Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ZAKAŻENIA WIRUSOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ZAKAŻENIA WIRUSOWE"— Zapis prezentacji:

1 CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ZAKAŻENIA WIRUSOWE
dr n. biol. Agnieszka Pawełczyk

2 CECHY WIRUSÓW MAŁE (10 – 300 nm) CAŁKOWICIE ZALEŻNE OD ŻYWYCH KOMÓREK
MAJĄ JEDEN RODZAJ KWASU NUKLEINOWEGO (jedna cząsteczka lub w postaci segmentów) MAJĄ BIAŁKO WIĄŻĄCE RECEPTOR

3 SCHEMAT BUDOWY WIRUSA WYPUSTKI OSŁONKA NUKLEOKAPSYD KAPSOMERY
KAPSYD – płaszcz białkowy NUKLEOPKAPSYD – kompleks białka ochronnego i wirusowego ZEWNĘTRZNA OSŁONKA LIPIDOWA BŁONA STABILIZUJĄCA STRUKTURA RDZENIA (BIAŁKA I GENOM)

4 SYMETRIA WIELOŚCIANÓW I UFORMOWANIE KAPSOMERÓW
TRIMERY 2 3 5 60 12 PENTAMERÓW DIMERY TRIANGULARNE

5 PORÓWNAWCZE ROZMIARY WYBRANYCH GRUP WIRUSÓW

6 Białka wirusowe Białka strukturalne 2. Białka enzymatyczne
Ochrona materiału genetycznego wirusa Utrzymanie segmentów genomu razem Udział w oddziaływaniu wirionu na komórkę gospodarza: adsorpcja, penetracja wirusa do komórki, replikacja, ekspresja 2. Białka enzymatyczne Inicjacja procesu infekcji Metabolizm kwasów nukleinowych 3. Białka enzymatyczne powstające w fazie namnażania gdy: Brak określonej aktywności w komórce gospodarza Brak enzymu w miejscu namnażania Nieprzystosowanie enzymów do tworzenia odpowiednich kompleksów z białkamim wirusowymi w procesie namnażania

7 KLASYFIKACJA WIRUSÓW RODZINY (budowa kwasu nukleinowego)
TYP KWASU NUKLEINOWEGO LICZBA NICI KWASU NUKLEINOWEGO POLARNOŚĆ GENOMU WIRUSOWEGO SYMETRIA NUKLEOKAPSYDU BRAK LUB OBECNOŚĆ OSŁONKI LIPIDOWEJ RODZINY (budowa kwasu nukleinowego) PODRODZINY (budowa struktury genowej) RODZAJE (budowa antygenowa i inne właściwości biologiczne

8

9 Porównanie wybranych cech wirusów zapalenia wątroby
HAV HBV HCV HDV HEV GENOM RNA DNA RNA RNA RNA RODZINA Picorna Hepadna Flavi:Pesti Viroid Calici ZAKAŻENIE pokarm krew krew krew pokarm SERODIAGNOSTYKA IgM IgM anty-HCV IgM IgM anty-HAV anty-HBC HCV-RNA anty-HDV anty-HEV

10 PODSTAWOWE ELEMENTY WIRUSA STANOWIĄCE PODSTAWĘ KAŻDEGO ZAKAŻENIA
WIRULENCJA (porównuje ciężkość choroby spowodowanej przez różne szczepy tego samego mikroorganizmu =liczba mikroorganizmów potrzebnych do wywołania określonego efektu) PATOGENNOŚĆ (porównuje ciężkość choroby spowodowanej przez różne mikroorganizmy)

11 DROGI ZAKAŻEŃ WIRUSOWYCH
BŁONA ŚLUZOWA OKA (ADENOWIRUSY, HERPES WIRUSY) UKŁAD ODDECHOWY (GRYPA, ODRA, RÓŻYCZKA. OSPA WIETRZNA, PARAINFLUENZA) URAZY SKÓRY: BEZPOŚREDNIE - WŚCIEKLIZNA - HERPES SIMPLEX - PAPILLOMA PRZEZ WEKTORY - ODKLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU UKŁAD POKARMOWY (ENTEROWIRUSY, ADENOWIRUSY, ROTAWIRUSY) UKŁAD MOCZOWO – PŁCIOWY (HERPES WIRUSY, RETROWIRUSY)

