Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ZAKAŻENIA WIRUSOWE dr n. biol. Agnieszka Pawełczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ZAKAŻENIA WIRUSOWE dr n. biol. Agnieszka Pawełczyk."— Zapis prezentacji:

1 CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ZAKAŻENIA WIRUSOWE dr n. biol. Agnieszka Pawełczyk

2 CECHY WIRUSÓW MAŁE (10 – 300 nm)MAŁE (10 – 300 nm) CAŁKOWICIE ZALEŻNE OD ŻYWYCH KOMÓREKCAŁKOWICIE ZALEŻNE OD ŻYWYCH KOMÓREK MAJĄ JEDEN RODZAJ KWASU NUKLEINOWEGO (jedna cząsteczka lub w postaci segmentów)MAJĄ JEDEN RODZAJ KWASU NUKLEINOWEGO (jedna cząsteczka lub w postaci segmentów) MAJĄ BIAŁKO WIĄŻĄCE RECEPTORMAJĄ BIAŁKO WIĄŻĄCE RECEPTOR

3 WYPUSTKI OSŁONKA NUKLEOKAPSYD KAPSOMERY SCHEMAT BUDOWY WIRUSA KAPSYD KAPSYD – płaszcz białkowy NUKLEOPKAPSYD – kompleks białka ochronnego i wirusowego ZEWNĘTRZNA OSŁONKA LIPIDOWA BŁONA STABILIZUJĄCA STRUKTURA RDZENIA (BIAŁKA I GENOM)

4 SYMETRIA WIELOŚCIANÓW I UFORMOWANIE KAPSOMERÓW TRIMERY 235235 235235 60 12 PENTAMERÓW DIMERY TRIANGULARNE TRIANGULARNE 12 PENTAMERÓW DIMERY TRIANGULARNE TRIANGULARNE

5 PORÓWNAWCZE ROZMIARY WYBRANYCH GRUP WIRUSÓW

6 Białka wirusowe 1. Białka strukturalne -Ochrona materiału genetycznego wirusa -Utrzymanie segmentów genomu razem -Udział w oddziaływaniu wirionu na komórkę gospodarza: adsorpcja, penetracja wirusa do komórki, replikacja, ekspresja 2. Białka enzymatyczne -Inicjacja procesu infekcji -Metabolizm kwasów nukleinowych 3. Białka enzymatyczne powstające w fazie namnażania gdy: -Brak określonej aktywności w komórce gospodarza -Brak enzymu w miejscu namnażania -Nieprzystosowanie enzymów do tworzenia odpowiednich kompleksów z białkamim wirusowymi w procesie namnażania 1. Białka strukturalne -Ochrona materiału genetycznego wirusa -Utrzymanie segmentów genomu razem -Udział w oddziaływaniu wirionu na komórkę gospodarza: adsorpcja, penetracja wirusa do komórki, replikacja, ekspresja 2. Białka enzymatyczne -Inicjacja procesu infekcji -Metabolizm kwasów nukleinowych 3. Białka enzymatyczne powstające w fazie namnażania gdy: -Brak określonej aktywności w komórce gospodarza -Brak enzymu w miejscu namnażania -Nieprzystosowanie enzymów do tworzenia odpowiednich kompleksów z białkamim wirusowymi w procesie namnażania

7 KLASYFIKACJA WIRUSÓW  TYP KWASU NUKLEINOWEGO  LICZBA NICI KWASU NUKLEINOWEGO  POLARNOŚĆ GENOMU WIRUSOWEGO  SYMETRIA NUKLEOKAPSYDU  BRAK LUB OBECNOŚĆ OSŁONKI LIPIDOWEJ RODZINY (budowa kwasu nukleinowego) PODRODZINY (budowa struktury genowej) RODZAJE (budowa antygenowa i inne właściwości biologiczne

8

9 Porównanie wybranych cech wirusów zapalenia wątroby HAV HBV HCV HDV HEV GENOM RNA DNA RNA RNA RNA RODZINA Picorna Hepadna Flavi:Pesti Viroid Calici ZAKAŻENIE pokarm krew krew krew pokarm SERODIAGNOSTYKA IgM IgM anty-HCV IgM IgM IgM IgM anty-HCV IgM IgM anty-HAV anty-HBC HCV-RNA anty-HDV anty-HEV anty-HAV anty-HBC HCV-RNA anty-HDV anty-HEV HAV HBV HCV HDV HEV GENOM RNA DNA RNA RNA RNA RODZINA Picorna Hepadna Flavi:Pesti Viroid Calici ZAKAŻENIE pokarm krew krew krew pokarm SERODIAGNOSTYKA IgM IgM anty-HCV IgM IgM IgM IgM anty-HCV IgM IgM anty-HAV anty-HBC HCV-RNA anty-HDV anty-HEV anty-HAV anty-HBC HCV-RNA anty-HDV anty-HEV

