Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ING Commercial Finance Polska S.A. STRATEGIA GENERALNA FIRMY JAKO NADRZĘDNY CEL KOMLEKSOWEGO ROZWOJU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ING COMMERCIAL FINANCE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ING Commercial Finance Polska S.A. STRATEGIA GENERALNA FIRMY JAKO NADRZĘDNY CEL KOMLEKSOWEGO ROZWOJU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ING COMMERCIAL FINANCE."— Zapis prezentacji:

1 ING Commercial Finance Polska S.A. STRATEGIA GENERALNA FIRMY JAKO NADRZĘDNY CEL KOMLEKSOWEGO ROZWOJU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ING COMMERCIAL FINANCE POLSKA S.A. prowadzący: Beata Molska – Human Resources Manager ING Commercial Finance Polska S.A. Marzena Mielecka – Kierownik Projektu BIGRAM S.A - Dział Rozwoju i Ocen Sebastian Trzaska – Dyrektor ds. Merytorycznych Anacco Centrum Szkoleń i Doradztwa Personalnego Warszawa, 16 kwietnia 2007

2 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 1 Agenda 1.Przedstawienie prelegentów i specyfiki branży 2.Kompleksowe działania HR w dziedzinie kształtowania kultury organizacji i rozwijania kluczowych kompetencji – zbieżnych z celami strategicznymi organizacji (MBO) - system szkoleń i coachingu - wdrożenie oceny pracowniczej i jej korelacja z płacą zasadniczą - optymalizacja procesów rekrutacji - zestrajanie interesów firmy z motywacją pracowników dzięki badaniu postaw 3.Narzędzia psychometryczne służące do oceny i rozwoju kompetencji Profile XT TM, Checkpoint 360 OTM – praktyczne zastosowanie 4.Nowoczesny system premiowania oparty na banku premii – wdrożenie Systemu Zarządzania przez Cele 5.Podsumowanie – sesja pytań i odpowiedzi

3 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 2 O ING Commercial Finance Polska S.A. najstarsza firma faktoringowa w Polsce – rok założenia 1994 marzec 2006 – zmiana nazwy z Handlowy-Heller S.A. na ING Commercial Finance Polska S.A. jako część Grupy ING – jednej z największych instytucji finansowych na świecie - łączymy w sobie międzynarodowe doświadczenie oraz doskonałą znajomość lokalnego rynku.

4 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 3 Co to jest faktoring? Faktoring - szybkie finansowanie niewymagalnych faktur (należności) z możliwością ich ubezpieczenia i windykacji oraz kompleksowe zarządzanie portfelem należności Faktoring to: szybkie finansowanie kompleksowe zarządzanie należnościami zabezpieczenie przed ryzykiem

5 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 4 Dla kogo faktoring? Faktoring to najlepsze rozwiązanie dla firm, które: dynamicznie się rozwijają i mają duże zapotrzebowanie na środki obrotowe, realizują sprzedaż z odroczonym terminem płatności (czyli najpierw dostawa towaru/usługi, a dopiero później płatność), napotykają na opóźnienia w płatnościach przez Odbiorców (Odbiorcy nie płacą w terminach wskazanych na wystawianych fakturach), chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności Odbiorcy, chcą zlecić zarządzanie należnościami wyspecjalizowanej firmie (np. w celu zmniejszenia pracochłonności i obniżki kosztów), prowadzą działalność charakteryzującą się sezonowymi wahaniami sprzedaży (duże różnice w poziomie sprzedaży w skali roku).

