Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ZJAWISKO UBÓSTWA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ZJAWISKO UBÓSTWA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. Warszawa, 1 grudnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ZJAWISKO UBÓSTWA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

2 Prognoza demograficzna Brak precyzyjnej i ogólnie stosowanej definicji zjawiska ubóstwa (kategoria ta jest zmienna w czasie i zróżnicowana terytorialnie). Ubóstwo ma wiele znaczeń. DEFINICJE UBÓSTWA Ubóstwem określa się sytuację, w której osoba (rodzina lub gospodarstwo domowe) nie dysponuje wystarczającymi środkami (zarówno środkami pieniężnymi w postaci dochodów bieżących i dochodów z poprzednich okresów jak i w formie nagromadzonych zasobów materialnych) pozwalającymi na zaspokojenie jej potrzeb. W praktyce pomiaru ubóstwa najczęściej przyjmowana jest tzw. ekonomiczna definicja ubóstwa. Urząd Statystyczny w Warszawie   

3 WSKAŹNIK ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W POLSCE WEDŁUG GRANICY UBÓSTWA SKRAJNEGO Szacunki GUS na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych. W województwie mazowieckim 5,2% osób w gospodarstwach domowych żyje poniżej minimalnej granicy egzystencji. W województwie mazowieckim bez Warszawy 7,7% osób w gospodarstwach domowych żyje poniżej minimalnej granicy egzystencji. Urząd Statystyczny w Warszawie Minimum egzystencji uwzględnia jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia. mazowieckie zachodnio- pomorskie warmińsko- -mazurskie podlaskie kujawsko- -pomorskie wielkopolskie lubuskie lubelskie łódzkie opolskie śląskie małopolskie świętokrzyskie podkarpackie dolnośląskie 4,7-7,0 7,1-9,0 % osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego: 9,1-11,0 11,1-14,8 mazowieckie (bez Warszawy)

4 - WSKAŹNIK ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W POLSCE WEDŁUG USTAWOWEJ GRANICY UBÓSTWA W województwie mazowieckim 8,1% osób w gospodarstwach domowych żyje poniżej ustawowej granicy ubóstwa. W województwie mazowieckim bez Warszawy 11,4% osób w gospodarstwach domowych żyje poniżej ustawowej granicy ubóstwa. Szacunki GUS na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych. Urząd Statystyczny w Warszawie Ustawowa granica ubóstwa kwota, która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej. mazowieckie zachodnio- pomorskie warmińsko- -mazurskie podlaskie kujawsko- -pomorskie wielkopolskie lubuskie lubelskie łódzkie opolskie śląskie małopolskie świętokrzyskie podkarpackie dolnośląskie 8,1-10,0 10,1-14,0 % osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej ustawowej granicy ubóstwa: 14,1-17,0 17,1-21,0 mazowieckie (bez Warszawy)

5 WSKAŹNIK ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W POLSCE WEDŁUG RELATYWNEJ GRANICY UBÓSTWA W województwie mazowieckim 11,4% osób w gospodarstwach domowych żyje poniżej relatywnej granicy ubóstwa. W województwie mazowieckim bez Warszawy 16,0% osób w gospodarstwach domowych żyje poniżej relatywnej granicy ubóstwa. Szacunki GUS na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych. Urząd Statystyczny w Warszawie Relatywna granica ubóstwa, określona jako 50% średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych. mazowieckie zachodnio- pomorskie warmińsko- -mazurskie podlaskie kujawsko- -pomorskie wielkopolskie lubuskie lubelskie łódzkie opolskie śląskie małopolskie świętokrzyskie podkarpackie dolnośląskie 11,4-12,0 12,1-16,0 % osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej relatywnej granicy ubóstwa: 16,1-20,0 20,1-26,0 mazowieckie (bez Warszawy)

6 - Z badania budżetów gospodarstw domowych wynika, że w 2014 r. w Polsce wśród gospodarstw domowych, w skład których wchodziła przynajmniej jedna osoba bezrobotna, stopa ubóstwa skrajnego wyniosła prawie 15% i była dwa razy wyższa niż średnia w Polsce. Powiaty o najwyższej stopie bezrobocia: szydłowiecki 34,4% radomski 27,0% przysuski 24,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2014 r. Urząd Statystyczny w Warszawie CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO UBÓSTWA I WARUNKUJĄCE JEGO SKALĘ  Bezrobocie makowski ostrołęcki Ostrołęka przasnyski mławski żuromiński ciechanowski ostrowski wyszkowski pułtuski płoński płocki Płock sierpecki sokołowski siedlecki Siedlce łosicki gostyniński sochaczewski warszawski zachodni warszawski zachodni m.st. Warszawa m.st. Warszawa pruszkowski grodziski żyrardowski piaseczyński otwocki nowodworski legionowski wołomiński węgrowski miński grójecki garwoliński kozienicki białobrzeski zwoleński lipski przysuski radomski szydłowiecki Radom makowski Stopa bezrobocia w % w końcu grudnia 2014 r.: 27,1-34,4 17,1-27,0 13,0-17,0 8,3-12,9 4,2- 8,2   