12 umiejscowienie i postać kliniczna
POSTACIE ZAKAŻEŃ: MIEJSCOWE I OGÓLNE OBJAWOWE I BEZOBJAWOWE OSTRE I PRZEWLEKŁE SZERZĄCE SIĘ DROGĄ WERTYKALNĄ I HORYZONTALNĄ WYWOŁANE PRZEZ WIRUSY ZNANE I NIEZNANE KONWENCJONALNE I NIEKONWENCJONALNE NIOSĄCE NASTĘPSTWA BEZPOŚREDNIE I PÓŹNE umiejscowienie i postać kliniczna

13 WIRUSY 1. FAGOCYTOZA 2. UWOLNIENIE RNA LUB DNA
DO CYTOPLAZMY KOM.GOSPODARZA 2. UWOLNIENIE RNA LUB DNA (NUKLEAZY LIZOSOMALNE) 3. SYNTEZA KW. NUKLEINOWYCH WIRUSA W JĄDRZE LUB CYTOPLAZMIE

14 KOMÓRKA JAKO GOSPODARZ WIRUSA
BŁONA CYTOPLAZMATYCZNA (ADSORPCJA, UWALNIANIE) MITOCHONDRIA I AP. GOLGIEGO (METABOLIZM) LIZOSOMY (ENZYMY) RYBOSOMY (SYNTEZA PLIPEPTYDÓW) SIATECZKA ŚRÓDPLAZMATYCZNA (PRZENOSZENIE) BŁONA JĄDROWA (TRANSPORT) WODNICZKI CYTOPLAZMATYCZNE (GROMADZENIE WIRIONÓW) DNA CHROMOSOMÓW (SYNTEZA MATERIAŁU GENETYCZNEGO) CYTOSZKIELET (ROLA W MORFOGENEZIE, SYNTEZIE PODJEDNOSTEK WIRUSOWYCH, PRZEMIESZCZANIE)

15 INTERAKCJA WIRUS - KOMÓRKA
1. USZKODZENIE FUNKCJI KOMÓRKOWYCH (ZMIANY MORFOLOGICZNE I BIOCHEMICZNE) 2. ZAKAŻENIE CYTOIDALNE Z USZKODZENIEM LUB ZNISZCZENIEM KOMÓRKI W WYNIKU DZIAŁANIA BIAŁEK WIRUSA I (LUB) ZABURZEŃ METABOLIZMU KOMÓRKOWEGO 3. UTRZYMYWANIE SIĘ ZAKAŻENIA KOMÓRKI (ZAKAŻENIA PRZEWLEKŁE, LATENTNE) 4. TRANSFORMACJA KOMÓREK

16 PRZYKŁADY INTERAKCJI WIRUS- KOMÓRKA
EFEKT CYTOPATYCZNY to zatrzymanie: ruchu komórek, mitoz, syntezy komórkowego DNA i białek. Dochodzi do dezintegracji jądra, wakuolizacji cytoplazmy i degradacji mitochondriów ZAKAŻENIE PERSYSTENTNE Powstają potomne wirusy oraz zachodzą podziały komórkowe. Po podziale komórki wirus przechodzi do komórek potomnych

17 ADSORPCJA RECEPTORY KOMÓRKOWE WIĄŻĄCE WIRUSA:
MUKOPROTEINOWE (ortomyksowirusy, paramyksowirusy) LIPOPROTEINOWE (enterowirusy, arbowirusy, wirusy herpes)

18 Receptory determinujące zakażenie wirusowe
RNA -Pikorna -Ortomykowirusy -Rabdowirusy -Retrowirusy DNA Herpes wirusy Hepadnawirusy RECEPTORY KOMÓRKOWE Molekuła 1 (ICAM-1) sialyoligosacharydy receptor acetyloholinowy molekuła CD4 Klasa I HLA MHC C3d receptor CD 21 Hepatocytowy receptor RECEPTORY WIRUSOWE VP-1,VP1,2,3 hemaglutynina białko G Gp120 H 301, gp 350 Pre-s