6 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 5 Korzyści Korzyści z faktoringu poprawa płynności finansowej kompleksowe zarządzanie należnościami poprawa współpracy z Odbiorcami: poprawa współpracy z Dostawcami podniesienie bezpieczeństwa sprzedaży i zminimalizowanie ryzyka związanego ze stratami za niezapłacone faktury obniżenie kosztów

7 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 6 Produkty ING Commercial Finance Polska S.A. ING Commercial Finance Polska S.A. oferuje pełen zakres produktów faktoringowych: faktoring krajowy bez przejęcia ryzyka faktoring krajowy z przejęciem ryzyka faktoring eksportowy faktoring obsługowy (bez finansowania) faktoring międzynarodowy gwarancja płatności windykacja należności (jako usługa dodatkowa)

8 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 7 Pozycja na rynku ING Commercial Finance Polska od wielu lat znajduje się w czołówce firm faktoringowych w Polsce. Obecnie posiada około 25% udziału w rynku wśród firm z Polskiego Związku Faktorów (PZF). Źródło: PZF

9 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 8 Wyniki finansowe - obroty Z roku na rok ING Commercial Finance Polska notuje wysoki i stabilny wzrost w każdym kwartale.

10 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 9 Misja finansujemy bezpieczny rozwój Naszych Klientów pomagamy Im w utrzymaniu płynności finansowej i zarządzaniu należnościami naszą ofertę dostosowujemy do zmieniających się potrzeb Klientów jakość naszych usług jest zawsze na najwyższym poziomie

11 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 10 Główne założenia strategii personalnej w ING Commercial Finance Polska S.A. firma przyjazna pracownikom – stworzenie przyjaznego środowiska i warunków pracy poprzez kształtowanie kultury organizacji opartej na otwartej komunikacji i zaufaniu powiązanie płac zasadniczych z wynikiem oceny pracowniczej i aktualnych raportów płac rynkowych w branży wdrożenie MBO i modelu partycypacji w ustalaniu celów – premiowanie aktywności i pomysłów służących strategicznym celom firmy umożliwienie rozwoju (system szkoleń i coachingu) i stworzenie warunków do pełnego wykorzystania potencjału twórczego pracowników na rzecz organizacji (przekazywanie uprawnień, wzbogacenie poszczególnych stanowisk) rozwijanie kluczowych kompetencji i umiejętności poprzez zestrojenie celów strategicznych organizacji z motywacją pracowników optymalizacja procesów rekrutacji poprzez zastosowanie nowoczesnego narzędzia oceny Profile XT TM, dopasowanie kandydata do wartości i kultury organizacji upowszechnianie zasad oraz wartości organizacji i całej grupy poprzez imprezy integracyjne (team building), program adaptacyjny INTRO, szkolenia miękkie strategiczna rola Działu HR – partner i doradca Zarządu

12 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 11 ING Commercial Finance Polska S.A.- wartości i zasady zbieżne z grupą ING zobowiązujemy się do uczciwości w postępowaniu dążymy do osiągnięcia ponadprzeciętnej rentowności jesteśmy otwarci i przystępni promujemy trwały rozwój i przestrzegamy praw człowieka wzajemnie się szanujemy wspieramy lokalne społeczności w których działamy

13 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 12 Kluczowe kompetencje rozwijane na kilku poziomach nastawienie na współpracę – zaangażowanie w budowanie zespołów projektowych i wykorzystanie efektu synergii pozytywna postawa – elastyczność wobec zmian, optymizm koncentracja na Kliencie – znajomość rynku i potrzeb Klientów, wysoka jakość obsługi, dbałość o relacje zaangażowanie w działania i efektywna realizacja celów biznesowych kreatywność i wpływ – umiejętność konsekwentnego wdrażania własnych pomysłów zbieżnych z celami strategicznymi firmy przywództwo i rozwijanie innych – zbudowanie zaufania i autorytetu, delegowanie zadań, coaching, rozwijanie innych

14 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 13 potrzeb indywidualnych pracownika stanowiska, które zajmuje lub będzie zajmował pracownik analiza na podstawie: oceny kompetencji Profile XT TM corocznej oceny pracowniczej - sekcja rozwoju ewidencji już odbytych szkoleń informacji zgłaszanych bezpośrednio przez pracownika analiza na podstawie: opisu stanowiska wytyczonej ścieżki rozwoju informacji zgłaszanych przez bezpośredniego przełożonego System szkoleń w ING Commercial Finance dostosowany jest do:

