Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCESY SPAJANIA Opracował dr inż. Tomasz Dyl

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCESY SPAJANIA Opracował dr inż. Tomasz Dyl"— Zapis prezentacji:

1 PROCESY SPAJANIA Opracował dr inż. Tomasz Dyl

2 Literatura Gourd L.M.: Podstawy Technologii Spawalniczych, WNT 1997.
Opartny-Myśliwiec Dąbrówka, Myśliwiec Mieczysław.: Techniki wytwarzania: spawalnictwo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981. Rosłanowski, Jan.: Praktyka warsztatowa : zagadnienia spajania i cięcia materiałów, WYD. AKADEMII MORSKA W GDYNI, Gdynia 2002.

3 Metody spawania gazowego
Wykonanie złączy o dobrych własnościach uwarunkowane jest m.in. sposobem spawania gazowego. Pod pojęciem metody spawania rozumie się szczegółowe określenie położenia palnika i spoiwa w stosunku do spawanych części, kształtu przygotowanych brzegów i usytuowania spoiny w przestrzeni. Praktycznie możemy wyróżnić cztery klasyczne metody spawania gazowego: Spawanie w lewo; Spawanie w prawo; Spawanie w górę; Spawanie metodą kolejnych jeziorek.

4 Metody spawania gazowego
Spawanie blach w pozycji podolnej w lewo: Spoiwo (drut); Palnik; Jeziorko spawalnicze (oczko).

5 Metody spawania gazowego
Spawanie blach w różnych pozycjach metodą w prawo: pozycja podolna; pozycja naścienna złącza doczołowego; prowadzenie drutu; spoina z utrzymanym otworkiem; ruch drutu krokowy – w pozycji nabocznej, złącza teowego z cienką spoiną pachwinową; ruch drutu zakosowy – gruba spoina pachwinowa; 1-drut; 2-palnik; 3-oczko.

6 Metody spawania gazowego
Spawanie grubych blach metodą w górę: jednostronne spawanie; dwustronne spawanie; drut prowadzony za palnikiem; ruchy wykonywane drutem; wygląd spoiny po wykonaniu spawania.

7 Spawanie gazowe (311) Spoiwo
Do spawania gazowego używane jest spoiwo w postaci drutu. Materiał spoiwa powinien być zbliżony pod względem składu chemicznego do materiału rodzimego. Średnica drutu - spoiwa dobierana jest w zależności od grubości części spawanych i metody spawania. Powierzchnia drutu powinna być czysta bez rdzy, oleju, farby itp., a on sam powinien się topić równomiernie bez burzenia i pryskania, dając spoinę bez porów gazowych.

8 Spawanie gazowe (311) Topniki
Podczas spawania mogą powstać trudno topliwe tlenki metali przeciwdziałające dokładnemu połączeniu spoiwa z materiałem rodzimym, a tym samym utworzeniu dobrego i wytrzymałego złącza. Ponadto rozpuszczają tlenki i ułatwiają powstawanie łatwo topliwych i lekkich żużli nie rozpuszczających się w ciekłym metalu i wypływających na jego powierzchnię. Ponadto topnik przy nagrzewaniu topnieje i pokrywa powierzchnię metalu cienką, rzadką, ciekłą warstwą chroniąc ją przed działaniem czynników atmosferycznych, takich jak tlen i azot. Skład chemiczny topników zależy od składu chemicznego i własności spawanego stopu. Topniki używane są do spawania stali, a także metali nieżelaznych i ich stopów. Topniki o działaniu chemicznym mogą być kwaśne lub zasadowe. Do topników kwaśnych zalicza się związki boru, jak kwas borowy i boraks (ultraboran sodowy). Stosowane one są przy spawaniu miedzi i jej stopów. Natomiast do topników zasadowych zalicza się sodę i potas (węglan potasowy), które stosuje się przy spawaniu gazowym materiałów żelaznych zawierających tlenki krzemu.


Pobierz ppt "PROCESY SPAJANIA Opracował dr inż. Tomasz Dyl"

Podobne prezentacje


Reklamy Google