19 PRZENIKANIE (PENETRACJA)
PINOCYTOZA = wiropeksja (wnika cały wirion poprzez opłaszczone klatryną dołki) ENDOCYTOZA FUZJA WIRUSOWA np. wirus odry i świnki - LIPAZY KOMÓRKOWE – UWALNIAJĄ LIPIDY Z WIRIONÓW - PROTEAZY KOMÓRKOWE – ROZBIJAJĄ HEMAGLUTYNINĘ - TRANSLOKACJA UWOLNIENIE KWASU NUKLEINOWEGO WIRUSA

20 OKRES NARASTANIA I SZCZYTU ZDROWIENIE PRZETRWANIE PATOGENU W USTROJU
OKRES WYLĘGANIA OKRES POMIĘDZY ZAKAŻENIEM, A WYSTĄPIENIEM PIERWSZYCH OBJAWÓW OKRES UMIEJSCAWIANIA OKRES NARASTANIA I SZCZYTU ZDROWIENIE PRZETRWANIE PATOGENU W USTROJU

21 ODTWARZANIE GENOMU WIRUSOWEGO
REPLIKACJA ZAKAŻENIE = ODTWARZANIE GENOMU WIRUSOWEGO + EKSPRESJA

22 REPLIKACJA WIRUSÓW KOMÓRKA GOSPODARZA: 1. ADSORPCJA NA POWIERZCHNI
2. ZAPOCZĄTKOWANIE CYKLU REPLIKACJ RECEPTORY FAZA CYKLU KOMÓRKOWEGO

23 REPLIKACJA WIRUSÓW Zdolność komórki do przyjęcia wirusa
Receptory determinujące zakażenie wirusowe

24 STRATEGIA REPLIKACJI WIRUSÓW DNA
TRANSKRYPCJA DNA ZALEŻNA POLIMERAZA RNA mRNA BIAŁKA WCZESNE I PÓŹNE

25 GRUPY WIRUSÓW W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU REPLIKACJI I TRANSKRYPCJI
WIRUSY Z DWUNICIOWYM DNA WIRUSY Z DWUNICIOWYM DNA I ODWRÓCONĄ TRNSKRYPCJĄ WIRUSY Z JEDNONICIOWYM DNA WIRUSY Z DWUNICIOWYM RNA WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA O (-) POLARNOŚCI WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA I ODWRÓCONĄ TRNSKRYPCJĄ WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA O (+)POLARNOŚCI

26 GRUPY WIRUSÓW W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU REPLIKACJI I TRANSKRYPCJI
WIRUSY Z DWUNICIOWYM DNA (=)DNA – (=)DNA REPLIKACJA: W JĄDRZE KOMÓRKI (herpeswirusy, adenowirusy, papowawirusy ) W CYTOPLAZMIE (pokswirusy) 2. WIRUSY Z DWUNICIOWYM DNA I ODWRÓCONĄ TRNSKRYPCJĄ Hepadnawiridae

27 REPLIKACJA HBV HBV HEPATOCYT (receptor albuminowy)
HBV wnika do jądra komórki TRANSKRYPCJA NA WIRUSOWE mRNA (kooperacja sekwencji DNA – HBV z komórkowymi czynnikami transkrypcyjnymi = PODŁOŻE TROPIZMU HBV do komórki) mRNA pregenom TRANSLACJA (białka rdzeniowe,polimeraza, niedojrzały rdzeń, odwrotna transkrypcja) NIĆ DNA (L-) – powstaje hybryda RNA/DNA

28 ROZSZCZEPIENIE RNA/DNA
RNA PREGENOMU ZOSTAJE PRZENIESIONE DO DR1 I DR2 UWOLNIONA POJEDYNCZA NIĆ DNA ODWROTNA TRANSKRYPCJA NA MATRYCY RNA ZOSTAJE ZBUDOWANA KRÓTSZA NIĆ DNA HBVS+

29 GRUPY WIRUSÓW W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU REPLIKACJI I TRANSKRYPCJI
3. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM DNA (+)DNA DWUNICIOWA FORMA POŚREDNIA DNA (+-) NAMNAŻANIE ASYMETRYCZNA TRANSKRYPCJA mRNA KOMÓRKOWA POLIMERAZA DNA KOMÓRKOWA POLIMERAZA DNA KOMÓRKOWA POLIMERAZA RNA

