Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. Sidorska 30 tel./fax.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. Sidorska 30 tel./fax."— Zapis prezentacji:

1 Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. Sidorska 30 tel./fax 83 343 37 67 e-mail: szp5bp@o2.pl

2 ŚWIETLICA ➢ jest miejscem gdzie prowadzimy działania wspierające wszechstronny rozwój dziecka, zapewniamy pomoc w nauce, odpoczynek, rozwijanie zainteresowań oraz rozrywkę. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne. O przyjęcie dziecka do świetlicy ubiegać się mogą w pierwszej kolejności rodzice pracujący zawodowo (lub prawni opiekunowie). Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie wypełnionej przez rodziców karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

3 Zgodnie z §25 Statutu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej 1.Pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica szkolna. 2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców muszą dłużej przebywać w szkole. 3. Do zadań świetlicy należy w szczególności: 1) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom, 2) kształtowanie i rozwijanie zainteresowań.

4 DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY ✔ prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej na dany rok szkolny oraz regulamin. Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki i bezpieczeństwa podczas pobytu w niej. Świetlica czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 16.30.

5 W NASZEJ ŚWIETLICY JAK W RODZINIE DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO.

6 DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO... Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych działaniach opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, rytmicznych, czytelniczych, grach, konkursach i zabawach ruchowych oraz spacerach po okolicy. W trakcie zabaw zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie nawyków porządku i właściwego, kulturalnego zachowania się dzieci. Uświadamiamy im zasady koleżeństwa, używania słów grzecznościowych oraz dążymy do rozwijania aktywności twórczej i wyobraźni dziecięcej.

7 OFERUJEMY DZIECIOM: - stałą opiekę wykwalifikowanej kadry, - pomoc w odrabianiu pracy domowej, - wycieczki i spacery po najbliższej okolicy, - konkursy plastyczne, - konkursy recytatorskie, - konkurs czytelniczy, - imprezy okolicznościowe, - spotkania z ciekawymi ludźmi

8 OFERUJEMY DZIECIOM: - uczestniczenie w różnorodnych formach zajęć; *zajęcia plastyczne, które rozwijają zdolności manualne dzieci oraz ich wrażliwość; *zajęcia muzyczno-rytmiczne;słuchanie różnorodnej muzyki,nauka i śpiewanie piosenek,taniec,zabawy ze śpiewem; *pląsy i zabawy ruchowe, dające upust energii naszym wychowankom, a przez to wyzbycie się negatywnych emocji;

9 OFERUJEMY DZIECIOM: *zajęcia czytelnicze na których zapoznajemy uczniów z dorobkiem kultury polskiej i światowej poprzez czytanie kilkanaście minut dziennie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. *zajęcia ekologiczno – przyrodnicze, rozwijające zainteresowania otaczającą przyrodą i promujące zdrowy styl życia. *zajęcia dydaktyczne;zabawy słowne, niedokończone zdania, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek, pogadanki, zabawy matematyczne.

10 PLAN ZAJĘĆ DNIA ŚWIETLICY: 7:00 – 8:30 – Rozmowy, zabawy integracyjne. 8:30 – 10:00 – Zajęcia programowe zgodne z tematem tygodnia. Zajęcia tematyczne (plastyczne, czytelnicze, muzyczne, recytatorskie, zagadki, rebusy itp.). 10:00 – 11:40 – Dowolne gry i zabawy dzieci (gry planszowe, układanki, konstruowanie z klocków, rysowanie, kolorowanie malowanek). Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub w salce gier i zabaw. 11.40-12.00- Czytanie literatury dziecięcej. 12:00 – 13:00 – Przerwa obiadowa, indywidualne gry i zabawy wg zainteresowań dziecka 13:00 – 14:00 – Odrabianie lekcji, praca z podręcznikiem, ciche czytanie, nauka własna, gry dydaktyczne. 13:30 – 15:00 – Zajęcia programowe związane z tematem tygodnia (plastyczno-techniczne, czytelnicze, muzyczne,ćwiczące pamięć i spostrzegawczość). 15:00 – 16:00 – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Spotkania z filmem i literaturą dziecięcą. Gry dydaktyczne,konkursy, zagadki,rebusy. 16:00 – 16:30 – Relaks przy muzyce, odpoczynek, porządkowanie sali. Praca indywidualna z uczniem.