10 PODSTAWOWE ELEMENTY WIRUSA STANOWIĄCE PODSTAWĘ KAŻDEGO ZAKAŻENIA WIRULENCJA (porównuje ciężkość choroby spowodowanej przez różne szczepy tego samego mikroorganizmu =liczba mikroorganizmów potrzebnych do wywołania określonego efektu) PATOGENNOŚĆ (porównuje ciężkość choroby spowodowanej przez różne mikroorganizmy) WIRULENCJA (porównuje ciężkość choroby spowodowanej przez różne szczepy tego samego mikroorganizmu =liczba mikroorganizmów potrzebnych do wywołania określonego efektu) PATOGENNOŚĆ (porównuje ciężkość choroby spowodowanej przez różne mikroorganizmy)

11 DROGI ZAKAŻEŃ WIRUSOWYCH BŁONA ŚLUZOWA OKA (ADENOWIRUSY, HERPES WIRUSY) BŁONA ŚLUZOWA OKA (ADENOWIRUSY, HERPES WIRUSY) UKŁAD ODDECHOWY (GRYPA, ODRA, RÓŻYCZKA. OSPA WIETRZNA, PARAINFLUENZA) UKŁAD POKARMOWY (ENTEROWIRUSY, ADENOWIRUSY, ROTAWIRUSY) UKŁAD POKARMOWY (ENTEROWIRUSY, ADENOWIRUSY, ROTAWIRUSY) UKŁAD MOCZOWO – PŁCIOWY (HERPES WIRUSY, RETROWIRUSY) URAZY SKÓRY: BEZPOŚREDNIE WŚCIEKLIZNABEZPOŚREDNIE - WŚCIEKLIZNA - HERPES SIMPLEX - PAPILLOMA PRZEZ WEKTORYPRZEZ WEKTORY - ODKLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU - ODKLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU

12 POSTACIE ZAKAŻEŃ: 1.MIEJSCOWE I OGÓLNE 2.OBJAWOWE I BEZOBJAWOWE 3.OSTRE I PRZEWLEKŁE 4.SZERZĄCE SIĘ DROGĄ WERTYKALNĄ I HORYZONTALNĄ 5.WYWOŁANE PRZEZ WIRUSY ZNANE I NIEZNANE 6.KONWENCJONALNE I NIEKONWENCJONALNE 7.NIOSĄCE NASTĘPSTWA BEZPOŚREDNIE I PÓŹNE umiejscowienie i postać kliniczna

13 WIRUSY 1. 1. FAGOCYTOZA DO CYTOPLAZMY KOM.GOSPODARZA 2. 2. UWOLNIENIE RNA LUB DNA (NUKLEAZY LIZOSOMALNE) 3. SYNTEZA KW. NUKLEINOWYCH WIRUSA W JĄDRZE LUB CYTOPLAZMIE 1. 1. FAGOCYTOZA DO CYTOPLAZMY KOM.GOSPODARZA 2. 2. UWOLNIENIE RNA LUB DNA (NUKLEAZY LIZOSOMALNE) 3. SYNTEZA KW. NUKLEINOWYCH WIRUSA W JĄDRZE LUB CYTOPLAZMIE

14 KOMÓRKA JAKO GOSPODARZ WIRUSA  BŁONA CYTOPLAZMATYCZNA ( ADSORPCJA, UWALNIANIE)  MITOCHONDRIA I AP. GOLGIEGO (METABOLIZM)  LIZOSOMY (ENZYMY)  RYBOSOMY (SYNTEZA PLIPEPTYDÓW)  SIATECZKA ŚRÓDPLAZMATYCZNA (PRZENOSZENIE)  BŁONA JĄDROWA (TRANSPORT)  WODNICZKI CYTOPLAZMATYCZNE (GROMADZENIE WIRIONÓW)  DNA CHROMOSOMÓW (SYNTEZA MATERIAŁU GENETYCZNEGO)  CYTOSZKIELET (ROLA W MORFOGENEZIE, SYNTEZIE PODJEDNOSTEK WIRUSOWYCH, PRZEMIESZCZANIE)  BŁONA CYTOPLAZMATYCZNA ( ADSORPCJA, UWALNIANIE)  MITOCHONDRIA I AP. GOLGIEGO (METABOLIZM)  LIZOSOMY (ENZYMY)  RYBOSOMY (SYNTEZA PLIPEPTYDÓW)  SIATECZKA ŚRÓDPLAZMATYCZNA (PRZENOSZENIE)  BŁONA JĄDROWA (TRANSPORT)  WODNICZKI CYTOPLAZMATYCZNE (GROMADZENIE WIRIONÓW)  DNA CHROMOSOMÓW (SYNTEZA MATERIAŁU GENETYCZNEGO)  CYTOSZKIELET (ROLA W MORFOGENEZIE, SYNTEZIE PODJEDNOSTEK WIRUSOWYCH, PRZEMIESZCZANIE)

