Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Practical Solutions For You Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Practical Solutions For You Zarządzanie Zasobami Ludzkimi."— Zapis prezentacji:

1 Practical Solutions For You Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

2 Audyt w obszarze HR i Kadr Przedstawienie wyników dla Zarządu Zaproponowanie wdrożenia niezbędnych narzędzi w celu poprawy efektywności oraz optymalizacji procesów Przygotowanie harmonogramu wdrożenia zmian w okresie 3, 6 lub 12 miesięcy Przygotowanie odpowiednich narzędzi Wdrożenie i zarządzanie zmianą Badanie efektywności po wdrożeniu zmian Przykładowe narzędzia z obszaru HR i Kadr Plan prezentacji

3 Audyt w obszarze HR i Kadr Analiza obecnego stanu HR i Kadr Ustalenie jakie są wykorzystywane narzędzia HR-owe i Kadrowe Zdiagnozowanie słabych i mocnych stron w obszarze HR i Kadr Identyfikację obszarów do optymalizacji procesu

4 Przedstawienie wyników dla Zarządu Relacja z przeprowadzonego audytu – prezentacja wyników Wskazanie mocnych stron - na czym warto się skupić, aby poprawić efektywność pracy Wskazanie słabych obszarów – nad czym warto pracować, aby optymalizować wydajność pracy

5 Zaproponowanie wdrożenia niezbędnych narzędzi w celu poprawy efektywności oraz optymalizacji procesów Wskazanie konkretnych obszarów do zmiany, które mają się przyczynić do poprawy efektywności pracy Przedstawienie niezbędnych narzędzi, procedur i regulaminów, które mają na celu usprawnienie zarządzania Określenie nakładu pracy, czasu i zasobów finansowych do przeprowadzenia zmian

6 Przygotowanie harmonogramu wdrożenia zmian w okresie 3, 6 lub 12 miesięcy Przedstawienie planu w wyżej zaproponowanych okresach ze wskazaniem poszczególnych działań rozłożonych w czasie Harmonogram pozwala planować i kontrolować przygotowywane i wdrażane działania

7 Przygotowanie odpowiednich narzędzi Dostosowanie narzędzi z obszaru HR i Kadr do potrzeb firmy i oczekiwań zarządu Przygotowywane narzędzia są realizowane na podstawie mapowania – czyli nałożenia na obecny system funkcjonowania dobrych, nowych procesów

8 Wdrożenie i zarządzanie zmianą Implementacja przygotowanych narzędzi Szkolenie zespołów (specjalistów, kierowników) i bezpośredni trening stanowiskowy Nadzór nad przekazanymi narzędziami poszczególnym zespołom Dyskusja z kadrą zrządzającą mająca na celu zebranie opinii i ewentualnych sugestii co do wdrożonych zmian Bieżące usprawnianie wdrażanych procesów

9 Program wdrożenia

10 Badanie efektywności po wdrożeniu zmian Po ustalonym z zarządem okresie (najczęściej 6 m-cy) sprawdzenie kondycji firmy po wdrożonych zmianach Ustalenie, czy wszystko funkcjonuje wg przyjętych założeń W przypadku odchyleń – wprowadzenie działań korygujących

11 I. Instrukcje w oparciu o standardy ISO Instrukcja ubiegających się o pracę Instrukcja zapotrzebowania na nowego pracownika Instrukcja rekrutacji na stanowiska produkcyjne Instrukcja rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i kierownicze Instrukcja okresowych ocen okresowych Instrukcja oceny metodą 360 C Instrukcja zapotrzebowania na szkolenia Instrukcja wdrożenia nowego pracownika Przykładowe narzędzia z obszaru HR i Kadr

12 Instrukcja umów zleceń Instrukcja agencji pracy tymczasowej Instrukcja komunikacji wewnątrz firmy Instrukcja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Instrukcja badania satysfakcji pracowniczej Instrukcja sukcesji pracownika Instrukcja zwalniania pracownika Instrukcja rozwoju pracownika ścieżki karier Instrukcja motywowania i karania Instrukcja aktywności pracowniczej Instrukcja czas pracy Instrukcja ruch pracowniczy Przykładowe narzędzia z obszaru HR i Kadr

13 II. Projekty w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Opracowywanie zakresu obowiązków poszczególnych pracowników – Księgi Stanowisk Badanie Klimatu Organizacyjnego wg. Kolba Opracowanie księgi kompetencji Badanie struktury obciążeń stanowiskowych Optymalizacja czasu pracy metodą IMPAC- działy administracyjne, produkcyjne Układanie celów strategii personalnych na kwartały dla działów personalnych Budowa kadry rezerwowej Tworzenie nowych działów Przykładowe narzędzia z obszaru HR i Kadr

14 Przeprowadzanie audytów w działach kadr- pod wzglądem zgodności z Kodeks Pracy Wdrażanie systemów pracy II / III zmiana oraz praca w ruchu ciągłym Otwieranie nowych działów np. technologii, rozwoju Opracowanie zwiększenia wydajności poszczególnych działów Negocjacje ze Związkami Zawodowymi Przykładowe narzędzia z obszaru HR i Kadr

15 III. Rekrutacja Tworzenie planów zatrudnienia na dany rok (produkcja, stanowiska specjalistyczne) Rekrutacja oparta na wykorzystaniu testów symulacyjnych: stanowiska produkcyjne stanowiska specjalistyczne stanowiska menadżerskie Przykładowe narzędzia z obszaru HR i Kadr

16 IV. Struktura organizacyjna Budowa schematów organizacyjnych spółek, działów Opisy zadań i kompetencji oraz obowiązków poszczególnych działów Wdrożenie raportu osobowego na dany miesiąc Opracowanie regulaminu pracy Opracowanie regulaminu wynagrodzenia Opracowanie regulaminu motywacyjnego Opracowanie regulaminu nagród Opracowanie Regulaminu ZFŚS Opracowywanie umów o pracę Przykładowe narzędzia z obszaru HR i Kadr

17 V. Motywacja Budowa siatki płac Tworzenie systemów motywacyjnych na poszczególne działy (piony handlowe exportowe, administracyjne, produkcyjne) Przeprowadzanie ocen okresowych – nadzór Zbudowanie strategii ścieżki karier dla pracowników Wdrożenie narzędzia skill matrix Pomoc przy organizowaniu imprez integracyjnych Przykładowe narzędzia z obszaru HR i Kadr

18 VI. Szkolenia Zbudowanie strategii szkoleniowej Ustalenie potrzeb szkoleniowych na dany rok Zarządzanie budżetem szkoleniowym Organizacja i przeprowadzanie szkoleń Przykładowe narzędzia z obszaru HR i Kadr

19 Artur Rzewuski mob. 606455850 artur.rzewuski@ps4u.pl www.ps4u.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Practical Solutions For You Zarządzanie Zasobami Ludzkimi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google