Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z czego wynika SMART SPECIALIZATION STRATEGY? 1 Strategia inteligentnej specjalizacji to krajowa lub regionalna strategia innowacji, polegająca na określeniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z czego wynika SMART SPECIALIZATION STRATEGY? 1 Strategia inteligentnej specjalizacji to krajowa lub regionalna strategia innowacji, polegająca na określeniu."— Zapis prezentacji:

1 Z czego wynika SMART SPECIALIZATION STRATEGY? 1 Strategia inteligentnej specjalizacji to krajowa lub regionalna strategia innowacji, polegająca na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających konkurencyjności na rynkach europejskich i światowych. Kluczowe cechy:  Budowanie przewagi konkurencyjnej  Rozwój potencjału badawczo-rozwojowego i innowacyjnego  Dostosowanie B+R+I do potrzeb biznesowych  Szukanie możliwości rozwoju rynku  Uniknięcie powielania i rozdrobnienia interwencji  Jednym ze zobowiązań dokumentu Unia Innowacji, programu w ramach strategii Europa 2020, jest opracowanie i wdrażanie strategii „inteligentnej specjalizacji” (smart specialization). Definicja Parlamentu Europejskiego UNIA INNOWACJI Strategia na rzecz inteligentnej specjalizacji UNIA INNOWACJI Strategia na rzecz inteligentnej specjalizacji

2 Co oznacza dla regionu „inteligentna specjalizacja”? 2  W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 przygotowanie strategii inteligentnej specjalizacji stanowi warunek ex ante pozyskania funduszy strukturalnych.  Opracowanie strategii inteligentnych specjalizacji to opracowanie algorytmu wyboru specjalizacji - strategii rozwoju specjalizacji. Nie jest celem wskazanie stałej na 7 lat listy wytypowanych sektorów/branż. PROCES identyfikacji specjalizacji – elastyczny, dynamiczny, zmienny, inteligentnie dostosowujący się do zmian rynkowych w gospodarce Warunek ex ante dla środków z UE Warunek ex ante dla środków z UE Proces elastycznego kształtowania i zmienności specjalizacji Regionalna strategia inteligentnej specjalizacji to Regionalna Strategia Innowacji - program w ramach Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

3 Inteligentna specjalizacja jako dziedzina interwencji RSI 3 RSI WK-P 2014-2020 Cele i działania RSI Regionalny system innowacyjności Dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy Edukacja Nauka Gospodarka Inteligentne specjalizacje Kryterium - „sito” dla projektów realizowanych w ramach celów RSI i wsparcia RPO.


Pobierz ppt "Z czego wynika SMART SPECIALIZATION STRATEGY? 1 Strategia inteligentnej specjalizacji to krajowa lub regionalna strategia innowacji, polegająca na określeniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google