15 INTERAKCJA WIRUS - KOMÓRKA 1. USZKODZENIE FUNKCJI KOMÓRKOWYCH (ZMIANY MORFOLOGICZNE I BIOCHEMICZNE) 2. ZAKAŻENIE CYTOIDALNE Z USZKODZENIEM LUB ZNISZCZENIEM KOMÓRKI W WYNIKU DZIAŁANIA BIAŁEK WIRUSA I (LUB) ZABURZEŃ METABOLIZMU KOMÓRKOWEGO 3. UTRZYMYWANIE SIĘ ZAKAŻENIA KOMÓRKI (ZAKAŻENIA PRZEWLEKŁE, LATENTNE) 4. TRANSFORMACJA KOMÓREK

16 PRZYKŁADY INTERAKCJI WIRUS- KOMÓRKA EFEKT CYTOPATYCZNY to zatrzymanie: ruchu komórek, mitoz, syntezy komórkowego DNA i białek. Dochodzi do dezintegracji jądra, wakuolizacji cytoplazmy i degradacji mitochondriów ZAKAŻENIE PERSYSTENTNE Powstają potomne wirusy oraz zachodzą podziały komórkowe. Po podziale komórki wirus przechodzi do komórek potomnych

17 ADSORPCJA 1.R ECEPTORY KOMÓRKOWE WIĄŻĄCE WIRUSA: -M-M-M-MUKOPROTEINOWE (ortomyksowirusy, paramyksowirusy) -L-L-L-LIPOPROTEINOWE (enterowirusy, arbowirusy, wirusy herpes)

18 Receptory determinujące zakażenie wirusowe WIRUS RNA -Pikorna -Ortomykowirusy -Rabdowirusy -Retrowirusy DNA Herpes wirusy Hepadnawirusy WIRUS RNA -Pikorna -Ortomykowirusy -Rabdowirusy -Retrowirusy DNA Herpes wirusy Hepadnawirusy RECEPTORY KOMÓRKOWE Molekuła 1 (ICAM-1) sialyoligosacharydy receptor acetyloholinowy molekuła CD4 Klasa I HLA MHC C3d receptor CD 21 Hepatocytowy receptor RECEPTORY KOMÓRKOWE Molekuła 1 (ICAM-1) sialyoligosacharydy receptor acetyloholinowy molekuła CD4 Klasa I HLA MHC C3d receptor CD 21 Hepatocytowy receptor RECEPTORY WIRUSOWE VP-1,VP1,2,3 hemaglutynina białko G Gp120 H 301, gp 350 Pre-s

19 PRZENIKANIE (PENETRACJA) -PINOCYTOZA = wiropeksja (wnika cały wirion poprzez opłaszczone klatryną dołki) -ENDOCYTOZA -FUZJA WIRUSOWA np. wirus odry i świnki - LIPAZY KOMÓRKOWE – UWALNIAJĄ LIPIDY Z WIRIONÓW - PROTEAZY KOMÓRKOWE – ROZBIJAJĄ HEMAGLUTYNINĘ - TRANSLOKACJA UWOLNIENIE KWASU NUKLEINOWEGO WIRUSA -PINOCYTOZA = wiropeksja (wnika cały wirion poprzez opłaszczone klatryną dołki) -ENDOCYTOZA -FUZJA WIRUSOWA np. wirus odry i świnki - LIPAZY KOMÓRKOWE – UWALNIAJĄ LIPIDY Z WIRIONÓW - PROTEAZY KOMÓRKOWE – ROZBIJAJĄ HEMAGLUTYNINĘ - TRANSLOKACJA UWOLNIENIE KWASU NUKLEINOWEGO WIRUSA