30 GRUPY WIRUSÓW W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU REPLIKACJI I TRANSKRYPCJI
4. WIRUSY Z DWUNICIOWYM RNA Reoviridae (+-) RNA (+)RNA (+-) RNA AKTYWNOŚĆ RNA TRANSKRYPTAZY W WIRIONACH

31 GRUPY WIRUSÓW W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU REPLIKACJI I TRANSKRYPCJI
5. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA O (-)POLARNOŚCI (-)RNA (+)RNA BRAK ZDOLNOŚCI DZIAŁANIA mRNA OBDARZONY INFORMACJĄ DO KODOWANIA BIAŁEK TRANSKRYPTAZA RNA

32 GRUPY WIRUSÓW W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU REPLIKACJI I TRANSKRYPCJI
6. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA I ODWRÓCONĄ TRNSKRYPCJĄ Retroviridae 7. WIRUSY Z JEDNONICIOWYM RNA O (+) POLARNOŚCI Pikornaviridae, Flaviviridae

33 GROMADZENIE SKŁADNIKÓW NIEZBĘDNYCH DO UFORMOWANIA WIRIONU
PROCES ZALEŻNY OD: MIEJSCA REPLIKACJI WEWNĄTRZ KOMÓRKI MECHANIZMU UWALNIANIA WIRUSÓW POTOMNYCH

34 DOJRZEWANIE PRZECHODZENIE W STAN ZAKAŹNY: WIRUSY DNA
WIRUSY RNA (Z OSŁONKĄ) ORTOMYKSOWIRUSY, PARAMYKSOWIRUSY, RETROWIRUSY, RABDOWIRUSY, TOGAWIRUSY,FLAWIWIRUSY (pączkowanie + szkielet kom.) KORONAWIRUSY, BUNYAWIRUSY (pączkowanie z siat.plazmat. I ap. Golg.)

35 UWOLNIENIE Z KOMÓRKI PĄCZKOWANIE KANALIKI KOMÓRKOWE W WODNICZKACH
USZKODZENIE STRUKTURY KOMÓRKOWEJ

36 PRZEGLĄD SYSTEMATYCZNY WIRUSÓW

37 DNA-containing viruses

38 Adenoviridae ZAWIERAJĄ DWUNICIOWY DNA WIRIONY NIE MAJĄ OSŁONKI
ZAKAŻENIE KOMÓRKI: endocytoza – odpłaszczenie, doprowadzenie jądra wirusa do jądra komórki, mRNA, transkrypcja, odtworzenie wirusowego DNA, odbudowa wirionów potomnych SYNTEZA WIRIONÓW W JĄDRZE KOMÓRKI WYIZOLOWANY DNA – ZAKAŹNY Procesy chorobowe umiejscowione głównie w układzie oddchowym i pokarmowym Przebieg zakażeń bezobjawowy lub nieznaczne objawy kliniczne Dotyczy zwykle dzieci (główny rezerwuar) 47 serotypów DNA-containing viruses

39 Adenoviridae Adenovirus A colorized electron micrograph from the Center for Cell Imaging at the Yale University School of Medicine. DNA-containing viruses

40 DIAGNOSTYKA WIRUSOLOGICZNA
Adenoviridae DIAGNOSTYKA WIRUSOLOGICZNA IZOLACJA Z WYMAZÓW GARDŁA,WYDZIELIN SPOJÓWEK, PLWOCINY,KAŁU DODANIE DO WYIZOLOWANEGO MATERIAŁU ANTYBIOTYKÓW ZAKAŻANIE KOMÓREK (HeLa, KOM. ZARODKA LUDZKIEGO) OBSERWACJA ZMIAN CYTOPATYCNYCH PO 2 – 21 DNIACH IDENTYFIKACJA WIRUSA ODCZYN WIĄZANIA DOPEŁNIACZA ODCZYN ZOBOJĘTNIANIA ELEKTROFOREZA HYBRYDYZACJA IFA

41 ADENOVIRUS DNA-containing viruses

42 Papovaviridae MAŁE WIRIONY Z DWUNICIOWYM DNA BRAK OSŁONKI
ZAKAŻENIEPROWADZI DO NISZCZENIA KOMÓRKI LUB ZAKAŻENIE CIĄGŁE PROWADZI DO TRANSFORMACJI KOMÓREK I ROZWOJU PROCESU NOWOTWOROWEGO REPLIKACJA DNA I DOJRZEWANIE ZACHODZI W JĄDRZE OGRANICZONY ZAKRES GOSPODARZY

