Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Choroby układu oddechowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Choroby układu oddechowego"— Zapis prezentacji:

1 Choroby układu oddechowego
mk

2 NOWORODKI Wady wrodzone układu oddechowego RDS
Zespół zachłyśnięcia smółką Zakażenia Mukowiscydoza ->

3 Wady układu oddechowego
Wady ściany klatki piersiowej Wady przepony Wady dróg przewodzących Górne drogi oddechowe Tchawica i oskrzela Wady płuc

4 Wady ściany klatki piersiowej
Klatka piersiowa kurza (Pectus carinatum, Pigeon Breast) Klatka piersiowa lejkowata (Pectus excavatum, Funnel Chest) Wrodzony brak żeber Rozszczep mostka (Fissura Sterni Congenita, Sternal clefts)

5 Pectus excavatum

6 Pectus excavatum

7

8

9

10

11

12 Multiple rib malformation

13 Wady przepony Wrodzona przepuklina przeponowa przednia (Morgagniego)
1:300 przepuklin przeponowych Często skąpo objawowe lub bezobjawowe Prawostronna – wątroba, okrężnica (łatwiejsze do rozpoznania), sieć, Lewostronna – osierdzie zamyka wrota (skąpe objawy) Objawy późne sugerujące kamicę żółciową, ch. Wrzodową, bóle zamostkowe, kaszel, obj. Dyspeptyczne 10% skręcenie

14 Congenital anterior diaphragmatic hernia (Morgagni)

15 Congenital diaphragmatic hernia of Bochdalek (posterolateral)

16 Wady przepony cont. Wrodzona przepuklina przeponowa Bochdaleka
EMERGENCY !!!!! 1: urodzeń 85-90% lewostronna Współistniejące wady: niedokonany zwrot jelit, sekwestracja płucna, wady serca Lewostronna: jelito grube, śledzona, żołądek, Prawostronna: wątroba Hypoplazja płuc (obustronna z przewagą strony zajętej)

17 Diaphragmatic hernia (7Hbd)

18 Diaphragmatic hernia

19

20 1 rok później

21

22 Wady układu oddechowego
Wady tchawicy Wiotkość chrząstek tchawicy i krtani (laryngotracheomalacia) Wady naczyniowe prawostronny łuk aorty, podwójny łuk aorty, nieprawidłowe odejście lewej tętnicy szyjnej, nieprawidłowe odejście prawej tętnicy podobojczykowej, „sling” lewej tętnicy płucnej Przetoka przełykowo-tchawicza Zwężenia tchawicy Uchyłki tchawicy Nieprawidłowe odejście oskrzeli

23 Ring naczyniowy

24 Przetoka przełykowo-tchawica (Tracheoesophageal fistula – TOF)
1:3500 żywych urodzeń Objawy uzależnione od typu TOF TOF z atrezją przełyku – wcześniactwo – 25%, wady wrodzone – serca, z. Downa, wodonercze, atrezja XII, tracheomalacja, 10% niedrożny odbyt, 50% wady kręgów

25 Przetoka przełykowo- tchawicza Tracheoesophageal fistula – TOF

26 Wady płuc Agenezja płuca Aplazja płuca Hipoplazja płuca
Torbiele wrodzone i wrodzona torbielowatość płuc Wrodzona rozedma płatowa

27 Agenezja (4Hbd)

28 Agenezja v. aplazja (5 Hbd)

29 Hypoplazja

30 Hypoplazja

31 Hypoplazja

32 Hypoplazja

33 Wrodzona rozedma płatowa Congenital lobar emphysema

34

35

36

37

38

39 Torbiel wrodzona

40 RDS Czynniki ryzyka Rozpoznanie Postępowanie LBW Cukrzyca matki
Zatrucie ciążowe Wylewy śródczaszkowe Obciążony wywiad okołoporodowy Rozpoznanie Postępowanie

41

42 RDS – Respiratory Distress Syndrome

43

44 RDS – Respiratory Distress Syndrome

45 Wchłanianie płynu po urodzeniu
przed porodem w czasie porodu 6 godz. po porodzie 30 min po pierwszym oddechu

46

47 Pneumothorax

48

49 Pneumomediastinum

50

51 MAS – Meconium Aspiration Syndrome

52 Choroby układu oddechowego NIEMOWLĘTA
Zapalenia płuc Zapalenie oskrzelików Mukowiscydoza Wady wrodzone układu oddechowego Obturacyjne zapalenie oskrzeli Zespoły aspiracyjne Nawracające zakażenia układu oddechowego

53 Mukowiscydoza Częstość występowania Dziedziczenie Rozpoznanie Leczenie
Noworodki, niemowlęta, dzieci starsze Leczenie Powikłania i rokowanie

54 Dysplazja oskrzelowo-płucna
Rozpoznanie Wysokie stężenia tlenu Ciśnienia w drogach oddechowych Czas Zapobieganie Leczenie

55 Choroby układu oddechowego DZIECI > 2 r.ż.
Zapalenia płuc Astma oskrzelowa Rozstrzenia oskrzeli Zwłóknienia płuc i choroby śródmiąższowe Nawracające zakażenia układu oddechowego Ciało obce Rzadziej wady płuc

56 CT

57 CT

58 MRI


Pobierz ppt "Choroby układu oddechowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google