20 OKRES WYLĘGANIA OKRES POMIĘDZY ZAKAŻENIEM, A WYSTĄPIENIEM PIERWSZYCH OBJAWÓW  OKRES UMIEJSCAWIANIA OKRES NARASTANIA I SZCZYTU OKRES NARASTANIA I SZCZYTU  ZDROWIENIE  PRZETRWANIE PATOGENU W USTROJU OKRES WYLĘGANIA OKRES POMIĘDZY ZAKAŻENIEM, A WYSTĄPIENIEM PIERWSZYCH OBJAWÓW  OKRES UMIEJSCAWIANIA OKRES NARASTANIA I SZCZYTU OKRES NARASTANIA I SZCZYTU  ZDROWIENIE  PRZETRWANIE PATOGENU W USTROJU

21 REPLIKACJAREPLIKACJA ZAKAŻENIE = ODTWARZANIE GENOMU WIRUSOWEGO + EKSPRESJA

22 REPLIKACJA WIRUSÓW KOMÓRKA GOSPODARZA: 1. ADSORPCJA NA POWIERZCHNI 2. ZAPOCZĄTKOWANIE CYKLU REPLIKACJ  RECEPTORY  FAZA CYKLU KOMÓRKOWEGO

23 REPLIKACJA WIRUSÓW 1.Zdolność komórki do przyjęcia wirusa Receptory determinujące zakażenie wirusowe 1.Zdolność komórki do przyjęcia wirusa Receptory determinujące zakażenie wirusowe

24 STRATEGIA REPLIKACJI WIRUSÓW DNA DNA mRNA BIAŁKA WCZESNE I PÓŹNE TRANSKRYPCJA DNA ZALEŻNA POLIMERAZA RNA TRANSKRYPCJA DNA ZALEŻNA POLIMERAZA RNA

25 GRUPY WIRUSÓW W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU REPLIKACJI I TRANSKRYPCJI 1. WIRUSY Z DWUNICIOWYM DNA 2. WIRUSY Z DWUNICIOWYM DNA I ODWRÓCONĄ TRNSKRYPCJĄ 3. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM DNA 4. WIRUSY Z DWUNICIOWYM RNA 5. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA O (-) POLARNOŚCI 6. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA I ODWRÓCONĄ TRNSKRYPCJĄ 7. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA O (+)POLARNOŚCI 1. WIRUSY Z DWUNICIOWYM DNA 2. WIRUSY Z DWUNICIOWYM DNA I ODWRÓCONĄ TRNSKRYPCJĄ 3. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM DNA 4. WIRUSY Z DWUNICIOWYM RNA 5. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA O (-) POLARNOŚCI 6. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA I ODWRÓCONĄ TRNSKRYPCJĄ 7. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA O (+)POLARNOŚCI

26 GRUPY WIRUSÓW W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU REPLIKACJI I TRANSKRYPCJI 1. WIRUSY Z DWUNICIOWYM DNA (=)DNA – (=)DNA (=)DNA – (=)DNAREPLIKACJA: - W JĄDRZE KOMÓRKI (herpeswirusy, adenowirusy, papowawirusy ) - W CYTOPLAZMIE (pokswirusy) 2. WIRUSY Z DWUNICIOWYM DNA I ODWRÓCONĄ TRNSKRYPCJĄ Hepadnawiridae 1. WIRUSY Z DWUNICIOWYM DNA (=)DNA – (=)DNA (=)DNA – (=)DNAREPLIKACJA: - W JĄDRZE KOMÓRKI (herpeswirusy, adenowirusy, papowawirusy ) - W CYTOPLAZMIE (pokswirusy) 2. WIRUSY Z DWUNICIOWYM DNA I ODWRÓCONĄ TRNSKRYPCJĄ Hepadnawiridae

27 REPLIKACJA HBV 1.HBV HEPATOCYT (receptor albuminowy) 2.HBV wnika do jądra komórki 3.TRANSKRYPCJA NA WIRUSOWE mRNA (kooperacja sekwencji DNA – HBV z komórkowymi czynnikami transkrypcyjnymi = PODŁOŻE TROPIZMU HBV do komórki) 4.mRNA pregenom 5.TRANSLACJA (białka rdzeniowe,polimeraza, niedojrzały rdzeń, odwrotna transkrypcja) 6.NIĆ DNA (L-) – powstaje hybryda RNA/DNA

28 ROZSZCZEPIENIE RNA/DNA RNA PREGENOMU ZOSTAJE PRZENIESIONE DO DR1 I DR2 ODWROTNA TRANSKRYPCJA NA MATRYCY RNA ZOSTAJE ZBUDOWANA KRÓTSZA NIĆ DNA HBVS+ UWOLNIONA POJEDYNCZA NIĆ DNA

