzupełniające c.d.
Założenia: Przewoźnik wybrany w przetargu Bilety jednorazowe wg taryfy gminnej, bilety okresowe ZTM (II lub w przyszłości także III strefa) Finansowanie: przewoźnik otrzyma wpływy z biletów jednorazowych oraz otrzymuje dotację w wysokości określonej w wyniku przetargu Pokrycie dotacji: 80% gmina, 20% ZTM Trasę i rozkład ustala Gmina, przy pomocy ZTM , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

35 3. Rozwój SKM po oddaniu linii na lotnisko Okęcie
Wraz z dostawą nowych pociągów sieć linii SKM ulegnie zmianom (po r. 2011) Planowane linie: S1 Lotnisko Chopina-Sulejówek S2 Pruszków-Otwock S3 Lotnisko Chopina-Legionowo , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego

36 Dziękujemy za uwagę. , Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego


Pobierz ppt "Transport publiczny w aglomeracji warszawskiej – scenariusze rozwoju"

Podobne prezentacje


Reklamy Google