Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

21.04.2009, WarszawaZarząd Transportu Miejskiego1 Transport publiczny w aglomeracji warszawskiej – scenariusze rozwoju Piotr Izdebski Tamás Dombi Dział

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "21.04.2009, WarszawaZarząd Transportu Miejskiego1 Transport publiczny w aglomeracji warszawskiej – scenariusze rozwoju Piotr Izdebski Tamás Dombi Dział"— Zapis prezentacji:

1 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego1 Transport publiczny w aglomeracji warszawskiej – scenariusze rozwoju Piotr Izdebski Tamás Dombi Dział Rozwoju Transportu ZTM

2 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego2 Organizacja publicznego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie i w aglomeracji warszawskiej Na przykładzie m. st. Warszawy oraz wybranych gmin aglomeracji

3 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego3 Organizacja komunikacji miejskiej w m. st. Warszawie Model konkurencji regulowanej, z elementami monopolu w obrębie wybranych trakcji Organizacją zajmuje się wyspecjalizowana jednostka budżetowa: Zarząd Transportu Miejskiego Usługi wykonuje 9 spółek przewozowych ZTM organizuje także komunikację podmiejską, na podstawie porozumień międzygminnych ZTM zarządza infrastrukturą przystankową na terenie Warszawy

4 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego4 Wieloletnie umowy ZTM ZTM organizator transportu zbiorowego w Warszawie Przewoźnicy komunalni TW, MZA, MW, SKM GMINY ( obecnie Lesznowola ) Przewoźnicy prywatni UMOWY PZP UMOWY WYKONAWCZE UMOWY o wspólny bilet na l. dowozowych akt władczy Miasta przetarg ~ Kolej (KM, WKD, PKP-PR, PKP-IC ) negocjacje UMOWY o wspólny bilet

5 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego5 Wieloletnie umowy wykonawcze MIASTOSPÓŁKA co to jest? akt władczy zasady współpracy: porozumienie wieloletnia umowa wykonawcza

6 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego6 Wieloletnie umowy wykonawcze MIASTOSPÓŁKA jak ustalane? ZTM: określenie zapotrzebowania RADA m.st. Warszawy: zgoda na zaciągnięcie zobowiązania SPÓŁKA: kalkulacja kosztów ZTM + SPÓŁKA: negocjacje szczegółów umowy BIURA URZĘDU MIASTA: opinie / poprawki PREZYDENT m.st. WARSZAWY / ZARZĄD SPÓŁKI: podpisanie umowy RADA NADZORCZA: zgoda na podpis DYREKTOR ZTM / ZARZĄD SPÓŁKI : parafowanie umowy TW SKM MW MZA

7 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego7 Wieloletnie umowy wykonawcze MIASTOSPÓŁKA co zawierają? prawa obowiązki określanie usług pobieranie opłat kontrola wykonania specyfikacja usług: co ile jak za ile nowe trasy – inwestycje bilety informacja pasażerska wynagrodzenie wnioski do zlecenia świadczenie usług tabor - inwestycje jakość sankcje

8 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego8 Wieloletnie umowy wykonawcze UMOWA: 2008 x wzkm y zł 2009 x wzkm y zł 2010 x wzkm y zł 2011 x wzkm y zł … jak realizowane? W UCHWALE: Kwotę y można zwiększyć gdy rosną koszty UE: Zwróć niedozwoloną pomoc audyt stawki ex ante na 2010 ex post za 2009

9 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego9 Koszty komunikacji miejskiej w Warszawie w porównaniu z innymi miastami Polski Aktualizacja: 2008

10 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego10 Dopłata roczna z budżetu do komunikacji miejskiej (per capita) Aktualizacja: 2008

11 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego11 Modele organizacji komunikacji podmiejskiej w gminach aglomeracji warszawskiej

12 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego12 Różne modele organizacji 1.Komunikacja zderegulowana 2.Porozumienie z Warszawą 3.Monopol + porozumienie z Warszawą 4.Konkurencja regulowana + porozumienie z Warszawą 5.Związek komunikacyjny

13 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego13 Komunikacja zderegulowana Komunikacja wewnątrz gminy oraz połączenie z Warszawą oparte o usługi świadczone przez spółki prywatne, bez dofinansowania i kontroli Gminy (poza dowożeniem uczniów do szkół) Przykład: m.in. Mińsk Maz., Kampinos

14 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego14 Porozumienie z Warszawą Na mocy porozumienia gmina jest objęta liniami podmiejskimi ZTM ZTM, we współpracy z władzami Gminy, organizuje połączenia z Warszawą Poza liniami ZTM, istnieją także linie prywatne Przykład: większość gmin w pobliżu Warszawy

15 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego15 Monopol + porozumienie z Warszawą Gmina zleca organizację i wykonanie komunikacji miejskiej wybranemu (często własnemu) podmiotowi Na mocy porozumienia gmina jest objęta także liniami podmiejskimi ZTM Przykład: Łomianki

16 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego16 Konkurencja regulowana + porozumienie z Warszawą Gmina rozpisuje przetargi na obsługę komunikacji miejskiej lub wybranych linii Na mocy porozumienia gmina jest objęta także liniami podmiejskimi ZTM Przykład: Ząbki

17 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego17

18 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego18 Udział wydatków na transport zbiorowy w budżetach gmin objętych porozumieniami Źródło: BIP gmin, stan na