43 Papovaviridae: Porównanie wirusów z rodzajów Polyomavirus i Papillomavirus

44 Papovaviridae Papillomawirusy: Poliomawirusy (SV 40, Py, BKV, JCV):
swoistość gatunkowa żywicieli znanych 100 typów ludzkich wirusów komórkami docelowymi są kom. warstw rozrodczych skóry i błon śluzowych (efektem są brodawki) Poliomawirusy (SV 40, Py, BKV, JCV): wirusy powiązane z etiologią nowotworów DNA-containing viruses

45 Human poliovirus

46 Papovaviridae Papillomavirus particles are approximately 55nm in diameter. The capsid is composed of 72 morphological units, or capsomers, arranged on the surface of a T=7 icosahedron. The capsomers located at each of the 12 vertices, are pentavalent (i.e. each is surrounded by five adjacent capsomers), and the other 60 capsomers are hexavalent (each adjacent to six capsomers). DNA-containing viruses

47 PAPILLOMAVIRUS DNA-containing viruses

48 Papillomavirus HUMAN PAPILLOMAVIRUS MULTIPLE HUMAN PAPILLOMAVIRUSES
Many types of papillomavirus cause benign skin tumours (warts) in their natural hosts. These warts often regress spontaneously, but human genital warts (tumours caused by specific types of papillomavirus, particularly types 16 and 18) regularly become malignant if they persist for a sufficiently long time. HUMAN PAPILLOMAVIRUS MULTIPLE HUMAN PAPILLOMAVIRUSES DNA-containing viruses

49 Bovine papilloma DNA-containing viruses

50 Herpesviridae JEDNA CZĄSTECZKA LINIOWEGO, DWUNICIOWEGO DNA
OSŁONKA Z PODWÓJNEJ WARSTWY LIPIDOWEJ I GLIKOPROTEINOWEJ POMIĘDZY OSŁONKĄ, A KAPSOMEREM JEST WARSTWA BIAŁKOWA OSŁONKA ZAWIERA ANTYGENY WIĄŻĄCE SWOISTE PRZECIWCIAŁA NEUTRALIZUJĄCE WIRUSA I RECEPTOR DLA Fc FRAGMENTU IMMUNOGLOBULIN Wirus Herpes simlex typu 1 i 2, wirus ospy wietrznej, wirus małpiB Wirus cytomegalii, wirus herpes typu 6 Wirus Epstaina – Barr,wirusy herpes typu 7 i 8 DNA-containing viruses

51 HERPESVIRUS DNA-containing viruses

52 HBV is the prototype member of the family Hepadnaviridae
DNA-containing viruses Hepadnaviridae HBV is the prototype member of the family Hepadnaviridae

53 HEPATITIS B VIRUS DNA-containing viruses

54 Parvoviridae najmniejsze DNA wirusy liniowy jednoniciowy DNA (+)
Podrodziny: Parvovirinae Densovirinae Wirusy kręgowców Wirusy bezkręgowców zależne od adenowirusów (defektywne)) najmniejsze DNA wirusy liniowy jednoniciowy DNA (+) DNA-containing viruses

55 Parvoviridae Wywołują liczne choroby u zwierząt,związane z niszczeniem kom.proliferujących, prowdzące do uskodzeń płodu i noworodków. U ludzi wiąże się etiologicznie rozwój rumienia zakaźnego typu B 19 oraz stany podbiegunkowe o niewyjaśnionej etiologii. DNA-containing viruses

56 FAMILIAE: Parvoviridae
DNA-containing viruses

57 PARVO VIRUS DNA-containing viruses

58 RNA-containing viruses

59 Orthomyxoviridae Zakażenia oddechowe
RNA-containing viruses Zakażenia oddechowe Wirusy A mogą zakażać zwierzęta i ludzi, wirusy B zakażają tylko ludzi

60 RNA-containing viruses
                                  WIRUS GRYPY

61 Reoviridae DWUNICIOWY, LINIOWY RNA BRAK OSŁONKI
RNA-containing viruses DWUNICIOWY, LINIOWY RNA BRAK OSŁONKI WYSTĘPUJE 6 – 10 GŁÓWNYCH POLIPEPTYDÓW STRUKTURALNYCH, TRANSKRYPTAZA I INNE ENZYMY REPLIKACJA W CYTOPLAZMIE WIRUSY WYWOŁUJĄCE LIZĘ