29 GRUPY WIRUSÓW W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU REPLIKACJI I TRANSKRYPCJI 3. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM DNA (+)DNA DWUNICIOWA FORMA POŚREDNIA DNA (+-) NAMNAŻANIE ASYMETRYCZNA TRANSKRYPCJA mRNA 3. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM DNA (+)DNA DWUNICIOWA FORMA POŚREDNIA DNA (+-) NAMNAŻANIE ASYMETRYCZNA TRANSKRYPCJA mRNA KOMÓRKOWA POLIMERAZA DNA KOMÓRKOWA POLIMERAZA RNA KOMÓRKOWA POLIMERAZA DNA

30 GRUPY WIRUSÓW W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU REPLIKACJI I TRANSKRYPCJI 4. WIRUSY Z DWUNICIOWYM RNA Reoviridae (+-) RNA (+)RNA (+-) RNA 4. WIRUSY Z DWUNICIOWYM RNA Reoviridae (+-) RNA (+)RNA (+-) RNA AKTYWNOŚĆ RNA TRANSKRYPTAZY W WIRIONACH

31 GRUPY WIRUSÓW W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU REPLIKACJI I TRANSKRYPCJI 5. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA O (-)POLARNOŚCI (-)RNA (+)RNA 5. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA O (-)POLARNOŚCI (-)RNA (+)RNA BRAK ZDOLNOŚCI DZIAŁANIA mRNA OBDARZONY INFORMACJĄ DO KODOWANIA BIAŁEK TRANSKRYPTAZA RNA

32 GRUPY WIRUSÓW W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU REPLIKACJI I TRANSKRYPCJI 6. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA I ODWRÓCONĄ TRNSKRYPCJĄ Retroviridae 7. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA O (+) POLARNOŚCI Pikornaviridae, Flaviviridae 6. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA I ODWRÓCONĄ TRNSKRYPCJĄ Retroviridae 7. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA O (+) POLARNOŚCI Pikornaviridae, Flaviviridae

33 GROMADZENIE SKŁADNIKÓW NIEZBĘDNYCH DO UFORMOWANIA WIRIONU PROCES ZALEŻNY OD:  MIEJSCA REPLIKACJI WEWNĄTRZ KOMÓRKI  MECHANIZMU UWALNIANIA WIRUSÓW POTOMNYCH

34 DOJRZEWANIE PRZECHODZENIE W STAN ZAKAŹNY: -WIRUSY DNA -WIRUSY RNA (Z OSŁONKĄ) -ORTOMYKSOWIRUSY, PARAMYKSOWIRUSY, RETROWIRUSY, RABDOWIRUSY, TOGAWIRUSY,FLAWIWIRUSY (pączkowanie + szkielet kom.) -KORONAWIRUSY, BUNYAWIRUSY (pączkowanie z siat.plazmat. I ap. Golg.)

35 UWOLNIENIE Z KOMÓRKI PĄCZKOWANIE PĄCZKOWANIE KANALIKI KOMÓRKOWE KANALIKI KOMÓRKOWE W WODNICZKACH W WODNICZKACH USZKODZENIE STRUKTURY KOMÓRKOWEJ USZKODZENIE STRUKTURY KOMÓRKOWEJ

36 WIRUSÓW PRZEGLĄD SYSTEMATYCZNY WIRUSÓW

37 DNA-containing viruses

38 AdenoviridaeAdenoviridae  ZAWIERAJĄ DWUNICIOWY DNA  WIRIONY NIE MAJĄ OSŁONKI  ZAKAŻENIE KOMÓRKI: endocytoza – odpłaszczenie, doprowadzenie jądra wirusa do jądra komórki, mRNA, transkrypcja, odtworzenie wirusowego DNA, odbudowa wirionów potomnych  SYNTEZA WIRIONÓW W JĄDRZE KOMÓRKI  WYIZOLOWANY DNA – ZAKAŹNY  Procesy chorobowe umiejscowione głównie w układzie oddchowym i pokarmowym  Przebieg zakażeń bezobjawowy lub nieznaczne objawy kliniczne  Dotyczy zwykle dzieci (główny rezerwuar)  47 serotypów  ZAWIERAJĄ DWUNICIOWY DNA  WIRIONY NIE MAJĄ OSŁONKI  ZAKAŻENIE KOMÓRKI: endocytoza – odpłaszczenie, doprowadzenie jądra wirusa do jądra komórki, mRNA, transkrypcja, odtworzenie wirusowego DNA, odbudowa wirionów potomnych  SYNTEZA WIRIONÓW W JĄDRZE KOMÓRKI  WYIZOLOWANY DNA – ZAKAŹNY  Procesy chorobowe umiejscowione głównie w układzie oddchowym i pokarmowym  Przebieg zakażeń bezobjawowy lub nieznaczne objawy kliniczne  Dotyczy zwykle dzieci (główny rezerwuar)  47 serotypów DNA-containing viruses