15 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 14 Kierowanie pracownika na szkolenia wewnętrzne 1.Publikacja katalogu planowanych szkoleń wraz z programem i terminami 2.Wypełnienie specjalnej karty zgłoszeniowej przez pracownika i uzyskanie zgody przełożonego na szkolenie w danym terminie 3.Przesłanie zgłoszeń do Koordynatora Szkoleń w Dziale HR 4.Ocena zasadności zgłoszenia (na podstawie ewidencji przebytych szkoleń, oceny pracowniczej, aktualnych kompetencji – Profile XT TM i rodzaju zajmowanego stanowiska, ścieżki planowanego rozwoju) 5.Skierowanie pracownika na dane szkolenie lub propozycja innego, bardziej dopasowanego szkolenia

16 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 15 Kierowanie pracowników na szkolenia otwarte 1.Przedstawienie propozycji szkolenia przez pracownika bezpośredniemu przełożonemu - wniosek 2.Zgłoszenie propozycji do Działu HR (Koordynatora szkoleń) - przy akceptacji przełożonego – ocena zasadności szkolenia 3.Porównanie przez Dział HR ofert szkoleniowych na rynku w zakresie tematyki ww. szkolenia i podjęcie negocjacji ceny lub przetargu 4.Wybór optymalnej oferty w ramach dostępnego budżetu szkoleniowego i jej rekomendacja 5.Akceptacja cenowej i merytorycznej oferty szkolenia przez Członka Zarządu 6.Skierowanie pracownika na szkolenie otwarte

17 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 16 Dobór szkoleń z umiejętności miękkich Zarządzanie zespołem Szef idealny warsztaty rozwijające kompetencje menedżerskie Zarządzanie sprzedażą i coaching Profesjonalna rekrutacja/ocena pracownicza Trening kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów Komunikacja interpersonalna od podstaw Trening asertywności Trening NLP - psychologia wpływu społecznego i skutecznej perswazji Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów Budowanie długofalowych relacji z Klientem Trudne sytuacje w obsłudze klienta firmowego Sprzedaż krok po kroku Zarządzanie czasem Trening pozytywnego myślenia i optymizmu Jak sobie radzić ze stresem w pracy rozwijające umiejętności menedżerskie rozwijające umiejętności interpersonalne rozwijające umiejętności sprzedażowe i obsługę klienta inne

18 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 17 Szkolenia specjalistyczne i produktowe szkolenia dla księgowości, działu kontrolingu Ocena ryzyka finansowania przedsiębiorstwa (BŚ) Faktoring w INGComFin INTRO Zasady oceny ryzyka Klienta w ING ComFin INTRO Windykacja w ING ComFin INTRO Zaawansowana analiza finansowa Akademia MSR i inne Faktorlink – obsługa klienta Praktyczna obsługa systemu – szkolenie poprzez coaching przy stanowisku pracy Faktorlink- rozliczenia Podatki – dochodowy i VAT Międzynarodowe standardy Rachunkowości MSR/MSSF(BDO) Controlling - zarządzanie kosztami i rentownością

19 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 18 Coaching rozwojowy, kompetencyjny i epizodyczny indywidualny coaching rozwojowy dla kadry managerskiej prowadzony przez konsultanta zewnętrznego na bazie analizy kompetencji managerskich CheckPoint 360 OTM oraz ustaleń przeprowadzonych podczas wywiadów i badania potrzeb coaching epizodyczny dla pracowników prowadzony przez bezpośrednich przełożonych po uprzednim przeszkoleniu wykorzystanie raportów coachingowych powstałych na bazie oceny kompetencji Profile XT TM do jak najlepszego zarządzania pracownikami coaching kaskadowy – możliwy dzięki aktywnemu zaangażowaniu trenerów wewnętrznych z Działu HR - rozpowszechnienie wartości i pożądanych standardów zachowań (program adaptacyjny INTRO, szkolenia miękkie) - nauka świadomej autoanalizy i korekty swoich zachowań na wszystkich szczeblach organizacji

