Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obieg dokumentów w instytucji publicznej o akademickim rodowodzie Mariusz Mysiakowski Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obieg dokumentów w instytucji publicznej o akademickim rodowodzie Mariusz Mysiakowski Warszawski Uniwersytet Medyczny."— Zapis prezentacji:

1

2 Obieg dokumentów w instytucji publicznej o akademickim rodowodzie Mariusz Mysiakowski Warszawski Uniwersytet Medyczny

3 Podstawy prawne  zasadność wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej reguluje art. 6 ust. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 roku (Dz. U. Nr 38, poz. 173),  instrukcje kancelaryjne podlegają zatwierdzeniu przez organy nadrzędne, przez dyrektorów archiwów państwowych, w naszym przypadku przez dyrektora Archiwum Państwowego m. st. Warszawy,  instrukcja kancelaryjna w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym obowiązuje na mocy zarządzenia Rektora nr 4/2007 z dnia 17 stycznia 2007 roku,  w § 6 instrukcji kancelaryjnej istnieją zapisy określające sposób obiegu dokumentów w naszej jednostce organizacyjnej,  o zakresie zmian do instrukcji kancelaryjnej, w tym do obiegu dokumentów w budynku Rektoratu mówi zarządzenie nr 96/2008 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 13 października 2008 roku. 2

4 3

5 Schemat obiegu korespondencji przychodzącej w Uczelni 4

6 Droga pisma – Kancelaria - poczta tradycyjna – listy i przesyłki 5

7 Droga pisma – Kancelaria – poczta elektroniczna 6

8 Droga pisma – Kancelaria – poczta internetowa poprzez formularze 7

9 Droga pisma – Kancelaria – poczta dostarczana przez faks 8

10 Droga pisma – Kancelaria – poczta bezpośrednia - interesanci 9

11 Droga pisma – Kancelaria – poczta bezpośrednia – pracownicy Uczelni 10

12 Droga pisma – Kancelaria – rejestrowanie spraw (pism) – system dziennikowy 11

13 Droga pisma – Kancelaria – dziennik podawczy (korespondencyjny) 12

14 Droga pisma – Kancelaria – selekcja – wstępne przekierowanie sprawy (pisma) 13

15 14

16 Droga pisma – Kancelaria – sposób przekierowania sprawy (pisma) - goniec 15

17 Droga pisma – Sekretariat – właściwe miejsce koordynacji obiegu spraw (pism) 16

18 Droga pisma – Sekretariat – spis spraw (pism) – system bezdziennikowy 17

19 18 Droga pisma – Sekretariat - znakowanie spraw (pism) w systemie rzeczowym A 0032 1 05 KANCLERZ NARADY ADMINI- STRACYJNE NUMER SPRAWY W SPISIE SPRAW SKRÓCONA LICZBA ROKU

20 Droga pisma – Sekretariat – przedkładanie spraw (pism) do podpisu przełożonemu 19

21 Droga pisma – Przełożony – dekretacja spraw (pism) do realizacji referentowi 20

22 21

23 Droga pisma – Przełożony – sposoby dekretacji spraw (pism) 22

24 Droga pisma – Przełożony – sposoby dekretacji spraw (pism) 23

25 Droga pisma – Przełożony – sposoby dekretacji spraw (pism) 24

26 Droga pisma – Przełożony – sposoby dekretacji spraw (pism) 25

27 Droga pisma – Przełożony – sposoby dekretacji spraw (pism) 26

28 Droga pisma – Przełożony – sposoby dekretacji spraw (pism) 27

29 Droga pisma – Przełożony – sposoby dekretacji spraw (pism) 28

30 Droga pisma – Sekretariat – dyspozycja według dekretacji przełożonego 29

31 Droga pisma – Referent – podział spraw (pism) na terminy i priorytety 30

32 Droga pisma – Referent – załatwienie spraw (pism) 31

33 Schemat obiegu korespondencji wychodzącej w Uczelni 32

34 Droga pisma – Sekretariat – przedłożenie spraw (pism) do podpisu przełożonemu 33

35 Droga pisma – Przełożony – rola i odpowiedzialność przełożonego 34

36 Droga pisma – Sekretariat – rejestrowanie spraw (pism) – system bezdziennikowy 35

37 Droga pisma – Sekretariat – przechowywanie akt spraw (pism) 36

38 Droga pisma – Sekretariat – podział na kategorie archiwalne 37

39 Droga pisma – Sekretariat – delegowanie spraw (pism) do Kancelarii 38

40 Droga pisma – Kancelaria – dzienniki korespondencyjne i pocztowe książki nadawcze 39

41 Droga pisma – Kancelaria – selekcja, znakowanie kopert (przesyłek) 40

42 Droga pisma – Kancelaria – przesyłki i pakiety listowne 41

43 Droga pisma – Kancelaria – nośniki danych wysyłane pocztą zwykłą 42

44 Droga pisma – Kancelaria – wysyłanie spraw (pism) 43

45 Podsumowanie – uwagi końcowe  w naszym systemie kancelaryjnym za prawidłowy obieg dokumentów odpowiadają przede wszystkim Sekretariaty, a nie Kancelaria, i bezpośredni przełożeni, a nie poszczególni referenci,  niemniej jednak to na Sekretariatach spoczywa główny obowiązek wdrażania, koordynowania i regulowania procesu realizacyjnego każdego pisma,  na prawidłowości w sposobie obiegu dokumentów wpływa po pierwsze kompetentna dekretacja, po drugie odpowiedzialność przy składaniu podpisu przez przełożonego na piśmie,  wprowadzenie elektronicznych środków ewidencyjnych i elektronicznego obiegu dokumentów przyspiesza i ułatwia realizację spraw (pism) na poziomie pierwszym. 44

46 Dziękuję za uwagę, przyjdzie czas na rozmowę o jutrze….. 45


Pobierz ppt "Obieg dokumentów w instytucji publicznej o akademickim rodowodzie Mariusz Mysiakowski Warszawski Uniwersytet Medyczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google