Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mariola D. Wo ł oszyn. takie jak:  przemoc fizyczna  przemoc psychiczna/emocjonalna  zaniedbywanie  wykorzystywanie (wł. „nadużycie”, ang. abuse)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mariola D. Wo ł oszyn. takie jak:  przemoc fizyczna  przemoc psychiczna/emocjonalna  zaniedbywanie  wykorzystywanie (wł. „nadużycie”, ang. abuse)"— Zapis prezentacji:

1 Mariola D. Wo ł oszyn

2 takie jak:  przemoc fizyczna  przemoc psychiczna/emocjonalna  zaniedbywanie  wykorzystywanie (wł. „nadużycie”, ang. abuse) seksualne są w zasadzie w przypadku, gdy dotyczą środowiska rodzinnego/domowego zbiorami zachowań nierozdzielnych. Istnieje jeszcze:  przemoc rówieśnicza  przemoc i wykorzystywanie seksualne ze strony osób obcych  bycie świadkiem przemocy Kompetencje policjanta - obszar wiedzy Podstawowe wymiary krzywdzenia dzieci

3  osobie dopuszczającej się przemocy (sprawca)  mikrosystemie (rodzina, miejsce życia dziecka, bliscy, relacje)  eksosystemie (sąsiedztwo, lokalna społeczność)  makrosystemie (społeczeństwo jako ogół) Kompetencje policjanta - obszar wiedzy, postawa Czynniki warunkujące przemoc wobec dzieci znajdujemy w:

4  Społeczne postawy wobec dzieci i ich wychowywania - nadal nierzadkie jest przekonanie, że stanowią one „własność rodziców”  Społeczna akceptacja postępowania i wychowania dzieci według uznania opiekunów, z zakazem jakiejkolwiek zewnętrznej kontroli  Postawie takiej sprzyja brak wiedzy na temat samego zjawiska i interwencyjnych możliwości poszczególnych instytucji oraz niska, wychowawcza świadomość ogółu społeczeństwa  Społeczne przekonania oraz wspomniany brak wiedzy mają wpływ na istnienie ogromnej rzeszy tzw. „niemych świadków” Kompetencje policjanta - obszar wiedzy, postawa Makrosystem

5  Ma miejsce za „zamkniętymi drzwiami”  Jest systematyczna i rozciągnięta w czasie z uwagi na „dostępność” dziecka oraz łączące je ze sprawcą relacje  Bezpośredni świadkowie milczą (uwarunkowania systemowe), inni przez długi czas jej nie zauważają  Zacieranie śladów, dowodów przestępczych działań przez sprawcę lub osoby od niego zależne  Dziecko jako świadek – pokrzywdzony  Brak świadków spoza kręgu rodziny – jednego z głównych źródeł dowodowych Dziecko nie otrzymuje w odpowiednim czasie, należnej mu, pomocy Rodzinny/domowy aspekt przemocy wobec dziecka

6  W większości przypadków Policja jest pierwszą instytucją z zewnątrz otrzymującą sygnał o przemocy wobec dziecka  Właściwe przyjęcie informacji oraz jej poszerzenie w pierwszym kontakcie gwarantuje jakość i skuteczność dalszego działania  Konieczność uwzględnienia perspektywy, „właściwości” i stanu emocjonalnego zgłaszającego – ofiara, świadek, osoba posiadająca informacje/przypuszczenia  Posiadanie przez policjantów możliwie pełnej informacji o zdarzeniu pozwala na odpowiedni dobór sił, środków i taktyki postępowania na miejscu zdarzenia Kompetencje policjanta - obszar wiedzy, umiejętności, postawa Podstawowy warunek działania: informacja

7 PIERWSZY KONTAKT  Naczelnym obowiązkiem Policji jest zapewnienie dziecku szeroko rozumianego bezpieczeństwa  Policjant przyjmujący zgłoszenie oraz ten podejmujący interwencję ma obowiązek znać właściwości i dynamikę sytuacji przemocowej wobec dziecka (szczególnie w rodzinie)  Od jego zachowania zależeć może czy w rodzinie nastąpią konstruktywne zmiany i czy uda się powstrzymać/ukarać sprawcę  Policjanci, szczególnie ze służb interwencyjnych, mają z reguły bardzo niewiele czasu na rozpoznanie sytuacji, działają często w sytuacji nasyconej silnymi emocjami  Działanie Policji nie kończy się na deeskalacji tej konkretnej, interwencyjnej sytuacji Kompetencje policjanta - obszar wiedzy, postawa Podstawowy warunek działania: informacja

8  Informacja o …  Interwencja, pierwszy kontakt  Dane – aktywność w uzyskaniu jak największej wiedzy  Ocena – analiza i uzupełnienie  Wnioski i zalecenia do dalszego działania  Działanie  Ocena skuteczności Profilaktyka SYSTEM PROFILAKTYKI

9  Standaryzowanie procedur i praktyk policyjnych (przykładem jest program „MOC- TAK, PRZEMOC – NIE”, KGP, maj 2014)  Szkolenie policjantów, realizowane też w ramach doskonalenia zawodowego  Programy zapobiegania przemocy wobec dzieci zawierające informacje o działaniach Policji  Policyjna polityka wspierania informacji przekazywanych przez osoby „obce” dziecku – minimalizowanie skali tzw. „niemych świadków przemocy”  Uwzględnianie danych z policyjnych statystyk i z zaobserwowanych „trendów” w działaniach profilaktycznych  Budowanie relacji i zaufania do Policji w środowisku (ekso- i makrosystemie) Profilaktyka to też informacja

10 Dziękuje za uwagę !


Pobierz ppt "Mariola D. Wo ł oszyn. takie jak:  przemoc fizyczna  przemoc psychiczna/emocjonalna  zaniedbywanie  wykorzystywanie (wł. „nadużycie”, ang. abuse)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google