20 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 19 Dostosowanie narzędzi zarządzania do rodzaju motywacji pracowników pogłębione wywiady z pracownikami i managerami, badanie postaw i rodzaju motywacji do pracy, kształcenie managerów pod kątem dostosowywania stylów przywództwa do sytuacji/różnic indywidualnych pracowników oddziaływanie na motywację zewnętrzną i poprzez zestaw skutecznych narzędzi i bodźców (szczególnie istotne dla handlowców i pracowników niższego szczebla w organizacji) – ocena pracownicza skorelowana z systemem podwyżek, system premiowy i prowizyjny, rozbudowany system bonusów i świadczeń rzeczowych oddziaływanie na motywację wewnętrzną przejawiającą się chęcią angażowania się w rozwijające działania podnoszące kompetencje (obserwowaną głównie u wysokiej klasy specjalistów, kadry managerskiej doceniającej atrakcyjność pracy i stanowiska) – przekazywanie uprawnień, wzbogacanie poszczególnych stanowisk, zmiany w strukturze organizacji umożliwiające awans najlepszych zgodne z celami biznesowymi firmy, możliwość rozwoju w strukturach międzynarodowych w grupie

21 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 20 Rekrutacja pracowników w organizacji rosnącej optymalizacja procesu rekrutacji - ogłoszenia na portalach internetowych, włączenie do procesu telefonicznych rozmów rekrutacyjnych i narzędzi on-line szkolenie kadry managerskiej dot. profesjonalnej rekrutacji oraz angażowanie przy wywiadzie sprawdzającym kompetencje merytoryczne korzystanie z pomocy zewnętrznych agencji doradztwa personalnego i head hunterów przy doborze na kluczowe stanowiska managerskie stosowanie wnikliwych wywiadów psychologicznych i wieloetapowego systemu rekrutacji w celu zminimalizowania błędów rekrutacyjnych sprawdzenia kandydata pod kątem jasno sprecyzowanych kryteriów w opisie stanowiska oraz profilu osobowościowym sporządzonym przy pomocy narzędzia Profile XT TM - korzystanie z raportów rekrutacyjnych rozpoczynanie procesu niemal każdej rekrutacji od analizy wewnętrznych zasobów (informacja dla pracowników o naborze) wykorzystanie rekomendacji od samych pracowników

22 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 21 Wynagrodzenia zasadnicze - korelacja z oceną pracowniczą i raportami płac rynkowych

23 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 22 ING Commercial Finance S.A. od 2006 roku korzysta z dwóch rozwiązań w zakresie oceny kompetencji wdrożonych przez BIGRAM S.A. PROFILE XT oraz CheckPoint 360 OTM Profile XT, to zaawansowany technologicznie, system oceny potencjału kandydatów i pracowników. Zadaniem Profile XT jest ułatwienie możliwie jak najlepszego dopasowania do stanowiska. CheckPoint 360 O, to system oceny zwrotnej 8 uniwersalnych kompetencji menedżerskich i 16 zestawów umiejętności, służący rozwojowi najważniejszych obszarów zarządzania.

24 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 23 Profile XT, jako instrumentarium psychometryczne jest owocem ponad 25 lat doświadczeń i badań. Wraz z polskimi ekspertami w zakresie psychologii i psychometrii zadbaliśmy o to, aby dostarczało ono wyników dostosowanych do polskich norm i środowiska pracy. PROFILE XT

25 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 24 Informacje uzyskiwane przy pomocy Profile XT: znajdują praktyczne zastosowanie podczas zatrudniania pracowników (pozwalając uniknąć błędów rekrutacyjnych) są pomocne w coachingu ułatwiają badanie potrzeb szkoleniowych wspomagają planowanie ścieżek kariery oraz stanowią pomoc dla przełożonych w ustaleniu optymalnego podejścia w kontaktach z podwładnymi PROFILE XT

