Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hodowle tkankowe, komórki macierzyste. Typy hodowli Pierwszorzędowe = pierwotne Wtórne Linie komórkowe Linie unieśmiertelnione telomeraza onkogeny onkowirusy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hodowle tkankowe, komórki macierzyste. Typy hodowli Pierwszorzędowe = pierwotne Wtórne Linie komórkowe Linie unieśmiertelnione telomeraza onkogeny onkowirusy."— Zapis prezentacji:

1 Hodowle tkankowe, komórki macierzyste

2 Typy hodowli Pierwszorzędowe = pierwotne Wtórne Linie komórkowe Linie unieśmiertelnione telomeraza onkogeny onkowirusy nowotworowe

3 Pojęcia Medium = pożywka Zdefiniowane Niezdefiniowane Bezsurowicze Skład: Aminokwasy – 9 egzogennych (His, Ile, Leu, Liz, Met, Phe, Thr, Trp, Val); dodatkowo Cys, Gln, Tyr Witaminy Sole,glukoza Surowica – zawiera insulinę, transferynę Czerwień fenolowa Dodatki: IL-2 dla limfocytów T, erytropoetyna dla erytrocytów

4 Warunki hodowli Temperatura Tlen, dwutlenek węgla pH Wilgotność powietrza

5 Laboratorium

6 Hodowle imitujące warunki fizjologiczne ko-kultury hodowle podtrzymujące z ang. feeder layers hodowle 3D na odpowiednich matrycach hodowle uniemożliwiające adhezję

7 Izolacja komórek Oddzielenie od macierzy międzykomórkowej i rozbicie na pojedyncze komórki rozdrobnienie mechaniczne tkanki trawienie enzymami proteolitycznymi traktowanie EDTA –wiąże jony wapnia potrzebne do kontaktu komórka-komórka Rozbicie komórek szok osmotyczny ultradźwięki przecieranie przez sita homogenizacja

8 Rozdział frakcji Cytometr przepływowy z sorterem Chemotaksja Adhezja Wirowanie Obecność markerów – antygenów powierzchniowych Tworzenie CFU

9 Cytofluorymetria przepływowa z sorterem

10 MACS – rozdział immunomagnetyczny

11 Schemat izolacji immunomagnetycznej Selekcja pozytywna Selekcja negatywna

12 Komórki jednojądrowe ze szpiku kostnego MediumHGF Izolacja chemotaktyczna SDF-1LIF

13 Wirowanie W gradiencie gęstości: frakcje wędrują w zależności od rozmiaru i kształtu gdy użyje się niskiego gradientu cukru (5-20%); w zależności od gęstości frakcji, gdy użyje się wysokiego gradientu cukru (20-70%) W gradiencie prędkości: frakcje wędrują w zależności od ciężaru – im mniejsza frakcja tym większej prędkości trzeba użyć

14 Liczenie komórek cytometr Komora Burkera Średnia ze zliczeń Gęstość komórek /cm 3 : C=n* 10 5 n- ilość zliczonych komórek

15 Określenie żywotności Błękit trypanu – martwe-niebieskie jądra Bromek etydyny – martwe-jądra czerwone Jodek propydyny- martwe – jądro czerwone Dwuoctan fluoresceiny – żywe – zielona fluorescencja cytoplazmy

16 Komórki macierzyste Typy Embrionalne ESC Somatyczne Z krwi pępowinowej

17 Cechy komórki macierzystej Nieograniczona ilość podziałów Zdolność do różnicowania Zdolność samoodnawiania Świat nauki 05/2002

18 Podziały Bardzo rzadkie Symetryczne Asymetryczne Regulacja Świat nauki 07/1999

19 Typy komórek macierzystych Totipotencjalne Pluripotencjalne Multipotencjalne Unipotencjalne

20 Blastocysta Blastocysta = trofoblast + węzeł zarodkowy Trofoblast tworzy łożysko Komórki węzła zarodkowego tworzą 3 listki zarodkowe

21 Blastocysta 0,1 –0,2 mm średnicy 100 –150 komórek

22 Hodowla Komórki węzła zarodkowego Warstwa odżywcza z inaktywowanych fibroblastów mysich Surowica bydlęca Świat nauki 06/1999

23 Różnicowanie mezenchymalnych komórek macierzystych MSC Osteoblasty Osteoklasty

24 zwiększenie aktywności alkalicznej fosfatazy tworzenie ognisk mineralizacji zmiana morfologii i gromadzenie kropli tłuszczu zmiana morfologii i odkładanie proteoglikanów

25 ESC ZALETY: Pluripotencjalne Zgodność antygenowa – brak odrzutu WADY: Trudna hodowla Nieprzewidywalny kierunek różnicowania Potworniaki 20% Problemy etyczne

26 Klonowanie terapeutyczne Jądro komórki somatycznej wprowadzane do pozbawionego jądra oocytu Cytoplazma oocytu odmładza jądro Embrion hodowany do stadium blastocysty

27 Problemy Źródło oocytów Nieznana wydajność tej techniki Wydajność 14% - na 1 linię 280 oocytów Oocyty zwierzęce

28 Partenogeneza Niezapłodniony oocyt pobudzany do rozwoju Podwójny zestaw chromosomów dawcy oocytu Komórki pluripotencjalne

29 Odróżnicowanie Izolacja enzymów oocytu odmładzających jądro Iniekcja do komórki hematopoetycznej Komórki odzyskują pluripotencjalność

