Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Weryfikacja obszarów zabudowanych ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY Komisja Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego Runowo Krajeńskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Weryfikacja obszarów zabudowanych ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY Komisja Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego Runowo Krajeńskie."— Zapis prezentacji:

1 Weryfikacja obszarów zabudowanych ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY Komisja Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego Runowo Krajeńskie 6 listopada 2015

2 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY Identyfikacja problemu Do lat 70. ubiegłego wieku za obszar zabudowany uważano teren, na którym stały co najmniej trzy zabudowania w odległości nie większej, niż 15 metrów od drogi. Komisja Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego

3 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY Komisja Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego

4 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY Jak powinien zostać oznaczony obszar zabudowany określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (a konkretnie – załącznik nr 1 do tego rozporządzenia). Zgodnie z przepisami obszar zabudowany rozpoczyna się białą tablicą D-42 „obszar zabudowany”, a kończy D-43 „koniec obszaru zabudowanego”. Komisja Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego

5 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY Granica obszaru zabudowanego powinna być powiązana z występującą wzdłuż drogi zabudową o charakterze mieszkalnym i towarzyszącym jej ruchem pieszych. Znak ustawia się w pobliżu miejsca, w którym występuje wyraźna zmiana charakteru zagospodarowania otoczenia drogi i pojawia się np. chodnik, wyjazdy bramowe z posesji czy też pas postojowy lub parking wyznaczony wzdłuż drogi. Komisja Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego

6 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY Rozporządzenie wskazuje też wyraźnie, że jako obszar zabudowany nie powinny być oznakowane miejsca, w których: -zabudowa mieszkalna jest oddalona od drogi i nie jest z nią bezpośrednio związana, -strefy przedmieść, w których zabudowa ma charakter handlowo-usługowy (hurtownie, warsztaty, duże sklepy), jeśli nie wiąże się z nią intensywny ruch pieszych w pobliżu drogi lub też ruch pieszych wynika jedynie z lokalizacji przystanku autobusowego, -skrzyżowania dróg lub też ma charakter sezonowy. -tablicą D-42 nie powinno się także oznaczać miejsc, gdzie konieczność ograniczenia prędkości wynika jedynie z warunków geometrycznych i technicznych drogi. Komisja Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego

7 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY Dlaczego przystąpiliśmy do opracowania wytycznych dla obszarów zabudowanych i dlaczego uważamy, że weryfikacja obszarów zabudowanych jest potrzebna.  od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym ma obowiązek nosić elementy odblaskowe,  od 18 maja 2015 roku za przekroczenie prędkości o 50 km/h na obszarze zabudowanym, policja zatrzymuje kierowcy prawo jazdy na 3 miesiące,  wynik 29% wypadków z udziałem pieszych – 15 miejsce wśród 16 województw. Komisja Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego

8 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY Celem przeprowadzenia zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i „przymuszenie ich” do noszenia elementów odblaskowych. Pieszy poruszający się bez odblasków po drodze w obszarze zabudowanym w przypadku braku chodników i oświetlenia liniowego wzdłuż drogi jest znacznie bardziej narażony na potrącenie niż poza obszarem nosząc odblask. Ograniczenie prędkości znakiem B-33 do 50 km/h jest bardziej efektywne – ograniczenie obowiązuje również w godzinach nocnych. Komisja Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego

9 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY Podstawowe założenia do weryfikacji obszarów zabudowanych:  obszar zgodny z definicją,  brak chodnika w miejscowości i oświetlenia drogi – brak obszaru zabudowanego,  strefy przedmieść – nie rozszerzanie nadmiernie obszarów,  znak D-42 nie służy do ograniczania prędkości,  ograniczenia prędkości ze względu na wzmożony ruch pieszych - stosować znakiem B-33 wraz ze znakiem A-17. Komisja Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego

10 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY Komisja Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego

11 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY Komisja Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego

12 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY Najważniejsze założenia/wytyczne: 1.Obszarowi zabudowanemu musi towarzyszyć oświetlenie wzdłuż drogi, przy czym musi się ono znajdować co najmniej w obrębie skrzyżowań, przystanków komunikacji zbiorowej, przejść dla pieszych i dojść do przystanków komunikacji zbiorowej, 2.Zwarta zabudowa, chodnik oraz oświetlenie są warunkami niezbędnymi do wyznaczenia granic obszaru zabudowanego, 3.Jeśli zabudowa, poza zakresem chodnika, nadal jest skupiona wokół drogi, wówczas 20 m. za znakiem D-43 należy ustawić znak A-16 z ograniczeniem B-33. Ograniczenia odwołać znakiem B-34. Komisja Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego

13 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY 4.Jeśli geometria drogi lub inne przyczyny nie wymuszają wskazania znakiem B-33 innej prędkości, odcinki dróg na których zlokalizowany był dotychczas znak D-42, D-43 zaleca się, ze względu na bezpieczeństwo pieszych, wprowadzenie ograniczenia znakiem B-33(60). Komisja Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego Zwarta zabudowa Zwarta zabudowa to zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m. Przy czym budynki te położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

14 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY ZadanieTermin realizacjiJednostka odpowiedzialna Określenie wytycznych lipiec – październik 2015 Komisja ds. Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zatwierdzenie wytycznych przez Wojewódzką Radę BRD - uchwała 23 października 2015Wojewódzka Rada BRD Spotkania z organami zarządzającymi ruchem (WRBRD) Do 15 listopada 2015 Wojewódzka Rada BRD + organy zarządzające ruchem na drogach Kampania w mediach Od 16 listopada 2015Wojewódzka Rada BRD Zgłaszanie problemów przez mieszkańców poprzez aplikację na stronie WRBRD Od 16 listopada 2015Wojewódzka Rada BRD Realizacja pilotażowego programu: Komisja Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego

15 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY Weryfikacja oznakowania wszystkich dróg pod kątem rozporządzenia w sprawie warunków technicznych znaków i sygnałów drogowych - punkt 5.2.48.2. "Ustalenie granic obszaru zabudowanego". Od 16 listopada 2015 do 31 grudnia 2015 Organy zarządzające ruchem: GDDKiA o/ Bydgoszcz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Starostowie Przedstawienie zbiorczych raportów z przeprowadzenia weryfikacji oznakowania drogowego na sieci dróg województwa kujawsko- pomorskiego wraz z określeniem skali koniecznych zmian i kosztów z nią związanych styczeń 2016 Organy zarządzające ruchem: GDDKiA o/ Bydgoszcz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Starostowie Wdrożenie programu na drogach do 31 marca 2016Wszyscy zarządcy dróg Realizacja pilotażowego programu: Komisja Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego

16 Dziękuję za uwagę. Runowo Krajeńskie 6 listopada 2015 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY Komisja Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego


Pobierz ppt "Weryfikacja obszarów zabudowanych ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY Komisja Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego Runowo Krajeńskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google