7 Z badania budżetów gospodarstw domowych wynika, że w 2014 r. w Polsce wśród gospodarstw domowych, w których głowa gospodarstwa domowego uzyskała wykształcenie co najwyżej gimnazjalne, odsetek osób skrajnie ubogich wyniósł ok. 18%. Natomiast w gospodarstwach domowych, w których głowa gospodarstwa posiadała wykształcenie wyższe – niecały 1%. Powiaty o najwyższym udziale osób z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym: ostrołęcki 40,4% żuromiński 39,9% przysuski 38,1% Ludność w wieku 13 lat i więcej z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym według powiatów w 2011 r. (wyniki NSP 2011) Urząd Statystyczny w Warszawie CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO UBÓSTWA I WARUNKUJĄCE JEGO SKALĘ  Wykształcenie   

8 - Z badania budżetów gospodarstw domowych wynika, że w 2014 r. w Polsce wśród gospodarstw domowych, z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną stopa ubóstwa skrajnego wyniosła ok. 11%. Dla porównania, odsetek osób zagrożonych ubóstwem w gospodarstwach domowych bez osób niepełnosprawnych kształtował się w omawianym okresie na poziomie blisko 7%. Gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi według powiatów w 2011 r. (wyniki NSP 2011) Powiaty o najwyższym odsetku gospodarstw w skład których wchodziła osoba niepełnosprawna: lipski 35,4% mławski 32,1% pułtuski 30,8% Urząd Statystyczny w Warszawie CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO UBÓSTWA I WARUNKUJĄCE JEGO SKALĘ  Niepełnosprawność   

9 - Z badania budżetów gospodarstw domowych wynika, że w 2014 r. w Polsce grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem skrajnym stanowiły rodziny wielodzietne. Poniżej minimum egzystencji żyło ok. 11% osób w gospodarstwach małżeństw z 3 dzieci oraz ok. 27% osób w gospodarstwach małżeństw z 4 lub większą liczbą dzieci na utrzymaniu. Rodziny z czworgiem i więcej dzieci na utrzymaniu według powiatów w 2011 r. (wyniki NSP 2011) Urząd Statystyczny w Warszawie CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO UBÓSTWA I WARUNKUJĄCE JEGO SKALĘ  Wielodzietność    Powiaty o najwyższym odsetku rodzin z czworgiem i więcej dzieci na utrzymaniu: ostrołęcki 7,5% siedlecki 6,8% przasnyski 6,4%

10 - Z badania budżetów gospodarstw domowych wynika, że w 2014 r. w Polsce zasięg ubóstwa skrajnego na wsi był ponad dwukrotnie wyższy niż w miastach. W skrajnym ubóstwie żyło ok. 5% mieszkańców miast i ok. 12% mieszkańców wsi. Powiaty o najwyższym udziale ludności wiejskiej w ogólnej liczbie ludności: siedlecki 97,8% ostrołęcki 96,3% płocki 91,1% Udział ludności wiejskiej w ogólnej liczbie ludności w % według powiatów w 2014 r. Urząd Statystyczny w Warszawie CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO UBÓSTWA I WARUNKUJĄCE JEGO SKALĘ  Miejsce zamieszkania   

11 - Rzeczywista liczba korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności w 2014 r. Powiaty o najwyższej liczbie osób korzystających ze świadczeń w przeliczeniu na 10 tys. ludności: przasnyski 881 szydłowiecki 861 makowski 861 Wybrane powody przyznania świadczeń pomocy społecznej Urząd Statystyczny w Warszawie POMOC SPOŁECZNA    050 100 150 200 250 tys. alkoholizm wielodzietność potrzeba ochrony macierzyństwa niepełnosprawność bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych długotrwała lub ciężka choroba bezrobocie ubóstwo Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin

12 - Zmienne: 1.Liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 2.Liczba osób w rodzinach, które otrzymały świadczenia z tytułu ubóstwa. 3.Liczba osób w rodzinach, które otrzymały świadczenia z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 4.Liczba osób w rodzinach, które otrzymały świadczenia z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby. Wskaźnik poziomu występowania i zagrożenia ubóstwem Metoda wzorca rozwoju Hellwiga METODA BADANIA POZIOMU WYSTĘPOWANIA I ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Urząd Statystyczny w Warszawie