26 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 25 Czy kandydat/pracownik ma umiejętności, które pozwolą mu na efektywne wykonywanie danej pracy? – profil stylu myślenia PROFILE XT Jak będzie wykonywać daną pracę? – profil cech behawioralnych Czy będzie zainteresowany wykonywaniem pracy? – profil zainteresowań zawodowych

27 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 26 PROFILE XT Dane kandydata lub pracownika uzyskane w ramach badania Profile XT porównywane są z tzw. Profilami Dopasowania do Stanowiska, co pozwala na stwierdzenie, czy dana osoba odpowiada oczekiwaniom związanym z danym stanowiskiem pracy (raport analizy stanowiska). Profile mogą być budowane w oparciu o opinie ekspertów (Kwestionariusz Analizy Stanowiska), porównanie wyników najlepszych pracowników (min. 3) lub kombinację tych dwóch metod. Profile XT pozwala na precyzyjne łączenie osób z rodzajem wykonywanych zadań.

28 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 27 PROFILE XT Profil STYLU MYŚLENIA obejmuje: wskaźnik uczenia się zasób słownictwa myślenie werbalne umiejętności liczbowe myślenie liczbowe

29 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 28 PROFILE XT Profil CECH BEHAWIORALNYCH obejmuje: poziom energii asertywność towarzyskość podporządkowanie postawa podejmowanie decyzji dopasowanie się samodzielność obiektywna ocena

30 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 29 PROFILE XT Profil ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH obejmuje: przedsiębiorczość kwestie finansowo-administracyjne wspieranie ludzi zainteresowania kreatywne zainteresowania techniczne zainteresowania mechaniczne

31 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 30 PROFILE XT RAPORT REKRUTACYJNY – dostarcza oceny kandydatów zewnętrznych i wewnętrznych, mierząc jednocześnie ich dopasowanie do danego stanowiska; raport proponuje także pytania rekrutacyjne, które można wykorzystać, aby upewnić się, czy i w jakim stopniu dany kandydat pasuje do stanowiska, które miałby objąć

32 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 31 PROFILE XT RAPORT COACHINGOWY – przewodnik menedżera, dzięki któremu może on pomagać zarządzanym przez siebie osobom w osiąganiu lepszych wyników; raport zawiera sugestie dotyczące rozwoju efektywności pracowników; pozwala menedżerom rozwijać swoje umiejętności przywódcze

33 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 32 PROFILE XT w ING Commercial Finance Polska S.A. Budowanie profili stanowisk Szkolenie z zakresu rekrutacji z użyciem Profile XT TM Szkolenie dla administratora Systemu Oceny Badanie pracowników oraz kandydatów Wykorzystanie raportów w procesie rekrutacji i selekcji, rozpoznawania potrzeb szkoleniowych, planowania ścieżek kariery.

34 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 33 CheckPoint 360 OTM CheckPoint 360 O - to system oceny zwrotnej kompetencji, dzięki któremu menedżerowie mogą dowiedzieć się, co o wynikach ich pracy sądzą osoby z ich najbliższego otoczenia: przełożeni podwładni współpracownicy - równi rangą + samoocena

35 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 34 CheckPoint 360 OTM komunikacja – umiejętność słuchania innych, przetwarzania informacji oraz skutecznego komunikowania się zdolność adaptacji – dostosowywanie się do okoliczności i kreatywne myślenie przywództwo – zdolność wzbudzania zaufania, wyznaczania kierunku i delegowania odpowiedzialności relacje z innymi – budowanie osobistych relacji i ułatwianie zespołowi osiągnięcie sukcesu

36 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 35 CheckPoint 360 OTM zarządzanie zadaniami – predyspozycje do efektywnej i kompetentnej pracy rozwijanie innych – wspieranie rozwoju indywidualnych uzdolnień i skuteczne motywowanie efektywne działanie – zdolność do podejmowania działań i osiągania wyników rozwój osobisty – wykazywanie się zaangażowaniem i dążenie do podnoszenia własnych kwalifikacji