62 Reoviridae RNA-containing viruses Zakażenia niemowląt i małych dzieci (do 2 roku życia) – wiele jest zakażeń bezobjawowych. W zakażeniach objawowych okres unkubacji 1 – 3 dni. Charakterystyczne są wymioty, biegunka, podwyższenie temperatury i ból brzucha. U dorosłych zaburzenia jelitowe

63 Reoviridae RNA-containing viruses ROTAVIRUS RNA-containing viruses
Human rotavirus

64 Reoviridae An animal reovirus Mammalian reovirus virion
RNA-containing viruses Reoviridae An animal reovirus Mammalian reovirus virion Note the wheel-like appearance of some of the rotavirus particles. The observance of such particles gave the virus its name ('rota' being the Latin word meaning wheel). Bar = 100 nanometers. Source: Cell culture. Method: Negative-stain Transmission Electron Microscopy By F.P. Williams, U.S. Environmental Protection Agen

65 Parmyxoviridae DUŻE WIRUSY (150 nm) PLEOMORFIZM
RNA-containing viruses DUŻE WIRUSY (150 nm) PLEOMORFIZM JEDNA CZĄSTECZKA RNA (-) MAJA OSŁONKĘ WIRIONY MAJĄ 5 – 7 GŁÓWNYCH POLIPEPTYDÓW REPLIKACJA W CYTOPLAZMIE UWALNIANIE PRZEZ PĄCZKOWANIE SWOISTOŚĆ GATUNKOWA

66 Parmyxoviridae Wirus parainfluezy Wirus odry
RNA-containing viruses Wirus parainfluezy Wirus odry Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych

67 PARAMYXOVIRIDAE RNA-containing viruses Newcastle disease virus
Genus: Rubulavirus Family: Paramyxoviridae Virion: pleomorphic - round forms nm in diameter, filamentous forms nm across. Nucleocapsid: herringbone pattern of subunits, 18 nm across pitch 5.5 nm. ssRNA, 15,156 nucleotides. Envelope: lipoprotein bilayer contains projections of F and the larger HN (8 nm).

68 RNA-containing viruses
PARAMYXOVIRUSES

69 Picornaviride RNA (+), JEDNOPASMOWY BRAK OSŁONEK
RNA-containing viruses RNA (+), JEDNOPASMOWY BRAK OSŁONEK SYNTEZA WIRIONÓW W CYTOPLAZMIE

70 Picornaviride RNA-containing viruses Enterowirusy (poliowirusy, wirusy Coxackie typu A i B, wirusy ECHO) Hepatowirusy (HAV) Rhinovirus Cardiovirus Aphtovirus

71 RNA-containing viruses
                                ENTEROVIRUSES

72 Picornaviridae RNA-containing viruses An animal picornavirus
Viral particles seen by transmission electron microscopy (TEM) at a magnification of 350,000x). This image is from Dennis Kunkel's excellent Microscopy Science and Photography Through a Microscope web site. An animal picornavirus Human hepatitis A virus

73 Retroviridae HIV RNA-containing viruses
Representation of the Human Immunodeficiency Virus HIV

74 Flaviviridae RNA (+) JEDNOPASMOWY LIPIDOWA OSŁONKA
RNA-containing viruses RNA (+) JEDNOPASMOWY LIPIDOWA OSŁONKA 2 – 3 BIAŁKA ZWIĄZANE Z OSŁONKĄ W WIRIONACH DUŻO LIPIDÓW POCHODZENIA KOMÓRKOWEGO SĄ GLIKOPROTEINY I GLIKOLIPIDY REPLIKACJA W CYTOPLAZMIE DOJRZEWANIE W WODNICZKACH I SIATECZCE ŚRÓDPLAZMATYCZNEJ ROZPRZESTRZENIANIE PRZY UDZIALE WEKTORÓW

75 Flaviviridae RNA-containing viruses FLAVIVIRUS PESTIVIRUS


Pobierz ppt "CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ZAKAŻENIA WIRUSOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google