11 WYCHOWAWCY ŚWIETLICY W roku szkolnym 2015/2016 obejmujemy naszą troskliwą opieką 4 grupy: „Słoneczka”-mgr Iwona Arciszewska „Mali artyści”-mgr Elżbieta Bondaruk „Czytelnicy”-mgr Małgorzata Wasilewska „Plastycy” -mgr Ewa Smęt -mgr Halina Bartkowska -mgr Edyta Welk -mgr Małgorzata Storto

12 Uczestnicząc w zajęciach świetlicowych ● dzieci mają okazję uczyć się przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, współpracy i właściwej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poznawać sposoby radzenia sobie z emocjami, wzmacniać zachowania pozytywne, szanować siebie i innych. Wychowankowie naszej świetlicy mogą korzystać z gier planszowych i dydaktycznych, układanek, klocków, różnorodnych materiałów plastycznych,literatury dziecięcej oraz innych środków dydaktycznych zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami. Dzieci mają do dyspozycji kącik zabaw oraz kącik czytelniczy.

13 GALERYJKAGALERYJKA Jedną z form uwidocznienia aktywnej pracy dzieci są konkursy plastyczne organizowane w ramach projektu długofalowego „Galeryjka” dla klas 0-III. Celem konkursów plastycznych oprócz rozwijania zdolności manualnych, jest uwrażliwienie dzieci na sztukę, a także na drugiego człowieka. Podając tematy prac plastycznych, stawiamy na inwencję twórczą wychowanków.

14 Świetlica jest miejscem, gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas

15

16 Świetlica nasza jest miejscem, gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas

17 Świetlica jest miejscem, gdzie można miło i pożytecznie spędzić czas

18 KALENDARZ UROCZYSTOŚCI ŚWIETLICOWYCH 1. Pasowanie na Świetliczaka 2. Światowy Dzień Pluszowego Misia 3. Andrzejki 4. Dzień Babci i Dziadka 5. Małe formy teatralne 6. Światowy Dzień Ziemi 7. Dzień Dziecka

19 STOŁÓWKA SZKOLNA Poza zajęciami programowymi w świetlicy zajmujemy się również stołówką szkolną. Dbamy tam o bezpieczeństwo uczniów, a także nadzorujemy pracę dyżurnych, aby spożywanie posiłków przebiegało w sposób kulturalny i higieniczny.

20 W naszej świetlicy jak w domu życzliwie i bezpiecznie Świetlica dla naszych dzieci to nie tylko pomieszczenie, to także ich dom. Tu często uczniowie spędzają swój czas wolny. Jesteśmy po to, aby pomóc dzieciom w sprawach, na które rodzice często nie mają czasu. Próbujemy pomóc dzieciom, które z różnych powodów są pozbawione odpowiedniej opieki rodziców. W związku z tym współpracujemy z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

21 NAJWAŻNIEJSZE JEST DOBRO DZIECKA Nasza świetlica jest miejscem bardzo przyjaznym dla dzieci. Każdy wychowanek może liczyć na życzliwą pomoc każdej z nas. Dla nas najważniejsze jest dobro dziecka, jego rozwój emocjonalny i intelektualny, dlatego nie szczędzimy wysiłków, aby w jak najbardziej efektywny sposób zrealizować założone cele. "Jak najmniej krytyki, jak najwięcej uznania i pochwał, gdyż sukces dodaje każdemu skrzydeł, a dziecku w szczególności" J. Korczak

22 ZAPRASZAMY DO NASZEJ ŚWIETLICY! Opracowała: Iwona Arciszewska Nauczyciel-wychowawca świetlicy szkolnej


Pobierz ppt "Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. Sidorska 30 tel./fax."

Podobne prezentacje


Reklamy Google