19 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego19 Roczne wydatki na transport zbiorowy przypadające na 1 mieszkańca w gminach objętych porozumieniami Źródło: BIP gmin, stan na

20 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego20 Wydatki na komunikację w budżetach gmin bez porozumienia z Warszawą Źródło: BIP gmin, stan na

21 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego21 Ilość wozokilometrów ZTM na 1 mieszkańca w skali roku Źródło: BIP gmin, stan na

22 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego22 Stan docelowy: związek komunikacyjny

23 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego23 Istota związku komunikacyjnego Obecny szereg porozumień dwustronnych zastąpi związek wielu gmin Współodpowiedzialność członków za usługi transportu zbiorowego na terenie związku – wspólna strategia, wspólne finansowanie, wspólne wykonanie Jeden podmiot organizujący transport w imieniu związku (na bazie ZTM) Wiele przewoźników, ale wspólny bilet i spójna sieć połączeń Rozwiązanie powszechnie znane w Europie od lat 60- tych

24 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego24 Prawne podstawy ZK M. st. Warszawa oraz gminy w aglomeracji tworzą związek międzygminny (na mocy Ust. o samorządzie gminnym, art. 64, ust. 1) Podmioty uczestniczące przenoszą obowiązki związane z wykonywaniem zadań lokalnego transportu zbiorowego na związek Związek jest finansowany przez gminy uczestniczące, na podstawie ustalonego parytetu Wyspecjalizowana jednostka organizacyjna Związku, powstająca na bazie ZTM, organizuje transport zbiorowy na terenie Związku

25 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego25 Kwestie organizacyjne Udział w finansowaniu Związku – przy utrzymaniu wysokiego poziomu finansowania ze stron Warszawy gminy uczestniczące muszą zwiększyć swoje wydatki na komunikację Podejmowanie decyzji – musi pozostać decydująca rola Warszawy jako ośrodka centralnego, ale gminy też muszą mieć realny wpływ na decyzje

26 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego26 Integracja transportu zbiorowego w związku komunikacyjnym Na terenie związku obowiązuje wspólna taryfa, z podziałem na strefy biletowe Zintegrowany rozkład jazdy i układ linii (skomunikowane przesiadki, linie dowozowe do kolei) Węzły przesiadkowe (dogodna przesiadka, P&R, Punkt Obsługi Pasażerów) Jednolita informacja pasażerska

27 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego27 Cele związku komunikacyjnego Ułatwienie przejazdu mieszkańcom aglomeracji warszawskiej Zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego wobec jazdy samochodem Korzyści: sprawna komunikacja przyciąga nowych mieszkańców i ułatwia życie obecnym Atrakcyjna komunikacja zniechęca do jazdy samochodem mniejsza kongestia, lepsze warunki życia

28 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego28 Rozwój transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej

29 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego29 Zwiększenie roli kolei w obsłudze komunikacyjnej powiatu mińskiego Najbardziej pojemny środek transportu Jest całkowicie wolny od korków Wzdłuż linii kolejowej mieszka najwięcej osób Istnieje rozbudowana infrastruktura, która jest bardzo przyjazna dla pasażerów – tunel średnicowy umożliwia bezpośredni dojazd do centrum Warszawy i przez Wisłę z każdej strony aglomeracji

30 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego30 Rozwój komunikacji kolejowej 1.Dalsze rozszerzenie zasięgu wspólnego biletu: utworzenie III strefy biletowej 2.Współpraca ZTM z gminami: wspólne przetargi na usługi dowozowe do kolei 3.Uruchomienie nowych linii SKM

31 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego31 1. III strefa biletowa Planuje się objęcie III strefą gmin przylegających do obecnej II strefy Bilety ważne u przewoźników kolejowych – KM, WKD, PKP IC, PKP PR (w wybranych pociągach) oraz w liniach dowozowych do kolei Korzyści dla pasażerów – jeden bilet miesięczny zamiast kilku

32 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego32 Zasięg planowanych stref

33 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego33 2. Linie uzupełniające, dowożące do kolei i regularnych linii ZTM W chwili obecnej badane jest pilotażowe wdrożenie linii uzupełniającej w Lesznowoli – linie dowożą pasażerów do regularnych linii ZTM W przypadku udanego pilotażu, ZTM będzie czynił starania ws. wdrożenia rozwiązania także w innych gminach

34 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego34 Linie uzupełniające c.d. Założenia: –Przewoźnik wybrany w przetargu –Bilety jednorazowe wg taryfy gminnej, bilety okresowe ZTM (II lub w przyszłości także III strefa) –Finansowanie: przewoźnik otrzyma wpływy z biletów jednorazowych oraz otrzymuje dotację w wysokości określonej w wyniku przetargu –Pokrycie dotacji: 80% gmina, 20% ZTM –Trasę i rozkład ustala Gmina, przy pomocy ZTM

35 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego35 3. Rozwój SKM po oddaniu linii na lotnisko Okęcie Wraz z dostawą nowych pociągów sieć linii SKM ulegnie zmianom (po r. 2011) Planowane linie: –S1 Lotnisko Chopina-Sulejówek –S2 Pruszków-Otwock –S3 Lotnisko Chopina-Legionowo

36 , WarszawaZarząd Transportu Miejskiego36 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "21.04.2009, WarszawaZarząd Transportu Miejskiego1 Transport publiczny w aglomeracji warszawskiej – scenariusze rozwoju Piotr Izdebski Tamás Dombi Dział"

Podobne prezentacje


Reklamy Google