30 Płodowe komórki macierzyste FSC 5-9 tygodniowe płody Izolacja komórek linii płciowej Pierwotne komórki zarodkowe EG

31 Migracja ESC do organizmu matki Zaostrzenie chorób autoimmunolo – gicznych Migracja do miejsca uszkodzenia i regeneracja tkanek – ochrona matki Świat nauki 12/2005

32 Krew pępowinowa Alternatywne źródło krwiotwórczych SC Przeszczepy autogeniczne i allogeniczne Możliwość bankowania 130 tys. porcji zbankowanych 3500 przeszczepów

33 Krew pępowinowa ZALETY: Dostępność i czas Bezpieczna metoda pobrania Większa pula dostępnych dawców Młode SC Mniej nasilone GvH Minimalne ryzyko zakażenia CMV Brak dylematów moralnych WADY: Porcja 100 ml bezpieczna dla biorcy 30 kg Opóźnione zasiedlanie szpiku Ryzyko obciążeń genetycznych Nieznany wpływ bankowania Mniej SC niż w szpiku i krwi mobilizowanej

34 Możliwości zastosowania krwi pępowinowej Leczenie białaczek Leczenie pacjentów po chemioterapii lub radioterapii Uzyskanie komórek nerwowych Uzyskanie komórek mezenchymalnych, trzustkowych i hepatocytów

35 Banki krwi pępowinowej PUBLICZNE: Krew sklasyfikowana pod względem HLA Przeszczepy allogeniczne Ponoszą wszystkie koszty Ogólnodostępny rejestr dawców Dowolny biorca KOMERCYJNE: Przeszczepy autogeniczne lub w obrębie rodziny Nie ponosi kosztów Ryzyko zakończenia działalności i zniszczenia komórek

36 Somatyczne komórki macierzyste Niezróżnicowane Ograniczona proliferacja Liczba z wiekiem maleje Efekt starzenia Dostosowanie do niszy tkankowej Nie tworzą potworniaków Stan uśpienia

37 Występowanie somatycznych SC szpik mięśnie – komórki satelitarne skóra jelito wątroba mózg

38 Wykorzystanie somatycznych SC ZALETY: Brak dylematów etycznych Nie tworzą się potworniaki WADY: Trudność pozyskania Brak zgodności tkankowej Efekt starzenia W stanach chorobowych lub martwicy mniejsza liczba

39 Przeszczepy Autologiczne Allogeniczne Ksenogeniczne Narządów Tkanek komórek

40 Możliwości wykorzystania Badania embriogenezy Badania nieprawidłowego rozwoju Badania działania genów Testowanie leków Badanie teratogenów Zastosowania medyczne

41 Ograniczenia Możliwość odrzutu przeszczepu allogenicznego Linie hodowane na mysich fibroblastach i surowicy cielęcej – możliwość transmisji patogenów SC pobierają mysie białko i prezentują je na swojej powierzchni – odrzucenie przeszczepu Trudności uzyskania, hodowli i różnicowania Kontrowersje etyczne

42 Oparzenia Skóra wyhodowana in vitro dostępna komercyjnie Przeszczep odtwarza włosy i gruczoły łojowe Prawidłowy układ strefy wzrostu

43 Zawał serca W Polsce 100 tys. rocznie Nekroza kardiomiocytów Blizna łącznotkankowa Przebudowa ściany Świat nauki 12/2004

44 SSC w terapii pozawałowej -próby przedkliniczne Myszy, szczury, owce, świnie Poprawa kurczliwości Indukcja angiogenezy Prawidłowe ułożenie Ochrona przed dalszą degeneracją Po miesiącu 38% blizny zastąpione tkanką mięśniową

45 Badania kliniczne Poznań i Paryż Podanie podczas bypassów lub przezskórnie Makrofagi + SC Większość komórek nie przeżywa Zwiększenie frakcji wyrzutowej z 35% do 42%

46 Cukrzyca typu I SSC trzustkowe Różnicowanie ESC w komórki wysepek trzuskowych Produkcja insuliny Możliwy przeszczep w nie fizjologicznej lokalizacji – pod torebkę nerki

47 Uszkodzenia wzroku Stosowana terapia SSC z rąbka rogówki In vitro hodowana błonka wszczepiana w miejsce uszkodzenia Oparzenia rogówki

48 Choroba Parkinsona ok. 300 pacjentów ESC lub SSC Tworzyły połączenia neuronalne, produkcja dopaminy 50% redukcja objawów Efekt utrzymywał się przez 5-10 lat 90-95% komórek zamiera po przeszczepie Na 1 pacjenta potrzeba 6 płodów

49 Udar mózgu oraz uszkodzenia rdzenia kręgowego Podanie dożylne Angiogeneza, neurogeneza, regeneracja funkcjonalna Wydzielają czynniki neuropoezy

50 Zęby Badania na myszach SC z miazgi zębów mądrości 15 – 20% miało prawidłowy układ tkanek Ograniczenia: Źródło Rozwój w szczęce dorosłego Tworzenie korzeni Przewidywalna wielkość i kształt Świat nauki 9/2005

51 Hodowla narządów Nerka: Autologiczna Na kolagenowym rusztowaniu Po 12 tygodniach produkowała mocz Wątroba Pęcherz moczowy

52 CD34+2,5%marker SC CD133+1,1%marker SC CD33+45%marker komórek hematopoetycznych CD71+6%marker limfocytów CD105+0,7%marker komórek szpiku CD19+24%marker limfocytów B CD14+7,8%marker monocytów CD3+34%marker limfocytów T

53

54


Pobierz ppt "Hodowle tkankowe, komórki macierzyste. Typy hodowli Pierwszorzędowe = pierwotne Wtórne Linie komórkowe Linie unieśmiertelnione telomeraza onkogeny onkowirusy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google