39 Adenovirus A colorized electron micrograph from the Center for Cell Imaging at the Yale University School of Medicine.Yale University School of Medicine Adenoviridae DNA-containing viruses

40 Adenoviridae DIAGNOSTYKA WIRUSOLOGICZNA 1.IZOLACJA Z WYMAZÓW GARDŁA,WYDZIELIN SPOJÓWEK, PLWOCINY,KAŁU 2.DODANIE DO WYIZOLOWANEGO MATERIAŁU ANTYBIOTYKÓW 3.ZAKAŻANIE KOMÓREK (HeLa, KOM. ZARODKA LUDZKIEGO) 4.OBSERWACJA ZMIAN CYTOPATYCNYCH PO 2 – 21 DNIACH IDENTYFIKACJA WIRUSA 1.ODCZYN WIĄZANIA DOPEŁNIACZA 2.ODCZYN ZOBOJĘTNIANIA 3.ELEKTROFOREZA 4.HYBRYDYZACJA 5.IFA DIAGNOSTYKA WIRUSOLOGICZNA 1.IZOLACJA Z WYMAZÓW GARDŁA,WYDZIELIN SPOJÓWEK, PLWOCINY,KAŁU 2.DODANIE DO WYIZOLOWANEGO MATERIAŁU ANTYBIOTYKÓW 3.ZAKAŻANIE KOMÓREK (HeLa, KOM. ZARODKA LUDZKIEGO) 4.OBSERWACJA ZMIAN CYTOPATYCNYCH PO 2 – 21 DNIACH IDENTYFIKACJA WIRUSA 1.ODCZYN WIĄZANIA DOPEŁNIACZA 2.ODCZYN ZOBOJĘTNIANIA 3.ELEKTROFOREZA 4.HYBRYDYZACJA 5.IFA

41 ADENOVIRUSADENOVIRUS DNA-containing viruses

42 Papovaviridae  MAŁE WIRIONY Z DWUNICIOWYM DNA  BRAK OSŁONKI  ZAKAŻENIEPROWADZI DO NISZCZENIA KOMÓRKI LUB ZAKAŻENIE CIĄGŁE PROWADZI DO TRANSFORMACJI KOMÓREK I ROZWOJU PROCESU NOWOTWOROWEGO  REPLIKACJA DNA I DOJRZEWANIE ZACHODZI W JĄDRZE  OGRANICZONY ZAKRES GOSPODARZY  MAŁE WIRIONY Z DWUNICIOWYM DNA  BRAK OSŁONKI  ZAKAŻENIEPROWADZI DO NISZCZENIA KOMÓRKI LUB ZAKAŻENIE CIĄGŁE PROWADZI DO TRANSFORMACJI KOMÓREK I ROZWOJU PROCESU NOWOTWOROWEGO  REPLIKACJA DNA I DOJRZEWANIE ZACHODZI W JĄDRZE  OGRANICZONY ZAKRES GOSPODARZY

43 Papovaviridae: Porównanie wirusów z rodzajów Polyomavirus i Papillomavirus

44 Papovaviridae  Papillomawirusy: swoistość gatunkowa żywicieli znanych 100 typów ludzkich wirusów komórkami docelowymi są kom. warstw rozrodczych skóry i błon śluzowych (efektem są brodawki)  Poliomawirusy (SV 40, Py, BKV, JCV): wirusy powiązane z etiologią nowotworów DNA-containing viruses

45 Human poliovirus

46 Papillomavirus particles are approximately 55nm in diameter. The capsid is composed of 72 morphological units, or capsomers, arranged on the surface of a T=7 icosahedron. The capsomers located at each of the 12 vertices, are pentavalent (i.e. each is surrounded by five adjacent capsomers), and the other 60 capsomers are hexavalent (each adjacent to six capsomers). PapovaviridaePapovaviridae DNA-containing viruses