13 WSKAŹNIK POZIOMU WYSTĘPOWANIA I ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. - Stopień zagrożenia ubóstwem PowiatyLiczba powiatów wysoki szydłowiecki, przasnyski, ostrołęcki, makowski, sierpecki, m. Ostrołęka, przysuski 7 średni pułtuski, łosicki, lipski, radomski, białobrzeski, zwoleński, węgrowski, żuromiński, gostyniński, płocki, kozienicki, m. Radom, ostrowski, mławski, wyszkowski, płoński 16 niski sokołowski, ciechanowski, siedlecki, m. Siedlce, garwoliński, sochaczewski, m. Płock, żyrardowski, nowodworski, wołomiński, grodziski, miński 12 bardzo niski grójecki, legionowski, otwocki, pruszkowski, m.st. Warszawa, piaseczyński, warszawski zachodni 7 Urząd Statystyczny w Warszawie Poziom zagrożenia ubóstwem: niski średni wysoki bardzo niski ostrołęcki Ostrołęka przasnyski mławski żuromiński ciechanowski ostrowski wyszkowski pułtuski płoński płocki sierpecki sokołowski siedlecki Siedlce łosicki sochaczewski warszawski zachodni m.st. Warszawa pruszkowski grodziski żyrardowski piaseczyński otwocki nowodworski legionowski wołomiński węgrowski miński grójecki garwoliński kozienicki białobrzeski zwoleński lipski przysuski radomski szydłowiecki Radom makowski gostyniński Liczba powiatów według poziomu zagrożenia ubóstwem: wysoki – 7 średni – 16 niski – 12 bardzo niski – 7     Płock

14 WSKAŹNIK POZIOMU WYSTĘPOWANIA I ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2009 I 2014 - Urząd Statystyczny w Warszawie makowski ostrołęcki Ostrołęka przasnyski mławski żuromiński ciechanowski ostrowski wyszkowski pułtuski płoński płocki Płock sierpecki sokołowski siedlecki Siedlce łosicki gostyniński sochaczewski warszawski zachodni warszawski zachodni m.st. Warszawa m.st. Warszawa pruszkowski grodziski żyrardowski piaseczyński otwocki nowodworski legionowski wołomiński węgrowski miński grójecki garwoliński kozienicki białobrzeski zwoleński lipski przysuski radomski szydłowiecki Radom makowski przysuski Poziom zagrożenia ubóstwem: niski średni wysoki 2009 2014 bardzo niski makowski ostrołęcki Ostrołęka przasnyski mławski żuromiński ciechanowski ostrowski wyszkowski pułtuski płoński płocki Płock sierpecki sokołowski siedlecki Siedlce łosicki gostyniński sochaczewski warszawski zachodni warszawski zachodni m.st. Warszawa m.st. Warszawa pruszkowski grodziski żyrardowski piaseczyński otwocki nowodworski legionowski wołomiński węgrowski miński grójecki garwoliński kozienicki białobrzeski zwoleński lipski przysuski radomski szydłowiecki Radom makowski przysuski

15 WSKAŹNIK POZIOMU WYSTĘPOWANIA I ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W PODREGIONIE RADOMSKIM - 2014 2009 Urząd Statystyczny w Warszawie kozienicki białobrzeski zwoleński lipski przysuski radomski szydłowiecki Radom kozienicki białobrzeski zwoleński lipski przysuski radomski szydłowiecki Radom Poziom zagrożenia ubóstwem: niski średni wysoki bardzo niski

16 WSKAŹNIK POZIOMU WYSTĘPOWANIA I ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W PODREGIONIE RADOMSKIM - Analiza wskaźników przyjętych do określenia poziomu zagrożenia ubóstwem pokazuje, że wśród powiatów podregionu radomskiego: W powiecie szydłowieckim odnotowano największą liczbę osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców (129,4) oraz najwięcej osób w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców korzystało ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa (149,1). Najwięcej osób w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców korzystało ze świadczeń pomocy społecznej dla osób bezradnych w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego w powiecie białobrzeskim (36,6). Najwięcej osób w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców korzystało ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu długotrwałej choroby w powiecie lipskim (36,5). Urząd Statystyczny w Warszawie   

17 CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO UBÓSTWA W PODREGIONIE RADOMSKIM - Analiza czynników zwiększających ryzyko ubóstwa pokazuje, że wśród powiatów podregionu radomskiego: W powiecie przysuskim wystąpił najwyższy odsetek ludności w wieku 13 lat i więcej z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (38,1%) oraz najwyższy udział ludności wiejskiej w ogólnej liczbie ludności (85,9%). Najwyższy odsetek gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi zarejestrowano w powiecie lipskim (35,4%). Najwyższy odsetek rodzin z czworgiem i więcej dzieci na utrzymaniu odnotowano w powiecie białobrzeskim (6,0%). Urząd Statystyczny w Warszawie   

18 Chcesz otrzymywać najświeższe informacje z naszego serwisu zapisz się do NEWSLETTERA j.kowalski@wp.pl

19 Urząd Statystyczny w Warszawie Zapraszamy na naszą stronę http://warszawa.stat.gov.pl

20 Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Zapraszamy na stronę internetową Urzędu Statystycznego w Warszawie http://warszawa.stat.gov.pl


Pobierz ppt "Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ZJAWISKO UBÓSTWA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. Warszawa, 1 grudnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google