37 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 36 CheckPoint 360 OTM CheckPoint 360 O wspomaga system oceny i rozwoju kadry menedżerskiej, dostarczając kompleksowej diagnozy kompetencji, które są kluczowe dla dynamicznie rozwijającej się organizacji. Dzięki czytelnemu raportowi CheckPoint 360 O oraz sesji informacji wskazuje na obszary, które są mocną stroną danego menedżera oraz kompetencje i umiejętności, które wymagają poprawy. Tym samym jest efektywnym narzędziem wspierającym analizę potrzeb szkoleniowych w obszarze umiejętności miękkich dla kadry menedżerskiej.

38 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 37 Badanie kompetencji kadry menedżerskiej Rozmowy feedbackowe – koncentracja na rozwoju Wykorzystanie wyników w procesie rozwoju (szkolenia, coaching) miękkich umiejętności menedżerskich CheckPoint 360 OTM w ING Commercial Finance Polska S.A.

39 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 38 System premiowania Projekt Premiowanie MBO oparte na banku premii

40 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 39 System premiowania – założenia projektu system ściśle powiązany z realizacją celów biznesowych przełożenie celów strategicznych na indywidualne zadania pracowników indywidualna i kompleksowa ocena pracownika system ciągłej motywacji

41 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 40 System premiowania – model systemu Cele biznesowe Fundusz premiowania System przeliczania funduszu Ocena indywidualna pracownika System przeliczania Premii – bank premii Premia pracownika

42 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 41 System premiowania – poziom celów biznesowych fundusz premiowania o dynamicznym charakterze poziom realizacji celów biznesowych wyznacza poziom funduszu premiowania dokładna korelacja i przeliczenie wartości systemu Cel ACel BFundusz 78%98%10% 89%99%18%

43 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 42 System premiowania – przełożenie celów mapa procesów ustalenie centrów odpowiedzialności ustalenie miejsc skupienia procesów kluczowych ustalenie zasad pomiaru realizacji celów ustalenie wskaźników opisujących cele identyfikacja procesów i zasad ich oceny wskaźnikowej określenie odpowiedzialności poszczególnych stanowisk pracy budowa indywidualnych kart oceny

44 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 43 System premiowania – karta premiowania indywidualne zadania określone parametry pomiaru zadań opisane wskaźniki wartości oczekiwane waga w ocenie dla poszczególnych zadań wartość zadań plus system mnożników dla handlowców

45 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 44 System premiowania – wartość premii określenie grupy uprawnionej i poziomu uprawnienia określone wielkości funduszu premiowego ustalenie poziomu realizacji zadań indywidualnych system oceny i komunikacji celów – komunikacja systemowa przeliczenie oceny na wartość premii system banku premii wyliczenie wartości do wypłaty ustalenie zadań premiowych i zasad oceny nowy cykl premiowania

46 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 45 System premiowania – bank premii system rozliczania premii w kilku okresach częściowa wypłata premii za kilka następujących po sobie okresów system ciągłej motywacji bieżąca uwaga na zadaniach niwelacja wahania wartości premii system lojalnościowy Fragment systemu - przykład

47 ING Commercial Finance Polska S.A. Slajd 46 System premiowania – wartości systemu pełne powiązanie i rozumienie strategii i celów organizacji praca zespołowa w projektach – doskonalenie systemu MBO doskonalenie kompetencji w kierunku realizacji biznesu rozumienie zadań i czytelny system pomiaru i oceny rozumienie wartości i priorytetów ciągła motywacja i komunikacji w organizacji system integracji celów pracownika i organizacji premiowanie jest systemem zarządzania, komunikacji, kreowania postaw, a potem systemem wynagradzania

48 ING Commercial Finance Polska S.A. Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "ING Commercial Finance Polska S.A. STRATEGIA GENERALNA FIRMY JAKO NADRZĘDNY CEL KOMLEKSOWEGO ROZWOJU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ING COMMERCIAL FINANCE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google