47 PAPILLOMAVIRUSPAPILLOMAVIRUS

48 Papillomavirus Many types of papillomavirus cause benign skin tumours (warts) in their natural hosts. These warts often regress spontaneously, but human genital warts (tumours caused by specific types of papillomavirus, particularly types 16 and 18) regularly become malignant if they persist for a sufficiently long time. types of papillomavirus, particularly types 16 and 18) regularly become malignant if they persist for a sufficiently long time.Papillomavirus Many types of papillomavirus cause benign skin tumours (warts) in their natural hosts. These warts often regress spontaneously, but human genital warts (tumours caused by specific types of papillomavirus, particularly types 16 and 18) regularly become malignant if they persist for a sufficiently long time. types of papillomavirus, particularly types 16 and 18) regularly become malignant if they persist for a sufficiently long time. MULTIPLE HUMAN PAPILLOMAVIRUSES HUMAN PAPILLOMAVIRUS DNA-containing viruses

49 Bovine papilloma DNA-containing viruses

50 HerpesviridaeHerpesviridae  JEDNA CZĄSTECZKA LINIOWEGO, DWUNICIOWEGO DNA  OSŁONKA Z PODWÓJNEJ WARSTWY LIPIDOWEJ I GLIKOPROTEINOWEJ  POMIĘDZY OSŁONKĄ, A KAPSOMEREM JEST WARSTWA BIAŁKOWA  OSŁONKA ZAWIERA ANTYGENY WIĄŻĄCE SWOISTE PRZECIWCIAŁA NEUTRALIZUJĄCE WIRUSA I RECEPTOR DLA Fc FRAGMENTU IMMUNOGLOBULIN  Wirus Herpes simlex typu 1 i 2, wirus ospy wietrznej, wirus małpiB  Wirus cytomegalii, wirus herpes typu 6  Wirus Epstaina – Barr,wirusy herpes typu 7 i 8 DNA-containing viruses

51 HERPESVIRUSHERPESVIRUS

52 Hepadnaviridae HBV is the prototype member of the family Hepadnaviridae DNA-containing viruses

53 HEPATITIS B VIRUS DNA-containing viruses

54 ParvoviridaeParvoviridae najmniejsze DNA wirusy liniowy jednoniciowy DNA (+) najmniejsze DNA wirusy liniowy jednoniciowy DNA (+) DNA-containing viruses Podrodziny: Parvovirinae Densovirinae Wirusy kręgowców Wirusy bezkręgowców zależne od adenowirusów (defektywne)) Wirusy kręgowców Wirusy bezkręgowców zależne od adenowirusów (defektywne))

55 ParvoviridaeParvoviridae Wywołują liczne choroby u zwierząt,związane z niszczeniem kom.proliferujących, prowdzące do uskodzeń płodu i noworodków. U ludzi wiąże się etiologicznie rozwój rumienia zakaźnego typu B 19 oraz stany podbiegunkowe o niewyjaśnionej etiologii. Wywołują liczne choroby u zwierząt,związane z niszczeniem kom.proliferujących, prowdzące do uskodzeń płodu i noworodków. U ludzi wiąże się etiologicznie rozwój rumienia zakaźnego typu B 19 oraz stany podbiegunkowe o niewyjaśnionej etiologii. DNA-containing viruses

56 FAMILIAE: Parvoviridae DNA-containing viruses

57 PARVO VIRUS DNA-containing viruses

58 RNA-containing viruses

59 OrthomyxoviridaeOrthomyxoviridae Zakażenia oddechowe Zakażenia oddechowe Wirusy A mogą zakażać zwierzęta i ludzi, wirusy B zakażają tylko ludzi Wirusy A mogą zakażać zwierzęta i ludzi, wirusy B zakażają tylko ludzi Zakażenia oddechowe Zakażenia oddechowe Wirusy A mogą zakażać zwierzęta i ludzi, wirusy B zakażają tylko ludzi Wirusy A mogą zakażać zwierzęta i ludzi, wirusy B zakażają tylko ludzi RNA-containing viruses

60 WIRUS GRYPY RNA-containing viruses

61 Reoviridae  DWUNICIOWY, LINIOWY RNA  BRAK OSŁONKI  WYSTĘPUJE 6 – 10 GŁÓWNYCH POLIPEPTYDÓW STRUKTURALNYCH, TRANSKRYPTAZA I INNE ENZYMY  REPLIKACJA W CYTOPLAZMIE  WIRUSY WYWOŁUJĄCE LIZĘ RNA-containing viruses

62 Reoviridae  Zakażenia niemowląt i małych dzieci (do 2 roku życia) – wiele jest zakażeń bezobjawowych. W zakażeniach objawowych okres unkubacji 1 – 3 dni. Charakterystyczne są wymioty, biegunka, podwyższenie temperatury i ból brzucha.  U dorosłych zaburzenia jelitowe RNA-containing viruses

