Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Ciągłe sumienne wypełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie” J. J. Rousseau.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Ciągłe sumienne wypełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie” J. J. Rousseau."— Zapis prezentacji:

1 „Ciągłe sumienne wypełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie” J. J. Rousseau

2

3 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 3  kto jest uprawniony do przystąpienia do egzaminu  czas trwania egzaminu  miejsce przeprowadzania egzaminu  osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie egzaminu  ogólne warunki przystępowania do egzaminu  podstawowe obowiązki dyrektora szkoły lub placówki, pracodawcy, podmiotu prowadzącego KKZ w zakresie organizacji i przebiegu egzaminu  prawo do wglądu  zasady odpłatności za egzamin  zasady unieważnienia egzaminu  możliwości weryfikacji sumy przyznanych punktów

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 4

5 5 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Rozp. MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z 27 kwietnia 2015 r. Rozp. RM w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania 28 maja 1996 r. Rozp. MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Ustawa o systemie oświaty Rozp. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 23 grudnia 2011 r. Rozp. MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych

6 6 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

7 7 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zawiera: 1.Podstawy prawne 2.Opis egzaminu 3.Przygotowania do egzaminu zawodowego 4.Przeprowadzenie egzaminu 5.Postępowanie w sytuacjach szczególnych 6.Postępowanie PZE po egzaminie (pakowanie i przekazywanie materiałów egzaminacyjnych do OKE) 7.Unieważnienia egzaminu 8.Ustalanie i ogłaszanie wyników egzaminu oraz wydawanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 9.Zasady wglądów 10.Informacja dla zdającego (ucznia/słuchacza, absolwenta szkoły, osoby uczęszczającej na KKZ, osoby, która ukończyła KKZ, eksterna, osoby dorosłej – uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych) 11.Terminarz działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminów zawodowych w 2016 r. 12.Załączniki

8 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016 8 Część pisemna polega na rozwiązaniu testu pisemnego (40 zadań WW) czas trwania: 60 minut Część pisemna polega na rozwiązaniu testu pisemnego (40 zadań WW) czas trwania: 60 minut Część praktyczna polega na wykonaniu zadania praktycznego czas trwania: 120, 150, 180, 210 lub 240 minut Część praktyczna polega na wykonaniu zadania praktycznego czas trwania: 120, 150, 180, 210 lub 240 minut

9 9 Część pisemna egzaminu może być przeprowadzana z wykorzystaniem: Wymagane upoważnienie 9 arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi elektronicznego systemu przeprowadzania egzamin u lub

10 Część praktyczna egzaminu, gdy jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania jest dokumentacja  dokumentacja sporządzana jest ręcznie  dla danej kwalifikacji egzamin odbywa się w jednym dniu na jednej zmianie Model „d” Model „dk”  dokumentacja sporządzana jest z wykorzystaniem komputera  może być przeprowadzony na zmianach

11 Część praktyczna egzaminu, gdy rezultatem końcowym wykonania zadania jest głównie wyrób, usługa  zadanie realizowane jest na stanowiskach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt  może być przeprowadzony na zmianach Model „w” Model „wk”  zadanie realizowane jest na stanowiskach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i komputer  może być przeprowadzony na zmianach

12 12 Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu zawodowego osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych osoby posiadające świadectwa uzyskane za granicą osoby spełniające warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniowie i słuchacze szkół policealnych

13

14

15 słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zakończy się miesiąc przed egzaminem osoby posiadające świadectwa uzyskane za granicą uczniowie i absolwenci szkół zawodowych absolwenci KKZ 15 osoby dorosłe będące uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu deklarację można składać dopiero po otrzymaniu informacji o wynikach !

16

17 słuchacze KKZ, który zakończy się miesiąc przed egzaminem, i absolwenci KKZ przystępujący do egzaminu zaraz po zakończeniu kursu uczniowie i absolwenci szkół zawodowych osoby dorosłe będące uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych osoby posiadające świadectwa uzyskane za granicą osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego absolwenci zlikwidowanych szkół zawodowych absolwenci KKZ ponownie przystępujący do egzaminu 17

18 18 Odpłatność za egzamin

19 19 Wysokość opłat za egzamin

20

21 absolwenci KKZ uczniowie i absolwenci szkół zawodowych osoby dorosłe będące uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych osoby posiadające świadectwa uzyskane za granicą osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego 21

22

23 absolwenci KKZ uczniowie i absolwenci szkół zawodowych osoby dorosłe będące uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych osoby posiadające świadectwa uzyskane za granicą osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego 23

24 24 Terminy egzaminów

25 25 Terminy egzaminów

26 Sesja 1 (styczeń – luty 2016) Część pisemna Część praktyczna (kwalifikacje d) 14.01.2016 r. 15.01.2016 r. Część praktyczna (kwalifikacje w, wk, dk) 16.01−26.02.2016 r. Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw 30.03.2016 r. Najbliższe terminy egzaminu w 2016 r. 26

27 Dostosowania - sposób postępowania uczeń/absolwent szkoły Sposób dostosowania wskazuje Rada Pedagogiczna spośród możliwych sposobów określonych w Komunikacie dyrektora CKE 1 Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel na piśmie informuje ucznia/słuchacza absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania 2 Rodzice ucznia/słuchacz/absolwent w ciągu 3 dni roboczych składają/składa oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych dostosowań 3 Dyrektor szkoły przekazuje informacje o sposobach i formach dostosowania do OKE w SMOK-u przed złożeniem harmonogramu 4

28 28 Dostosowania – druki dostępne na stronie internetowej


Pobierz ppt "„Ciągłe sumienne wypełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie” J. J. Rousseau."

Podobne prezentacje


Reklamy Google