63 ROTAVIRUSROTAVIRUS Human rotavirus Reoviridae RNA-containing viruses

64 Reoviridae An animal reovirus Mammalian reovirus virion Mammalian reovirus virion Note the wheel-like appearance of some of the rotavirus particles. The observance of such particles gave the virus its name ('rota' being the Latin word meaning wheel). Bar = 100 nanometers. Source: Cell culture. Method: Negative-stain Transmission Electron Microscopy By F.P. Williams, U.S. Environmental Protection AgenU.S. Environmental Protection Agen RNA-containing viruses

65 Parmyxoviridae  DUŻE WIRUSY (150 nm)  PLEOMORFIZM  JEDNA CZĄSTECZKA RNA (-)  MAJA OSŁONKĘ  WIRIONY MAJĄ 5 – 7 GŁÓWNYCH POLIPEPTYDÓW  REPLIKACJA W CYTOPLAZMIE  UWALNIANIE PRZEZ PĄCZKOWANIE  SWOISTOŚĆ GATUNKOWA  DUŻE WIRUSY (150 nm)  PLEOMORFIZM  JEDNA CZĄSTECZKA RNA (-)  MAJA OSŁONKĘ  WIRIONY MAJĄ 5 – 7 GŁÓWNYCH POLIPEPTYDÓW  REPLIKACJA W CYTOPLAZMIE  UWALNIANIE PRZEZ PĄCZKOWANIE  SWOISTOŚĆ GATUNKOWA RNA-containing viruses

66 Parmyxoviridae  Wirus parainfluezy  Wirus odry  Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych  Wirus parainfluezy  Wirus odry  Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych RNA-containing viruses

67 Virion: pleomorphic - round forms 100-500 nm in diameter, filamentous forms 100- 150 nm across. Nucleocapsid: herringbone pattern of subunits, 18 nm across pitch 5.5 nm. ssRNA, 15,156 nucleotides. Envelope: lipoprotein bilayer contains projections of F and the larger HN (8 nm). Genus: Rubulavirus Family: Paramyxoviridae Newcastle disease virus PARAMYXOVIRIDAEPARAMYXOVIRIDAE RNA-containing viruses

68 PARAMYXOVIRUSESPARAMYXOVIRUSES

69 Picornaviride  RNA (+), JEDNOPASMOWY  BRAK OSŁONEK  SYNTEZA WIRIONÓW W CYTOPLAZMIE  RNA (+), JEDNOPASMOWY  BRAK OSŁONEK  SYNTEZA WIRIONÓW W CYTOPLAZMIE RNA-containing viruses

70 Picornaviride  Enterowirusy (poliowirusy, wirusy Coxackie typu A i B, wirusy ECHO)  Hepatowirusy (HAV)  Rhinovirus  Cardiovirus  Aphtovirus  Enterowirusy (poliowirusy, wirusy Coxackie typu A i B, wirusy ECHO)  Hepatowirusy (HAV)  Rhinovirus  Cardiovirus  Aphtovirus RNA-containing viruses

71 ENTEROVIRUSESENTEROVIRUSES RNA-containing viruses

72 Picornaviridae Viral particles seen by transmission electron microscopy (TEM) at a magnification of 350,000x). This image is from Dennis Kunkel's excellent Microscopy Science and Photography Through a Microscope web site.Microscopy Science and Photography Through a Microscope An animal picornavirus Human hepatitis A virus RNA-containing viruses

73 Retroviridae HIV Representation of the Human Immunodeficiency Virus RNA-containing viruses

74 FlaviviridaeFlaviviridae  RNA (+) JEDNOPASMOWY  LIPIDOWA OSŁONKA  2 – 3 BIAŁKA ZWIĄZANE Z OSŁONKĄ  W WIRIONACH DUŻO LIPIDÓW POCHODZENIA KOMÓRKOWEGO  SĄ GLIKOPROTEINY I GLIKOLIPIDY  REPLIKACJA W CYTOPLAZMIE  DOJRZEWANIE W WODNICZKACH I SIATECZCE ŚRÓDPLAZMATYCZNEJ  ROZPRZESTRZENIANIE PRZY UDZIALE WEKTORÓW RNA-containing viruses

75 FlaviviridaeFlaviviridae FLAVIVIRUS PESTIVIRUS


Pobierz ppt "CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ZAKAŻENIA WIRUSOWE dr n. biol. Agnieszka Pawełczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google